Ongelmien ratkaisu -portaalin hyötyjä

 1. Saadaan hakemisto, jossa on yrityselämään, työelämään ja kestävän kehityksen mukaiseen elämään tietoa, linkkejä. Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, tiedon jakamiseen ja opiskeluun. Edistetään ongelmien ratkaisua ja kestävää kehitystä. Tieto on arvokasta ja sitä pitää pystyä hyödyntämään paremmin.
 2. Pitää löytää oleellinen ja keskeinen tieto nopeasti valtavasta netin tietomassasta. Ja eri tasoisina monen tasoisille henkilöille. On mahdollista saada yleiskuva yläportaalissa ja syvällisempi kuva, kun mennään alaportaalien linkeistä eteenpäin.
 3. Tiedolle löytyy vaihtoehtoja monella tavalla selitettynä ja kuvattuna. Se auttaa omaksumisessa ja laajentaa näkemyksiä.
 4. On keskitetty paikka hyville kohteille netissä valmiiksi etsittynä ja voi älykännykällä ja tietokoneella hakea helposti ja löytää nopeammin ja lukea kiinnostavaa, tarpeellista tietoa.
 5. Kun on tällainen keskitetty paikka, jota opitaan käyttämään, tulee sivustolle runsaammin kävijöitä. Siinä ohessa voidaan esitellä tuotteita ja palveluja eri kohteista ja niistäkin saa sitten nopeammin monipuolisen kuvan, mitä kaikkea on jo olemassa ja mitä vielä puuttuu.
 6. Linkit toimijoihin antaa heille enemmän näkyvyyttä netistä. Mitä enemmän ulkopuolisia linkkejä sivusto saa, sitä näkyvämmäksi hakurobotit laittavat sivuston. Mitä enemmän kävijöitä tulee jollekin sivulle, sitä näkyvämmäksi sen hakurobotit tekevät.
 7. Löytää helpommin erilaisia ja samankaltaisia toimijoita. Ne ovat paremmin verrattavissa ja niistä on valittavissa itse kullekin sopivimmat.
 8. Kaikki tämä edellyttää, että linkit valitaan huolella ja toimijoilla on tarjota hyvää aineistoa linkeissään. Ja mitä enemmän saadaan linkkejä, sitä kattavammaksi tulee hakemisto ja sitä enemmän tulee kävijöitä.
 9. Kun linkit pyritään ryhmittelemään hyvin ja laittamaan merkityksen mukaan läheisyysjärjestykseen ja mielleyhtymien mukaan järjestykseen, löytää paremmin etsimänsä. Se sytyttää myös uusia ajatuksia, virikkeitä ja tarpeita. Siitä näkee hyvin kokonaiskuvan koko ongelmienratkaisualueesta, taloudellisuudesta ja yleensä kestävän kehityksen asioista ja maailmasta.
 10. Kun mukaan tulee mahdollisimman paljon toimijoita, niin yhteistyössä voidaan kehittää hakemistosta optimi kaikille tai siitä voi tehdä eri versioitakin eri painotuksin monenlaisille ihmisryhmille ja tarpeille.
 11. Ongelmienratkaisuportaali toimii yläportaalina, jonka alle tulee pienempiä portaaleja. Näin ollen Ongelmienratkaisuportaali kattaa valtavan määrän kohteita, jonne kävijät voivat mennä.
 12. Kun aikoo ostaa jotakin, siihen portaalista saa ainakin perustietoja, ellei jo hyvin syvällisestikin tietoa ostopäätöksen tekemiseen.
 13. Portaalin avulla voi seurata missä mennään ja kehittää omaa toimintaansa, tuotteita ja palveluja kilpailukykyisemmiksi. Näin kehitys menee eteenpäin.
 14. Ympäristö-, talous- ja terveysongelmat ym. ovat suuri haaste ihmiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa. Siihen tarvitaan kaikki osaaminen, ideat ja resurssit ja keinot, että eläminen on maan päällä vähintään siedettävää. Ongelmien ratkaisu luo uusia työpaikkoja ja auttaa sosiaalisiin, taloudellisiin ja henkisiinkin ongelmiin ympäristöongelmien lisäksi. Kestävä kehitys edistää rauhaa ja sopua ihmisten välillä.
 15. Jos Ongelmienratkaisuportaalin yläpitäjä saa linkeistä jonkun verran maksua ja jos linkkejä saadaan riittävästi, voidaan sillä rahoittaa Ongelmienratkaisuportaalin ylläpitoa, saada rahaa kehittämiseen, työllistämiseen.
 16. Ongelmienratkaisuportaali antaa toimijoille hyvän verkostoitumisen mahdollisuuden, mikä on tärkeä ainakin pienille ja keskisuurille yrityksille. Mukana olevat voivat alkaa tehdä yhteistyötä monissa asioissa, esim. vientikaupassa, kehittämisessä, hankinnoissa. Esim. toisen jäte voi olla toisen raaka-aine. Se auttaa symbiooseihin.
 17. Kun tuotteet ja palvelut saadaan paremmin tuottajilta kuluttajille ja raha alkaa pyöriä, se lisää kaikille hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa. Jos talous pysähtyy paikoilleen se aiheuttaa lamaa. Portaali voi osittain auttaa talouden ja kehityksen liikkumiseen eteenpäin.
 18. Portaali voi lisätä keskinäistä vuorovaikutusta, joka auttaa kestävään kehitykseen ja ongelmien ratkaisuun ja parempaan luonnon ehdoilla tapahtuvaan, terveeseen elämään.
 19. Kehittämällä ja ideoimalla mitä kaikkea voi vielä tullakaan. Kun asiat ovat jäsentyneesti hyvin järjestyksessä, se auttaa niiden käsittelyyn ja eteenpäin viemiseen.
 20. Portaalin avulla voi saavuttaa uusia kävijöitä ja luoda uusia tarpeita. Se lisää kulutuskysyntää oikeampaan suuntaan tai vähentää haitallista turhaa kulutusta. Tarkoitus olisi, että portaali näyttäisi suuntaa optimiratkaisuihin ja -kehitykseen.
 21. Netin ja teknologian mahdollisuuksia pitää hyödyntää paremmin. Tiedon hakeminen ja löytäminen pitää olla helpompaa ja nopeampaa.
 22. Jos portaaliin voidaan vielä liittää kehittynyt digitalisointi, siihen voisi tulla toimintoja, joiden avulla voisi nopeasti hakea älykkäästi monilla eri ehdoilla, verrata, tilata, ostaa, myydä, toimittaa ja maksaa tuotteita ja palveluja ym.
 23. Tämä kaikki edellyttää, että saman alan kilpailijatkin saadaan kaikki mukaan. Vaikka kilpailutilanne voi tulla kovemmaksi, se antaa asiakkaille valinnanmahdollisuuksia. Ja kun kaikille tulee parempi näkyvyys, se voi kuitenkin lisätä kaikkien mukana olevien tuloja. Se edistää itse kunkin mukana olevan kehitystä.
 24. Portaalille voidaan keksiä ja nähdä vielä muutakin hyötykäyttöä ja mahdollisuuksia.

Veikko J. Pyhtilä, 9.6.2017

Istutaan pohdiskelemaan eväiden kera puhtaassa luonnossa!