Julkinen salaisuus

SRK:n Suviseurat

KESÄSEURARADIO

Poimintoja Bibliasta 1776, muutamia sanoja muutettu nykykielelle. Veikko J.Pyhtilä, 26.6.2018

Ps. 25:14  Herran salaisuus on niillä, jotka häntä pelkäävät, ja liittonsa ilmoittaa hän heille.

Ps. 27:5  Sillä hän peittää minua majassansa pahana aikana: hän kätkee minun salaiseen majaansa, ja korottaa minun kalliolle.

Ps. 31:20  Sinä kätket heitä tykönäsi salaisesti jokaisen haastosta: sinä peität heitä majassasi riiteleväisistä kielistä.

Ps. 51:6  Katso, sinä halajat totuutta, joka salaisuudessa on, ja ilmoitat salatun viisauden minulle.

Ps. 78:4  Ettemme sitä salaisi heidän lapsiltansa, jälkeen tulevaiselta sukukunnalta, julistaen Herran kiitoksia, ja hänen voimaansa ja ihmeitänsä, jotka hän on tehnyt.

Ps. 83:3-4  He pitävät kavalia juonia sinun kansaasi vastaan, ja pitävät neuvoa sinun salatuitasi vastaan, sanoen: tulkaa, hävittäkäämme heitä, niin ettei he ensinkään kansa olisikaan, ettei Israelin nimeä silleen muisteltaisi.

Sananl. 3:32  Sillä pahanilkiset ovat Herralle kauhistus; mutta hänen salaisuutensa on hurskasten tykönä.

Saarn. 12:14  Sillä Jumala tuottaa tuomiolle kaikki salatut työt, joko ne ovat hyvät eli pahat.

Jes. 29:15  Voi niitä, jotka tahtovat olla salatut Herran edessä, ja peittää aivoituksensa, ja tekonsa pimeydessä pitää, ja sanovat: kukapa meidät näkee? eli kuka tuntee meitä?

Jes. 40:27  Miksi siis sinä Jaakob sanot, ja sinä Israel puhut: minun tieni on Herralta salattu, ja minun oikeuteni käy minun Jumalani ohitse?

Jes. 45:15  Totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Jumala, Israelin Vapahtaja.

Jes. 48:6  Kaikki nämä sinä kuulit ja näit, ja ette ole sitä ilmoittaneet; sillä minä olen edellä antanut sinun kuulla uusia ja salaisia, joita et sinä tietänyt.

Jer. 23:24  Luuletko, että joku taitaa itsensä niin salaisesti kätkeä, etten minä häntä näe? sanoo Herra; enkö minä se ole, joka täytän taivaan ja maan? sanoo Herra.

Jer. 42:4  Ja profeetta Jeremia sanoi heille: minä tahdon kuulla teitä: katso, minä tahdon rukoilla Herraa teidän Jumalaanne, niin kuin te olette sanoneet, ja kaiken, mitä Herra teille vastaa, sen minä tahdon teille ilmoittaa, enkä tahdo mitään teiltä salata.

Jer. 50:2  Julistakaa pakanain seassa ja tiettäväksi tehkää, nostakaa lippu ylös, kuuluttakaa ja älkää sitä salatko, ja sanokaa: Baabel on voitettu, Bel on häpeään joutunut, Merodak on rikottu, hänen epäjumalansa ovat häpeään tulleet, ja hänen jumalansa ovat murskaksi lyödyt.

Dan. 2:22  Hän ilmoittaa syvät ja salaiset asiat; hän tietää, mitä pimeässä on, sillä hänen tykönänsä on sula valkeus.

Hab. 3:4  Hänen paisteensa oli niin kuin valkeus, säteet kävivät hänen käsistänsä; siellä oli hänen väkevyytensä salattu.

Matt. 6:6  Vaan kuin sinä rukoilet, niin mene kammioosi, ja sulje ovesi, ja rukoile Isääsi, joka on salaisuudessa: ja Isäsi, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Matt. 10:26  Älkää sen tähden heitä peljätkö; sillä ei ole mitään peitetty, joka ei pidä ilmoitettaman, ja salattu, joka ei tule tiettäväksi.

