Voit arvioida mitkä vaan kohteet pisteyttämällä

Vesistöjen, eliöstön ja kasviston suojelu

Kohteena voi olla tuote, palvelu, rakentaminen, prosessi, henkilö jne. joidenkin ominaisuuksien suhteen.

Esim. ilmaston lämpenemisen ennaltaehkäisy

KUINKA?

B1. Kierrätettävyys / uudelleenkäytettävyys / uudelleentäytettävyys
B2. Pitkäikäisyys
B3. Pysyvyys / kompostoitavuus
B4. Korkea laatu / suorituskyky
B5. Energiansäästö
B6. Ympäristön puhdistamistuotteet
B7. Käyttää kierrätysmateriaaleja

MILLOIN JA MISSÄ?

C1. Materiaalien talteenotto (resurssit)
C2. Materiaalien ja komponenttien tuotanto (materiaalit / osat)
C3. Suunnittelu ja materiaalin valinta (design)
C4. Tuotteen valmistus (tuotanto)
C5. Kuljetus
C6. Tuotteen käyttö, huolto ja korjaus (käyttö / korjaus)
C7. Elinkaaren loppu

Pisteet: 0-5, 0= ei ole voitu arvioida tai ei ole tarkoituksenmukaista, 1 = heikoin, 3 = keskitasoa, 5=paras.

Tuote1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Yhteensä
C1 5 4 0 2 5 0 5 21
C2 4 5 0 3 5 0 4 21
C3 4 5 0 5 5 0 5 24
C4 2 3 0 4 5 0 5 19
C5 5 4 0 2 2 0 3 16
C6 5 3 0 4 5 0 4 21
C7 4 4 0 5 4 0 3 20
Yhteensä 29 28 0 25 31 0 29 142

Tuote1, Pisteet142

Tee arviointitaulukko. Taulukossa voi näkyä sarakkeiden ja rivien yhteissummat. Kaikkia kohteita ei tarvitse eikä aina voi arvioida, koska tietoja ei ole saatavilla tai se ei ole tarkoituksenmukaista tai ei koske ko. tuotetta tai palvelua. Tee myös tarkemmat perustelut arvioon. Voit arvioida myös karkeasti sosiaalisen ja henkisen ulottuvuuden, jos haluat. Arviointi auttaa tuotekehittelyssä ja voit kehittää hyödykettä paremmaksi, mikä lisää kilpailukykyäsi.

Veikko J. Pyhtilä, 10.6.2017