Verkostoituminen tiiviiden yhteisöjen sisällä voisi ratkaista monta ongelmaa

Verkostoituminen yhteisön sisällä

Kun koko kansaa, esim. suomalaisia ei saada verkostoitumaan ja toimimaan yhteiseksi ja kaikkien hyväksi, niin voisiko se onnistua kuitenkin saman mielisten muodostamien yhteisöjen sisällä. Yhteisöissä voi olla monenlaisia ja monessa eri elämän tilanteessa olevia jäseniä. Yhteisö voisi kokoontua miettimään yhdessä ja verkostoitua siten, että yhteisön työttömille järjestetään töitä, sairaille hoivaa, osaamista voidaan jakaa, voidaan oppia muilta jne. Yhteisössä on paljon osaajia, on yrittäjiä, on rikkaita, köyhiä ja siltä väliltä. Varmasti on myös paljon ideoita, joita voi yhteisön sisällä jalostaa ja viedä eteenpäin.

Yhteisö saattaa kokoontua aatteensa ja uskonsa merkeissä. Voisiko se kokoontua myös käytännöllisesti siten, että yhteisön apua tarvitsevat jäsenet kartoitettaisiin ja ne jäsenet jotka voisivat antaa apua. On yrittäjiä, jotka tarvitsevat työvoimaa ja yrityksen kehittämistä ja on työtä tarvitsevia ja opiskelijoita. Tiivis verkostoituminen auttaisi. Monesti ideoita ja asioita ei haluta jakaa koko kansan ja maailman tietoon, mutta yhteisön sisällä se voisi jo onnistua, jos yhteisön jäsenet muodostavat keskenään toinen toistaan rakastavan ja kunnioittavan joukon.

Yhteisön jäsenet voisivat pyrkiä ostamaan toisilta jäseniltä ja myymään toisille jäsenilleen. Jos apua tarvitaan yhteisön ulkopuolelta, sitäkin yhteisö voisi tehdä yhteistyössä. Voihan yhteisökin vielä jakaantua eri toimikuntiin, jotka erikoistuisivat jonkin ongelma-alueen ratkaisuihin.

Yhteisöllisyys ja yhteisöt voisivat siis tarjota paljon enemmän, mitä ne nykyisin tarjoavat jäsenilleen. Erimielisiä ja eri aatteiden ja arvojen omaavia on vaikeampi saada toimimaan yhteistyössä kuin saman mielisten piirejä.

Onko niin, ettei yhteisöjen sisälläkään päästä hedelmälliseen yhteistyöhön, vaan sielläkin on niin paljon erimielisyyttä, mikä kuitenkin voi olla rikkauskin, kun vain päästään ne sovittelemaan. Näin saadaan monipuolinen kuva ja monenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita voidaan jalostaa vielä eteenpäin ja kokeilla käytännössä. Moni ei ole tullut ajatelluksikaan yhteisön mahdollisuuksia, jokainen tahtoo käpertyä vain omiin ongelmiinsa ja asioihinsa paljoakaan puhumatta niitä muille ja tukeutumatta laajemmin yhteisön sisällä ratkaisemaan yhdessä ongelmia.

Tarvitaan vetäjiä, organisointia ja jäsenien aktiivisuutta ja innostumista sekä omaksi että muiden kanssajäseniensä hyväksi. Yhteisön tulee olla eettisesti ja henkisesti korkealla tasolla, että voidaan ruveta näin jaloon rakkauden palvelukseen sekä lähimmäisten ja samalla itsensä hyväksi. Mitä tahdot itsellesi tehtävän, tee sitä myös muille. Ennakkoluuloja, asenteita, epäilyksiä ym. voidaan yhdessä vähentää ja kun tulosta saadaan aikaan se tuo enemmän uskoa verkostoitumisen hyötyihin.

Yhteisön sisällä voidaan tarkemmin pohtia ja suunnitella miten yksityiskohtaisesti edetään, mihin asioihin ja ongelmiin keskitytään ja millä tavalla niitä ratkaistaan.

Veikko J. Pyhtilä, 22.1.2018