Matt. 13:11  Mutta hän vastasi ja sanoi: teille on annettu tuta taivaan valtakunnan salaisuudet, vaan ei heille ole annettu.

Matt. 13:35  Että täytettäisiin mitä oli profeetan kautta sanottu, joka sanoo: minä avaan suuni vertauksiin ja puhun ulos salatut maailman alusta.

Mark. 4:11-12  Ja hän sanoi heille: teille on annettu tuta Jumalan valtakunnan salaisuus; mutta niille, jotka ulkona ovat, tapahtuvat kaikki vertausten kautta: Että he nähden näkisivät ja ei huomaitsisi, ja kuullen kuulisivat ja ei ymmärtäisi: ettei he joskus palajaisi, ja heille annettaisiin synnit anteeksi.

Mark. 4:22  Sillä ei ole mitään peitetty, jota ei ilmoiteta, eikä ole salaista, vaan että se julki tulisi.

Luuk. 8:17  Sillä ei ole mitään salattu, joka ei ilmi tule, eikä peitetty, joka ei tiettäväksi ja julki tule.

Luuk. 12:2  Sillä ei ole mitään peitetty, joka ei ilmi tule, eikä ole salattu, mikä ei tiettäväksi tule.

Joh. 18:20  Jeesus vastasi häntä: minä olen maailman edessä julkisesti puhunut: minä olen synagogassa opettanut ja temppelissä, johonka juutalaiset joka paikasta kokoon tulevat, ja en ole mitään salaisuudessa puhunut.

Room. 2:16  Sinä päivänä, jona Jumala ihmisten salaisuudet on tuomitseva, minun evankeliumini perästä Jeesuksen Kristuksen kautta.

Room. 2:29  Mutta se on juutalainen, joka sisällisesti salattu on, ja sydämen ympärileikkaus on ympärileikkaus, joka hengessä tapahtuu, ei kirjaimessa; jonka ylistys ei ole ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Room. 11:25  Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,) että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihen asti kuin pakanain täydellisyys tulisi.

Room. 16:25-27  Mutta hänelle, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan jälkeen, sen salaisuuden ilmestyksen jälkeen, joka iäisiin aikoihin on salattu ollut, mutta nyt ilmoitettu ja tiettäväksi tehty profeettojen raamatun kautta, iankaikkisen Jumalan käskyn jälkeen, uskon kuuliaisuudeksi kaikkein pakanain seassa: Jumalalle, joka yksinänsä viisas on, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta iankaikkisesti! Aamen!

1. Korinttolaiskirje 2

1 Ja, rakkaat veljet, kuin minä teidän tykönne tulin, en minä tullut korkeilla sanoilla enkä syvällä viisaudella ilmoittamaan teille Jumalan todistusta.

2 Sillä en minä itseäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja sen ristiinnaulitun.

3 Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa, ja pelossa, ja suuressa vapistuksessa.

4 Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kaunistetuissa sanoissa ihmisten viisauden jälkeen, mutta hengen ja voiman osoituksessa,

5 Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa.

6 Mutta me puhumme siitä viisaudesta, joka on täydellisten tykönä, ei tämän maailman viisaudesta, eikä tämän maailman päämiesten, jotka hukkuvat.

7 Vaan me puhumme siitä salatusta Jumalan viisaudesta, jonka Jumala on ennen maailman alkua säätänyt meidän kunniaksemme,

8 Jota ei yksikään tämän maailman päämiehistä tuntenut; sillä jos he olisivat tunteneet, niin ei he olisi kunnian Herraa ristiinnaulinneet.

9 Vaan niin kuin kirjoitettu on: joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat.

10 Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut Henkensä kautta; sillä Henki kaikki tutkistelee, Jumalan syvyydetkin.

11 Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, vaan ihmisen henki, joka hänessä on? Niin myös ei yksikään tiedä, mitä Jumalassa on, vaan Jumalan Henki.

12 Mutta emme ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka Jumalasta on, että me tietäisimme, mitä meille Jumalalta annettu on,

13 Jota me myös puhumme, ei niillä sanoilla, joita inhimillinen viisaus opettaa, vaan niillä, joita Pyhä Henki opettaa, ja me tuomitsemme hengelliset asiat hengellisesti.

