Luonnon monimuotoisuutta lisättävä ja hyödynnettävä enemmän maailmanlaajuisesti

Puolukkametsässä

Veikko J. Pyhtilä, 29.3.2019

Eliöstön köyhtymistä tulisi estää niin, että tutkitaan, miten niiden elinkelpoisuutta voitaisiin edistää viljely-, kasvatus- ja suojelutoimenpiteillä. En kannata metsien avohakkuita, mutta kylläkin harvennushakkuita, jolloin aluskasvillisuus elpyy ja sitoo hiiltäkin enemmän ja estää, ettei maaperästä vapaudu mahdollisesti hiiltä niin paljon kuin avohakkuualueilta. Harvennettuun metsään tulee puolukoita, mustikoita, vadelmia ym. kasvillisuutta enemmän, liian tiheään vanhaan metsään ei juuri ollenkaan. Myös sienet kasvavat paremmin, kun ei hakata aavaksi metsiä. Vanhojen kantojen ympärille tulee puolukoita kuivinakin kesinä ja mustikoita kosteisiin suometsiin. Suon reunametsikköön tulee hallavuosina lakkoja paremmin kuin aavalle suolle. Vanhoihin puihin tulee kasvitauteja ja lämpimät talvet ilmastomuutoksen edetessä lisäävät tuholaisia. Metsätyökoneiden tulisi olla niveljalkaisia, niin ettei telaketjut ja renkaat pilaa metsämaata. Joitakin luonnonvaraisia metsiä voi olla luonnonsuojelualueina. Metsäojien vedenvirtausta pitäisi pystyä säätelemään padoilla, että kuivina kesinä saataisiin riittävä kosteus pysymään suometsissä ja muissakin metsissä marjojen ja sienien kasvun edellytyksinä ja maaperästä vapautuvien kasvihuonekaasujen hillitsemiseen. Kuitenkin puiden pitää kasvaa hyvin, että saadaan puurakentamiseen ja huonekaluihin, vaatteisiin ja muihin tarkoituksiin materiaaleja, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Harvennettua nuorta metsää alhaalla ja siemenpuita tuottavat enemmän oksia ja neulas-lehtiainesta metsämaan parannusaineeksi, jotka sitovat hiiltä, kuin pelkkä vanha metsä. Korjattaessa voidaan oksistokin hyödyntää. Näistä asioista pitäisi tehdä tarkempia tutkimuksia eri tyyppisille metsille ja kasvupaikoille, että voidaan olla varmempia oikeista mittasuhteista. Tutkimukset eivät saisi vinoutua ihmisten mielipiteiden ja eri eturyhmien mukaan.

Osaavalla viljelyllä voidaan merkittävästi parantaa hiilen sidontaa ja täten ympäristöongelmia ja maailman nälkäongelmaa. Viljelymaan multavuus on vähentynyt yleismaailmallisesti. Kun maahan laitetaan kasvamaan aluskasveja, sellaisia viljelykasveja ja vuoroviljelyä siten, että hiilen sidonta kasvaa, juurien määrä ja syvyys lisääntyy, mikrobitoiminta lisääntyy, lierot lisääntyvät, tällöin veden pidätys ja läpäisevyys poudan ja sateiden sietokyky paranee, haitallisten kemikaalien sieto paranee, ravinteiden virtaaminen vesistöjen rehevöitymiseen vähenee, maan tuottavuus kasvaa. Multavassa terveessä viljelymaassa kasvaa myös ravintorikkaampia ja laadukkaampia ruoka-aineita, apulantaa ja kasvinsuojeluaineita ei tarvita juuri ollenkaan. Maailmassa on paljon työttömiä ja hyväkuntoisia eläkeläisiä, joita voisi saada tekemään maapallosta hedelmällistä puutarhaa ja kohentamaan luonnonvaraisena jo olevaa ympäristöä. Samoin valistuksella ja tutkimuksella voidaan viljelymenetelmiä parantaa entisestään.

Viljelyalueilla voisi olla varavesilammikoita, joista voisi ottaa kasteluvettä kuivina aikoina ja niihin varastoitaisiin sadevettä märkinä kausina. Luonnossa on paljon kasveja, joita voitaisiin hyödyntää enemmän terveyden edistämiseen. Tavoite tulisi olla se, että jokaista aikuista suomalaista kohti olisi puolen kuutiometrin pakaste täynnä sekä metsä- että puutarhamarjoja. Marjoja tulisi syödä tuoreena ainakin lasillinen päivässä. On myös valtavasti muita kasveja, joilla on hyvin monipuolinen terveyttä suojeleva ja edistävä vaikutus. Tosin on myös myrkyllisiä kasveja. Olisi siis oltava valistusta ja opiskelua, että opittaisiin hyödyntämään luonnon antimia. Tällöin sillä olisi vaikutusta, että ihmisten työkyky, opiskelukyky, omatoimisuus ja muu hyvinvointi pysyisi pitkään ja säästyisi yhteiskunnalta kustannuksia ja saataisiin tuloja luonnontuotteista, myös niiden viennistä ulkomaille. Luonnossa liikkuminenkin lisää kuntoa ja mielen hyvinvointia. Tarvitaan opiskelua, tutkimusta ja kokemusta pitkäaikaisesti ja sitä on jo kertynyt vuosituhansien aikana, että osataan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja eri yhdistelmillä luonnon antimia. Kasveissa on paljon samankaltaisia yhdisteitä, jotenka ei välttämättä tarvitse syödä kaikkia maailmassa olevia erilasia kasveja, mutta niiden erityspiirteet olisi hyvä tuntea, jolloin löydetään sopivina yhdistelminä apua mitä erilaisimpiin terveysongelmiin ja niiden ennalta ehkäisyyn.

Luonnonkasveista saadaan myös materiaaleja, hyödyllisiä kemikaaleja joko sellaisenaan tai jalostettuna. Koko maapallon pitäisi saada elpymään eliöiden runsaudessa. Olisi lisättävä kaikkien seutujen, joutomaiden ja aavikoiden kasvi- ja eläinlajien runsautta. Myös mikrobeilla on tärkeä merkitys koko luonnolle ja niistä saadaan paljon hyötyä elinkeinoelämässä, saasteiden puhdistamisessa ym. Voisi olla siis myös mikrobikasvattamoja, bioprosessilaitoksia enemmän, kun synteettinen biologia ja muu tutkimus etenee.

Suomessa on melko lyhyt kasvukausi, jotenka pitäisikö kasvihuone-, asunto- ja parvekeviljelyä lisätä. Niissä voisi kokeilla ja tutkia myös eksoottisten kasvien viljelyä ja hyötyjä. Kuitenkin vieraslajien haitallisuus Suomen luonnolle pitäisi varmistaa, etteivät ne pääsisi leviämään. Kasvitauteja ja tuhohyönteisiä pitää pystyä torjumaan luonnonmukaisin menetelmin. Luonnon- ja viljelykasvien monimuotoisuus auttaa sopeutumaan myös ilmastomuutosta ja sään ääri-ilmiöitä vastaan. Tehdäänkö kasvihuoneita, joissa saisi tuotettua kaiken ruoantuotannon valkuaisaineina, hiilihydraatteina, rasvoina, vitamiineina, hivenaineina ja muina hyödyllisinä biokemikaaleina tällä pohjoisella leveysasteella luonnonvaraisena kasvavien lisäksi. Tarvitaan myös kalanviljelyä, sienien tuotantoa, riistaa ja kotieläimiä. Ihmisiä pitäisi muuttaa enemmän maalle ja lopettaa kaupunkien ruuhkauttaminen. Ekokyläyhteisöjä olisi perustettava maalle ja pienien kaupunkien lähialueille, joissa on sekä lapsia, nuoria että vanhoja ihmisiä. Tietoliikenteen ja minilähiteollisuuden kehittyessä maaseudulla tulee hyvin toimeen, sinnekin voidaan turvata hyvät palvelut. Kun ihmiset pysyvät terveempinä pidempään ei terveys- ja hoivapalveluja tarvita niin paljon. Kyläyhteisöt voidaan optimoida niin ihmisen kuin luonnon hyvinvoinnin suhteen. Kun kaupungit pysyvät pienempinä, myös niistä voidaan tehdä terveempiä paikkoja ihmiselle ja luonnolle. Tähän kaikkeen tarvitaan ihmisiltä innostusta, rahoitusta, yhteistyötä ja aktiivista osallistumista. Tämä voisi tapahtua myös osittain harraste- ja vapaaehtoistyön pohjalta suurempana yhteisönä, joka kokoaa pienempiä yhteisöjä yhteen vuorovaikutteisesti jakaen kokemusta, voimavaroja ja ideoita. Tarvitaan myös vetäjiä yhteiskunnan ja aktiivitoimijoiden taholta käynnistämään kehitysprojekteja.

Nykyisin on paljon geenien muokkausta tekeillä, kuitenkin niistä ei ole pitkäaikaista kokemusta, miten ne vaikuttavat ekosysteemiin ja ihmiseen. Turvallisempaa on oppia hyödyntämään jo luonnossa olevia ja siihen hyvin mukautuneita nykyisiä kasveja ja muita eliöitä, joista on jo vuosituhantinen kokemus. Ihmisen ruoaksi on suodattunut turvallisimmat, eniten ja parhaiten saatavilla olevat eliöt. Myrkylliset ja haitalliset ovat jääneet pois ruokavaliosta, vaikka niitä pieninä määrinä voidaan hyödyntää lääkkeenomaisesti.

Kasvien monipuolisilla yhdisteillä on yhteisvaikutus terveyteen, paremmin kuin joidenkin vaikuttavien aineiden eristämisellä ja käyttämisellä. Sen kokee kehossaan parempana olona, kun on saanut syödä tuoreita marjoja, hedelmiä, erilaisia yrttejä, juuria, lehtiä. On opiskeltava ja kokeiltava fytoterapiaa. Tarvittaisiin paikkoja missä voidaan tehdä tutkimusta, maistella erilaisia luonnontuotteita ja kokea miten ne vaikuttavat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä yksilöllisesti geeniperimän ja epigenetiikan mukaan, kuinka perimä ja ruokavalio määrää ovatko geenit päällä vai pois päältä. Tutkimuksen ja kokemuksen perusteella pitäisi pystyä tekemään toimintamalleja mitä pitäisi syödä, kuinka paljon, millaisina yhdistelminä, millaisella aikarytmillä yksilöllisesti. Siitä pitäisi kerätä kokemusta, jota tekoälyllä voisi syventää ja löytää uusia mutta oikeita korrelaatioita. Niitä voidaan tutkia nykyisin jo solutasolla entistä enemmän ja tarkemmin ja selvittää niiden biokemia. Näin voidaan oppia ohjamaan ihmisten kuntoa täsmällisemmin ja paremmin luonnon tuotteilla.

Ravitsemuksen optimointi -ohjelmalla voit hakea monipuolisesti seuraavien kasvien ja normaaliruokien vaikutuksia ihmisen terveyteen. Voit tallentaa kokemuksia ja annostuksia. Kunpa olisi mökki maalla, jossa tekisi kokeiluja ja tutkimuksia eri kasveilla. Luettelossa on Suomen luonnossakin olevia, viljeltäviä ja ulkomaisia kasveja. Kaupoissa on nykyisin melko monipuolinen valikoima kasvisruokaa ulkomaisiakin. Mutta Suomen luontokin tarjoaa kasveja, joiden kaikkia vaikutuksia ei ole tiedetty. Ulkomailta tuoduissa ja kaupungin lähistöillä kasvaneissa saattaa olla enemmän ympäristömyrkkyjä kuin syrjäisellä maaseudulla kasvaneissa tuotteissa.

Hyödyllisiä lääkekasveja, ruokia, yrttejä, mausteita Suomen luonnossa ja maailmassa. Osa on myrkyllisiä tai haitallisia, on tunnettava hyvin niiden käyttö

Heimo; Nimi, ISOLLA, jos ei suomalaista nimeä; Synonyymi; Tieteellinen nimi

Acanthaceae; DEATH ANGEL; ; Justicia pectoralis

Acanthaceae; Rohtokirata; ; Andrographis paniculata

Acanthaceae; Valkopantterinkita; ; Justicia adhatoda

Achariaceae; Leprapuut; ; Hydnocarpus spp.

