Miten saisi osallistujia tuomaan ajatuksia ja ehdottamaan ratkaisuja haasteisiin?

Ongelmien ja ratkaisujen sekamelska pitäisi saada järjestykseen.

Tämä sivusto on ollut jo keväästä 2017 luettavissa. Siihen on vähitellen lisätty aineistoa. 10.10.2017 oli yli 1000  yksilöllistä kävijää vuorokaudessa. Sivustosta pitäisi saada kehitettyä sellainen, että toimijat haluaisivat osallistua kehityskohteiden ja ongelmien etsintään ja ratkaisujen esittelyyn sivustollani.

Jos saisimme 10 000 toimijaa mukaan ja jokaiselta tulisi vähintään yksi kohde linkkeineen ja ne jäsennellään selkeäksi hakemistoksi, olisi jo paljon kartoitettu ongelmia ja saatu niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Tällöin kävijöidenkin määrä tulisi paljon suuremmaksi. Jos jokaiselta 10 000 osallistujalta saisi 24,80 euroa/vuosi (alv mukana) se tekisi 200 000 euroa. Se olisi hyvä joukkorahoitus. Sillä työllistäisin itseni ja olisi mahdollista kehittää ja palkata työntekijöitäkin ottamaan vaikka toimeksiantoja vastaan ja etsimään ratkaisuja ongelmiin. Tällöin voisi perustaa Ongelmienratkaisu Oy:n. Jos ei ole yhtään tuloja tai riittävästi, ei kannata yritystä alkaa pyörittämään. Jos muutama vain antaa linkin, ei kannata edes aloittaa laskutusta. Aloitan laskutuksen vasta kun tulee vähintään 100 osallistujaa, joiden linkeistä voi laskuttaa. Täten ensimmäiset 100 osallistujaa eivät  saa heti laskua, heillä on maksuaikaa niin pitkään, kun tulee sadas osallistuja. Mielipiteiden esittäminen on ilmaista, tosin minä pidätän itselläni oikeuden valita mitä esitetään ja valvon keskustelupalstaa, että siinä keskustelu noudattaa eettisiä periaatteita.

Siis jos olisi 10 000 osallistujaa, ei osallistujaa kohden tulisi kovin paljon vaivannäköä. Jos heillä olisi jo omat kotisivut tarvitsisi antaa vain ongelmaa/kehityskohdetta kuvaava lause ja ratkaisua kuvaava lause, josta laittaisin linkin osallistujan kotisivuille. Osallistujat vetäisivät mukaan lisää osallistujia. Kun yritys saataisiin pyörimään, ties mitä uusia työmahdollisuuksia siitä syntyisi, kun innovaatioita ja markkinarakoja löydettäisiin. Työpaikkoja ei tulisi ainoastaan sivuston ylläpitäjille ja Ongelmienratkaisu Oy:lle, vaan kuka vaan sivustolla kävijä ja lukija voisi saada idean kipinöitä, joista voisi kehittyä kannattavaa liiketoimintaa ja entisen vahvistumista.

Puhun näin vapaasti ja avoimesti asioista, en halua olla turhan virallinen ja tärkeä. En pelkää ideoiden kertomista, vasta sitten, kun jokin idea on toteutettu käytännössä, tulee siitä hyötyä. Tämän sivuston ilmekin on vapaa. Vapaa ilmapiiri on hyvä ideoiden syntymiselle ja kehittämiselle, se voi vähentää turhaa stressiäkin. Mutta jos en saa osallistujia, pidän tämän sivuston kuin omana bloginani, jossa voin kirjoitella ajatuksiani ja ideoitani. Teen tätä nyt vapaaehtoistyönä ja harrastuksena ilman tuloja.  Toivottavasti tuotoksestani, viitteistä ja linkeistä olisi edes joillekin hyötyä ja ne innoittaisivat jatkokehittelyyn, ajatteluun ja arviointiin.

Veikko J. Pyhtilä, 13.10.2017