14 Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat; sillä ne ovat hänelle hulluus, ja ei taida käsittää, sillä ne hengellisesti tuomitaan.

15 Mutta hengellinen tuomitsee tosin kaikkia, vaan ei hän keltäkään tuomita.

16 Sillä kuka on tietänyt Herran mielen, joka tahtoo hänelle neuvoa antaa? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

1. Kor. 4:1  Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltioina.

1. Kor. 10:1-14  Mutta en minä tahdo sitä teiltä, rakkaat veljet, salata, että meidän isämme ovat kaikki pilven alla olleet ja kaikki meren lävitse vaeltaneet. Ja kaikki Moosekseen kastetut pilvessä ja meressä.

Ja ovat kaikki yhtäläistä hengellistä ruokaa syöneet, ja kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet; sillä he joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; mutta se kallio oli Kristus. Mutta ei heistä monta olleet Jumalalle otolliset; sillä he maahan lyötiin korvessa. Mutta nämä olivat meille esikuvaksi, ettemme pahaa himoitsisi, niin kuin he himoitsivat.

Älkää siis olko epäjumalain palvelijat, niin kuin muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on: kansa istui syömään ja juomaan, ja nousi mässäämään.

Älkäämme huorin tehkö, niin kuin muutamat heistä itsensä huoruudella saastuttivat ja lankesivat yhtenä päivänä kolmekolmattakymmentä tuhatta.

Älkäämme Kristusta kiusatko, niin kuin myös muutamat heistä kiusasivat ja surmattiin käärmeiltä. Älkää napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja hukattiin kadottajalta. Mutta kaikki nämä tulivat heidän kohtaansa esikuvaksi; vaan se on kirjoitettu meille karttamiseksi, joidenka päälle maailman loput tulleet ovat. Sen tähden joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei hän lankea.

Eipä yksikään kiusaus ole teitä käsittänyt, vaan inhimillinen; mutta Jumala on uskollinen, joka ei salli teitä kiusata ylitse teidän voimanne; vaan hän tekee myös kiusauksesta lopun, että te sen voisitte kärsiä. Sen tähden, minun rakkaani, paetkaa epäjumalain palvelusta!

1. Korinttolaiskirje 12

1 Mutta hengellisistä lahjoista, rakkaat veljet, en minä tahdo teiltä salata.

2 Te tiedätte, että te olette pakanat olleet ja käyneet mykkäin epäjumalain tykö, niin kuin te viedyt olitte.

3 Sen tähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan Hengen kautta puhuu, Jeesusta kiroile: ja ei yksikään taida Jeesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta.

4 Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Henki;

5 Ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra.

6 Ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa.

7 Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi.

8 Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta, sen yhden Hengen kautta:

9 Mutta toiselle usko siitä yhdestä Hengestä: toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä yhdessä Hengessä:

10 Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget erottaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.

11 Mutta nämä kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa niin kuin hän tahtoo.

12 Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja hänellä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, ehkä heitä on useita, ovat kuitenkin yksi ruumis; niin on myös Kristus.

13 Sillä me olemme myös yhdessä Hengessä kaikki yhdeksi ruumiiksi kastetut, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, sekä orjat että vapaat, ja kaikki me olemme yhteen Henkeen juotetut.

14 Sillä ei ruumis ole yksi jäsen, vaan usea.

15 Jos jalka sanoisi: en minä ole käsi, sen tähden en minä ole ruumiista: eikö hän sen vuoksi ole ruumiista?

16 Ja jos korva sanoisi: en minä ole silmä, sen tähden en minä ole ruumiista: eikö hän sen vuoksi ruumiista ole?

17 Jos koko ruumis silmänä olisi, kussa siis kuulo? Jos se kaikki kuulona, kussa siis hajuaisti?

18 Mutta nyt on Jumala pannut jäsenet erinänsä itse kunkin ruumiissa, niin kuin hän on tahtonut.

19 Vai jos kaikki olisivat yksi jäsen, kussa sitten ruumis olisi?

20 Mutta nyt on monta jäsentä, vaan yksi ruumis.

21 Mutta ei silmä taida kädelle sanoa: en minä sinua tarvitse, eli taas pää jaloille: en minä teitä tarvitse.

22 Vaan paljoa enemmin ne ruumiin jäsenet, jotka heikommaksi näkyvät, ovat tarpeelliset.

23 Ja jotka me luulemme häpeällisemmäksi ruumiissa, niiden päälle me enimmän kunnian panemme; ja jotka häijymmäksi näkyvät, niillä on enin kaunistusta:

