ETUSIVU

In English see: Problems Solving Portal!

TÄYTETÄÄN MAAILMA AJATUKSILLA JA IDEOILLA. NIISTÄ LÖYTÄÄ JOKAINEN KULTAKIMPALEEN JALOSTETTAVAKSI ETEENPÄIN.

Tarkistuksia ja muutoksia virhesuuntiin tarvitaan! Uutta toivoa maailmalle!

JÄSENTELY JA JÄRJESTÄMINEN AUTTAVAT HALLITSEMAAN KAAOSTA JA ONGELMIA, SUUNNITTELEMAAN JA TOTEUTTAMAAN RATKAISUJA.

Nykyinen ja uusi suunta maailmassa, arvioi saadaksesi virikkeitä muutoksille ja uusille ideoille!

Parempi yhteiskunta- ja maailmanjärjestys

Tausta ja rauhanehdot Venäjälle Ukrainan kriisissä

Osallistu Vosan, uuden helpon keinotekoisen kielen opiskeluun, arviontiin ja kehitykseen!

Tietosuojaseloste

Ajatuksia ongelmien ratkaisuista

Miten edistäisimme yhteistä hyvää ja samalla omaa hyvää

Ongelmien ratkaisu -portaalin hyötyjä

 • Kartoitetaan tarpeita, ongelmia ja kehityskohteita!
 • Etsitään ja esitellään hyödykkeitä ja ratkaisuja!
 • Edistetään ideoiden syntyä ja kehittelyä!
 • Uskalletaan ottaa rohkeasti kantaa ja antaa palautetta kaikista aiheista. Puhuminen on usein ensimmäinen askel ongelmien ratkaisuun.
 • Tehdään keskitetty tiivis ja kattava linkkihakemisto hyödykkeistä, ratkaisuista ja informaatiosta myös älypuhelimia varten valmiiksi haettuna laadukkaista lähteistä. Jos haet hakupalveluilla tietoja sieltä ja täältä, niin kyllä menee aikaa. Tässä voidaan valmiiksi suodattaa lähteet. Voidaan rakentaa käyttäjiä optimisti palvelva hakemisto. Ongelmia voidaan käsitellä poikkitieteellisesti ja verkostomaisesti osana suurempia ongelmia ja kokonaisuuksia riippuvuuksin muista ongelmista niiden syiden, seurausten, ratkaisujen, painoarvojen ja arviontien järjestelmänä.

Kysyntä ja tarjonta kohtaamaan!

OSALLISTU, EHDOTA LINKKEJÄ!

Hyödykeideoita 30000 kpl: Mitä ostaisin, myisin, harrastaisin, opiskelisin, tekisin?

Laita kortesi joukkoälyyn jakamalla tietojasi ja taitojasi, saadaan kymmenien tuhansien korsien tietämyskeko sekä itsemme että kaikkien hyväksi. Pannaan tieto, taito ja raha pyörimään! Pyöriessään ne kasvavat yhä isoimmiksi palloiksi. Aloita ketjureaktio, niin muutkin lähtevät mukaan! Jos yhdeltä ihmiseltä menee 100 vuotta koota kekoa, niin 10 000 ihmiseltä menee 3,65 päivää ja saadaan vaihtoehtoisia ratkaisuja samoihinkin ongelmiin.

Keksikääpä mihin kaikkiin ongelmiin ja kehityskohteisiin tarjoamanne tuotteet, palvelut tai neuvot soveltuisivat! Lähettäkää kuvaus kohteista ja linkit niin laitetaan sopiviin kohtiin sivuja. Voitte antaa palautetta, niin parannellaan ilmaisuja, muunnellaan jäsentelyjä! Jos ette keksi, voitte tarjota kuitenkin linkkejä sivustonne hyödykkeille ja informaatiolle.

Tehdään hakemistoja myös aihepiireittäin

Ongelmien käsittelyjä, ratkaisuja

Pyritään huippukuntoon sekä ruumiillisesti että henkisesti!

Harrastetaan luontaisterapiaa terveyden tukena!

Ravitsemuksen optimointi, suunnittelu ja tutkimus

Ruokavalioiden tai ruokalistojen ylläpito

Terveysongelmia

Sielun ja ruumiin hyvinvointi

Raamattua raamatulla

Tietoa meistä – Ongelmienratkaisuyhteisö

Kotipaikka Suomi. Yhteystiedot

Tämä Ongelmienratkaisu.fi-sivuston perusti Veikko J. Pyhtilä 9.6.2017 ja ideaa hän alkoi kehittää toukokuussa 2017.