Acoraceae; Kalmojuuri; Rohtokalmojuuri; Acorus calamus

Actinidiaceae; Kiiviköynnös; ; Actinidia deliciosa

Actinidiaceae; Mantsurianlaikkuköynnös; ; Actinidia polygama

Adiantaceae; Trha-adiantumi; ; Adiantum pedatum

Adoxaceae; Kanadanselja; ; Sambucus canadensis

Adoxaceae; Kirsikkaheisi; ; Viburnum prunifolium

Adoxaceae; Koiranheisi; ; Viburnum opulus

Adoxaceae; Ruohoselja; ; Sambucus ebulus

Adoxaceae; Terttuselja; ; Sambucus racemosa

Agaricaceae; Kuukunen; ; Lycoperdon spp.

Agavaceae; Hapsijukka; ; Yucca filamentosa

Agavaceae; Jukat; ; Yucca spp.

Aizoaceae; Viikunapäivikki; ; Carpobrotus edulis

Alismataceae; Ratamosarpio; ; Alisma plantago-aquatica

Alliaceae; Karhunlaukka; ; Allium ursinum

Alliaceae; Ruoholaukka; Ruohosipuli; Allium schoenoprasum

Alliaceae; Sipuli; Keltasipuli, Vihersipuli, Hillosipuli; Allium cepa

Alliaceae; Valkosipuli; Kynsilaukka; Allium sativum

Altingiaceae; Ambrapuut; ; Liquidambar

Amanitaceae; AGA, FLY AGARIC; ; Amanita muscaria

Amaranthaceae; Brasiliansumayrtti; ; Hebanthe eriantha

Amaranthaceae; Kukonharja; ; Celosia argentea

Amaranthaceae; Meksikonrevonhäntä; ; Amaranthus hypochondriacus

Amaranthaceae; Tähkähäntä; ; Achyranthes aspera

Amaryllidaceae; Keltanarsissi; ; Narcissus pseudonarcissus

Amaryllidaceae; Kesälumipisara; Suvikello; Leucojum aestivum

Amaryllidaceae; Kevätlumipisara; ; Leucojum vernum

Amaryllidaceae; Lumikello; Puistolumikello; Galanthus nivalis

Amaryllidaceae; Merinarsissit; ; Pancratium spp.

Amaryllidaceae; Tasetti; Sarjanarsissi; Narcissus tazetta

Anacardiaceae; Brasilianroseepippuri; ; Schinus terebinthifolius

Anacardiaceae; Mango; Mangopuu; Mangifera indica

Anacardiaceae; Marulapuu; ; Sclerocarya birrea

Anacardiaceae; Mastiksipistaasi; ; Pistacia lentiscus

Anacardiaceae; Munuaispuu; ; Anacardium occidentale

Anacardiaceae; Myrkkysumakki; Amerikanmyrkkysumakki; Toxicodendron pubescens

Anacardiaceae; Perunroseepippuri; ; Schinus molle

Anacardiaceae; Silosumakki; ; Rhus glabra

Anacardiaceae; Tuoksusumakki; ; Rhus aromatica

Anacardiaceae; WAXTREE, JAPANESE WAXTREE; ; Toxicodendron succedaneum

Annonaceae; ETHIOPIAN PEPPER; ; Xylopia aethiopica

Annonaceae; Papavi; ; Asimina triloba

Apiaceae; Anisruoho; ; Pimpinella anisum

Apiaceae; BUPLEURUM, HARES EAR; ; Bupleurum chinense

Apiaceae; Etelänukonputki; ; Heracleum sphondylium

Apiaceae; Gotu kola; Rohtosammakonputki; Centella asiatica

Apiaceae; Haavayrtti; ; Sanicula europaea

Apiaceae; Hukanputki; ; Aethusa cynapium

Apiaceae; Intiankumina; ; Trachyspermum ammi

Apiaceae; Kenttäpiikkiputki; ; Eryngium campestre

Apiaceae; Kiinanväinönputki; Kiinankarhunputki; Angelica sinensis

Apiaceae; Korianteri 1; ; Coriandrum sativum

Apiaceae; Korianteri 2; ; Eryngium foetidum

Apiaceae; Kumina; ; Carum carvi

Apiaceae; Liejupahaputki; ; Oenanthe aquatica

Apiaceae; Lipstikka; Liperi ; Levisticum officinale

Apiaceae; Merifenkoli; ; Crithmum maritimum

Apiaceae; Myrkkykatko; ; Conium maculatum

Apiaceae; Myrkkykeiso; ; Cicuta virosa

Apiaceae; Palsternakka; ; Pastinaca sativa

Apiaceae; Persiankyynelputki; ; Dorema ammoniacum

Apiaceae; Persilja; ; Petroselinum crispum

Apiaceae; Pihkakeltaputki; ; Ferula gummosa

Apiaceae; Pirunkeltaputki; ; Ferula assa-foetida

Apiaceae; Porkkana; Villiporkkana; Daucus carota

Apiaceae; Pukinjuuri; Ahopukinjuuri; Pimpinella saxifraga

Apiaceae; Rikkaporkkana; ; Daucus carota subsp. carota

Apiaceae; Rohtosuoputki; ; Peucedanum ostruthium

Apiaceae; Roomankumina; Juustokumina, Jeera; Cuminum cyminum

Apiaceae; Saksankirveli; ; Myrrhis odorata

Apiaceae; Salaattifenkoli; Fenkoli, Saksankumina; Foeniculum vulgare

Apiaceae; Selleri; Ruotiselleri, Ruokaselleri; Apium graveolens

Apiaceae; Sirosudenporkkana; ; Ammi visnaga

Apiaceae; Sokerijuuri; ; Sium sisarum

Apiaceae; Tilli; ; Anethum graveolens

Apiaceae; WATER HEMLOCK; ; Cicuta maculata

Apiaceae; Viuhkapahaputki; ; Oenanthe crocata

Apiaceae; Väinönputki; ; Angelica archangelica

Apiaceae (Sarjakukkaiskasvit); Vuohenputki; ; Aegopodium podagraria

Apocynaceae; Afrikkalainen kiniinipuu; ; Rauvolfia caffra

Apocynaceae; CONESSI, KURCHI; ; Holarrhena pubescens

Apocynaceae; DEVIL-PEPPER; ; Rauvolfia tetraphylla

Apocynaceae; DOGBANE, INDIAN HEMP; ; Apocynum cannabinum

Apocynaceae; FEVER BARK; ; Alstonia constricta

Apocynaceae; GARDENIA OLEANDER; ; Strophanthus gardeniiflorus

Apocynaceae; GIANT MILKWEED; ; Calotropis gigantea

Apocynaceae; HAIRY STROPHANTHUS; ; Strophanthus hispidus

Apocynaceae; Ibogapensas; ; Tabernanthe iboga

Apocynaceae; INDIAN IPECAC; ; Tylophora indica

Apocynaceae; INDIAN SARSAPARILLA; ; Hemidesmus indicus

Apocynaceae; Intiankäärmepuu; ; Rauvolfia serpentina

Apocynaceae; Isopurppuraköynnös; ; Cryptostegia grandiflora

Apocynaceae; Isotalvio; ; Vinca major

Apocynaceae; Kalliokäärmeenpistonyrtti; ; Vincetoxicum hirundinaria

Apocynaceae; Karvasilkkiyrtti; ; Asclepias tuberosa

Apocynaceae; Katara; Rosea; Catharanthus roseus

Apocynaceae; Keltaoleanteri; ; Thevetia peruviana

Apocynaceae; KOMBE; ; Strophanthus kombe

Apocynaceae; Kondurango; ; Marsdenia cundurango

Apocynaceae; Mesisilkkiyrtti; ; Asclepias syriaca

Apocynaceae; Nuolimyrkky; ; Strophanthus sarmentosus

Apocynaceae; Oleanteri; ; Nerium oleander

Apocynaceae; Pikkutalvio; ; Vinca minor

Apocynaceae; Purppurasilkkiyrtti; ; Asclepias incarnata

Apocynaceae; QUEBRACHO; ; Aspidosperma quebracho-blanco

Apocynaceae; Sodomanmadari; ; Calotropis procera

Apocynaceae; SOMA; ; Sarcostemma acidum

Apocynaceae; SPREADING DOGBANE; ; Apocynum androsaemifolium

Apocynaceae; STROPHANTHUS, CLIMBING OLEANDER; ; Strophanthus gratus

Apocynaceae; Uzarajuuri; ; Xysmalobium undulatum

Aquifoliaceae; HOLLY, AMERICAN HOLLY; ; Ilex opaca

Aquifoliaceae; Matee; ; Ilex paraguariensis

Aquifoliaceae; Orjanlaakeri; Euroopanorjanlaakeri; Ilex aquifolium

Aquifoliaceae; YAUPON; ; Ilex vomitoria

Araceae; BAN XIA; ; Pinellia ternata

Araceae; JACK IN THE PULPIT; ; Arisaema triphyllum

Araceae; Jeesuksen sydän; ; Caladium bicolor

Araceae; Mukulapökkövehka; ; Amorphophallus konjac

Araceae; Pikkulimaska; ; Lemna minor

Araceae; Soikkovehkat; ; Homalomena spp.