24 Sillä jotka meissä kauniit ovat, ei ne mitään tarvitse; mutta Jumala on ruumiin kokoon liittänyt ja sille puuttuvaiselle enemmän kunnian antanut,

25 Ettei eripuraisuutta ruumiissa olisi; vaan kaikki jäsenet pitää toinen toisestansa surun pitämän.

26 Ja jos yksi jäsen kärsii jotakin, niin kaikki muut jäsenet kanssa kärsivät, ja jos yksi jäsen kunniassa pidetään, niin kaikki jäsenet myös riemuitsevat.

27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet, jokainen osansa jälkeen.

28 Ja Jumala on pannut seurakuntaan ensin apostolit, sitten profeetat, sen jälkeen opettajat, sitten voimalliset työt, jälleen parantamisen lahjat, avut, hallitukset, moninaiset kielet.

29 Ovatko kaikki apostolit? Ovatko kaikki profeetat? Ovatko kaikki opettajat? Onko kaikilla voimalliset työt?

30 Onko kaikilla parantamisen lahjat? Puhuvatko kaikki moninaisilla kielillä? Taitavatko kaikki selittää?

31 Mutta noudattakaa te parhaita lahjoja. Ja vielä minä teille korkeamman tien osoitan.

1. Kor. 13:2  Ja jos minä profeteerata taitaisin, ja kaikki salaisuudet tietäisin ja kaiken tiedon, ja minulla olisi kaikki usko, niin että minä vuoret siirtäisin, ja ei olisi minulla rakkautta, niin en minä mitään olisi.

1. Kor. 15:51-52  Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme tosin kaikki nuku, vaan kaikki me muutetaan, ajan rahdussa, silmänräpäyksessä, viimeisellä pasuunalla; sillä pasuuna soi, ja kuolleet pitää turmelemattomana nouseman ylös ja me tulemme muutetuksi.

2. Kor. 4:2  Vaan vältämme salaiset häpeät ja emme vaella kavaluudella, emmekä petoksella Jumalan sanaa turmele, vaan me ilmoitamme totuuden ja meitä julkisesti kaikkein ihmisten omaatuntoa kohtaan Jumalan edessä osoitamme.

Ef. 1:9-14  Ja on meille tahtonsa salaisuuden hyvästä suomastansa tiettäväksi tehnyt, ja sen hänen kauttansa tuottanut edes. Kuin aika täytetty oli, että hän kaikki kappaleet päältä iskien Kristuksessa yhdistäisi, sekä ne, jotka taivaassa, että myös ne, jotka maan päällä ovat, Hänessä, jonka kautta me myös perillisiksi tulleet olemme, jo ennen hänen aivoituksensa jälkeen säädetyt, joka kaikki kappaleet oman tahtonsa neuvon jälkeen vaikuttaa. Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi, me jotka ennen Kristuksen päälle toivoimme, jonka kautta te myös totuuden sanan kuulleet olette, nimittäin evankeliumin teidän autuudestanne: jonka kautta te myös, sitten kuin te uskoitte, kiinnitetyt olette lupauksen Pyhällä Hengellä, joka meidän perintömme pantti on meidän lunastukseemme, että me hänen omaisensa olisimme, hänen kunniansa kiitokseksi.

Ef. 3:4-12  Josta te lukien taidatte minun ymmärrykseni Kristuksen salaisuudessa tuta, joka ei ole entisiin aikoihin niin ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, kuin se nyt hänen pyhille apostoleillensa ja profeetoillensa Hengen kautta ilmoitettu on: Nimittäin, että pakanat pitää kanssaperilliset ja yksi ruumis oleman ja osalliset hänen lupauksestansa Kristuksessa, evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä tullut olen Jumalan armon lahjan kautta, joka hänen voimansa vaikutuksesta minulle annettu on. Minulle, joka kaikkein vähin pyhäin seassa olen, on tämä armo annettu, että minä pakanain seassa tutkimattoman Kristuksen rikkauden julistaisin ja jokaiselle valkeuteen saattaisin, mikä osallisuus siinä salaisuudessa on, joka iankaikkisesti on salattu ollut Jumalassa, joka kaikki Jesuksen Kristuksen kautta luonut on: Että nyt haltioille ja esivalloille taivaallisissa Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tiettäväksi tulisi, sen iankaikkisen aivoituksen jälkeen, jonka hän Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassamme osoittanut on, jonka kautta meillä on uskallus ja tykö käyminen kaikella rohkeudella, uskon kautta hänen päällensä.

