Ongelmien ja kehittämistarpeiden kartoitus – ratkaiseminen ja ratkaisujen käyttöönotto

Ongelmien kartoitus, ratkaiseminen ja ratkaisujen käyttöönotto

Mieti ensin kohteita

Ajankäyttö, terveys, työn teko, prosessit työssä, tehokkuus, laatu, miten voisin parantaa kohdetta tai sen osaa, mitä uusia teknologioita, tuotteita, palveluja ja menetelmiä olisi kehittämiseen, miten alennan kustannuksia? Luetteloa voi jatkaa. Ongelmia ja kehittämiskohteita on loputtomiin sekä itselläsi, lähimmäisilläsi, ympäristössä, yhteiskunnassa, työssä, vapaa ajalla jne. Mitkä kohteet on tarkoituksenmukaista ottaa tarkasteluun. Jotkin elämän pikkuongelmat voivat ratketa spontaanisti, mutta niistäkin voi löytää jotakin ideoita ja markkinarakoja.

Selvitä kohteet tarkemmin

Kuvaa kohde, tutki kohdetta syiden ja seurauksien suhteen, liittymäkohtineen. Ota huomioon ympäristönäkökohdat, terveellisyys, ominaisuudet, käyttötapaukset, helppokäyttöisyys jne. Tee selvitys perusteellisesti, se luo pohjan kehittämiselle. Voit laittaa kohteet painoarvo-, kiireellisyys- tai tärkeysjärjestykseen. Voit luokitella, onko yleensä mahdollista tällä hetkellä ratkaista ongelmaa paremmin. Voit jakaa ongelman pääongelmiin ja osaongelmiin.

Kehitä kohdetta ja arvioi

Hanki tietoa ja kokemuksia. Kokeile ja simuloi eri vaihtoehtoja. Aina on parantamisen varaa, pysyäksesi kilpailukykyisenä on kehitettävä. Terveyttäkin tulee edistää, jättää huonot tottumukset pois ja esim. voit optimoida ravitsemustasi, lisää liikuntaa ja nukkua paremmin. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvään yöuneen, jaksamiseen, vastustuskykyyn, aivojen toimintakykyyn. Tietoa on valtavasti maailmalla jo tutkittuna ja kokemuksina. Kehitä jatkuvasti ja parantele. Mitä uusia ratkaisumahdollisuuksia on jo olemassa tai tulossa maailmalla. Mitä itse voit tehdä ja keksiä. Mitkä ovat vahvuutesi. Mitä tukea voit saada muilta. Voit poimia kohteesta ominaisuuksia ja antaa niille arvosanat. Voit tehdä vaikka taulukkolaskennalla mallinnuksen ja laskea tulokset eri vaihtoehdoilla.

Hyödynnä selvittämiäsi uusia, vanhoja tietoja ja kokemuksia ongelmiin

Ota todella käyttöön ensin testaten ongelmienratkaisusi. Jotakin täytyy lisätä, jotakin vähentää, jokin poistaa, puute täyttää, vika korjata. Tätä ongelmien ratkaisu -sivustoakin voisit hyödyntää paremmin, kun lähdet mukaan. Voit hakea yhteistyökumppaneita. Voit markkinoida ja kaupallistaa ongelmien ratkaisusi. Voit tehdä oman kotisivuston ja laittaa siitä linkkisi tänne Ongelmien ratkaisu –portaaliin. Mitä enemmän tulee linkkejä ja sisältöä sivustollesi, sitä näkyvämmäksi hakurobotit laittavat sen internetiin. Laita kuvaavat otsakkeet, ilmaise kuvaavasti, lyhyesti ja selkeästi. Hanki asiakkaita erityyppisiltä asiakasryhmiltä. Kun tähän ongelmienratkaisu.fi-sivustolle tulee paljon osallistujia, linkkejä, niin tämänkin yläportaalin näkyvyys paranee. Voit tehdä oman alaportaalin, jonne tästä yläportaalista linkataan. Myös ongelmienratkaisu.fi:hin voimme tehdä alaportaaleja. Voit antaa parannusehdotuksia sivustomme kehittämiseen. Voimme laittaa enemmän kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä, niin saadaan enemmän kävijöitä. Voit antaa palautetta tähän ja muihin kirjoituksiin!

Tuntuuko itsestään selvältä?

Mutta ei ongelmienratkaisu olekaan niin selvää, kun alkaa tekemään. Toisaalta ongelmienratkaisukykysi kehittyy, kun paneudut asioihin. Ongelmien ratkaisu voi olla mukavaa ja kiinnostavaa ajanvietettäkin. Paljon voi olla puutteita tiedoissa, osaamisessa, tuotteiden, palvelujen ja menetelmien löytämisessä markkinoilta hyödynnettäviksi. Mikä on paras mahdollinen, hinta-laatusuhteeltaan paras, kestävä, ympäristöystävällinen, terveellinen, käytännöllinen, pitkän ajan kuluessa mitkä ovat edut ja haitat jne. ? Mitä voit itse tehdä, mitä ostat valmiina ja annat muiden tehdä, mitä voisit tehdä yhteistyössä? Kaikki vaatii viitseliäisyyttä, aikaa, toimintaa. Jos ei panosta ajassa, rahassa, tekemisissä jne. ei voi tulla tulostakaan.

Veikko J. Pyhtilä, 4.9.2017