Vaikeiden ja suurien ongelmien ratkaisut vaativat yhteistyötä, teknologiaa, osaamista ja mallintamista

Järjestelmän mallinnus

Esimerkiksi ihmisen perimän projektissa tekivät tutkijat maailmassa yhteistyötä. Samoin voidaan ajatella ympäristöongelmien, terveysongelmien ja vaikka työttömyysongelman ratkaisemisessa. Ilman yhteistyötä ongelmien ratkaiseminen voi kestää liian kauan tai ongelmat jäävät ratkaisematta.

Tämä sivusto voi palvella ongelmien syiden ja tekijöiden kartoittamisessa ja ratkaisuvaihtoehtojen etsimisessä. Tulokset pitää koota ja jäsentää hyvin ja niiden avulla voidaan mallintaa maailmaa.

Tietojenkäsittelytekniikka ja muu teknologia auttavat ja mahdollistavat monien vaikeidenkin ongelmien ratkaisemisessa. Myös terve järki, kokemukset ja vankka pohjatieto ovat edellytyksiä.

Systeemibiologiassa pyritään solujen toimintamekanismien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, tekemällä laajoja koesarjoja ja yhdistelemällä saatuja tietoja tietoteknisin menetelmin. Päämääränä on solujen ja kokonaisten organismien ja tulevaisuudessa jopa ekosysteemien mallintaminen. Tätä samaa ideaa voidaan soveltaa kaikkien järjestelmien mallintamisessa. Vaikka tekijöitä, syitä ja seurauksia on paljon, kehittyvät teknologia, menetelmät, osaaminen ja yhteistyö mahdollistavat valtavan työmääränkin tekemisen tuloksekkaasti.

Kuitenkin suuren kokonaisuuden hallinta on ihmiselle vaikeaa ymmärtää. Siinä auttaa, kun kokonaisuuden jakaa osiin ja tutustuu osa osalta kohteeseen ja sitten opettelee liittymäkohdat muihin osiin. Tämä vaatii kyllä aikaa, mutta se on erittäin mielenkiintoista ja kehittävää. Itse opiskelen nyt lääketiedettä pala palalta. Sen jälkeen on tarkoitus mennä tutustumaan syvällisemmin systeemibiologiaan, biokemiaan, tekoälytekniikoihin, bioinformatiikkaan. Mutta valitettavasti aikaa on vähän käytettävissä. Vähitellen kuitenkin oppii aina jotakin ja aiheet tulevat entistä tutummiksi.

Voidaan lähteä myös kaikille ihmisille helpommin miellettävistä asioista. Esimerkiksi jos työttömyysongelmasta voitaisiin suuren joukon yhteistyöllä selvittää kaikki mahdolliset syyt ja ratkaisuvaihtoehdot ja tehdä niistä mallinnus, ymmärtäisimme ongelmaa paremmin liittymäkohtineen.

Tuottajat ja kuluttajat voivat vaikuttaa valtavasti ympäristöongelmien ratkaisuun. Jos saataisiin koottua kaikki tuotteet, menetelmät ja palvelut, joilla voidaan vähentää ympäristöongelmia ja niistä hyvä informaatio ostopäätösten tekemiseen, se auttaisi merkittävästi kehitystä ja ekologisten ongelmien ratkaisuja. Miksi toimijoita ei saada mukaan? Sivustomme ei ole riittävän näkyvä eikä uskottava tässä alkuvaiheessa. Jos toimijoita saadaan edes muutama mukaan aluksi, se vetäisi mukaan aina lisää. Jos ehtisin, tekisin itse jo mahdollisimman paljon selvittelyä ongelmista, niiden syistä ja ratkaisuvaihtoehdoista. Helpoiten ja nopeimmin se tapahtuu, kun saadaan mukaan tuhansia osallistujia. Sitä paitsi oikeastaan ilman lupaa en voi laittaa linkkejä eri toimijoiden sivuille. Toimijoille olisi etua siitä, että he tämänkin sivuston kautta saavat lisää kävijöitä ja mahdollisia ostajia. Yritysten kannattaa hankkia itselleen erityyppisiä asiakasryhmiä, joilla on monenlaisia arvoja.

Lähdepä mukaan:  osallistumisehdotyhteystiedot

Veikko J. Pyhtilä, 19.9.2017