Ekoälykaupungin ratkaisuja ja vaikutuksia

Ekoälykaupungin ja -alueen asemakaava

Veikko J. Pyhtilä, 15.12.2018

Työpaikat, kaupat, palvelut, koulut ym. lähipalvelut ovat kävelymatkan päässä asunnoista 1-2 km. Erikoispalvelut ovat pyöräilymatkan päässä 3-5 km. On myös kuljetusvaunuja ja/tai liikkuvia liukuhihnateitä. Voi olla enemmän etätyöskentelyä, etäopiskelua ja etäpalveluita asunnolta käsin. Asuntojen ei tarvitse olla liian suuria eikä tarvita paljon säilytystilaa, koska on paljon yhteistiloja ja ihmiset eivät osta eivätkä säilytä mitään tarpeetonta tavaraa, ne laitetaan kierrätykseen tai uusiokäyttöön raaka-aineiksi. Jokapäiväiset hyödykkeet saadaan nopeasti tarvittaessa läheltä. Kiertotalouden periaatteet: Jäte on toisen raaka-aine. Puhdas, saasteeton tuotanto. Jätteet luonnon kestävään kiertoon maanparannusaineiksi, lannoitteiksi. Ne on käsitelty sitä ennen haitattomiksi ympäristölle, eliöiden ja ihmisten terveydelle. Kaikki on optimoitu älykkäästi.

Kulkuväylät ovat katettuja nanolasilla, katto sellainen, että lumi liukuu itsestään vieressä olevaan puroon, joka kuljettaa vedet ja lumet vesivarastoihin, kalalampiin. Näin voi kulkea jalan, pyörällä tai liukuhihnalla säästä riippumatta – sateesta, pakkasesta, helteestä. Kulkuväylä on ilmastoitu sopivan viileäksi ja lämpimäksi. Sen reunoilla voi kasvaa hedelmäpuita, salaatteja, koristekasveja yms., vapauttavat happea ilmaan ja luovat viihtyisyyttä talvellakin. Asuntojen ja toimipaikkojen välillä on kuljetusväylät myös tavaroille, postille. Autoja ei näin ollen tarvita kaupunkialueella. Maalle ja muihin kaupunkiin voi olla junaratoja tai voi varata ekoauton jakamistalouden periaatteella. Kaupunkiin ei tule saasteita eikä melua liikenteestä. Kulku- ja kuljetuslaitteet ovat mahdollisimman hiljaisia ja energiataloudellisia.

Asunnot ja toimipaikat rakennetaan varustettuna kestävillä kalusteilla. Rakennusvaiheen aikana tarvitaan vielä perinteistä autoliikennettä, kaivinkoneita ja nostureita. Kun kaupunki on rakennettu kestävästi valmiiksi, ei muuttoliikennettä huonekaluille, kotitalouskoneille ja tehtaiden koneistoille tarvita. Asukkaat ja toimijat voivat kantaa tai kuljettaa kuljetuslinjojen laitteilla henkilökohtaiset tavaransa esim. ruoka, vaatteet, tekstiilit, astiat ja muut pienvarusteet. Invalideilla ja heikompikuntoisilla vanhuksilla on omat kulkuvälineensä ja kaupunki on tehty helppokäyttöiseksi myös heille.

Ihmisille tulee enemmän liikuntaa, kun sitä saa työmatkoilla, asioidessa ja ympärillä olevassa puistoissa, puutarhoissa urheillessa ja työskennellessä. Kunto pysyy parempana. Kun kaupunki on saasteeton, puhdas ilma, puhdas vesi, terveellisesti optimoitu ruokavalio, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä, yksilöllinen terveydenhoito, niin terveys pysyy pitkään hyvänä.

Ihmisillä on paljon sosiaalista kanssakäymistä ja monitoimitaloja, joissa voi kokoontua aatteensa, arvojensa ja uskonsa mukaan. Myös yksinäisyyteen ja pieniin ryhmiin voi vetäytyä luonnon keskelle, asuntoonsa ja työpisteeseensä.