Araceae; Suohaisuhuppu; ; Symplocarpus foetidus

Araceae; Täpläkirjovehka; ; Dieffenbachia seguine

Araceae; Täplämunkinhuppu; ; Arum maculatum

Araliaceae; Aito ginseng; Ginseng Kiina  g. , korean g; Panax ginseng

Araliaceae; Amerikanginseng(juuri); ; Panax quinquefolius

Araliaceae; Lännenaralia; ; Aralia spinosa

Araliaceae; Terttuaralia; ; Aralia racemosa

Araliaceae; TIENCHI; ; Panax pseudoginseng

Araliaceae; Varjomuratti; ; Hedera helix

Araliaceae; Venäjänjuuri; Siperian ginseng; Eleutherococcus senticosus

Araliaceae; WILD SARSAPARILLA; ; Aralia nudicaulis

Arecaceae; Betelpalmu; ; Areca catechu

Arecaceae; Kookospalmu; ; Cocos nucifera

Arecaceae; Rohtotraakkipuu; ; Daemonorops draco

Arecaceae; Sahapalmu; ; Serenoa repens

Arecaceae; Välimerentaateli; ; Phoenix dactylifera

Aristolochiaceae; Herttapiippuruoho; ; Aristolochia clematitis

Aristolochiaceae; Virginianpiippuköynnös; ; Aristolochia serpentaria

Asclepiadaceae; Oinaansarviliaani; ; Gymnema sylvestre

Asparagaceae; ANEMARRHENA; ; Anemarrhena asphodelioides

Asparagaceae; Parsa; ; Asparagus officinalis

Asparagaceae; Sisalagaave; ; Agave sisalana

Asparagaceae; Terttuparsa; ; Asparagus racemosus

Asphodelaceae; Piikkiaaloe; ; Aloe ferox

Aspleniaceae; Hirvenkieli; ; Asplenium scolopendrium

Asteraceae; Aaprottimaruna; ; Artemisia abrotanum

Asteraceae; AFRICAN WORMWOOD; ; Artemisia afra

Asteraceae; Auringonkukka; Isoauringonkukka; Helianthus annuus

Asteraceae; BAI ZHU, ATRACTYLODES; ; Atractylodes macrocephala

Asteraceae; BONESET; ; Eupatorium perfoliatum

Asteraceae; Dalmatianpietaryrtti; ; Tanacetum cinerariifolium

Asteraceae; DEER TONGUE; ; Trilisa odoratissima

Asteraceae; ECLIPTA; ; Eclipta prostrata

Asteraceae; Endiivi; ; Cichorium endivia

Asteraceae; Etelänarnikki; ; Arnica montana

Asteraceae; Etelänruttojuuri; ; Petasites hybridus

Asteraceae; Haisusamettikukka; ; Tagetes minuta

Asteraceae; Hietaolkikukka; ; Helichrysum arenarium

Asteraceae; Hopeakurho; ; Carlina acaulis

Asteraceae; Hopeavillakko; ; Senecio cineraria

Asteraceae; Hopeayrtti; Nyhähopeayrtti; Santolina chamaecyparissus

Asteraceae; Huopakeltano; ; Hieracium pilosella

Asteraceae; Intianlääte; ; Saussurea costus

Asteraceae; Iso samettikukka; ; Tagetes erecta

Asteraceae; Isohirvenjuuri; ; Inula helenium

Asteraceae; Isotakiainen; ; Arctium lappa

Asteraceae; Jaakonvillakko; ; Senecio jacobaea

Asteraceae; JACK IN THE BUSH; ; Chromolaena odorata

Asteraceae; JACKASS BITTERS; ; Neurolaena lobata

Asteraceae; Jalosauramo; ; Chamaemelum nobile

Asteraceae; JAPANESE ATRACTYLODES; ; Atractylodes japonica

Asteraceae; Kamomillasaunio; ; Matricaria recutita

Asteraceae; Kanadankoiransilmä; ; Conyza canadensis

Asteraceae; Karvarusokki; ; Bidens pilosa

Asteraceae; Karvaskaunokki; ; Cnicus benedictus

Asteraceae; Kaunokainen; ; Bellis perennis

Asteraceae; Kehäkukka; Tarhakehäkukka; Calendula officinalis

Asteraceae; Keltarilpiö; ; Grindelia squarrosa

Asteraceae; Kesämaruna; ; Artemisia annua

Asteraceae; Kissankäpälä; ; Antennaria dioica

Asteraceae; Krysanteemi; ; Chrysanthemum x morifolium

Asteraceae; Kultapiisku; Kanadanpiisku, Tarhapiisku; Solidago canadensis

Asteraceae; Kultapiisku; ; Solidago virgaurea

Asteraceae; Latva-artisokka; Artisokka; Cynara cardunculus

Asteraceae; Lehtovillakko; ; Senecio nemorensis

Asteraceae; Leskenlehti; ; Tussilago farfara

Asteraceae; Leveäkompassikukka; ; Silphium perfoliatum

Asteraceae; Liuskakompassikukka; ; Silphium laciniatum

Asteraceae; Maa-artisokka; Mukula-artisokka; Helianthus tuberosus

Asteraceae; Maarianohdake; ; Silybum marianum

Asteraceae; Mali; Koiruoho; Artemisia absinthium

Asteraceae; Marokonraimikki; ; Anacyclus pyrethrum

Asteraceae; Matomaruna; ; Artemisia cina

Asteraceae; Meksikonharhio; ; Calea zacatechichi

Asteraceae; MOHODU-WA-PELA; ; Cineraria aspera

Asteraceae; Ojakärsämö; ; Achillea ptarmica

Asteraceae; Okakruunuohdake; ; Onopordum acanthium

Asteraceae; Peltovillakko; ; Senecio vulgaris

Asteraceae; Pietaryrtti; Rohtopietaryrtti; Tanacetum vulgare

Asteraceae; Pihkarilpiö; ; Grindelia camporum

Asteraceae; Preeriahelmikki; ; Parthenium integrifolium

Asteraceae; Pujo; Maruna; Artemisia vulgaris

Asteraceae; Punahattu; Auringonhattu, Kaita-, kauno- ja rohtopäivänhattu; Echinacea spp.

Asteraceae; Punatähkä; Noropunatähkä; Liatris spicata

Asteraceae; Purppurapunalatva; ; Eupatorium purpureum

Asteraceae; Päivänkakkara; Ahopäivänkakkara; Leucanthemum vulgare

Asteraceae; RABBIT TOBACCO; ; Gnaphalium obtusifolium

Asteraceae; Rakuuna; ; Artemisia dracunculus

Asteraceae; Rantapunalatva; ; Eupatorium cannabinum

Asteraceae; Reunuspäivänkakkara; Reunuspietaryrtti; Tanacetum parthenium

Asteraceae; Rohtosalaatti; ; Lactuca virosa

Asteraceae; Rohtovillakko; ; Senecio aureus

Asteraceae; Ruiskaunokki; Ruiskukka; Centaurea cyanus

Asteraceae; Saflori; ; Carthamus tinctorius

Asteraceae; Savijäkkärä; ; Gnaphalium uliginosum

Asteraceae; Siankärsämö; Punakärsämö; Achillea millefolium

Asteraceae; Sikuri; ; Cichorium intybus

Asteraceae; SOUTHERN TSANGSHU, CANG ZHU; ; Atractylodes lancea

Asteraceae; Stevia; Makeastevia; Stevia rebaudiana

Asteraceae; SWEET GOLDENROD; ; Solidago odora

Asteraceae; Terttuhirvenjuuri; ; Inula racemosa

Asteraceae; Tummarusokki; ; Bidens tripartita

Asteraceae; Tuoksusamettikukka; ; Tagetes lucida

Asteraceae; Vanukehirvenjuuri; ; Inula britannica

Asteraceae; Voikukka; ; Taraxacum officinale

Asteraceae ; Helminukkajäkkärä; ; Anaphalis margaritacea

Auriculariaceae; WOOD EAR, MU EHR; ; Auricularia spp.

Balsaminaceae; Lännenpalsami; ; Impatiens capensis

Berberidaceae; Amerikanjalkalehti; ; Podophyllum peltatum

Berberidaceae; Amerikansinisiemen; ; Caulophyllum thalictroides

Berberidaceae; INDIAN BARBERRY, TREE TURMERIC; ; Berberis aristata

Berberidaceae; Mahonia; ; Mahonia aquifolium

Berberidaceae; Nandina; ; Nandina domestica

Berberidaceae; Ruostehappomarja; ; Berberis vulgaris

Berberidaceae; Varjohiipat; ; Epimedium spp.

Betulaceae; Amerikanpensaskoivu; ; Betula pumila

Betulaceae; Koivut; ; Betula spp.

Betulaceae; Paperikoivu; ; Betula papyrifera

Betulaceae; Pensasleppä; ; Alnus viridis

Betulaceae; Sokerikoivu; ; Betula lenta

Betulaceae; Tervaleppä; ; Alnus glutinosa

Bignoniaceae; CALABASH TREE; ; Crescentia cujete

Bignoniaceae; Makkarapuu; ; Kigelia africana

Bignoniaceae; Soihtupuut; ; Tabebuia spp.

Bixaceae; Annatto; ; Bixa orellana

Bixaceae; COTTONTREE; ; Cochlospermum religiosum

Boraginaceae; INDIAN HELIOTROPE; ; Heliotropium indicum

Boraginaceae; Koirankieli; Rohtokoirankieli; Cynoglossum officinale

Boraginaceae; Peltolemmikki; ; Myosotis arvensis

Boraginaceae; Purasruoho; Kurkkuyrtti, Rohtopurasruoho; Borago officinalis

Boraginaceae; PURPLE GROMWELL, RED GROMWELL; ; Lithospermum erythrorhizon

Boraginaceae; Rikkaheliotrooppi; ; Heliotropium europaeum

Boraginaceae; Rohtoimikkä; ; Pulmonaria officinalis

Boraginaceae; Rohtorusojuuri; ; Lithospermum officinale

Boraginaceae; Ruotsinraunioyrtti; ; Symphytum spp.

Boraginaceae; WESTERN GROMWELL; ; Lithospermum ruderale

Boraginaceae; Värialkanna; ; Alkanna tinctoria

Boraginaceae; YERBA SANTA; ; Eriodictyon californicum

Brassicaceae; Andienkrassi; ; Lepidium meyenii

Brassicaceae; GRAY WALLFLOWER; ; Erysimum diffusum

Brassicaceae; Isovesikrassi; ; Nasturtium officinale

Brassicaceae; Katkerosaippo; ; Iberis amara

Brassicaceae; Keltasinappi; ; Sinapis alba

Brassicaceae; Keräkaali; ; Brassica oleracea

Brassicaceae; Kukkakaali; ; Brassica oleracea

Brassicaceae; Kultalakka; ; Erysimum cheiri

Brassicaceae; Lehtikaali; ; Brassica oleracea

Brassicaceae; Lutukka; ; Capsella bursa-pastoris

Brassicaceae; Maustekrassi; ; Wasabia japonica

Brassicaceae; Mustasinappi; ; Brassica nigra

Brassicaceae; Nauris; ; Brassica rapa

Brassicaceae; Parsakaali; ; Brassica oleracea

Brassicaceae; Peltoretikka; ; Raphanus raphanistrum

Brassicaceae; Piparjuuri; ; Armoracia rusticana

Brassicaceae; Rapsi; ; Brassica napus

Brassicaceae; Retikka; Ruokaretikka; Raphanus sativus

Brassicaceae; Rohtokuirimo; ; Cochlearia officinalis

Brassicaceae; Rohtopernaruoho; ; Sisymbrium officinale

Brassicaceae; Ruusukaali; ; Brassica oleracea

Brassicaceae; Sareptansinappi; ; Brassica juncea

Brassicaceae; Vihanneskrassi; Tavallinen krassi; Lepidium sativum

Brassicaceae; Värimorsinko; ; Isatis tinctoria

Bromeliceae; Ananas 1; ; Ananas comosus

Bromeliceae; Ananas 2; ; Ananas comosus

Burseraceae; GUGUL; ; Commiphora wightii

Burseraceae; Kiinalainen oliivi; ; Canarium vulgare

Burseraceae; Mirhami; ; Commiphora myrrha

Burseraceae; Olibaani; Salaiolibaani, Frankinsense; Boswellia serrata

Burseraceae; Temppeliolibaani; ; Boswellia sacra

Buxaceae; Isopuksipuu; ; Buxus sempervirens

Cactaceae; Kynttiläkaktus; ; Echinopsis pachanoi

Cactaceae; Meskaliinikaktus; Myrkkykaktus; Lophophora williamsii

Cactaceae; Viikunaopuntia; ; Opuntia ficus-indica

Cactaceae; Yönkuningatar; ; Selenicereus grandiflorus

Caesalpiniaceae; DIVI-DIVI; ; Caesalpinia bonduc

Caesalpiniaceae; Johanneksenleipäpuu; ; Ceratonia siliqua

Caesalpiniaceae; Senna; ; Senna alexandrina

Campanulaceae; Jalokello; ; Platycodon grandiflorus

Campanulaceae; Liekkilobelia; ; Lobelia tupa

Campanulaceae; Peikonkellot; ; Codonopsis spp.

Campanulaceae; Rohtolobelia; ; Lobelia inflata

Campanulaceae; Tähkälobelia; ; Lobelia siphilitica

Canellaceae; PEPPER BARK, FEVER TREE; ; Warburgia salutaris

Cannabaceae; Hamppu; Marijuana; Cannabis sativa

Cannabaceae; Humala; ; Humulus lupulus

Capparaceae; Kapris; Pyörökapris; Capparis spinosa

Capparidaceae; Afrikkalainen kapris; ; Capparis tomentosa

Capparidaceae; THREE-LEAVED CAPER; ; Crataeva nurvala

Caprifoliaceae; Japaninköynnöskuusama; ; Lonicera japonica

Caprifoliaceae; Mustaselja; ; Sambucus nigra

Caprifoliaceae; Tuoksuköynnöskuusama; ; Lonicera caprifolium

Caricaceae; Papaija; Melonipuu; Carica papaya

Caryophyllaceae; Aurankukka; ; Agrostemma githago

Caryophyllaceae; Ketotyräruoho; ; Herniaria glabra

Caryophyllaceae; Kiinanneilikka; ; Dianthus chinensis

Caryophyllaceae; Morsiusharso; ; Gypsophila paniculata

Caryophyllaceae; Pihatähtimö; Vesiheinä, Sianmaltsa; Stellaria media

Caryophyllaceae; Punasolmukki; ; Spergularia rubra

Caryophyllaceae; Rohtosuopayrtti; ; Saponaria officinalis

Caryophyllaceae; Tarhaneilikka; Leikkoneilikka; Dianthus caryophyllus

Celastraceae; Amerikankelasköynnös; ; Celastrus scandens

Celastraceae; CONGOROSA; ; Maytenus ilicifolia

Celastraceae; Katpensas; ; Catha edulis

Celastraceae; ORIENTAL BITTERSWEET; ; Celastrus paniculatus

Celastraceae; WAHOO; ; Euonymus atropurpureus

Chenopodiaceae; Haisusavikka; ; Chenopodium vulvaria

Chenopodiaceae; Pinaatti; ; Spinacia oleracea

Chenopodiaceae; Punajuuri; Ruokajuurikas; Beta vulgaris

Chenopodiaceae; Sitruunasavikka; ; Chenopodium ambrosioides

Chlorellaceae; CHLORELLA; ; Chlorella spp.