13.11.2018 perustettiin Ongelmienratkaisuyhteisö

Ongelmienratkaisuyhteisö valitsee ja hyväksyy uudet jäsenet. Yhteisöllä ei ole tällä hetkellä mitään tuloja eikä varallisuutta ja jäsenet voivat tuottaa vapaaehtoistyönä sisältöä, joihin heillä on tekijänoikeus. Veikko J. Pyhtilä vastaa sivuston ylläpitokustannuksista omista varoistaan toistaiseksi. Yhteisö muutetaan yritykseksi, jos tulee laskutettavaa riittävästi. Vähäiset tulot, jos niitä saadaan, maksetaan palkkana asianosaisille sovittavan yhteistyöyrityksen kautta.

Verkostoituminen tiiviiden yhteisöjen sisällä voisi ratkaista monta ongelmaa

Arvot ja tavoitteet

 • Luodaan työpaikkoja ja elinkeinoja, edistetään terveyttä ja taloutta, suojellaan ympäristöä, tuodaan turvallisuutta.
 • Kaikki tehdään eettisesti sekä ihmisen että ympäristön suhteen. Ongelmien ratkaisut eivät saisi tuottaa uusia ongelmia tai siirtää ongelmia kohteelta toiselle tai tulevaisuuteen. Jos ei ole tai heti keksitä ongelmatonta täysin haitatonta ratkaisua, täytyy valita vähiten haittaa ja eniten hyötyä aiheuttava ratkaisu, tulee optimoida ratkaisut.
 • Vaikutukset tulee testata ennen kuin monistetaan useaan kohteeseen ratkaisuja. Lyhyen ja pitkän ajan vaikutukset pitäisi pystyä arvioimaan. Ihanne olisi täydellinen haitattomuus, joka kuitenkin on suhteellinen käsite.
 • Viedään kehitystä eteenpäin hyvään suuntaan.

Toiminta-ajatus

 • Ihmiset, yritykset ja yhteisöt ehdottavat ongelmia ja tarpeita sekä niihin ratkaisuja ja hyödykkeitä.
 • Ratkaisut voivat olla uusia ja vanhoja tuotteita, palveluja, menetelmiä, informaatiota, koulutusta, konsultointia, muuta työtä jne. Voidaan hyödyntää jo tutkittua ja käytännössä todennettua tietoa.
 • Muodostetaan hyvä runko ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista, tarpeista ja hyödykkeistä niihin.
 • Runkoon laitetaan ongelmat, tarpeet, ratkaisut, hyödykkeet, joihin myydään mainoslinkkejä toimijoiden sivustoille.
 • Sivustolta voi hakea ongelmiin ratkaisuja, tarpeille hyödykkeitä. Sivusto voi toimia myös virikkeenä innovaatioille.
 • Sivustolle voidaan kehittää ja laittaa muutakin sisältöä jatkossa.

Mitä ongelmien ratkaisu voi olla?

Kehitystä, kehittelyä ja kehittämistä
Opiskelua, opettelua ja oppimista
Työtä, toimintaa ja harrastusta
Terveyttä, hyvää kuntoa ja innostusta
Pääomaa, varoja ja tuloja
Ahkeruutta, vireyttä ja aktiivisuutta
Johtamista, järjestelyä ja yhteistyötä
Henkilöitä, tekijöitä, tukijoita
Arvoja, etiikkaa ja moraalia
Kokemusta, tietoa ja osaamista
Tiedettä, taidetta ja taitoa
Lainsäädäntöä, toimintatapoja, ohjeita
Asenteita, keskittymistä ja huomiota
Infraa, paikkoja ja välineitä
Luontoa, aineita ja tuotteita
Simulointia, mallinnusta ja laskentaa
Optimismia, pessimismiä ja realismia
Ideointia, ajattelua ja päättelyä
Haaveilua, suunnittelua ja toteutusta
Kärsivällisyyttä, myötätuntoa ja sopimista

Veikko J. Pyhtilä, 24.11.2018

Yhdessa olemme enemman kuin yksin
Yhdessä olemme enemmän kuin yksin