Tietoja ongelmista ja ratkaisuista on, mutta ne tulisi jäsentää paremmin hyödynnettäviksi

Luontoretkellä voimme mietiskellä.

Tietoa on paljon ja samojen asioiden toistoakin, tieto on sekavaa, jotenka sen jäsentämistä ja esittämistä lyhyesti ja ytimekkäästi tulisi kehittää. Paljon on hiljaista ja hyödyntämätöntä tietoa. Kun suuri joukko etsii ratkaisuja, silloin saatetaan löytää oikein kekseliäitäkin ratkaisuja, elleivät ihmiset ajattele samaan muottiin taottuina. Toisaalta samat reunaehdot ja luonnonlait ohjaavat samantapaisiinkin ratkaisuihin.

Paljon on Suomessa ja maailmalla ongelmia, joita ei ole ratkaistu tyydyttävästi. Jos kerran on esim. työttömyyttä ja köyhyyttä, jotakin tehokkaampaa niiden eteen pitäisi tehdä. Mahdollisimman suuri joukko pitäisi saada mukaan ratkaisujen etsintään ja kehittämiseen.

Kun lähdetään käsitteellisesti ylätasolta aina tarkemmille alatasoille, se selventää tietomassaa. Toiselta alalta voidaan keksiä toisille aloille ratkaisuja. Jos keskitytään käsittelyssä vain jollekin suppealle alalle, voi moni idea joltakin toiselta alalta jäädä hyödyntämättä, vaikka se soveltuisi ratkaisuna omalle alalle. Tämän vuoksi tällä sivustolla on tarkoitus lähestyä kokonaisvaltaisesti, laaja-alaisesti ongelmia ja ratkaisuja. Ongelma-alueet ja ratkaisut tulee luokitella hyvin, että on selkeää hakea ja hyödyntää tietoa.

Suuri ongelma on, ettei ihmisiä saada aktiiviseen ja hyödylliseen vuorovaikutukseen keskenään. Myös internetissä on vaikea saada näkyvyyttä, jolloin vain muutama ihminen sattuu tulemaan tällekin sivustolle.  Jos itsellä on hyvä työpaikka ja toimeentulo ja muutenkin asiat suhteellisen hyvin, ei viitsitä välittää muitten ongelmista. Tai sitten on omia ongelmia niin paljon, ettei jaksa vielä muiden ongelmiin paneutua.

Itse olen kokenut paljon työttömyyttä, vaikka puuhaa on kyllä ollut, kun on yrittänyt kehittää itseään opiskelemalla, ideoimalla yritystoimintaa jne. Tämä on yksi liikkeelle paneva voima, että yritän internetinkin suomia mahdollisuuksia hyödyntää työllistääkseni itseni ja muitakin. Mutta tähän mennessä en ole siinä onnistunut. Kokeilen vielä. Nettisivuston pystyttäminen ei ainakaan pienimuotoisena maksa niin paljoa, etteikö sitä kannattaisi hyödyntää. Tämä on ihan kiva harrastus, voi julkaista mielipiteitänsä. Tälläkin sivustolla voi esittää ongelmia ja ratkaisuja pelkkinä mielipiteinä, joita muut voivat arvioida, joista muut voivat saada virikkeitä. Tietenkin on hyvä, että löytyy jo käytännössä koeteltuja ratkaisuja. Mutta mielipiteistä voi saada uusia ajatuksia, ideoita ja parannusehdotuksia.

Jokainen haluaa omalta osaltaan tehdä jotakin ongelmien ratkaisujen hyväksi. Ongelmien kartoittaminen ja ratkaisujen etsiminen voi olla hyvinkin mielenkiintoista, kun pitää yrittää saada tuloksia ja kokee ja löytää mahdollisesti jotakin uutta. Vuorovaikutus muiden kanssa voi olla myös antoisaa. Mikä estää ihmisiä osallistumasta? Ajan puute? Ei keksi sanottavaa? Asiat menevät omalla painollaan, mutta eivät ole menneet koska Suomessa ja maailmassa on ratkaisemattomia ongelmia, jotka haittaavat. Kun kaikki ajattelevat, että tuo on ihan hullua, ei siihen kannata osallistua, niin siitä tulee myös sellainen. Jos suuri joukko ajattelisi, että tässä on järkeä ja pyrkisivät parhaansa tekemään, että kehitys menee eteenpäin, SIITÄ TODELLA TULISI MENESTYS, jos Luoja suo! Vaikka elämme vain hetken tässä ajassa, niin haluammehan kuitenkin nauttia tästä hetkestä tyydyttävästi, kuitenkin niin, ettei se ole ristiriidassa tulevan kanssa. Tekemisen, yrittämisen, kokeilun ilo on myös mieltä palkitsevaa.

Veikko J. Pyhtilä, 13.6.2017