Paras ratkaisu kaikkiin ongelmiin

Lopullisena päämääränä on taivas

Jos kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen, tällöin nykyistä pahan vallassa olevaa maailmaa ei Jumalan tarvitsi enää pitää pystyssä ja kaikki parannuksen armon saaneet pääsisivät taivaaseen. Jumala on antanut vielä armonaikaa, mutta se loppuu yllättäen. Toisaalta vaikka maailmanloppua ei vielä tulisikaan, maailmasta voisi tulla parempi kaikille.

Mutta ihmiset eivät tee Jumalan tahdon mukaan, jotenka ongelmat pysyvät ja lisääntyvät. Parannuksen armo tapahtuu uskosta pois kuolleille niille, jotka eivät vastusta Jumalan tahtoa, niille Jumala sen avaa ja antaa seurakuntansa kautta elävän uskon lahjan. Elävä usko on annettu jo kaikille syntymälahjana, mutta melkein kaikki ihmiset kadottavat sen syntien vuoksi.

Biblia 1776 käännöksestä:

Sananl. 14:34 Vanhurskaus korottaa kansan, vaan synti on kansan häpeä.

Matt. 13:38  Mutta pelto on maailma; vaan hyvä siemen, ne ovat valtakunnan lapset; mutta ohdakkeet ovat pahan lapset.

Luuk. 18:17 Totisesti sanon minä teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, ei hän ikinä siihen tule siihen sisälle.

Ps. 25:14  Herran salaisuus on niillä, jotka häntä pelkäävät, ja liittonsa ilmoittaa hän heille.

Joh. 3:27  Johannes vastasi ja sanoi: ei ihminen taida mitään ottaa, ellei hänelle anneta taivaasta.

Mark. 4:11 Ja hän sanoi heille: teille on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuus; mutta niille, jotka ulkona ovat, tapahtuvat kaikki vertausten kautta:

Ef. 5:32     Tämä salaisuus on suuri; mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta.

Kor. 12:18 Mutta nyt on Jumala pannut jäsenet erinänsä itse kunkin ruumiissa niin kuin hän on tahtonut.

Tim. 3:16 Ja se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan.

Kor. 6:16 Eli kuinka Jumalan temppeli sopii epäjumalien kanssa? Sillä te olette elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala sanoo: minä tahdon heissä asua ja heissä vaeltaa, ja minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani.

Matt. 6:33-34 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, ja niin kaikki nämä teille annetaan. Älkää sen tähden surko huomisesta päivästä; sillä huomisella päivällä on suru itsestänsä. Tyytyköön kukin päivä surullensa.

Matt. 16:26 Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman voittaisi, ja sielullensa saisi vahingon? taikka mitä antaa ihminen sielunsa lunastukseksi?

Sananl. 30:8 Väärä oppi ja valhe olkoon minusta kaukana: köyhyyttä ja rikkautta älä minulle anna; vaan anna minun saada määrätty osani ravinnosta.

Kor. 4:18 Jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät iankaikkiset.

Mark. 1:15 Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on lähestynyt: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.

Joh. 1:12-13 Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle, jotka ei verestä eikä lihan tahdosta ei myös miehen tahdosta, mutta Jumalasta syntyneet ovat.

Joh. 20:31 Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä.

Ap. t. 4:12 Ja ei yhdessäkään toisessa ole autuutta; sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaaksi tuleman.

Johannes 20

19 Kuin siis sen sabatin päivän ehtoo oli, ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat juutalaisten pelon tähden, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille: rauha olkoon teille!

20 Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran.

21 Ja Jeesus taas sanoi heille: rauha olkoon teille! niin kuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät.

22 Ja kuin hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaa Pyhä Henki:

23 Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt.

Matt. 16:19 Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Luuk. 24:47 Ja saarnattaman hänen nimeensä parannusta ja syntien anteeksiantamusta kaikissa kansoissa, ruveten Jerusalemista.

Room. 1:16 Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia; sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ensin juutalaiselle, niin myös kreikkalaiselle.

Matt. 28:20 Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Aamen!

Ap. t. 17:30 Nämä eksytyksen ajat on tosin Jumala sallinut, ja ilmoittaa nyt kaikille ihmisille joka paikassa, että he parannuksen tekisivät.

