Otamme toimeksiantoja ongelmien ratkaisemiseen ja kehittämistarpeisiin

Kokeilimme tätä, mutta koska ei yhtään kiinnostusta asiakkailta, niin kokeilu on lopetettu. Näin siitä ei voinut kehittyä kannattavaa toimintaa, emmekä voineet käynnistää yritystoimintaa, emmekä palkata työntekijöitä ja ottaa lisää osakkaita mukaan. Alustava toimintatapa olisi ollut seuraava:

 1. Asiakas kuvaa ongelman ja tekee siitä alustavan toimeksiannon ja lähettää sen meille yhteydenottolomakkeella. Pidämme toimeksiannot ja palautteet salaisina ulkopuolisilta. Voimme tehdä salassapitosopimuksen, jossa voimme tarkemmin määritellä asiat.
 2. Selvitämme alustavasti mitä ratkaisuvaihtoehtoja, tietämystä maailmalla on ongelmaan ja sen ratkaisuihin. Jos toimeksianto ei osu kohdallemme sopivaksi, ilmoitamme siitä toimeksiantajalle. Tämä epävirallinen toimeksianto ei vielä sido kumpaakaan osapuolta muuhun kuin salassapitoon.
 3. Jos asiakas haluaa nähdä ehdotuksemme, hän maksaa siitä sovittavan perusmaksun. Sen jälkeen voidaan täydentää ja parannella ehdotuksia ratkaisuksi sopimuksen mukaan, jolloin toimeksiannosta tulee virallinen ja tehtävästä työstä ratkaisun etsimiseksi sovitaan maksu.
 4. Etsimme yrityksiä, tekijöitä, tuotteita ja palveluja ongelman ratkaisemiseksi.
 5. Ehdotukset voivat olla myös vain osittaisratkaisuja ja niitä voi olla useita, joista voidaan arvioida parhaat vaihtoehdot eri kohteisiin.
 6. Tarvittaessa voidaan luonnostella kehitysprojektia ongelman ratkaisemiseksi.
 7. Asiakkaan on sovittava erikseen tekijöiden, yritysten, toimittajien kanssa ja kustannettava tuotteet ja palvelut, mitkä tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi.
 8. Jos asiakas saa ongelman tyydyttävästi tai ei tyydyttävästi ratkaistua, hän antaa meille siitä palautetta.
 9. Osapuolilla on oikeus jatkossakin käyttää ratkaisuja omissa liiketoimissaan. Sen pohjalta voidaan kehittää entistä parempia ratkaisuja.
 10. Kokoamme sisäistä – ei julkista, yksityiskohtaista tietämystä ongelmista ja ratkaisuista, jota käytämme palvellessamme asiakkaita ja opiskelussa. Tarjoamme sivuillamme paljon julkista aineistoa luettavaksi: Ajatuksia, ideoita antavia, mielipiteitä, asioihin rohkeasti kantaa ottavia kirjoituksia ym.
 11. Sen mukaan miten liiketoiminta etenee, voimme erikoistua ja keskittyä nimenomaan tietynlaisiin ongelmiin. Toisaalta on hyvä edetä poikkitieteellisesti, useita eri aloja ja kohteita mukana, yhden alan ratkaisu voi soveltua jollekin toisellekin alalle. Ja hyvän lopputuloksen saamiseksi tarvitaan usean eri alan asiantuntemusta. Jos saamme riittävästi tuloja ja rahoitusta voimme palkata asiantuntijoita ongelma-alueittain palvelemaan asiakkaita.
 12. Ongelmista, kehittämistarpeista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista pyrimme tekemään hyvin jaoteltuja tiiviitä hakemistoja linkkeineen myös älypuhelimilla selailtaviksi, mikäli yritykset ja muut toimijat haluavat esitellä ja mainostaa ratkaisujaan eri ongelmiin ja kehityskohteisiin kotisivuillamme, kun maksusta ja esilläoloajasta sovitaan.

Veikko J. Pyhtilä 20.11.2018