Elämän tarkoitus

Puita ja kanto talvella

Vaikka ihminen saisi kaiken ajallisen hyvän, hän ei sittenkään ole lopulta onnellinen. Vain se, että ihmisellä on iankaikkisen elämän toivo, antaa todella merkityksen elämään. Tässä ajassa on valtavasti ihmisiä, joilta puuttuu varma toivo ikuiseen autuuteen pääsemisestä. Ihmisillä, joilla on Pyhän Hengen antama rauha sielussa, voivat auttaa myös tästä rauhasta osattomia saavuttamaan sen. Kun se on saavutettu, on hyvä tehdä myös ajallista työtä ja toimia yhteiskunnan rakennukseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Siis pyri saamaan ensin omat asiasi kuntoon, niin silloin on innostusta auttaa myös muita. Mutta myös omien ongelmien ratkaisussa auttaa yhteistyö ja aktiivinen osallistuminen muiden kanssa. Kaikkia ongelmiaan ei yksilö voi yksin ja omin voimavaroin ratkaista.

Tämä sivusto on ollut jo pitkään, mutta valitettavasti ei ole saatu yhteydenottoja, palautetta, linkkejä ja innostusta osallistumiseen. Emme tosin ole harjoittaneet aktiivista markkinointia. Jos meillä olisi jo paljon osallistujia, niin se vetäisi muitakin mukaan. Ihminen on vaan laumasielu, jos ei muutkaan, niin en minäkään osallistu. Yhteistyössä sivustosta ja sen tarjoamista palveluista saataisiin paljon parempi. Mutta kuten tähänkin saakka kaikki kehotukset kaikuvat kuin kuuroille korville. Kun kukaan ei innostu, niin eivät muutkaan innostu. Nykyajan ihmisiä, suomalaisiakin, on vaikea saada aktivoitumaan rakentavaan yhteistyöhön. Kyllä ihmiset ovat somessa paljonkin, mutta johtaako se heitä hyödylliseen toimintaan yhteiskunnan ja itsensä hyväksi. Nykyisen tasoinenkaan yhteiskunta ei säily, jos ihmiset tulevat entistä passiivisimmiksi ja yhä pienempi joukko vaivautuu edes äänestämään ja osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.

Nykyajassa on vastassa niin suuria maailmanlaajuisiakin kaikkia koskettavia ongelmia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia ihmisiä. Tämä sivusto on yrittänyt saada eri toimijoita kohtaamaan linkkienkin kautta. Mutta kun ei kukaan anna linkkejä, ei niistä voi muodostaa monipuolisia hakemistojakaan. On kokeiltu, että tarjottiin linkkejä ilmaiseksi, mutta sekään ei auttanut. Myös on kokeiltu toimeksiantojen vastaanottamista, mutta siihenkään ei tullut ainuttakaan yhteydenottoa. Jos näin jatkuu, niin tämä sivusto ehkä suljetaan ja toiminta lopetetaan kesään 2019 mennessä. Tai sivustoa jatketaan vielä joitakin vuosia blogina, mielipidesivustona ja virikkeiden antajana ideoihin ihmisille. Myös halutaan vaikuttaa ihmisten arvoihin ja johdattaa heitä löytämään elämän paras tarkoitus.

Ihmisten tulisi tiedostaa tilansa. Minkä hengen kuljetuksessa ihminen on. Viekö häntä oma turmeltunut luonto, paha maailma, pahat henkivallat harhaan ja turmioon sekä ajallisesti että iankaikkisesti. Tiedosta ne vaikuttimet ja voimat, jotka saavat näyttämään ja tuntumaan pahan hyvältä ja hyvän pahalta valheellisesti. Ihminen voi olla niin sokaistu, niin kiedottu pimeyden voimien kahleilla, ettei hän edes tunne hätää missä tilassa hän on. Tai sitten ihminen on aivan toivoton ja ei pyri edes saavuttamaan parempaa. Jotkut saattavat toivoa jopa kuolemaa, vaikka kuolema ei ratkaise ongelmia, jos kuoleman jälkeen ei ole taivaspaikka varmana. Monet ihmiset ajattelevat, että tässä elämässä on kaikki ja että kuoleman jälkeen ei ole enää mitään. Mutta kuoleman jälkeen on todella vain kaksi paikkaa, joista vain toiseen ihminen päätyy. Jumala on ilmoittanut sen profeettojensa, apostoliensa ja ennen kaikkea poikansa Jeesuksen kautta Pyhällä Hengellään. Jumala ilmoittaa itseään myös omassa tunnossa, luonnossa, kansojen ja yksilöiden vaiheissa.

Koska sivustomme tarkoituksena ei ole olla auttamassa ratkaisemaan vain tämän ajan ongelmia, on täällä myös paljon linkkejä ja kirjoituksia ikuisesti kestäviin ratkaisuihin. Kuinka tyhjänpäivästä, jos keskitytään vain tämän katoavan ajan ongelmien ratkaisuihin. Jos uskonasiat karkottavat ihmisiä, niin karkottakoon, tyhmästi tekevät tällöin ihmiset itseänsä ja lähimmäisiään kohtaan. Voihan se olla mukavaa elää tämä aika harhaonnessa, mutta kun se ei kestä ikuisesti. Siis ehdottomasti on otettava iankaikkisuusnäkökulmakin huomioon. Menee jo jankutukseksi, mutta ymmärrä, että taivas on kaikkein arvokkain päämäärä ja toivotaan, että ihmiset armonaikana tekisivät oikeat valinnat, sillä iäisyydessä ei voi enää vaihtaa puolta. Ja kyllä tässä vielä aktiivisesti osallistutaan tämän ajan maailman ongelmien ratkaisuihin ja nautitaan tästäkin elämästä Jumalan antamana lahjana niin paljon kuin se vain on kohtuullisesti mahdollista vaarantamatta lopullista tavoitetta.

Veikko J. Pyhtilä, 12.2.2019