Cistaceae; FROSTWORT; ; Helianthemum canadense

Cladoniaceae; CUPMOSS; ; Cladonia pyxidata

Clavicipitaceae; Torajyvät; ; Claviceps purpurea

Clusiaceae; GAMBOGE; ; Garcinia hanburyi

Clusiaceae; Mäkikuisma; ; Hypericum perforatum

Clusiaceae; Rohtomangostani; ; Garcinia cambogia

Colchicaceae; Keijunlilja; ; Gloriosa superba

Colchicaceae; Syysmyrkkylilja; ; Colchicum autumnale

Combretaceae; Arjuna; ; Terminalia arjuna

Combretaceae; BELLERIC; ; Terminalia bellirica

Combretaceae; CHEBULIC MYROBALAN, HARITALI; ; Terminalia chebula

Combretaceae; Hopeaketapani; ; Terminalia sericea

Combretaceae; Manteliketapani; ; Terminalia catappa

Combretaceae; Oopiumin vastalääke; ; Combretum micranthum

Convolvulaceae; Atsteekkilumokierto; ; Turbina corymbosa

Convolvulaceae; Bataatti; ; Ipomoea batatas

Convolvulaceae; JALAP; ; Ipomoea purga

Convolvulaceae; Karhunköynnös; ; Calystegia sepium

Convolvulaceae; Liuskaelämänlanka; ; Ipomoea hederacea

Convolvulaceae; Lumoelämänlanka; ; Ipomoea violacea

Convolvulaceae; Nurmivieras; ; Cuscuta epithymum

Convolvulaceae; Ruusunorsukierto; ; Argyreia nervosa

Coriariaceae; SHANSHI; ; Coriaria ruscifolia

Cornaceae; ASIATIC DOGWOOD, JAPANESE CORNEL; ; Cornus officinalis

Cornaceae; DOGWOOD; ; Cornus florida

Cornaceae; Kanadanruohokanukka; ; Cornus canadensis

Costaceae; CANE REED; ; Costus speciosus

Crassulaceae; Kattomehitähti; ; Sempervivum tectorum

Crassulaceae; Keltamaksaruoho; ; Sedum acre

Crassulaceae; Ruusujuuri; Pohjanruusujuuri; Rhodiola rosea

Crassulaceae; Sulkaitulehti; ; Bryophyllum pinnatum

Cucurbitaceae; ANGLED LOOFAH, CHINESE OKRA; ; Luffa acutangula

Cucurbitaceae; IVY GOURD; ; Coccinia grandis

Cucurbitaceae; Kajottikurpitsa; ; Sechium edule

Cucurbitaceae; Karvaskurkku; ; Momordica charantia

Cucurbitaceae; Kiinalainen kurkku; ; Trichosanthes kirilowii

Cucurbitaceae; Kolokvintti; ; Citrullus colocynthis

Cucurbitaceae; Kurpitsa; Koristekurpitsa, Kesäkurpitsa, Talvikurpitsa; Cucurbita pepo

Cucurbitaceae; Kurpitsan siemen; ; Cucurbita pepo

Cucurbitaceae; Mustakoiranköynnös; ; Bryonia alba

Cucurbitaceae; Pesusienikurkku; ; Luffa aegyptiaca

Cucurbitaceae; Pullokurpitsa; Kalebassi; Lagenaria siceraria

Cucurbitaceae; Punakoiranköynnös; ; Bryonia dioica

Cucurbitaceae; Rypälekurkku; ; Gynostemma pentaphyllum

Cucurbitaceae; Vesimeloni; Arbuusi, Meloni; Cucumis melo

Cucurbitaceae; Vesimeloni; ; Citrullus lanatus

Cupressaceae; Atlassypressi; ; Tetraclinis articulata

Cupressaceae; Idäntuija; ; Platycladus orientalis

Cupressaceae; Kanadantuija; ; Thuja occidentalis

Cupressaceae; Kataja; ; Juniperus communis

Cupressaceae; Kynäkataja; ; Juniperus virginiana

Cupressaceae; Rohtokataja; ; Juniperus sabina

Cupressaceae; Välimerensypressi; Aitosypressi; Cupressus sempervirens

Cycadaceae; Japaninkruunukävykki; ; Cycas revoluta

Cyperaceae; Hietikkosara; ; Carex arenaria

Cyperaceae; Piripiri; ; Cyperus articulatus

Dioscoreaceae; AFRICAN WILD YAM; ; Dioscorea dregeana

Dioscoreaceae; AIR POTATO; ; Dioscorea bulbifera

Dioscoreaceae; BARBASCO; ; Dioscorea composita

Dioscoreaceae; Euroopankiiltoköynnös; ; Tamus communis

Dioscoreaceae; Kiinanjamssi; ; Dioscorea batatas

Dioscoreaceae; Villijamssi; ; Dioscorea villosa

Dipsacaceae; Ketoruusuruoho; ; Knautia arvensis

Dipsacaceae; Laidunkarstaohdake; ; Dipsacus fullonum

Dipsacaceae; Purtojuuri; ; Succisa pratensis

Droseraceae; Kihokit; Pyöreälehtikihokki, Pitkälehtikihokki; Drosera rotundifolia

Droseraceae; Kihokki; ; Drosera ramentacea

Droseraceae; Kärpäsloukku; ; Dionaea muscipula

Dryopteridaceae; Kivikkoalvejuuri; ; Dryopteris filix-mas

Dryopteridaceae; Soreahiirenporras; ; Athyrium filix-femina

Elaeagnaceae; Tyrni; ; Hippophae rhamnoides

Ephedraceae; Efedrat; ; Ephedra spp.

Ephedraceae; Koruefedra; ; Ephedra gerardiana

Ephedraceae; MORMON TEA; ; Ephedra nevadensis

Equisetaceae; Kangaskorte; ; Equisetum hyemale

Equisetaceae; Peltokorte; ; Equisetum arvense

Ericaceae; BLUEBERRY; ; Vaccinium angustifolia

Ericaceae; Isotalvikki; ; Pyrola rotundifolia

Ericaceae; Juolukka; ; Vaccinium uliginosum

Ericaceae; Kanerva; ; Calluna vulgaris

Ericaceae; Kapealehtikalmia; ; Kalmia angustifolia

Ericaceae; Karpalo; Isokarpalo, Pikkukarpalo; Vaccinium macrocarpum

Ericaceae; Lamosalali; ; Gaultheria procumbens

Ericaceae; Leveälehtikalmia; ; Kalmia latifolia

Ericaceae; Lännenmansikkapuu; ; Arbutus unedo

Ericaceae; Lännenpursu; ; Ledum groenlandicum

Ericaceae; Mustikka; ; Vaccinium myrtillus

Ericaceae; Puolukka; ; Vaccinium vitis-idaea

Ericaceae; Ruostealppiruusu; ; Rhododendron ferrugineum

Ericaceae; Sarjatalvikit; ; Chimaphila spp.

Ericaceae; Sianpuolukka; ; Arctostaphylos uva-ursi

Ericaceae; Suopursu; ; Ledum palustre

Ericaceae; TRAILING-ARBUTUS; ; Epigaea repens

Ericaceae; Turkinalppiruusu; ; Rhododendron ponticum

Erythroxylaceae; Kokapensas; ; Erythroxylum coca

Eucommiaceae; Rohtoparkkipuu; ; Eucommia ulmoides

Euphorbiaceae; BLACK PHYSICNUT; ; Jatropha gossypiifolia

Euphorbiaceae; DODO, KANKAN, TORO; ; Elaeophorbia drupifera

Euphorbiaceae; DRAGONS BLOOD; ; Croton lechleri

Euphorbiaceae; EUPHORBIA; ; Chamaesyce hirta

Euphorbiaceae; Hartsityräkki; ; Euphorbia resinifera

Euphorbiaceae; Hopeatungpuu; ; Aleurites moluccana

Euphorbiaceae; Joulutähti; ; Euphorbia pulcherrima

Euphorbiaceae; KAMALA; ; Mallotus philippensis

Euphorbiaceae; Karibiankrotoni; ; Croton eluteria

Euphorbiaceae; Kissanhäntä; ; Acalypha indica

Euphorbiaceae; Lauttahurapuu; ; Hura crepitans

Euphorbiaceae; Maniokki; ; Manihot esculenta

Euphorbiaceae; Mehipuutyräkki; ; Euphorbia tirucalli

Euphorbiaceae; NIANDO, IPORURU; ; Alchornea floribunda

Euphorbiaceae; PURGING CROTON; ; Croton tiglium

Euphorbiaceae; PURGING NUT, BUBBLE BUSH; ; Jatropha curcas

Euphorbiaceae; QUEENS DELIGHT; ; Stillingia sylvatica

Euphorbiaceae; Rikkasinijuuri; ; Mercurialis annua

Euphorbiaceae; Risiini; ; Ricinus communis

Euphorbiaceae; Ristityräkki; ; Euphorbia lathyris

Euphorbiaceae; SPURGE; ; Chamaesyce hypericifolia

Euphorbiaceae; Tarhatyräkki; ; Euphorbia cyparissias

Euphorbiaceae; Tuonenomena; ; Hippomane mancinella

Fabaceae; Asoka; ; Saraca indica

Fabaceae; BLACK DOT, SCURFY PEA; ; Cullen corylifolium

Fabaceae; CABBAGE BARK; ; Andira inermis

Fabaceae; CABEZA DE ANGEL; ; Calliandra grandiflora

Fabaceae; CANDLEBUSH; ; Senna alata

Fabaceae; COPAIBA; ; Copaifera langsdorfii

Fabaceae; COWITCH, COWHAGE, VELVETBEAN; ; Mucuna pruriens

Fabaceae; Etelänkultasade; ; Laburnum anagyroides

Fabaceae; Goanpapu; Goapapu; Psophocarpus tetragonolobus

Fabaceae; GUAR; ; Cyamopsis tetragonoloba

Fabaceae; Hartsiakaasia; Arabica; Acacia nilotica

Fabaceae; Härkäpapu; ; Vicia faba

Fabaceae; Indigokasvi; ; Indigofera tinctoria

Fabaceae; Intianveripihkapuu; ; Pterocarpus santalinus

Fabaceae; JAMAICA DOGWOOD; ; Piscidia piscipula

Fabaceae; Japaninpagodipuu; ; Styphnolobium japonicum

Fabaceae; Jänönvihma; ; Cytisus scoparius

Fabaceae; Kahvisenna; ; Senna occidentalis

Fabaceae; Kalabarpapu; ; Physostigma venenosum

Fabaceae; Katkutti; ; Tephrosia virginiana

Fabaceae; Keltaetelänherne; ; Baptisia tinctoria

Fabaceae; Keltalupiini; ; Lupinus luteus

Fabaceae; Kikkahviherne; ; Cicer arietinum

Fabaceae; Kolmioka; ; Gleditsia triacanthos

Fabaceae; Kudzupapu; ; Pueraria montana

Fabaceae; Kultasadekassia; ; Cassia fistula

Fabaceae; Kumiakaasia; ; Acacia senegal

Fabaceae; Kyyhkynherne; ; Cajanus cajan

Fabaceae; Lakritsikasvi; ; Glycyrrhiza glabra

Fabaceae; Limanpapu; Limapapu; Phaseolus lunatus

Fabaceae; LOGWOOD; ; Haematoxylum campechianum

Fabaceae; Loimukorallipuu; ; Erythrina fusca

Fabaceae; Maapähkinä; ; Arachis hypogaea

Fabaceae; Masmalo; ; Anthyllis vulneraria

Fabaceae; Mezquitepensas; ; Prosopis juliflora

Fabaceae; Paternosterpapu; ; Abrus precatorius

Fabaceae; Pensasväriherne; ; Genista tinctoria

Fabaceae; Puna-apila; ; Trifolium pratense

Fabaceae; PURPLE TEPHROSIA; ; Tephrosia purpurea

Fabaceae; Rohtoakaasia; Katekun; Acacia catechu

Fabaceae; Rohtobalsami 1; ; Myroxylon balsamum

Fabaceae; Rohtobalsami 2; ; Myroxylon balsamum

Fabaceae; Rohtokurjenherne; ; Astragalus membranaceus

Fabaceae; Rohtomesikkä; ; Melilotus officinalis

Fabaceae; Rohtovuohenherne; ; Galega officinalis

Fabaceae; Roibos(pensaat); ; Aspalathus sp.

