Hyvät makro-, mikro- ja nanotasojen ratkaisut yhdessä antavat hyvän lopputuloksen

Hirsiteos suolla

Olen kirjoittanut suuntaviivoja ja mielipiteitäni makrotasolla pääasiassa.  Nyt olisi aika jo päästä itse käytäntöön mikro- ja nanotasoille. Kun saadaan toimijoita esittelemään yksityiskohtaisesti tuotteitaan ja palvelujaan, jotka ratkaisevat ongelmia ja parantavat maailmaa, niin pääsemme sitten jo mini- tai mikrotasolle. Nanotaso on jo atomien, molekyylien ja solujen tasoa. Terveydessä ja ympäristöasioissa joudutaan tutkimaan asioita myös nanotasolla ja hoitamaan ongelmia. Nanotekniikka on tullut entistä kehittyneemmäksi, atomeja, molekyylejä ja soluja voidaan jo nähdä niiden tarkasteluun kehitetyillä laitteilla. Kuitenkin tarvitaan ylhäältä alaspäin meneviä ratkaisuja samoin kuin ruohonjuuritasolta ja nanotasolta isompiin kokonaisuuksiin meneviä tarkasteluja ja ratkaisuja.

Terveydenhuoltouudistuksessakin on tehty makrotason suunnitelmia, mutta käytännön tasolla mitä lääkärit, sairaanhoitajat ja muu henkilökunta tekevät ja millä osaamisella, menetelmillä, välineillä, lääkkeillä jne., on suuri vaikutus hyvään lopputulokseen sekä taloudellisesti että terveydellisesti. Samoin on ympäristöasioiden tai minkä vaan toimialan ja ihmisten tekemisien suhteen. Tarvitaan siis ylä- ja alatasoja, niiden ohjailua ja yksityiskohtaista tekemistä.

Kun mennään yksityiskohtiin, on valtavasti kohteita, jotka odottavat parantelua, kehittelyä ja ongelmien ratkaisuja. Kunpa ei liiaksi pidettäisi kiinni ammattisalaisuuksista, että hyvät keksityt ja kehitetyt ratkaisut pääsisivät mahdollisimman monelle hyötykäyttöön. Opittuja menetelmiä voidaan sitten myös edelleen kehittää. Suurempi avoimuus edistäisi kehitystä ja ongelmien ratkaisuja. Voimme antaa toisille ja saada toisilta.

Mihin laajempiin kokonaisuuksiin ja yksityiskohtiin sinä tai minä keskitymme. Jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahvuuksiaan ja heikkouksiaan voi vahvistaa, jos ei omalla toiminnalla niin muilta omaksumalla. Kun pyrimme tekemään työmme ja opiskelumme niin hyvin kuin voimme, olemme omalta osaltamme ratkomassa yhteiskunnankin ongelmia.

Minä laborantin ja atk-alan koulutuksen saaneena haluan keskittyä lähinnä tietojenkäsittely-, terveys- ja ympäristöasioihin. Tietenkin talous ja moni muukin asia kiinnostaa ja on välttämätöntä huomioida ja omalta osaltaan olla viemässä niitäkin eteenpäin. Voidaan mennä myös taaksepäin, jos eteenpäin mentäessä ollaan menty väärään suuntaan. Toivon, että tulee osallistujia eri aloille erikoistuneita ja poikkitieteellisesti asioita tarkastelevia kuten minäkin. Voi esittää myös mielipiteitä ja näkemyksiä eikä ainoastaan tuotteita, palveluja, menetelmiä jne.

Veikko J. Pyhtilä, 12.9.2017