Ef. 5:32  Tämä salaisuus on suuri; mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta.

Ef. 6:19  Ja minunkin tähteni, että minulle puhetta annettaisiin avoimella suulla rohkeasti puhuakseni, ja niin tiettäväksi tekisin evankeliumin salaisuuden.

Kol. 1:26-29  Sitä salaisuutta, joka iankaikkisesta ja sukukunnista on salattu ollut, mutta nyt hänen pyhillensä ilmoitettu, joille Jumala tahtoi sen julistaa, mikä tämän salaisuuden kunniallinen rikkaus pakanain seassa on, joka on Kristus teissä, kunnian toivo, jonka me ilmoitamme, ja kaikkia ihmisiä neuvomme, ja kaikkia ihmisiä kaikkinaisessa viisaudessa opetamme, että me jokaisen ihmisen Kristuksessa Jesuksessa täydelliseksi saattaisimme: Jota minä myös ahkeroin ja hänen vaikutuksensa jälkeen kilvoittelen, joka minussa väkevästi vaikuttaa.

Kol. 2:2-3  Että heidän sydämensä saisivat lohdutuksen ja liitetyksi tulisivat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen, jossa kaikki viisauden ja taidon tavarat kätketyt ovat.

Kol. 4:3-4  Rukoillen ynnä meidänkin edestämme, että Jumala meille sanansa oven avaisi, Kristuksen salaisuutta puhumaan, jonka tähden minä myös sidottu olen: Että minä sen julistaisin, niin kuin minun puhua tulee.

1. Tess. 4:13-14  Mutta emme myös tahdo teiltä salata, rakkaat veljet, niistä, jotka nukkuneet ovat, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole: Sillä jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin on Jumala myös ne, jotka nukkuneet ovat, Jeesuksen kautta tuova edes hänen kanssansa.

2. Tess. 2:7-17  Sillä hän nyt pahuutta vaikuttaa salaisesti, ainoastaan että se, mikä nyt estää, tulee pois. Ja silloin se pahanilkinen ilmoitetaan, jonka Herra suunsa hengellä tappaa, ja tekee hänen kanssansa lopun, tulemisensa ilmoituksen kautta, jonka tulemus saatanan vaikutuksen jälkeen tapahtuu, kaikella voimalla ja merkeillä ja petollisilla ihmeillä, ja kaikella vääryyden petoksella niiden seassa, jotka kadotukseen tulevat, ettei he rakkautta totuuden puoleen ottaneet, autuaaksi tullaksensa. Sen tähden on Jumala heille lähettävä väkevän eksytyksen, niin että he valheen uskovat: Että ne kaikki tuomittaisiin, jotka ei totuutta uskoneet, vaan vääryyteen suostuvat.

Mutta meidän pitää aina teidän edestänne Jumalaa kiittämän, rakkaat veljet Herrassa, että Jumala on teidät alusta autuuteen valinnut, Hengen pyhityksen kautta ja totuuden uskossa, johonka hän teitä meidän evankeliumin kautta kutsunut on, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kunnian omaisuuteen. Niin olkaa siis, rakkaat veljet, pysyväiset ja pitäkää ne säädyt, jotka te oppineet olette, olkoon se meidän saarnastamme taikka kirjastamme. Mutta itse meidän Herra Jeesus Kristus, ja Jumala ja meidän Isämme, joka meitä rakasti ja antoi meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon armon kautta, lohduttakoon teidän sydämenne, ja teitä kaikkinaisessa opissa ja hyvässä työssä vahvistakoon!

1. kirje Timoteukselle 3

1 Se on totinen sana: jos joku piispan virkaa pyytää, hän hyvää työtä halajaa.

2 Niin pitää siis piispan oleman nuhteettoman, yhden vaimon miehen, valppaan, raittiin, siveän, vierasten holhoojan, opettavaisen.