Piet. 3:9  Ei Herra viivytä lupaustansa, (niin kuin muutamat sen viipyvän luulevat,) vaan hän on meidän kanssamme kärsiväinen, ja ei tahdo, että jonkun pitäisi hukkuman, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi.

Ap. t. 10:44 Kuin Pietari vielä näitä puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkein niiden päälle, jotka puheen kuulivat.

Ap. t. 11:15 Mutta kuin minä rupesin puhumaan, lankesi Pyhä Henki heidän päällensä, niin kuin hän alussa meidänkin päällemme lankesi.

Hepr. 4:12-13  Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, siihen asti kuin se sielun ja hengen erottaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari, Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmiensä edessä, josta me puhumme.

Jes. 55:6  Etsikää Herraa, kuin hän löytää taidetaan: rukoilkaa häntä, koska hän läsnä on.

Matt. 7:8  Sillä jokainen, joka anoo, hän saa, ja joka etsii, hän löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Room. 10:14-16 Mutta kuinka he sitä avuksensa huutavat, jonka päälle ei he uskoneet? Ja kuinka he sen uskovat, josta ei he ole kuulleet? Mutta kuinka he kuulevat ilman saarnaajaa? Ja kuinka he saarnaavat, ellei heitä lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on: oi kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka rauhaa julistavat, niiden jotka hyvää julistavat. Mutta ei he ole kaikki evankeliumille kuuliaiset; sillä Jesaja sanoo: Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?

Korinttolaiskirje 5:20

Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

Kor. 5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt.

Ilm. 3:20  Katso, minä seison ovessa ja kolkutan: jos joku minun ääneni kuulee ja avaa oven, sen tykö minä tahdon mennä sisälle, ja pitää ehtoollista hänen kanssansa ja hän minun kanssani.

Jaak. 4:6  Ja antaa runsaasti armon; sen tähden hän sanoo: Jumala seisoo ylpeitä vastaan, mutta nöyrille antaa hän armon.

Matt. 18:20 Sillä kussa kaksi taikka kolme tulevat kokoon minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.

Ps. 82:1   Aasafin Psalmi. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa: hän on tuomari jumalien seassa.

Aam. 8:11-12 Katso, ne päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, että minä lähetän nälän maan päälle; ei nälkää leivän perään, eli janoa veden perään, vaan Herran sanan kuulemisen jälkeen. Niin, että heidän pitää juokseman yhdestä merestä niin toiseen, pohjasta niin itään; heidän pitää juoksenteleman etsimään Herran sanaa, ja ei kuitenkaan pidä löytämän.

Ap. t. 2:38 Vaan Pietari sanoi heille: tehkää parannus, ja antakoon jokainen itsensä kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntien anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Ap. t. 11:16 Niin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanonut oli: Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä.

Ap. t. 8:17 Niin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

Ap. t. 10:47 Taitaako joku kieltää näitä, jotka ovat niin Pyhän Hengen saaneet kuin mekin, vedellä kastamasta?

Joh. 6:29  Jeesus vastasi ja sanoi heille: se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti.

Room. 4:6 Niin kuin myös David sanoo: autuus on sen ihmisen, jolle Jumala vanhurskauden lukee ilman töitä:

Tit. 3:5-7  Ei vanhurskauden töiden kautta, joita me tehneet olemme, vaan laupiutensa kautta hän meidät autuaaksi teki, uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, Jonka hän meidän päällemme, Jeesuksen Kristuksen meidän Vapahtajamme kautta, runsaasti vuodattanut on: Että me hänen armonsa kautta vanhurskaiksi tulisimme ja iankaikkisen elämän perillisiksi toivon jälkeen.

Luuk. 10:16 Joka teitä kuulee, se minua kuulee, ja joka teidät katsoo ylen, se katsoo ylen minun; mutta joka minun katsoo ylen, hän katsoo ylen sen, joka minun lähetti.

Joh. 5:24  Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo sen, joka minun lähetti, hänellä on iankaikkinen elämä, ja ei hän tule tuomioon, vaan menee kuolemasta elämään.