Fabaceae; Rusomimosa; ; Mimosa hostilis

Fabaceae; Ruusuorakko; ; Ononis spinosa

Fabaceae; Salkopapu; Leikkopapu, Pensaspapu, Vahapapu; Phaseolus vulgaris

Fabaceae; SALPANI; ; Desmodium gangeticum

Fabaceae; Sarviapila; Rohtoapila, Pukinsarviapila; Trigonella foenum-graecum

Fabaceae; SASSY BARK, ORDEAL TREE; ; Erythrophleum suaveolens

Fabaceae; Seeprapuu; ; Andira araroba

Fabaceae; Sinimailanen; Rehumailanen, Alfalfa, Luserni; Medicago sativa

Fabaceae; Sirppisenna; ; Senna tora

Fabaceae; Soijapapu; ; Glycine max

Fabaceae; STRONGBACK; ; Desmodium adscendens

Fabaceae; SWORD BEAN; ; Canavalia ensiformis

Fabaceae; Tamarindipuu; ; Tamarindus indica

Fabaceae; Teksasinpagodipuu; ; Sophora secundiflora

Fabaceae; Trakanttikurjenherne; ; Astragalus gummifer

Fabaceae; Tuntokasvi; Mimosa; Mimosa pudica

Fabaceae; Tuoksuakaasia; ; Acacia farnesiana

Fabaceae; Tuoksutonkapuu; ; Dipteryx odorata

Fabaceae; Valkovaleakaasia; ; Robinia pseudoacacia

Fabaceae; VIRILITY VINE; ; Rhynchosia pyramidalis

Fabaceae ; Silkkialbitsia; ; Albizia julibrissin

Fabaceae ; Valkoalbitsia; ; Albizia lebbeck

Fagaceae; Amerikanpyökki; ; Fagus grandifolia

Fagaceae; Jalokastanja; ; Castanea sativa

Fagaceae; Rieputammi; ; Quercus infectoria

Fagaceae; Tammi; Metsätammi; Quercus spp.

Fucaceae; Rakkolevä; ; Fucus vesiculosus

Fumariaceae; Hopeapikkusydän; ; Dicentra canadensis

Fumariaceae; Keijunpikkusydän; ; Dicentra cucullaria

Fumariaceae; Peltoemäkki; ; Fumaria officinalis

Ganodermataceae; REISHI; ; Ganoderma lucidum

Gelidiaceae; Agar; ; Gelidium amansii

Gelsemiaceae; YELLOW JESSAMINE; ; Gelsemium sempervirens

Gentianaceae; CHIRATA; ; Swertia chirayita

Gentianaceae; Keltakatkero; ; Gentiana lutea

Gentianaceae; Rohtosappi; ; Centaurium erythraea

Gentianaceae; SENBURI; ; Swertia japonica

Geraniaceae; Haisukurjenpolvi; ; Geranium robertianum

Geraniaceae; Täpläkurjenpolvi; ; Geranium maculatum

Gigartinaceae; IRISH MOSS; ; Chondrus crispus

Ginkgoaceae; Neidonhiuspuu; Ginkgo; Ginkgo biloba

Gracillariidae; GBANJA KOLA; ; Cola nitida

Grossulariaceae; Lännenpunaherukka; ; Ribes rubrum

Grossulariaceae; Mustaherukka 1; Mustaviinimarja; Ribes nigrum

Grossulariaceae; Mustaherukka 2; Mustaviinimarja; Ribes nigrum

Grossulariaceae; Mustaherukka 3; Mustaviinimarja; Ribes nigrum 2

Haemodoraceae; REDROOT; ; Lachnanthes tinctoria

Hamamelidaceae; Amerikantaikapähkinä; ; Hamamelis virginiana

Hemerocallidaceae; Rusopäivänlilja; ; Hemerocallis fulva

Hippocastanaceae; Balkanin hevoskastanja; Hevoskastanja; Aesculus hippocastanum

Hyacinthaceae; Merisipuli; Jättimerisipuli; Urginea maritima

Hyacinthaceae; Mukelo; ; Bowiea volubilis

Hyacinthaceae; Sarjatähdikki; ; Ornithogalum umbellatum

Hydrangeaceae; CHINESE QUININE, FEVER FLOWER; ; Dichroa febrifuga

Hydrangeaceae; Japaninhortensia; ; Hydrangea paniculata

Hydrangeaceae; Pallohortensia; ; Hydrangea arborescens

Hymenochaetaceae; Pakurikääpä; Chaga; Inonotus obliquus

Hypericaceae; HARONGA; ; Harungana madagascariensis

Hypoxidaceae; GOLDEN EYE-GRASS; ; Curculigo orchioides

Hypoxidaceae; Iirikki; Baurii; Hypoxis sp.

Illiciaceae; Tähtianis; Rusotähtianis; Illicium verum

Iridaceae; Kirjokurjenmiekka; ; Iris versicolor

Iridaceae; Kurjenmiekat; ; Iris spp.

Iridaceae; Leopardinkukka; ; Belamcanda chinensis

Iridaceae; Maustesahrami; Sahrami; Crocus sativus

Juglandaceae; Amerikanjalopähkinä; ; Juglans cinerea

Juglandaceae; Mustajalopähkinä; ; Juglans nigra

Juglandaceae; Saksanpähkinä; Saksanjalopähkinä; Juglans regia

Krameriaceae; Punaratania; ; Krameria lappacea

Lamiaceae; Aitokissanminttu; ; Nepeta cataria

Lamiaceae; AMERICAN CORN MINT; ; Mentha canadensis

Lamiaceae; AMERICAN PENNYROYAL; ; Hedeoma pulegioides

Lamiaceae; Baikalinvuohennokka; ; Scutellaria baicalensis

Lamiaceae; Basilika; Maustebasilika; Ocimum basilicum

Lamiaceae; BEAUTY BERRY; ; Callicarpa americana

Lamiaceae; Etiopianliisukka; ; Plectranthus barbatus

Lamiaceae; FIVE-LEAVED CHASTE TREE, HUANG JING; ; Vitex negundo

Lamiaceae; FROST MINT; ; Cunila origanoides

Lamiaceae; Harmaaminttu; ; Mentha longifolia

Lamiaceae; Hurtanminttu; Valkohurtanminttu; Marrubium vulgare

Lamiaceae; Iisoppi; ; Hyssopus officinalis

Lamiaceae; INTOXICATING MINT; ; Lagochilus inebrians

Lamiaceae; Jaavan tee; ; Orthosiphon aristatus

Lamiaceae; Japaninnukula; ; Leonurus japonicus

Lamiaceae; JOHN CHARLES; ; Hyptis verticillata

Lamiaceae; KAMYUYE; ; Hoslundia opposita

Lamiaceae; Kangasajuruoho; ; Thymus serpyllum

Lamiaceae; Kiinansalvia; ; Salvia miltiorrhiza

Lamiaceae; Kivikkokäenminttu; ; Calamintha nepeta

Lamiaceae; Koreaniiso; ; Agastache rugosa

Lamiaceae; Kynteli; Talvikynteli; Satureja sp.

Lamiaceae; Laventeli; Tähkälaventeli; Lavandula spp.

Lamiaceae; Lehtoteurikka; ; Teucrium scorodonia

Lamiaceae; Maahumala; ; Glechoma hederacea

Lamiaceae; Maustemeirami; Meirami; Origanum majorana

Lamiaceae; Mazatecinsalvia; ; Salvia divinorum

Lamiaceae; Myskisalvia; NULL; Salvia sclarea

Lamiaceae; Myskiyrtti; ; Tetradenia riparia

Lamiaceae; Mäkimeirami; Oregano, Espanjanhumala, Metsämeirami; Origanum vulgare

Lamiaceae; Niittyhumala; Ahoniittyhumala; Prunella vulgaris

Lamiaceae; Patsuli; ; Pogostemon cablin

Lamiaceae; Peltopähkämö; ; Stachys palustris

Lamiaceae; Pensassalvia; ; Salvia fruticosa

Lamiaceae; Perilla; Veripeippi; Perilla frutescens

Lamiaceae; Pikkuväriminttu; ; Monarda punctata

Lamiaceae; Pillikkeet; ; Galeopsis sp.

Lamiaceae; Piparminttu; ; Mentha x piperita

Lamiaceae; POLEY; ; Teucrium polium

Lamiaceae; Preeriaväriminttu; ; Monarda fistulosa

Lamiaceae; Punaväriminttu; ; Monarda didyma

Lamiaceae; Puolanminttu; ; Mentha pulegium

Lamiaceae; Pyhäbasilika; ; Ocimum tenuiflorum

Lamiaceae; RABDOSIA; ; Rabdosia spp.

Lamiaceae; Rantaminttu; Peltominttu; Mentha arvensis

Lamiaceae; Rantayrtti; Luhtarantayrtti; Lycopus europaeus

Lamiaceae; Rohtoakankaali; ; Ajuga chamaepitys

Lamiaceae; Rohtonukula; ; Leonurus cardiaca

Lamiaceae; Rohtopähkämö; ; Stachys officinalis

Lamiaceae; Rohtoteurikka; ; Teucrium scordium

Lamiaceae; Rohtovuohennokka; ; Scutellaria lateriflora

Lamiaceae; Rosmariini; ; Rosmarinus officinalis

Lamiaceae; Rönsyakankaali; ; Ajuga reptans

Lamiaceae; Salvia; Ryytisalvia, Rohtosalvia, Myskisalvia; Salvia officinalis

Lamiaceae; Sitruunamelissa; ; Melissa officinalis

Lamiaceae; STONEROOT; ; Collinsonia canadensis

Lamiaceae; Tammiteurikka; ; Teucrium chamaedrys

Lamiaceae; Timjami; Tarha-ajuruoho; Thymus vulgaris

Lamiaceae; Tulileijonankorva; ; Leonotis leonurus

Lamiaceae; Valkopeippi; Pillikkeet, Valkopillikkeet; Lamium album

Lamiaceae; Valkoporro; ; Ballota nigra

Lamiaceae; Vesiminttu; ; Mentha aquatica

Lamiaceae; Viherminttu; ; Mentha spicata

Lamiaceae; WILD GERMANDER; ; Teucrium canadense

Lamiaceae ; Isokirjopeippi; ; Solenostemon scutellarioides

Laminariaceae; Jättikelppi; ; Nereocystis luetkeana

Laminariaceae; LAMINARIA, BROWN KELP; ; Laminaria hyperborea

Laminariaceae; Päärynäkelppi; ; Macrocystis pyrifera

Lardizabalaceae; Akebia; ; Akebia quinata

Lauraceae; Amerikansassafras; ; Sassafras albidum

Lauraceae; Avokado; Hedelmäavokado; Persea americana

Lauraceae; INDIAN CASSIA; ; Cinnamomum tamala

Lauraceae; Kalifornianlaakeripuu; ; Umbellularia californica

Lauraceae; Kamferipuu; ; Cinnamomum camphora

Lauraceae; Kaneli; ; Cinnamomum verum

Lauraceae; Kassiakaneli; ; Cinnamomum aromaticum

Lauraceae; Laakeripuu; Laakerinlehti; Laurus nobilis

Lauraceae; Ryytilaakeri; ; Lindera benzoin

Lecythidaceae; Parapähkinäpuu; ; Bertholletia excelsa

Lentibulariaceae; Isovesiherne; ; Utricularia vulgaris

Liliaceae; Aaloe; Lääkeaaloe; Aloe vera

Liliaceae; Aaloet; ; Aloe vera 2

Liliaceae; Madonnanlilja; ; Lilium candidum

Liliaceae; Tiikerilija; ; Lilium lancifolium

Liliaceae; TROUT LILY; ; Erythronium americanum

Liliaceae; Varjolija; ; Lilium martagon

Linaceae; Ahopellava; ; Linum catharticum

Linaceae; Pellava; Kuitupellava, Peltopellava, Öljypellava; Linum usitatissimum

Lobariaceae; LUNGMOSS, LUNGWORT LICHEN; ; Lobaria pulmonaria

Loganiaceae; Hurmepuuntojuuri; ; Spigelia marilandica

Loganiaceae; Ketunstrykniinipähkinä; ; Strychnos nux-vomica

Loganiaceae; Malesianstrykniinipähkinä; ; Strychnos ignatii

Loganiaceae; WORMGRASS; ; Spigelia anthelmia

Lycopodiaceae; Katinlieko; ; Lycopodium clavatum

Lycopodiaceae; Kiinanketunlieko; ; Huperzia serrata

Lythraceae; Granaattiomena; ; Punica granatum

Lythraceae; Hennapensas; ; Lawsonia inermis

Lythraceae; Rantakukka; Pohjanrantakukka; Lythrum salicaria

Lythraceae; SINICUICHI; ; Heimia salicifolia

Magnoliaceae; Lännentulppaanipuu; ; Liriodendron tulipifera

Magnoliaceae; SWEET BAY; ; Magnolia virginiana

Magnoliaceae; Tuoksusampaka; ; Michelia champaca

Malpighiaceae; Amazoninajahuaskaliaani; ; Banisteriopsis caapi

Malvaceae; Amazoninkapokkipuu; ; Ceiba pentandra

Malvaceae; BASTARD CEDAR; ; Guazuma ulmifolia

Malvaceae; Herttasiida; ; Sida cordifolia

Malvaceae; Intianpuuvilla; ; Gossypium herbaceum

Malvaceae; KARAYA; ; Sterculia urens

Malvaceae; Kiiltomalva; ; Malva sylvestris

Malvaceae; Koolapuu; ; Cola acuminata

Malvaceae; Koolapuut; ; Cola spp.

