Tekoälyn, tietojenkäsittelyn, logiikan ja matematiikan menetelmät auttavat ongelmien ratkaisemisessa

Veikko J. Pyhtilä, 21.5.2018

On löydettävä nopeasti ratkaisu

Mitä tämä edellyttää

On opeteltava ja harjaannuttava soveltamaan tekoälyn ja yleensä tietojenkäsittelyn ja matematiikan menetelmiä.

On oltava luotettavia ja merkitykseltään käyttökelpoisia tietovarastoja ja ideoita, joita tarvitaan menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen. Jos niitä ei ole, on tietoja alettava kerätä. Tutkimuksilla saadaan uutta tietoa ja siinä voi olla apuna myös tekoäly.

Kaikki vaatii aikaa ja myös rahoitusta. Itse sovellusten pitäisi olla sellaisia, että asiakas säästää niissä aikaa, rahaa. Ihmisten pitäisi löytää hyödykkeitä, jotka ovat ympäristöystävällisiä, terveellisiä, turvallisia, taloudellisia jne. ja tällaisia hyödykkeitä on kehitettävä lisää. Harrastelijanakin voi jo paljon oppia ja viedä asioita eteenpäin. Pitää olla innostusta, vaikka ei mennä ylioptimismiin.

Pienien ja keskisuurten yritysten on vaikeaa kilpailla isojen yritysten kanssa, mutta verkostoitumalla ja yhteistyöllä ne voivat saada suurien yritysten kilpailukykyä.

Tarvitaan hyviä ymmärrettäviä oppimateriaaleja tekoälyn nopeampaan ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Yleensä oppimateriaaleja kehittämällä voidaan nopeuttaa oppimista ja parantaa laatua.

Sovellusalueiden syvällinen tuntemus auttaa parempien ohjelmistojen kehittämisessä ja käyttäjät pitäisi saada myös ymmärtämään miten tekoäly toimii ja mistä tulokset tulevat.

Tarvitaan myös hyviä kehitysympäristöjä, joilla tekoälysovelluksia voidaan luoda ja tietämystä muokata tekoälyä varten.

On saatava laaja ja monipuolinen kuva missä mennään ja mitä maailmalla on kehitteillä. Myös jokaisen on käytettävä omia aivojaan ja tervettä järkeä. Matkimalla ei luoda uutta, vaikka hyvät menetelmät kannattaa ottaa käyttöön, tarvitaan omaperäisyyttäkin, että löydetään uusia mahdollisuuksia ja kohteita.

Käyttäjää on autettava kuvaamaan ongelma ja tarve, mitä hän haluaa. Kotisivuilla on oltava tiedot sellaisessa muodossa, että tekoäly voi valita niiden perusteella asiakkaalle parhaimmat vaihtoehdot. Tekoälyn pitää olla niin kehittynyt ja nopea, että se suoriutuu tehtävistään hyvin.

Tähän artikkeliin voidaan koota lisää tärkeitä näkökohtia, miten tekoälyn, tietojenkäsittelyn ja matematiikan menetelmät auttavat ongelmien ratkaisemisessa. Kun on opiskeltu lisää ja saatu enemmän kokemuksia, ollaan viisaampia. Aina on opittavaa ja kehitettävää, niilläkin jotka ovat jo pitkällä tekoälyn ja muiden menetelmien soveltamisessa.