Kokonaisvaltainen lähestyminen ongelmiin liittymäkohtineen

Juhannuskokko

Funktionaalisessa lääketieteessä lähestytään potilasta kokonaisvaltaisesti, eikä vain jotakin yksittäistä kohdetta tai sairautta. Systeemibiologiassa myös lähestytään biologista järjestelmää kokonaisuutena, eikä vain jotain yksittäistä kohdetta. Samoin ongelmia voidaan lähestyä kokonaisuutena katsoen kaikki alueet, jotka ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa. Vaikka keskitytään johonkin yhteen suppeaan kohteeseen, ongelma ei ratkea kunnolla, jos ei tunneta kaikkia liittymiä muihin kohteisiin.

Tämä sivusto myös pyrkii rinnatusten käsittelemään kakkia merkittäviä alueita lähestyttäessä ongelmia ja niiden ratkaisua. On opittava hallitsemaan ja käsittelemään suuria kokonaisuuksia. Siitä voi oppia ja keksiä paljon. On päästävä vain paneutumaan riittävän syvällisesti ja myös ylätasolta käsin olevaisuuteen.

Tällainen ympäristö voi olla myös hyvin virikkeellinen, kunhan siihen saadaan runsaasti sisältöä hyvin jäsenneltynä. Vaikka on monia alueita samanaikaisesti, niistä löytyy samankaltaisia lainalaisuuksia, jotka yksinkertaistavat sinänsä hyvin laajalta näyttävää ja liian suurta palasta kerralla haukkaavaa suhtautumista. Heittäytykäämme vaikka laajaan sekamelskaankin, niin sieltä voi löytää jotakin ja keksiä uusia yhteyksiä ideoiden alkioista, joista voi rakentaa itse pääideaa ratkaisuineen. Toisaalta voi keskittyä myös johonkin pieneen yksityiskohtaan, ongelmaan ja hakea vain siihen ratkaisuja.

Saada järjestelmä, yhteiskunta, oma minä jne. toimimaan hyvin kokonaisuutena ongelmitta. Toisaalta tarvitaan ongelmiakin, että on kiinnostusta etsiä niihin ratkaisua. Jos ei milloinkaan koe mitään ongelmia, elämä voi siitäkin tulla tylsäksi.

Vien ongelmien ratkaisusivustoa eteenpäin sen mukaan, kuin tulee ajatuksia ja ideoita. Perusidea oli se, että tulisi suuri aivoriihi, jossa löydettäisiin ongelmia ja ratkaisuja. Mutta vaikuttaa siltä, ettei se lähde vetämään ilman vetäjää, joka tuottaa tavanomaisuudesta poikkeaviakin näkökantoja, ajattelemisen aiheita, lähestymisen tapoja ja johdattelee ongelmien etsintää ja niihin ratkaisujen etsintää.

Tarkoitus on myös opiskella ainakin jonkun verran ja selvittää mitä maailmalla jo tiedetään ongelmien ratkaisuista, mitä menetelmiä on jo olemassa. Mutta menetelmistäkään ei ole hyötyä, ellei ole kohteita – ongelmia mihin niitä sovelletaan. Vaatii aikaa. Vähitellen vien ongelmien ja kehitystarpeiden kartoitusta ja niiden ratkaisua esittävää sivustoa eteenpäin. Jos saisi mukaan ihmisiä, jokainen kortena keossa, siitä se muodostuisi iso kokoelma ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista. Juhannus ja kesä tekevät sen, etteivät ihmiset ehkä nyt roiku niin paljon netissä. Suomen kesäaika on melko lyhyt, nauttikaamme siitä.

Hyvää juhannusta ja kesän jatkoa!

Veikko Johannes Pyhtilä, 21.6.2017