Markkinoi ongelmienratkaisun näkökulmasta, linkitä sivustollesi yhdestä keskitetystä hakemistosta!

Ongelmienratkaisu.fi-sivustolle on tehty 30 000 sanan hyödykeideahakemisto , jonne myydään linkkejä yrittäjille ja muille toimijoille. Hakemisto on laaja älypuhelimillekin tiiviisti selailtava. Kartoitetaan yhdessä ongelma- ja kehittämiskohteita ja tarjotaan niihin ideoita ja ratkaisuja ympäröivässä maailmassa. Varmasti moni asiakas odottaa kilpailukykyisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Maailma ei ole koskaan valmis, aina on ideoitavaa, kehitettävää ja paranneltavaa. Kun tekniikka ja menetelmät kehittyvät, niitä pitää oppia hyödyntämään täysipainoisesti ja tehokkaasti.

Haluammeko jäädä pysähtyneisyyteen ja kilpailijat menevät edelle. Pysähtykäämme joskus kiireistä huolimatta miettimään kaikkia prosesseja ja tarjottuja hyödykkeitä. Kun kaikki vaiheet alkutuotannosta elinkaaren loppuun kartoitetaan, niin varmasti löytyy kehitettävää. Ajatellaan asioita monelta eri näkökulmalta sekä uusilla kehittyvillä että vanhoilla koetelluilla tavoilla. Opiskellaan ja hankitaan uutta tietoa ja tutkaillaan missä maailmalla mennään. Opitaan jäsentelemään, arviomaan, luokittelemaan, organisoimaan, tekemään parempaa ajankäytön, laadun, tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden, terveellisyyden, käytännöllisyyden, käyttäjäystävällisyyden, asiakastyytyväisyyden, kustannustehokkuuden jne. suhteen.

Eikö ongelmienratkaisu olekin kiinnostavaa ja samalla haastavaa. Se kehittää ajattelemaan, se kehittää kykyjä, osaamista. Se on opettavaista. Tiedolla, kokemuksella ja tutkimuksilla on suuri arvo. Olisi opittava tekemää monenlaista pätevää luotettavaa tutkimusta. Ja myös hyödynnettävä jo saatuja tutkimustuloksia. Tutkimusten ei saisi vinoutua puolueellisesti ja epärehellisesti tukemaan vain joitakin näkökantoja. Kaikki voidaan jäsentää eräänlaisiksi ongelmiksi ja niiden ratkaisuiksi. Jos jäämme ratkomaan ongelmia yksin, niin ratkaisut voivat vinoutua väärään suuntaan. Tarvitsemme joukkoälyä, maailma ja olevaisuus yleensä ovat niin monimutkaisia, että harvoin pärjäämme yksin. Kannattaa kuitenkin itsenäisestikin yrittää ratkoa ongelmia ja tuoda niihin omat panoksena, ideansa, kykynsä ja yhdistellä muilta hyviä puolia.

Tulevaisuuden arvioinnissakin on haasteita. Emme tietenkään voi varmaan tietää, mihin ollaan menossa, mutta hyvä on olla suunnitelmat ”pahan päivän” varalle.  Lähitulevaisuutta voidaan tarkemmin suunnitella kuin kaukaisempaa tulevaisuutta. Sekin näkökohta on olemassa, kuka ensimmäisenä ehtii ottaa käyttöön uudet innovaatiot, voi saada etulyöntiaseman. Toisaalta on kallista kokeilla ja kehittää uutta. Se mikä uudessa on osoittautunut jo toimivaksi ja kannattavaksi, olisi otettava käyttöön, jos siihen ei ole liian suuria esteitä. Tietoa ja ajatuksia on paljon, kuka kokoaisi niistä tiivistelmän ja pitäisi yllä luetteloa niistä ja palveluntarjoajista. Tämä ongelmienratkaisu.fi-sivusto pyrkii osaltaan siihen, mutta yksin emme voi tätä tehdä. Olisi todella hyvä apu, kun ilmoittaisit meille mihin haasteisiin mitäkin mahdollisuuksia ratkaisuiksi olisi Teillä tarjota. Mikä estää, eikö ole luottamusta alkavalle toiminnallemme. Kukaan ei ole täydellinen heti syntyessään, ellei ympäristö tarjoa kehittymisen mahdollisuuksia, niin tulee kasvu- ja kehityshäiriö. Jos saamme linkkejä niin paljon, että voimme rahoittaa toimintamme, Ongelmienratkaisu Oy käynnistetään käden käänteessä. Kaikki on kiinni vain pienistä laskuista, jota linkeistänne perisimme. Aluksi meidän pitäisi saada vähintään 1000 asiakasta linkkeineen, että uskallamme käynnistää yrittämistä edes sivutoimisena. Tämä toimii eräänlaisena ”joukkorahoituksena”. Laskutus alkaisi vasta, kun saamme sadannen asiakkaan, jotenka aluksi olisi maksuaikaa.