Malvaceae; Kylämalva; ; Malva pusilla

Malvaceae; Länsi-intianpuuvilla; ; Gossypium barbadense

Malvaceae; Myskin okra; ; Abelmoschus moschatus

Malvaceae; Okra; ; Abelmoschus esculentus

Malvaceae; Rohtosalkoruusu; Rohtosamettihaapa, Alteanjuuri, Lääkemalva; Althaea officinalis

Malvaceae; ROSE-OF-SHARON; ; Hibiscus syriacus

Malvaceae; Ruutusiida; ; Sida rhombifolia

Malvaceae; Salkoruusu; Tarhasalkoruusu; Alcea rosea

Malvaceae; Teehibiskus; ; Hibiscus sabdariffa

Malvaceae; Teksasinpuuvilla; ; Gossypium hirsutum

Malvaceae ; Kiinanruusu; ; Hibiscus rosa-sinensis

Marantaceae; Nuolijuuri; ; Maranta arundinacea

Melanthiaceae; Haltianlilja; ; Chamaelirium luteum

Melanthiaceae; Meksikonsabadilla; ; Schoenocaulon officinale

Melanthiaceae; Punakolmilehti; ; Trillium erectum

Melanthiaceae; Sudenmarja; ; Paris quadrifolia

Melanthiaceae; Valkopärskäjuuri; ; Veratrum album

Melanthiaceae; Viherpärskäjuuri; ; Veratrum viride

Meliaceae; COCILLANA; ; Guarea rusbyi

Meliaceae; Langsat; ; Lansium domesticum

Meliaceae; Meelia; ; Melia azedarach

Meliaceae; Neempuu; ; Azadirachta indica

Menispermaceae; FANG JI, HAN FANG JI; ; Stephania tetrandra

Menispermaceae; GULANCHA, HEART-LEAVED MOONSEED; ; Tinospora cordifolia

Menispermaceae; Intiananamirta; ; Anamirta cocculus

Menispermaceae; Kalumba; ; Jateorhiza palmata

Menispermaceae; Kanadankilpikierto; ; Menispermum canadense

Menispermaceae; Pareirajuuri; ; Chondrodendron tomentosum

Menispermaceae; VELVETLEAF; ; Cissampelos pareira

Menyanthaceae; Raate; ; Menyanthes trifoliata

Meripilaceae; Maitake; ; Grifola frondosa

Monimiaceae; Boldopuu; ; Peumus boldus

Moraceae; CONTRAHIERBA; ; Dorstenia contrayerba

Moraceae; Mustamulperi; Mulperinmarja; Morus nigra

Moraceae; Paperimulperipuu; ; Broussonetia papyrifera

Moraceae; Punamulperi; ; Morus rubra

Moraceae; Valkomulperi; ; Morus alba

Moraceae; Viikuna; Aitoviikuna; Ficus carica

Moringaceae; HORSERADISH TREE; ; Moringa oleifera

Musaceae; Banaani; Ruokabanaani; Musa x paradisiaca

Myricaceae; BAYBERRY; ; Morella cerifera

Myricaceae; Suomyrtti; ; Myrica gale

Myricaceae; Tuoksumyrtti; ; Comptonia peregrina

Myristicaceae; Muskotti; ; Myristica fragrans

Myristicaceae; Nuuskavirola; ; Virola elongata

Myristicaceae; PARICA; ; Virola calophylla

Myrsinaceae; Alppisyklaami; ; Cyclamen europaeum

Myrsinaceae; Peltopunka; ; Anagallis arvensis

Myrsinaceae; Ranta-alpi; ; Lysimachia vulgaris

Myrsinaceae; Suikeroalpi; ; Lysimachia nummularia

Myrtaceae; Bayöljypuu; ; Pimenta racemosa

Myrtaceae; CAJUPUT; ; Melaleuca cajuputi

Myrtaceae; CAMU-CAMU; ; Myrciaria dubia

Myrtaceae; CHEKEN; ; Luma chequen

Myrtaceae; Guava; Hedelmäguava; Psidium guajava

Myrtaceae; Jaavanjambolaani; ; Syzygium cumini

Myrtaceae; Kuumepuu; Eukalyptus; Eucalyptus globulus

Myrtaceae; Mausteneilikka; Neilikka; Syzygium aromaticum

Myrtaceae; Maustepippuri; ; Pimenta dioica

Myrtaceae; Myrtti; ; Myrtus communis

Myrtaceae; NIAULI; ; Melaleuca viridiflora

Myrtaceae; Surinaminkirsikka; ; Eugenia uniflora

Myrtaceae; Teepuu; Paperikaarnamyrtti; Melaleuca alternifolia

Myrtaceae; Valkokaarnamyrtti; ; Melaleuca leucadendra

Nartheciaceae; UNICORN ROOT; ; Aletris farinosa

Nelumbonaceae; Intianlootus; ; Nelumbo nucifera

Nitrariaceae; Pilviharmikki; ; Peganum harmala

Nyctaginaceae; COLORADO FOUR OCLOCK; ; Mirabilis multiflora

Nyctaginaceae; Mökinihmekukka; ; Mirabilis jalapa

Nymphaeaceae; Lumme; ; Nymphaea odorata

Nymphaeaceae; PONDLILY, VARIEGATED YELLOW PONDLILY; ; Nuphar variegata

Olacaceae; MUIRA PUAMA; ; Ptychopetalum olacoides

Oleaceae; Aitalikusteri; ; Ligustrum vulgare

Oleaceae; Kiiltolikusteri; NULL; Ligustrum lucidum

Oleaceae; Mannasaarni; ; Fraxinus ornus

Oleaceae; Mustasaarni; ; Fraxinus nigra

Oleaceae; Oliivipuu 1; Öljypuu; Olea europaea

Oleaceae; Oliivipuu 2; Öljypuu; Olea europaea

Oleaceae; Riippaonnenpensas; ; Forsythia suspensa

Oleaceae; Rohtojasmiini; ; Jasminum officinale

Oleaceae; Saarni; Lehtosaarni; Fraxinus excelsior

Oleaceae; Virginianpartapuu; ; Chionanthus virginicus

Onagraceae; Helokki; Iltahelokki, Jättihelokki; Oenothera biennis

Onagraceae; Maitohorsma; Horsma; Epilobium angustifolium

Ophioglossaceae; Isokäärmeenkieli; ; Ophioglossum vulgatum

Orchidaceae; CORAL ROOT; ; Corallorhiza odontorrhiza

Orchidaceae; Mikadonkämmen; ; Bletilla striata

Orchidaceae; Pallerokämmekät; ; Orchis spp.

Orchidaceae; Tikankontit; ; Cypripedium spp.

Orchidaceae; Vanilja; ; Vanilla planifolia

Oscillatoriaceae; Spirulina; ; Spirulina maxima

Oxalidaceae; Karambola; ; Averrhoa carambola

Oxalidaceae; Ketunleipä; Käenkaali, Metsäkäenkaali; Oxalis acetosella

Paeoniaceae; Kiinanpioni; Jalopioni; Paeonia lactiflora

Paeoniaceae; Pensaspioni; ; Paeonia suffruticosa

Paeoniaceae; Vuoripioni; ; Paeonia officinalis

Papaveraceae; CORYDALIS; ; Corydalis ambigua

Papaveraceae; Kaliforniantuliunikko; Tuliunikko; Eschscholzia californica

Papaveraceae; Kaukasianunikko; ; Papaver bracteatum

Papaveraceae; Keltamo; ; Chelidonium majus

Papaveraceae; Keltapiikkiunikko; ; Argemone mexicana

Papaveraceae; Lumikki; ; Sanguinaria canadensis

Papaveraceae; Silkkiunikko; ; Papaver rhoeas

Papaveraceae; Unikko; Kesäunikko, Oopiumunikko; Papaver somniferum

Parmeliaceae; Islanninjäkälä; Isohirvenjäkälä; Cetraria islandica

Parmeliaceae; Naava; ; Usnea spp.

Passifloraceae; Jättipassio; ; Passiflora quadrangularis

Passifloraceae; Rohtopassio; Kärsimyskukka; Passiflora incarnata

Pedaliaceae; Harpagojuuri; Pirunkoura; Harpagophytum procumbens

Pedaliaceae; Seesami; ; Sesamum indicum

Phrymaceae; Pikkusoilio; ; Rehmannia glutinosa

Phyllanthaceae; Amblapuu; ; Phyllanthus emblica

Phyllanthaceae; PHYLLANTHUS; ; Phyllanthus niruri

Phytolaccaceae; GARLIC WEED; ; Petiveria alliacea

Phytolaccaceae; Lännenkermesmarja; ; Phytolacca americana

Piceaceae; Kuusi; Metsäkuusi; Picea abies

Pinaceae; Banksinmänty; ; Pinus banksiana

Pinaceae; Euroopanlehtikuusi; ; Larix decidua

Pinaceae; Himalajansetri; ; Cedrus deodara

Pinaceae; Intianpihta; ; Abies spectabilis

Pinaceae; Kanadanhemlokki; ; Tsuga canadensis

Pinaceae; Kanadanlehtikuusi; ; Larix laricina

Pinaceae; Libanoninsetri; ; Cedrus libani

Pinaceae; Lännendouglaskuusi; ; Pseudotsuga menziesii

Pinaceae; Mänty; Metsämänty; Pinus sylvestris

Pinaceae; Palsamipihta; ; Abies balsamea

Pinaceae; Pihdat; ; Abies

Pinaceae; Pitkäneulasmänty; ; Pinus palustris

Pinaceae; Rannikkomänty; ; Pinus pinaster

Pinaceae; SLASH PINE; ; Pinus elliottii

Pinaceae; Strobusmänty; ; Pinus strobus

Pinaceae; Valkokuusi; ; Picea glauca

Pinaceae; Virginianpihta; ; Abies fraseri

Piperaceae; Betelpippuri; ; Piper betle

Piperaceae; HIERBA SANTA; ; Piper auritum

Piperaceae; Jaavanpippuri; ; Piper cubeba

Piperaceae; Kaitapippuri; ; Piper aduncum

Piperaceae; Kavapippuri; ; Piper methysticum

Piperaceae; Pippuri; Mustapippuri; Piper nigrum

Piperaceae; Pitkäpippuri; ; Piper longum

Plantaginaceae; Heinäratamo; ; Plantago lanceolata

Plantaginaceae; Kannusruoho; Keltakannusruoho; Linaria vulgaris

Plantaginaceae; Maksajuuri; ; Picrorhiza kurrooa

Plantaginaceae; Ojatädyke; ; Veronica beccabunga

Plantaginaceae; Piharatamo; Ratamo, Haavalehti, Rautalehti, Rakkolehti; Plantago major