3 Ei juomarin, ei tappelijan, ei ilkeän voiton pyytäjän, vaan armeliaan, ei riitaisen eikä ahneen,

4 Joka oman huoneensa hyvin hallitsee, jolla kuuliaiset lapset ovat, kaikella kunniallisuudella:

5 (Mutta jos joku ei taida omaa huonettansa hallita, kuinkas hän Jumalan seurakunnan taitaa hallita?)

6 Ei äsken kristityn, ettei hän paisuneena laittajan tuomioon lankeaisi.

7 Mutta hänellä pitää myös hyvä todistus oleman niiltä, jotka ulkona ovat, ettei hän laittajan pilkkaan ja paulaan lankeaisi.

8 Niin pitää myös seurakunnan palvelijat toimelliset oleman, ei kaksikieliset, ei juomarit, ei häpeällisen voiton pyytäjät,

9 Jotka uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa pitävät,

10 Jotka pitää ensin koeteltaman, ja palvelkoon sitten kuin he nuhteettomiksi löydetään.

11 Heidän emäntänsä pitää myös siveät oleman, ei laittajat, vaan raittiit, kaikissa uskolliset.

12 Seurakunnan palvelijat olkoon yhden emännän miehet, jotka lapsensa ja oman huoneensa hyvin hallitsevat.

13 Sillä jotka hyvin palvelevat, he hyvän menestyksen ansaitsevat ja suuren vapauden uskossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

14 Näitä minä kirjoitan sinulle, ja toivon pian tulevani sinun tykösi;

15 Mutta jos minä viivyn, että tietäisit kuinka sinun pitää Jumalan huoneessa vaeltaman, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden patsas ja perustus.

16 Ja se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan.

1. Pietarin kirje 3

1 Niin olkaan vaimot myös miehillensä alamaiset, että nekin, jotka ei sanaa usko, vaimoin tavoista ilman sanaa voitetuksi tulisivat,

2 Kuin he teidän puhtaan menonne näkevät pelossa.

3 Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaisissa hiusten palmikoissa ja kullan ympäri ripustamisessa eli vaatteen puvussa,

4 Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä, lakialla ja hiljaisella hengellä, se on kallis Jumalan edessä.

5 Sillä näin ovat pyhätkin vaimot muinoin itsensä kaunistaneet, jotka toivonsa panivat Jumalan päälle ja olivat miehillensä alamaiset,

6 Niin kuin Saara oli Aabrahamille kuuliainen ja kutsui hänen herraksi, jonka tyttäriksi te tulleet olette, jos te hyvin teette ja pelkäämättä olette.

7 Te, miehet, myös asukaa heidän kanssansa taidolla ja antakaa vaimolliselle niin kuin heikommalle astialle hänen kunniansa, niin kuin myös elämän armon kanssaperillisille, ettei teidän rukouksenne estetyiksi tulisi.

8 Mutta viimein olkaa kaikki yksimieliset, ynnä kärsiväiset, pitäin veljellistä rakkautta keskenänne, laupiaat, ystävälliset,

9 Ei kostaen pahaa pahalla, eikä kirouksella kirousta, vaan paremmin siunatkaa, tietäen, että te olette kutsutut siunausta perimään.

10 Sillä joka elää tahtoo ja hyviä päiviä nähdä, hän hillitköön kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhumasta,

11 Hän välttäköön pahaa ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja noudattamaan sitä.

12 Sillä Herran silmät ovat vanhurskasten päälle ja hänen korvansa heidän rukouksissansa; mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.

13 Ja kuka on, joka taitaa teitä vahingoittaa, jos te hyvää pyydätte?

14 Ja jos te vielä oikeudenkin tähden kärsisitte, niin te kuitenkin autuaat olette; mutta älkää peljätkö heidän vaatimistansa, älkää myös heitä hämmästykö.

15 Mutta pyhittäkää Herra Jumala teidän sydämissänne. Olkaat myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee, joka teissä on, hiljaisuudella ja pelolla,

16 Ja pitäkäät hyvä omatunto, että ne, jotka teitä panettelevat niin kuin pahan tekijöitä, häpeäisivät, että he ovat häväisseet teidän hyvän menonne Kristuksessa.