Asuntoja ja toimitiloja voidaan rakentaa eri ilmeillä eri kaupunginosissa, niin on vaihtelua. Toisaalta on myös paljon hyviä standardeja, joiden mukaan tehdään hyödykkeet. Hyödykkeitä voidaan valmistaa yksilöllisiin tarpeisin minitehtaissa, jossa tuotanto on optimoitu energian, raaka-aineiden ja ajankäytön suhteen.  Ekoälykaupunkialue voi olla mahdollisimman omavarainen. Hyödynnetään paljon tekoälyä ja ihmisälyä. Ihmiset, yleisö ja asiantuntijat yhdessä ovat mukana ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja tekemisessäkin. Käytetään paljon myös käsityötä, tällöin ei tarvita niin paljon robotteja, jotka kuluttavat energiaa ja niiden valmistukseen tarvitaan paljon raaka-aineita. Työnjako ihmisten ja robottien kesken, mitkä kannattaa teettää milläkin ja kelläkin. Ekoälykaupunki ja sen ympäristö kaikkine ominaisuuksineen ihmisille ja luonnolle on optimoitu ympäristöystävällisyyden, terveellisyyden, taloudellisuuden, ajan käytön, viihtyvyyden, eettisyyden jne. suhteen.

Kulttuuria ja arvoja ei saa pakkosyöttää julkisilla pakoilla esim. musiikilla, josta ei kuitenkaan kaikki pidä ja se tuo melusaastaa. Kaupungissa on kokoontumistiloja, joissa voivat kokoontua ihmiset arvojensa mukaan, joista ei tule häiriötä, melua, väkivaltaa, roskaantumista, juopotteluhäiriötä ym. ympäristölle ja muille ihmisille. Ihmisillä ovat terveelliset elämäntavat: Ei tupakointia, ei alkoholisoitumista, ei huumekäyttöä – ne ennaltaehkäistään ja niistä autetaan eroon. Jakamistalouden yhteistä omaisuutta ei saa tärvellä ja sitä tulee käyttää ohjeiden mukaan. Asukkailla on korkea moraali. Jos yksilö rikkoo toistuvasti yhteisiä pelisääntöjä, hänet karkotetaan ekoälykaupungista ja/tai laitetaan erikoishoitoon ja kasvatukseen. Ihmiset eivät kuluta mitään ylimääräistä, kukaan ei elä liian leveästi muiden ihmisten ja luonnon kustannuksella.  Kukaan ei kerää itselle suurempia pääomia kuin tarvitsee. Kerätään yhteistä pääomaa, yhteisöt tai koko kaupunki, jolla ylläpidetään ja kehitetään edelleen ekoäly-yhteiskuntaa. On huomioitava koko maapallon kestävyys, yksilöä kohti kulutus on se mitä maapallon kestävä kehitys edellyttää. Paljon voidaan säästää monesta turhasta kulutuksesta ja tuotannosta. Jakamistalous myös vähentää tarvetta ja kestävät hyödykkeet, ettei tule niin paljon ekojalanjälkeä henkilöä kohti.

Kaikessa suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään parasta mahdollista teknologiaa ja kehitetään, ideoidaan ja tutkitaan vielä parempia ratkaisuja kaikkia yhteiskunnan jäseniä hyödyntäen aivoriihessä, ryhmätöissä, opiskelussa ja oppimisessa jne.

Tässä on alkuajatuksia kaikille ihmisille nykyisten ja tulevaisten hyvien asioiden eteenpäinviemiseksi. Jatkakaa kehittelyä, ideointia ja arviointeja! Vaihtoehtoja on äärettömästi, ne pitää sovittaa yhteen toimivaksi ja realistiseksi kokonaisuudeksi, mikä asettaa kuitenkin reunaehtoja mahdollisuuksille. Koko kaupunki-maaseutu-yhteisö kaikkinaisuuksineen tulee suunnitella alusta lähtien uudelleen. Entiset rakenteet ovat vielä toistaiseksi, mutta niitäkin voi parannella uusien menetelmien ja periaatteiden mukaan. Tulevasta ekoälykaupungista ja ekomaaseutualueista on tehtävä helposti muunneltavia ja mukautuvia uusiin ympäristöolosuhteisiin ja ihmiskunnan haasteisiin. Tässä sitä ajattelua, harrastusta ja työkenttää riittää kaikille kynnelle kykeneville.

Hyvää tulevaisuutta!

Veikko J. Pyhtilä, 15.12.2018