Plantaginaceae; Psyllium; Rohtoratamo, Jänönratamo, Haararatamo; Plantago ovata

Plantaginaceae; Rohtokuntio; ; Gratiola officinalis

Plantaginaceae; Rohtotädyke; ; Veronica officinalis

Plantaginaceae; Sormustinkukka; Rohtosormustinkukka; Digitalis purpurea

Plantaginaceae; SWEET BROOM, ESCOBILLO; ; Scoparia dulcis

Plantaginaceae; Valkokonnanyrtti; ; Chelone glabra

Plantaginaceae; Villasormustinkukka; ; Digitalis lanata

Plantaginaceae; Virginiantädyke; ; Veronicastrum virginicum

Plumbaginaceae; Vitilyijykukka; ; Plumbago Zeylanica

Poaceae; Intiansitrusheinä; ; Cymbopogon citratus

Poaceae; Juolavehnä; ; Elytrigia repens

Poaceae; Järviruoko; ; Phragmites australis

Poaceae; Kaura; Peltokaura; Avena sativa

Poaceae; Kirjodurra; ; Sorghum bicolor

Poaceae; Maissi; Koristemaissi; Zea mays

Poaceae; Myrkkyraiheinä; ; Lolium temulentum

Poaceae; Ohra; ; Hordeum vulgare

Poaceae; Riisi; ; Oryza sativa

Poaceae; Ruis; ; Secale cereale

Poaceae; Tuoksumaarianheinä; ; Hierochloe odorata

Poaceae; Tuoksusimake; ; Anthoxanthum odoratum

Poaceae; Vehnä; Leipävehnä; Triticum aestivum

Poaceae; Vetiveriaheinä; ; Vetiveria zizanioides

Polemoniaceae; Niittysinilatva; Humile; Polemonium reptans

Polygalaceae; BITTER MILKWORT; ; Polygala amara

Polygalaceae; CHINESE SENEGA ROOT; ; Polygala tenuifolia

Polygalaceae; Rohtolinnunruoho; Senega; Polygala senega

Polygonaceae; Ahosuolaheinä; ; Rumex acetosella

Polygonaceae; CANAIGRE; ; Rumex hymenosepalus

Polygonaceae; Intian tai Himalajan raparperi; ; Rheum australe

Polygonaceae; Isokonnantatar; ; Polygonum bistorta

Polygonaceae; Japanintatar; ; Fallopia japonica

Polygonaceae; Katkeratatar; ; Polygonum hydropiper

Polygonaceae; Kiinantatar; ; Polygonum multiflorum

Polygonaceae; Korusuolaheinä; ; Rumex vesicarius

Polygonaceae; Niittysuolaheinä; ; Rumex acetosa

Polygonaceae; Pihatatar; ; Polygonum aviculare

Polygonaceae; Poimuhierakka; ; Rumex crispus

Polygonaceae; Raparperi; Koristeraparperi; Rheum palmatum

Polygonaceae; Tattari; Viljatatar; Fagopyrum esculentum

Polygonaceae; Vesihierakka; ; Rumex aquaticus

Portulacaceae; Vihannesportulakka; ; Portulaca oleracea

Primulaceae; Kevätesikko; ; Primula veris

Pteridaceae (Sanikkakasvit); Neidonadiantumi; ; Adiantum capillus-veneris

Quillajaceae; Suopapuu; ; Quillaja saponaria

Ranunculaceae; Aitoukonhattu; ; Aconitum napellus

Ranunculaceae; ASIAN MEADOW-RUE; ; Thalictrum foliolosum

Ranunculaceae; GOLDTHREAD; ; Coptis spp.

Ranunculaceae; Hurmejuuri; Hydrastisjuuri; Hydrastis canadensis

Ranunculaceae; Karvasritarinkannus; ; Delphinium staphisagria

Ranunculaceae; Ketokylmänkukka; ; Anemone pulsatilla

Ranunculaceae; Konnanleinikki; ; Ranunculus sceleratus

Ranunculaceae; Lehtoakileija; ; Aquilegia vulgaris

Ranunculaceae; Mukulaleinikki; ; Ranunculus ficaria

Ranunculaceae; Mustakonnanmarja; ; Actaea spicata

Ranunculaceae; Mäkileinikki; ; Ranunculus bulbosus

Ranunculaceae; Niittyleinikki; ; Ranunculus acris

Ranunculaceae; Pensaskärhö; ; Clematis recta

Ranunculaceae; Rentukka; ; Caltha palustris

Ranunculaceae; Rikkakukonkannus; ; Consolida regalis

Ranunculaceae; Ryytineito; ; Nigella sativa

Ranunculaceae; Saksankärhö; ; Clematis vitalba

Ranunculaceae; Suipposinivuokko; ; Anemone acutiloba

Ranunculaceae; Tarhakukonkannus; ; Consolida ajacis

Ranunculaceae; Tähkäimikki; ; Actaea racemosa

Ranunculaceae; Vaaleajouluruusu; ; Helleborus niger

Ranunculaceae; Valkokonnanmarja; ; Actaea pachypoda

Ranunculaceae; Valkovuokko; ; Anemone nemorosa

Ranunculaceae; Viherjouluruusu; ; Helleborus viridis

Ranunculaceae; YELLOWROOT; ; Xanthorhiza simplicissima

Ranunculaceae (Leinikkikasvit); Kevätruusuleinikki; ; Adonis vernalis

Rhamnaceae; INDIAN JUJUBE, INDIAN PLUM; ; Ziziphus mauritiana

Rhamnaceae; Kiinanjujuba; ; Ziziphus jujuba

Rhamnaceae; Korpipaatsama; ; Frangula alnus

Rhamnaceae; Kruunujujuba; ; Ziziphus spina-christi

Rhamnaceae; NEW JERSEY TEA; ; Ceanothus americanus

Rhamnaceae; Orapaatsama; ; Rhamnus cathartica

Rhamnaceae; Sagrada; Rohtopaatsama, Purshin paatsama; Frangula purshiana

Rosaceae; Afrikankirsikka; ; Prunus africana

Rosaceae; Amerikanpihlaja; ; Sorbus americana

Rosaceae; Aprikoosi; ; Prunus armeniaca

Rosaceae; Etelänpihlaja; ; Sorbus torminalis

Rosaceae; Hapankirsikka; ; Prunus cerasus

Rosaceae; INDIAN PHYSIC, AMERICAN IPECAC; ; Gillenia stipulatus

Rosaceae; Intianhanhikki; ; Duchesnea indica

Rosaceae; Karhunvatukka; Poimuvatukka; Rubus fructicosus

Rosaceae; Kartanoruusut; ; Rosa centifolia

Rosaceae; Ketohanhikki; ; Potentilla anserina

Rosaceae; Kiiltotuomi; ; Prunus serotina

Rosaceae; Koiranruusu; ; Rosa canina

Rosaceae; Kosso; ; Hagenia abyssinica

Rosaceae; Kvitteni; ; Cydonia oblonga

Rosaceae; Kyläkellukka; ; Geum urbanum

Rosaceae; Laakerikirsikka; ; Prunus laurocerasus

Rosaceae; Lapinvuokko; Tunturilapinvuokko; Dryas octopetala

Rosaceae; Luumu; ; Prunus domestica

Rosaceae; Maarianverijuuri; ; Agrimonia eupatoria

Rosaceae; Mansikka; Ahomansikka, metsämansikka; Fragaria vesca

Rosaceae; Mesiangervo; ; Filipendula ulmaria

Rosaceae; Ojakellukka; ; Geum rivale

Rosaceae; Omenapuu; Tarhaomenapuu Omena; Malus domestica

Rosaceae; Orapihlaja; ; Crataegus spp.

Rosaceae; Oratuomi; ; Prunus spinosa

Rosaceae; Peltopoimukki; ; Aphanes arvensis

Rosaceae; Perhoangervo; ; Gillenia trifoliata

Rosaceae; Pihlaja; Kotipihlaja; Sorbus aucuparia

Rosaceae; Poimulehti; Kasteheinä, Teeheinä; Alchemilla vulgaris

Rosaceae; Punaluppio; ; Sanguisorba officinalis

Rosaceae; Päärynä; Tarhapäärynä; Pyrus communis

Rosaceae; Rätvänä; ; Potentilla erecta

Rosaceae; Suikerohanhikki; ; Potentilla reptans

Rosaceae; Tarhamanteli; ; Prunus dulcis

Rosaceae; Tarhamanteli öljy; ; Prunus dulcis

Rosaceae; Vadelma; Vattu; Rubus idaeus

Rosaceae; Virginianmansikka; ; Fragaria virginiana

Rosaceae; Virginiantuomi; ; Prunus virginiana

Rosaceae; Välimerenpihlaja; ; Sorbus domestica

Rubiaceae; CINCHONA, QUININE, REDBARK; ; Cinchona pubescens

Rubiaceae; GAMBIR, PALE CATECHU; ; Uncaria gambir

Rubiaceae; HWEMA; ; Corynanthe pachycera

Rubiaceae; IPECAC; ; Psychotria ipecacuanha

Rubiaceae; Johimbepuu; ; Pausinystalia johimbe

Rubiaceae; Kahvi; Arabiankahvi; Coffea arabica

Rubiaceae; Keltamatara; ; Galium verum

Rubiaceae; Kiinangardenia; ; Gardenia jasminoides

Rubiaceae; Kolibrintulipensas; ; Hamelia patens

Rubiaceae; Kynsiliaani; Kissankynsi; Uncaria tomentosa

Rubiaceae; Matara; Kierumatara; Galium aparine

Rubiaceae; Noni; ; Morinda citrifolia

Rubiaceae; Rohtokrappi; ; Rubia cordifolia

Rubiaceae; Siaminkratomi; ; Mitragyna speciosa

Rubiaceae; SQUAW VINE; ; Mitchella repens

Rubiaceae; Tuoksumatara; ; Galium odoratum

Rubiaceae; Värikrappi; ; Rubia tinctorum

Ruscaceae; Kielo; ; Convallaria majalis

Ruscaceae; Lehtokielo; ; Polygonatum multiflorum

Ruscaceae; Lännenkalliokielo; ; Polygonatum biflorum

Ruscaceae; Pikkuruskus; Rautamyrtti; Ruscus aculeatus

Rutaceae; Amurinkorkkipuu; ; Phellodendron amurense

Rutaceae; Appelsiini; ; Citrus sinensis

Rutaceae; Appelsiinin kuori; ; Citrus sinensis

Rutaceae; Bukko; ; Agathosma betulina

Rutaceae; EVODIA; ; Tetradium ruticarpum

Rutaceae; Greippi; ; Citrus x paradisi

Rutaceae; Intianjasmikki; ; Murraya koenigii

Rutaceae; Jaborandi; Jaborandipensas; Pilocarpus spp.

Rutaceae; Limetti; ; Citrus aurantiifolia

Rutaceae; Limopuut; ; Zanthoxylum spp.

Rutaceae; Mandariini; Klementiini, Satsuma; Citrus reticulata

Rutaceae; Mooseksenpalavapensas; ; Dictamnus albus

Rutaceae; Ptelea; ; Ptelea trifoliata

Rutaceae; Rohtogalipea; ; Angostura trifoliata

Rutaceae; Sitruuna; ; Citrus limon

Rutaceae; SOUTHERN PRICKLY ASH; ; Zanthoxylum clava-herculis

Rutaceae; Tuoksuruuta; ; Ruta graveolens

Rutaceae; WINGED PRICKLY-ASH; ; Zanthoxylum armatum

Rutaceae (Ruutakasvit); Belahedelmä; ; Aegle marmelos

Saccharomycetaceae; Panimohiiva; ; Saccharomyces cerevisiae

Salicaceae; Haapa; Haavat, Poppelit; Populus sp.