Matt. 10:8 Sairaita parantakaa, spitalisia puhdistakaa, kuolleita herättäkää, perkeleitä ajakaa ulos. Lahjaksi te saitte, niin myös lahjaksi antakaa.

Ef. 2:5 Ja kuin me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt; (sillä armosta olette te autuaiksi tulleet:)

Ef. 5:2 Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin myös Kristus meitä rakasti ja antoi itsensä ulos meidän edestämme lahjaksi, uhriksi ja Jumalalle makeaksi hajuksi.

Fil. 1:29  Sillä teille on lahjaksi annettu Kristuksen puolesta, ei ainoastaan, että te hänen päällensä uskotte, mutta myös kärsitte hänen tähtensä,

Ilm. 21:6  Ja hän sanoi minulle: Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

Ilm. 22:17 Ja henki ja morsian sanovat: tule. Ja joka kuulee, se sanokoon: tule. Joka janoaa, se tulkoon, ja joka tahtoo, se ottakoon elämän vettä lahjaksi.

Joh. 4:14  Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän janoaa iankaikkisesti; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään.

Matt. 12:33 Taikka tehkää hyvä puu, niin hänen hedelmänsä tulee hyväksi, taikka tehkää mädännyt puu, niin hänen hedelmänsä tulee mädänneeksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.

Joh. 15:5  Minä olen viinipuu, te olette oksat: joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua ette voi mitään tehdä.

Gal. 5:22  Mutta Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus.

Ef. 5:9-10 Sillä Hengen hedelmä on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa ja totuudessa. Ja koetelkaa, mikä Herralle otollinen on.

Tämä nykyisen näkyvän maailman Jumala hävittää ja parannuksen tehneet ihmiset pääsevät taivaaseen, paha ja siihen jääneet saavat ikuisen rangaistuksen.

Tess. 4:17 Sitten me, jotka elämme ja jälkeen jäämme, temmataan ynnä heidän kanssansa pilviin, Herraa vastaan tuuliin, ja niin me aina Herran kanssa olemme.

Kor. 2:9 Vaan niin kuin kirjoitettu on: joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat.

Luuk. 3:17 Jonka viskin on hänen kädessänsä, ja hän perkaa riihensä ja kokoaa nisunsa aittaansa, mutta ruumenet polttaa hän sammumattomalla tulella.

Luuk. 16:24 Ja hän huusi, sanoen: isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäisi minun kieleni; sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä.

Ilm. 20:13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka hänessä olivat, ja kuolema ja helvetti antoi ne kuolleet, jotka heissä olivat: ja ne tuomittiin jokainen töittensä jälkeen.

Ilm. 20:14 Ja kuolema ja helvetti heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema.

Luuk. 13:23-27 Niin sanoi yksi hänelle: Herra, vähäkö niitä on, jotka autuaaksi tulevat? Ja hän sanoi heille: Pyytäkää ahtaasta portista mennä sisälle, sillä monta on, sanon minä teille, jotka pyytävät mennä sisälle, ja ei taida. Kuin perheenisäntä on noussut ja oven sulkenut, ja te rupeatte ulkona seisomaan ja oven päälle kolkuttamaan ja sanomaan: Herra, Herra, avaa meille! ja hän vastaa ja sanoo teille: en minä teitä tunne, kusta te olette; Niin te rupeatte sanomaan: me olemme syöneet ja juoneet sinun edessäsi, ja meidän kaduillamme sinä opetit. Ja hän on sanova: minä sanon teille: en minä teitä tunne, kusta te olette; menkää pois minun tyköäni, kaikki te väärintekijät.

Luuk. 18:8 Minä sanon teille: hän auttaa heitä pian. Kuitenkin, kuin Ihmisen Poika on tuleva, löytäneekö hän uskoa maan päältä?

Joh. 3:18  Joka hänen päällensä uskoo, ei häntä tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu; sillä ei hän uskonut Jumalan ainoan Pojan nimen päälle.

Joh. 7:38  Joka uskoo minun päälleni, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat.

Hepr. 11:6 Sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata (Jumalalle); sillä joka Jumalan tykö tulla tahtoo, sen pitää uskoman, että hän on, ja on niille maksaja, jotka häntä etsivät.

