Yleensä ongelmista ja niiden painoarvoista

Kissan päivät

On pieniä, vähämerkityksellisiä ja suuria ongelmia. On ratkaisemattomia ja jo ratkaistuja ongelmia.

On ongelmia joihin ei ole vielä ratkaisua, mutta sitä kehitetään ja tulevaisuudessa ne on jo ratkaistu.

Moniin ongelmiin on jo ratkaisuja, mutta niitä ei osata tai tiedetä soveltaa tai ratkaisumahdollisuuksista ei tiedetä.

Ongelmat ja ratkaisut ovat monesti yksilöllisiä, jotenka joutuu räätälöimään yleistä ratkaisua soveltuvaksi kohteeseen.

Jollekin sama asia on ongelma, toiselle ei. Ihmiset ratkovat koko ajan elämän pikkuongelmia, ilman että niitä pitäisi laittaa näille sivustoille esitteille ratkaisuineen.

On harkittava monelta näkökanalta, mitkä ongelmat ja ratkaisut ovat järkevää laittaa sivustollemme.

Kaikkia ongelmia ei arkaluontoisuuden vuoksi laitettane julkiselle sivustolle.

Ongelmissa, niiden ominaisuuksissa ja esiintymisessä on tutkittavaa ja havainnoimista. Siitä voi keksiä ja oppia jotakin, kun erikoistuu ongelmiin ja niihin ratkaisujen etsimiseen.

Miten ymmärrämmekään ongelman, miten se määritellään, mitä ne oikein ovatkaan?

Kuten olevaisuus on hengellistä, henkistä ja aineellista, voivat ongelmatkin olla samoin. Kaikkiin käsitteisiin voi liittyä jollakin lailla ongelmallisuutta.

Ongelma joka koetaan, että se on välttämättä tai hyvä saada ratkaistua, on todellinen ongelma, päivänpolttava ongelma.

Ongelmat ovat todella moninaisia, monen tyyppisiä. Pitäisi haastatella riittävän laaja ihmismassa, että saataisiin monipuolinen kuva ongelmista.

On ongelmia, joita ei tiedetä edes olevan tai ei tiedetä missä ongelma piilee.

Ongelmat muodostavat toisiinsa kietoutuvan laajan verkoston syitä ja seurauksia. Sama ratkaisu voi soveltua ainakin osana monen ongelman ratkaisuun. Ongelma voi aiheuttaa monia muita ongelmia. Pitää ymmärtää ja tutkia verkostot ja ketjut.

Jos tyydytään nykytilanteeseen, kehitys ei mene eteenpäin. Jos kehityksen suunta on väärä, on selvitettävä syyt, ongelmat, ratkaisut ja muutettava väärää kehityssuuntaa.

Asiat eivät aina mene omalla painollaan ilman tietoista paneutumista hyvään suuntaan.

Voi olla, että nyt ei ole mitään ongelmia, mutta miten varmistamme, ettei niitä tule tulevaisuudessa.

Järjestelmällisesti etenemällä voidaan kartoittaa ja ratkaista ongelmia, yleiskäsitteestä yksityiskohtiin ja päinvastoin. Siis pääongelma-alueista yksityisiin ongelmiin ja yksityiskohtaisiin ratkaisuihin. Voihan ongelmia kohdata ja myös ratkaisuja löytyä sattumaltakin.

Mihin siis oikein pyritään? Luodaan esim. työtä työttömille, turvataan riittävä toimeentulo, parannetaan maailmaa, siinä voi olla osittain utopiaa, mutta ei kaikki ole utopiaa. Ongelmille voi löytyä ainakin ongelman haittoja vähentävä ratkaisu. Esm. velkaongelma: Velaksi ei voi elää loputtomiin. Jos kaikki velat maksettaisiin kerralla pois, olisi Suomessakin jo suuri köyhyys. Olemme eläneet yli varojemme. Hyvinvointimme on osittain kuplaa. Mikä olisi optimi tie pois ylivelkaantumisesta? Näillä sivuilla voidaan pohtia monia ongelmia ja niiden ratkaisuja. Yksi ongelma on se, ettei ihmisiä helpolla saada mukaan rakentavaan vuorovaikutukseen.

Veikko J. Pyhtilä, 9.6.2017