Tulevien ongelmien syitä ja varautuminen

Varautukaamme tulevaan jo nyt

Vaikka nyt on ajallisesti itselläsi kohtuullisen hyvin, onko niin tulevaisuudessa. Vaikka menestyt nyt ajallisesti, onko sinulla iankaikkista onnea ja menestystä. Ihmisiä ei monesti kiinnosta tuleva, vaan tämänhetkinen ja hetkellinen. Tosin tulevista murheista ei tarvitse liikaa huolehtia, mutta mitä tällä hetkellä teet ja mikä on asenteesi, ne vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja ikuisuuden osaasi.

Paha paikka ja olotila

Kun ei ole nyt kiinnostunut, eikä välitä mitä ajallisen kuoleman jälkeen tapahtuu sielulle, niin ikuinen paha paikka voi yllättää. Myös ajallinen epäonni voi seurata, jos ei ota huomioon tulevaisuutta. Kannattaisi kiinnostua uskon asioista ja etsiä ja löytää sellaista, millä varmasti pelastuu ja mikä auttaa myös ajallisissa ongelmissa. Etiikka. Raamattua raamatulla blogiin.

Sairastuminen

Kun syöt epäterveellisesti, et harrasta liikuntaa riittävästi, et lepää riittävästi, käytät huumeita, alkoholia, tupakkaa jne. ne vaikuttavat tulevaan terveyteesi. Vaikka tällä hetkellä voit suhteellisen hyvin, niin pitemmän ajan kuluessa viimeistään kehittyy terveysongelmia. Sielun ja ruumiin hyvinvointi blogiin. Ravitsemuksen optimointi.  Terveysongelmat.

Köyhyys, työttömyys, yrittämisen epäonnistuminen, ideaköyhyys

Jos et opiskele, hanki tietoa ja kokemuksia hyvin, et opi tekemään ahkerasti ja järkevästi töitä, et pääse yhteistyöhön, niin vain hyvällä tuurilla ja muitten siivellä eläen saatat välttää köyhyyden. Mutta jos yhteiskunta köyhtyy, jos emme jokainen osaltamme tee sen eteen, niin emme voi odottaa suurta tukea yhteiskunnaltakaan. Jos olet tuhlaavainen ja et säästä, niin et ole varautunut tuleviin yllättäviin menoihin. Vuorovaikutus erilaisten ihmisten kesken, vaikutteiden saaminen ja oman luovuuden käyttö auttaa uusien ideoiden syntyyn ja jalostumiseen. Kehitys

Ympäristöongelmat

Valtava kuluttaminen, lisääntyvistä ympäristöongelmista piittaamattomuus tai riittämätön paneutuminen ja varautuminen niihin voi nopeasti johtaa ja on jo johtanut suuriin ongelmiin.Ympäristoöongelmat

Eripura, sodat

Jos olet itsekäs, et toimi yhteiseksi hyväksi, et välitä yhteisten asioiden hoidosta, et sovi välejä, sama koskee myös valtaapitäviä, niin nämäkin ongelmat lisääntyvät. Jos ihmiset eivät kykene eivätkä tee yhteistyötä kaikkien osapuolien etuja kunnioittaen eripura ja sodat seuraavat. Yhteiskunta

Murheet, huolet ja ongelmat yleensä

Paljon on murheita ja huolia, niihin olisi paneuduttava perusteellisesti, ne olisi käsiteltävä ja hoidettava, ettei niistä kehittyisi vielä pahempaa.Osallistumisehdot

Lähde mukaan, varaudutaan tulevaan

Lähde aktiivisesti mukaan tämän sivuston eteenpäin viemiseen, ongelmien kartoittamiseen ja ratkaisemiseen, hyvien jo olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja tiedon esille tuomiseen tämän portaalin kautta. Näin omalta osaltamme ja yhteistyössä voimme edistää tulevaa hyvää ja välttää ongelmia tulvaisuudessa. Paljon on nykyisiäkin ongelmia, joita ei voi yksin ratkaista kukaan, niihin tarvitaan hedelmällistä yhteistyötä.  Yhteistyö tarvitsee organisointia, koordinointia ja jäsentämistä, niihin tämä sivusto auttaa. Olen pyörittänyt tätä sivustoa yksin, yksikin ihminen voi saada jotakin aikaiseksi, mutta tuloksia tulee tehokkaasti vain, kun on aikaa, rahaa, osaamista ja muita resursseja. Niitä riittää, kun useita ihmisiä ja tahoja yhdistää voimavarojaan. Kaikki jäävät siis vain puhumisen ja sanojen tasolle, ellei todella toimita yhdessä. Yhteystiedot

Veikko Pyhtilä, 24.2.2018