17 Sillä se on parempi, jos Jumalan tahto niin on, että te hyvän työn tähden kärsitte kuin pahan.

18 Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän syntiemme tähden, hurskas väärien edestä, että hän meitä Jumalalle uhraisi: lihan kautta tosin kuoletettu, mutta Hengen kautta eläväksi tehty,

19 Jossa hän myös meni pois ja saarnasi hengille vankeudessa,

20 Jotka ei muinoin uskoneet, kuin Jumala kerran Nooan aikana odotti ja kärsiväinen oli, kuin arkki valmistettiin, jossa harvat (se on: kahdeksan sielua) veden kautta päästetyksi tulivat.

21 Se nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee, joka sitä aavisti (ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä) Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta,

22 Joka on Jumalan oikealle kädelle, taivaaseen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset.

2. Piet. 3:8-9  Mutta tätä yhtä ei pidä teiltä salattaman, minun rakkaani: yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhannen ajastaikaa, ja tuhannen ajastaikaa niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupaustansa, (niin kuin muutamat sen viipyvän luulevat,) vaan hän on meidän kanssamme kärsiväinen, ja ei tahdo, että jonkun pitäisi hukkuman, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi.

Ilm. 1:20  Se salaisuus niistä seitsemästä tähdestä, jotka sinä minun oikeassa kädessäni nähnyt olet, ja seitsemän kultaista kynttiläjalkaa. Ne seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit: ja ne seitsemän kynttiläjalkaa, jotka sinä nähnyt olet, ovat seitsemän seurakuntaa.

Ilm. 2:17  Jolla korva on, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo: sen, joka voittaa, annan minä syödä siitä salatusta mannasta, ja tahdon hänelle hyvän todistuksen antaa, ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se, joka sen saa.

Ilm. 10:7  Vaan seitsemännen enkelin äänen päivinä, kuin hän rupeaa pasuunalla soittamaan, niin pitää Jumalan salaisuus täytettämän, niin kuin hän on palvelijoillensa profeetoille ilmoittanut.

Ilm. 17:7-18  Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle vaimon salaisuuden ja pedon salaisuuden, joka häntä kantaa, ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Peto, jonka näit, on ollut ja ei ole, ja se on syvyydestä tuleva ylös ja on kadotukseen menevä: ja ne, jotka maan päällä asuvat, (joidenka nimet ei ole elämän kirjassa maailman alusta kirjoitetut,) ihmettelevät, kuin he näkevät pedon, joka oli ja ei ole, vaikka hän kuitenkin on. Ja tässä on mieli, jolla viisaus on. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joidenka päällä vaimo istuu. Ja ovat seitsemän kuningasta: viisi ovat langenneet, ja yksi on, ja toinen ei ole vielä tullut, ja kuin hän tulee, niin hänen pitää vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka oli ja ei ole, on itse kahdeksas, ja on niistä seitsemästä, ja menee kadotukseen. Ja ne kymmenen sarvea, jotka näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka ei vielä valtakuntaa saaneet ole, mutta niin kuin kuninkaat saavat voiman yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi neuvo, ja he antavat pedolle voimansa ja valtansa. Nämä sotivat Karitsan kanssa, ja Karitsa on heidät voittava; sillä hän on herrain Herra, ja kuningasten Kuningas: ja ne, jotka hänen kanssansa ovat, kutsutut ja valitut ja uskolliset. Ja hän sanoi minulle: vedet, jotka näit, kussa portto istuu, ovat kansat ja joukot, ja pakanat ja kielet. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä pedossa näit, ne pitää porttoa vihaaman, ja pitää hänen hävittämän ja alastomaksi tekevän, ja heidän pitää syömän hänen lihansa, ja sen tulella polttavat. Sillä Jumala on antanut heidän sydämeensä, että he hänen suosionsa jälkeen tekevät, ja että he sen yhdestä tahdosta tekevät, ja antavat valtakuntansa pedolle, siihen asti kuin Jumalan sanat täytetyksi tulevat. Ja vaimo, jonka sinä näit, on suuri kaupunki, jolla on valta maan kuningasten ylitse.