Hepr. 3:19 Ja me näemme, ettei he voineet epäuskon tähden sinne tulla.

Mikä on uskontunnustuksen kolmas kohta?

Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksisaamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.

Mitä se merkitsee?

Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla Hänen tykönsä; vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa; niinkuin Hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa; jossa kristikunnassa Hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi, herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Tämä on varmasti totta.

Syntien anteeksiantamus on evankeliumin ydin: Kristuksesta ”kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi” (Ap. t. 10:43). Evankeliumi, Jumalan voima, siirtää ihmisen maailmasta Jumalan rakkaan Pojan valtakuntaan.

LUE LISÄÄ https://raamattuaraamatulla.blogspot.fi/2021/05/hakemisto-raamattua-raamatulla.htm

Jos kaikki ihmiset tekisivät parannuksen ja Jumala ei heti lopettaisikaan nykyistä maailmaa, mitä siitä voisi seurata.

Vaikka ihminen saa parannuksen armon, niin vanha osa ei tee kuitenkaan parannusta ja paholainen jää kuitenkin ajoittain kiusaamaan. Sen vuoksi edelleen voisi tulla ihmisille joitakin pahoja ajatuksia, sanoja, tekoja ja laiminlyöntejä. Mutta ihmiset Pyhän Hengen ohjaamina korjaisivat rikkeitään ja tekisivät jokapäiväistä parannusta ja he voisivat olla tukena toisilleen taistelussa pahaa vastaan.

Sodat, väkivalta, terrorismi ja niiden aiheuttamat vahingot ihmisille ja ympäristölle loppuisivat. Armeijoita ja aseita ei tarvittaisi. Armeijat voisivat olla apuna luonnonkatastrofeissa ja muissa kriiseissä. Ne resurssit mitä on mennyt aseisiin, voitaisiin käyttää ongelmien ratkaisuun, heikompiosaisten auttamiseen, ympäristönsuojeluun. Rikollisuus loppuisi. Lait olisivat ohjeita ja poliisit oppaita ja auttajia.

Ahneus loppuisi. Parempiosaiset voisivat auttaa enemmän heikompiosaisia. Ihmisille riittäisi vähempi kulutus, kun vain saisi välttämättömät perustarpeet ja jonkin verran sen lisäksi. Voisi olla kristillinen tasajako, kaikille pyrittäisiin saamaan paikka yhteiskunnassa ja arvokas elämä. Ahkeruus ja työn laadukkuus paranisi. Ympäristöongelmat vähentyisivät. Kun himoja ei ruokittaisi medialla ja muulla tavalla ja ihmisillä olisi hengen voimaa hillitä itseään, niin syntyvyyskin pysyisi sellaisena, ettei tulisi liikakansoitusta. Ei tarvitsisi kaikkien mennä niin nuorena naimisiin, jolloin sekin vähentäisi liikakansoitusta. Toisaalta vaikka ihmisiä syntyisi paljon, tällöin olisi myös työntekijöitä ratkomaan esim. ympäristöongelmia.

Henkinen ja ruumiillinen hyvinvointi olisi parempi. Ihmiset olisivat sopuisempia keskenään ja jos ihmisten välisiä rikkeitä kuitenkin tulisi ja syntejä Jumalaa vastaan, ne nopeasti pyrittäisiin korjaamaan, pyytämään ja antamaan anteeksi. Kun synnit olisivat anteeksi, niin se antaisi voimaa ja hyvää mieltä, arvostusta ja kiitollisuutta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan.

Mitä kaikkea muuta se merkitsisi sitä voidaan kuvitella lisää. Vaikka kaikki ihmiset eivät teekään parannusta, hyviä asioita voi yrittää viedä eteenpäin jokainen omalta osaltaan.

Ihmiset saisivat tyydyttävästi kyllänsä tästä ajasta ja heillä olisi elävä toivo päästä vielä parempaan iankaikkiseen autuuteen ja onneen ajallisen elämän jälkeen synnittömässä, ilman sairauksia olevassa ylösnousemusruumiissa.

Parannuksen ja synninpäästön vastaanottamisen esteitä

Veikko J. Pyhtilä, 20.1.2018