Yhdessä teemme kaikkia Teitä ja meitä palvelevan sivuston tietojen hankintaan, kehityksen ja kilpailijoiden seuraamiseen, innovointiin, hyödykkeiden markkinoinnin edistämiseen. Saada pitkäaikaisia maksavia, tyytyväisiä ja tyytymättömiä asiakkaita on yksi ongelma. Tyytymättömät asiakkaat ovat tervetulleita, koska heiltä saa tietoa kehittämistarpeista. Uskaltakaamme puhua ongelmista ja ottaa niitä esille. Kaikki yritykset pyrkivät näyttämään itsestään vain hyvät puolet. Ja nettiinkin sivut pyritään tekemään hiotuiksi viimeisen päälle. Se voi vaikuttaa tylsältäkin, tarvitaan vaihtelua. Toivotaan varmaan, että yritykset tuovat esiin myös ongelmiaan ja viestintä on avoimempaa. Myös se, että pyritään samaan muottiin muiden kanssa ja kaikki on niin virallista ja tavanomaista voi kyllästyttää. Ainakin pienemmät firmat voisivat olla ihmisläheisempiä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kaikki olemme kuitenkin vajavaisia ihmisiä ja yrityksetkään eivät ole täydellisiä. Uskon että kaikki yritykset ja henkilökunta pyrkivät hoitamaan asiat niin hyvin kuin kohtuullisesti on mahdollista, ei ole tarkoitus näyttää yrityksestä kiiltokuvamaista imagoa. Luulen että se lisää luottamusta yrityksiin, kun epäkohdista voidaan julkisestikin keskustella ja toivoa vaikka asiakkailta ideoita ja ehdotuksia parempaan palveluun ja tuotevalikoimaan.

Toivotaan myös käsityömäisiä tuotteita, joissa heijastuu persoonallisuuden leima. Vaihtelu virkistää tässä samoihin muotteihin taotussa maailmassa. Vajavaisuudessa heijastuu lämmin inhimillisyys. Teknistä täsmällisyyttä vaativat tuotteet ja viestintä esim. terveydenhoidossa, lentokoneissa, turvallisuudessa jne. vaativat niin suurta täydellisyyttä varmuutta kuin on mahdollista. Vaikka kehittyvällä tuotantoteknologialla on mahdollisuus tehdä huippulaatua ja tulevaisuudessa entistä yksilöllisempiä kullekin yksilölle räätälöityjä tuotteita, tarvitaan myös perinteisillä käsityötaidoilla tehtyjä teoksia. Uusi teknologia vaatii energiaa, osaamista, investointeja, mihin ei voida vauhdilla mennä. Suurilla toimijoilla on aluksi enemmän resursseja kehittää tekoälyä. IoT, Internet of Things, vaatii aukotonta tietoturvallisuutta, mikä on suuri haaste. Tällä hetkellä teollisuusautomaatio on hoidettu yleisestä verkosta irti olevilla sisäisillä järjestelmillä.  Moni tulevaisuuden lupaus on vasta kehitteillä ja osaa kokeillaan jo. Niitä otetaan laajemmin käyttöön, kun ne halpenevat ja kehittyvät pienille ja keskisuurille toimijoillekin mahdollisiksi ja luotettaviksi. Tulevaisuuden haasteissa ja uusissa menetelmissä riittää myös ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisuja.

Veikko J. Pyhtilä, 21.4.2018