Mihin suuntaan haluaisit viedä tätä sivustoa?

Onko pallo hukassa?

Olen laittanut alustavasti erilaisia ajatuksia, mitä ongelmanratkaisusivusto voisi olla. Kaikki ehdotukset eivät ole kiveen hakattuja. Jokainen voi esittää ajatuksia ja ehdotuksia, miten tätä sivustoa kehitettäisiin ja mihin suuntaan sitä vietäisiin. Jos mukaan ei tule osallistujia, tämä ehkä hyvä idea kuivuu kokoon. Yksin ei ole kenelläkään resursseja viedä näin suurta projektia eteenpäin.

Tässä näemme, että suurin ongelma onkin kenties se, ettei ihmisiä saada rakentavaan yhteistyöhön toimimaan yhteiseksi hyväksi.  Seurauksena siitä ovat sodat ja lukuisat muut ongelmat maailmassa. Ihmisten teot ja toiminta vaikuttavat paljon siihen mihin suuntaan maailma menee. Tosin paljon on luonnonlakien ja Jumalankin kädessä maailman kohtalo. Tällainen maailmakaikkeus ei synny sattumalta, kaikki on niin järjestelmällistä. Sen luojan täytyy olla ikiaikojen valtias, jolle on kertynyt suuri viisaus tehdä tämä nykyinen ja tuleva vielä paljon parempi uusi taivas ja maa. Ihmisille on annettu tehtävä viljellä ja varjella maata ja tavoitella ennen kaikkea iankaikkisesti kestäviä arvoja tämän ajan katoavien arvojen sijaan.

Tämän lyhyen ajan mitä elämme tässä ajassa, voimme tehdä sen eteen, että kaikilla ihmisillä olisi tyydyttävä elämä tässäkin ajassa ja olisi mahdollista päästä myös tulevassa ikuisuudessa hyvään paikkaan ja olotilaan. Toivon että hyvä henkivalta antaa itse kullekin mielen ja tahdon tehdä jotakin merkitsevää.

Mainitakin uskonnollisista ja ideologisista asioista voi karkottaa sinut, mutta älä mene pois, maailmassa kaikkina aikoina uskonnolla on ollut suuri merkitys. Jos otamme uskonnon ja ideologioiden näkökulmat pois, emme käsittele ongelmia, niiden syitä ja ratkaisuja kokonaisvaltaisesti. Älä pelkää leimautumista johonkin mielipiteeseen, aatteeseen, uskontoon vaikka osallistutkin tämän sivuston eteenpäin viemiseen ja tarjoat linkkejä ongelmien ratkaisuihin. Tällä sivustolla voimme käsitellä asioita myös poliittiselta kannalta, tällöinkään ei tarvitse pelätä leimautumista jonkin puolueen kannattajaksi. Tavallisesti kaupallisilla sivustolla keskitytään tärkeän asiallisesti vain esittelemään tuote ja henkisyys ja aatteellisuus jää pois. Toisaalta käytännöllisyys, tehokkuus vie tällaisiin ratkaisuihin.

Tämä sivusto pyrkii olemaan erilainen ja uudenlainen. Kestävään kehitykseen kuuluu myös henkinen ja kulttuurinen ulottuvuus, ekologisten ja taloudellis-sosiaalisten ulottuvuuksien lisäksi. Ongelmien kartoittamiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan asiantuntijoiden lisäksi laaja yleisö, useita tahoja, laajempi näkemys, että kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet tulisi huomioitua ja tulokset olisivat parempia, kaikki liittymäkohdat tarkasteltuna. Materialismissakin voi olla se henkisyys, että sillä voidaan palvella hyvää tai pahaa. Ja hyvää ja pahaa on sekä aineellista, henkistä että hengellistä. Jos otamme huomioon vain fyysis-kemiallisin aistein ja ihmisten tekemien laitteiden havainnoima olevaisuus, meillä on suppea näkemys. Henkistä voimme todentaa sielun aistein, omatunto on siinä merkitsevässä asemassa näkymättömien henkivaltojen valaisemana tai pimittämänä. Voimme tuoda asioita sekä materialistisemmin tai henkisemmin, vaihtelu virkistää. Itse henkilökohtaisesti olen kyllästynyt samaan muottiin taottuihin sivustoihin, joissa on vain materialistisuus ja aistillisuus.  Ei uskalleta paljon poiketa valtaväestön mielipiteistä, koska pelätään, että menetetään asiakkaita.

Tarvitsemme tätä sivustoa juuri sen vuoksi että ongelmat, kehitystarpeet niiden syyt, seuraukset ja ratkaisut tulisi käsiteltyä laajalla foorumilla. Tällainen uudenlainen sivusto voi tuoda uusia asiakasryhmiä yrityksillekin. Otaksun että ekokatastrofit ym. suuret ongelmat maailmassa, vievät ihmisiä ajattelemaan ja tavoittelemaan muitakin kuin vain materialistisia arvoja. Tämä voi lisätä erilaisten henkistenkin palvelujen kysyntää.

Voitaisiinko aloittaa jostakin yhdestä tai muutamasta ongelma-alueesta ja/tai kehitystarpeesta, johon keksisimme ja yrittäisimme löytää ratkaisuvaihtoehtoja! Myöhemmin voivat osallistujat jakaantua parhaiten itselleen soveltuvalle alueelle ja erikoistua viemään sitä eteenpäin. Toisaalta on hyvä viedä laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti asioita eteenpäin rinnatusten useilla alueilla. Samat ratkaisut soveltuvat monelle alueelle ja eri alueilta voidaan siirtää ratkaisuja toisille alueille.

Siis tämän sivuston eteenpäin vieminen ja kehittäminen riippuvat meistä kaikista – osallistujista! Laita kommenttisi sähköpostiin: veikko.pyhtila@gmail.com tai palautelomakkeella.

Veikko J. Pyhtilä, 11.8.2017

2 kommenttia artikkeliin ”Mihin suuntaan haluaisit viedä tätä sivustoa?”

  1. Tämä sivusto voi toimia ilmoitustauluna ongelmille, mitkä kaipaavat ratkaisua. Toimijat voivat kilpailla kuka tarjoaa parhaimmat ratkaisut.

  2. Sama ratkaisu voi käydä useaan ongelmaan ja samaan ongelmaan on useita ratkaisuja. Ongelmat voivat muodostua osaongelmista ja ratkaisut osaratkaisuista.

Kommentointi on suljettu.