Salicaceae; Tuhkapaju; ; Salix discolor

Salicaceae; Valkopaju; Valkosalava; Salix alba

Santalaceae; EASTERN MISTLETOE; ; Phoradendron leucarpum

Santalaceae; Santelipuu; ; Santalum album

Sapindaceae; Akee; ; Blighia sapida

Sapindaceae; Guarana; ; Paullinia cupana

Sapindaceae; Punavaahtera; ; Acer rubrum

Sapindaceae; YOKO; ; Paullinia yoko

Sapotaceae; Kesäsuolukka; ; Bassia scoparia

Sarraceniaceae; Purppuratötterö; ; Sarracenia purpurea

Saururaceae; Kameleonttilehti; ; Houttuynia cordata

Saururaceae; YERBA MANSA; ; Anemopsis californica

Saxifragaceae; Rönsytiarella; ; Tiarella cordifolia

Saxifragaceae; Soikkovuorenkilpi; ; Bergenia crassifolia

Schisandraceae; FALSE SCHISANDRA; ; Kadsura japonica

Schisandraceae; LEMON WOOD; ; Schisandra sphenanthera

Schisandraceae; Sitruunaköynnös; Palsamiköynnös; Schisandra chinensis

Schrophulariaceae; Silmäruohot; ; Euphrasia spp.

Scrophulariaceae; Ketotädyke; Kenttätädyke; Acalypha arvensis

Scrophulariaceae; Pikkubakopa; Brahmi; Bacopa monnieri

Scrophulariaceae; Syyläjuuri; Tummasyyläjuuri; Scrophularia nodosa

Scrophulariaceae; Tulikukka; Ukontulikukka, Kynttiläheinä; Verbascum spp.

Simaroubaceae; Jamaikankvassia; ; Picrasma excelsa

Simaroubaceae; Lääkekvassia; ; Simarouba glauca

Simaroubaceae; Rohtokvassia; ; Simarouba amara

Simaroubaceae; Surinaminkvassia; ; Quassia amara

Simarubaceae; Haisujumaltenpuu; Ailante; Ailanthus altissima

Simmondsiaceae; Vuohenpuksio; ; Simmondsia chinensis

Smilacaceae; SARSAPARILLA; ; Smilax aristolochiifolia

Solanaceae; Ananaskirsikka; Karviaiskoiso; Physalis peruviana

Solanaceae; Belladonna; ; Atropa belladonna

Solanaceae; CHIRICSANANGO; ; Brunfelsia grandiflora

Solanaceae; Enkelinpasuuna; ; Brugmansia x candida

Solanaceae; Hullukaali; Kylähullukaali; Hyoscyamus niger

Solanaceae; INDIAN NIGHTSHADE; ; Solanum lasiocarpum

Solanaceae; Kiinanpukinpensas; ; Lycium chinense

Solanaceae; Korkkipituri; ; Duboisia myoporoides

Solanaceae; LATUA; ; Latua pubiflora

Solanaceae; Lyhtykoiso; Juutalaiskirsikka, Isolyhtykoiso; Physalis alkekengi

Solanaceae; MANACÁ; ; Brunfelsia uniflora

Solanaceae; Munakoiso; Munahedelmä, Aubergiini; Solanum melongena

Solanaceae; Mustakoiso; ; Solanum nigrum

Solanaceae; Okahulluruoho; ; Datura stramonium

Solanaceae; Paprika; Pensaspaprika, Turkinpippuri, Tabaskopippuri; Capsicum frutescens

Solanaceae; Peruna; ; Solanum tuberosum

Solanaceae; Profeetanpasuuna; ; Brugmansia aurea

Solanaceae; Pukinpensas; Aitapukinpensas; Lycium barbarum

Solanaceae; Punakoiso; ; Solanum dulcamara

Solanaceae; Rohtokoisio; ; Withania somnifera

Solanaceae; Rohtomandrake; ; Mandragora officinarum

Solanaceae; Skopolia; ; Scopolia carniolica

Solanaceae; THORN APPLE; ; Datura inoxia

Solanaceae; Tomaatti; ; Lycopersicon esculentum

Solanaceae; Tuoksuhulluruoho; ; Datura metel

Solanaceae; Virginiantupakka; ; Nicotiana tabacum

Sparrmanniaceae; Juuttia; ; Corchorus olitorius

Sterculiaceae; Kaakaopuu; Kaakao; Theobroma cacao

Styracaceae; Hartsistoraksi; ; Styrax benzoin

Styracaceae; SUMATRA BENZOIN; ; Styrax paralleloneurum

Styracaceae; Tonkininstoraksi; ; Styrax tonkinensis

Taxaceae; Euroopanmarjakuusi; ; Taxus baccata

Taxaceae; Kanadanmarjakuusi; ; Taxus canadensis

Taxaceae; Lännenmarjakuusi; ; Taxus brevifolia

Taxaceae; Marjakuuset; ; Taxus sp.

Theaceae; Teepensas; Vihreä tee, Musta tee; Camellia sinensis

Thymelaeaceae; Näsiä; Lehtonäsiä; Daphne mezereum

Tiliaceae; Lehmus; Metsälehmus; Tilia spp.

Tricholomataceae; Siitake; ; Lentinus edodes

Tropaeolaceae; Köynnöskranssi; Isoköynnöskrassi; Tropaeolum majus

Turneraceae; Damiana; ; Turnera diffusa

Ulmaceae; Lehtojalava; ; Ulmus minor

Ulmaceae; Punajalava; ; Ulmus rubra

Umbelliferae; SUMBUL; ; Ferula sumbul

Uritcaceae; Pystymuuriyrtti; ; Parietaria officinalis

Urticaceae; Nokkonen; Isonokkonen, Viholainen; Urtica dioica

Valerianaceae; INDIAN VALERIAN; ; Valeriana jatamansi

Valerianaceae; Intiannardusjuuri; ; Nardostachys grandiflora

Valerianaceae; Punavirma; ; Centranthus ruber

Valerianaceae; Rohtovirmajuuri; Valeriaana; Valeriana officinalis

Verbenaceae; HONEY HERB; ; Phyla scaberrima

Verbenaceae; Kirjotulikruunu; ; Lantana camara

Verbenaceae; Kultakastepensas; ; Duranta erecta

Verbenaceae; Rohtoverbena; Rohtorautayrtti; Verbena officinalis

Verbenaceae; Sitruunapensas; ; Lippia javanica

Verbenaceae; Sitruunaverbena; ; Aloysia citrodora

Verbenaceae; Siveydenpuu; Munkinpippuri; Vitex agnus-castus

Winteraceae; Canelo; ; Drimys winteri

Violaceae; Keto-orvokki; ; Viola tricolor

Violaceae; Tuoksuorvokki; ; Viola odorata

Viscaceae; Misteli; ; Viscum album

Vitaceae; Imukärhivilliviini; ; Parthenocissus quinquefolia

Vitaceae; Viiniköynnöksen siemen; ; Vitis vinifera

Vitaceae; Viiniköynnös; Aitoviiniköynnös; Vitis vinifera

Zingiberaceae; Guineangalangali; ; Kaempferia galanga

Zingiberaceae; Inkivääri; ; Zingiber officinale

Zingiberaceae; Isogalangajuuri; ; Alpinia galanga

Zingiberaceae; Jaavankardemumma; ; Amomum compactum

Zingiberaceae; Kardemumma; ; Elettaria cardamomum

Zingiberaceae; Kurkuma; Maustekurkuma; Curcuma longa

Zingiberaceae; Meleguettapippuri; ; Aframomum melegueta

Zingiberaceae; NEPALESE CARDAMOM; ; Amomum aromaticum

Zingiberaceae; Pikkugalangajuuri; ; Alpinia officinarum

Zingiberaceae; TEMU LAWAK; ; Curcuma xanthorrhiza

Zingiberaceae; ZEDOARY; ; Curcuma zedoaria

Zygophyllaceae; Kreosoottipensas; ; Larrea tridentata

Zygophyllaceae; Okarennokki; Tribulus; Tribulus terrestris

Zygophyllaceae; Rohtoguajakkipuu; ; Guaiacum officinale

Kasveissa olevia mitä moninaisimpia vaikutuksia, joista on vuosituhansien kokemuksen ja tutkimusten mukaan hyötyä tai haittaa ihmisen terveydentilaan ja hyvinvointiin

12-Lipoksigenaasi-estäjä; 3-ketosteroidi-reduktaasi-estäjä; 5-Alfa-reduktaasi-estäjä; 5-hydroksytryptofaani-vastainen; 5-Lipoksigenaasi-estäjä; 5-lipoksygenaasi-estäjä; Abortti; Abortti uhkaava keskenmeno; Absorboiva aine; AChE-estäjä; ACTH-hormonin kaltainen lisämunuiasen kuorikerroshormonin kaltainen stressisäätelijä ; ACTH-muodostaja; Adaptogeeni auttaa mukautumaan; Adenosiini-vastainen; Adrenaalipiriste; Adrenaalivaikutuksinen; Adrenaliinivastainen; Adrenergisia hermotoimintoja estävä; Adrenergisten hermotomintojen vastainen; Adrenokortisoli-stimulantti; Afasia puhekyvyttömyys; Aflatoksiinivastainen sienimyrkkyvastainen; Afrikkalaista unitautia aiheuttavia tappava; Aggressiivisuus; Ahdistuneisuus; Ahdistuneisuutta vähentävä; Ahtauma; Aineenvaihdunnan tehostamiseen; Aineenvaihduntapiriste; Aineenvaihduntavastainen; Aineita hajottava; Aistiharha; Aistiharhoja aiheuttava; Aistiharhoja synnyttävä; Aivastuttaja; Aivastuttava; Aivohalvaus; Aivoja rauhoittava; Aivoja suojeleva; Aivokuumetta vastaan; Aivolisäkehormonia muodostava; Aivolisäkesairaus hypofoosi; Aivosairaus; Aivostimulantti; Aivot; Aivotauti; Aivotulehdusta aivokuumetta vastaan; Aivotärähdys voimakas isku tärähdys; Aivovajavuus; Ajoittainen ontuminen; Ajos; Ajospahka; Akrosyanoosi kärkiosien sinerrys; Alakuloisuus; Albinismi; Albumiinivirtsaisuus; Aldoosi-reduktaasi-estäjä; Alfa-2-adrenaalivaikutuksinen-estäjä; Alfa-Adrenaalivaikutuksinen; Alfa-adreno-estäjä; Alfa-amylaasi-estäjä; Alfa-glukosidaasi-estäjä; Alfa-reduktaasi-estäjä; Alfa2-Adrenaalivaikutuksinen-agonisti; Alfaglukosidaasi-estäjä; Aliravitsemus ravitsemushäiriö; Alkiomyrkyllinen; Alkiorakkulavastainen; Alkoholi-dehydrogenaasi-estäjä; Alkoholia vastaan; Alkoholinhimoa vastaan; Alkoholismi; Alkueläimet; Alkueläimiä tappava; Alkueläimiä tappava karkottava; Allergia; Allergiaa aiheuttava; Allergiaa vastaan; Allergian aiheuttajien vastainen; Allergian vastalääke; Allerginen; Alzheimeria vastaan; Alzheimerin tauti; Ameba; Amebatauti; Ameboja tappava; Amfetamiinin vastainen; Amfikolereettinen; AMP-estäjä; AMP-fosfodiesteraasi-estäjä; Amylaasi-vastainen; Anabolinen; Anabolinen rakennusaineenvaihduntainen; Anafylaksia yliherkkyys; Androgeeninvastainen; Anemia; Anemiaa muodostava; Anemiaa vastaan; Angiina; Angiinaa vastaan; Anospasmodinen; Anti-HIV; Anti-HIV-Integraasi; Antiabsorbentti; Antiadhesiivinen; Antianafylaktinen yliherkkyysvastainen; Antiasetyylikoliiniesteraasi; Antidopaminerginen; Antiestrogeeninen; Antiflegmaattinen; Antifumitoorinen; Antikapillaarinen; Antikomplementaarinen immuunitunnistusvastainen; Antimitogeeninen; Antioksidantti; Antiprostaglandiini estää tulehdusta; Aorttatulehdus; Apnea hengityssalpaus; Arakidonaattivastainen; Aromaattinen; Aromataasi-vastainen; Aromataasi estrogeenien muodostuksessa-estäjä; Arpeuttava; Arpi; Arpikasvain; Arpikasvain-spitaali; Arsenikki-myrkytys; Arylamiini-N-Asetyltransferaasi-estäjä; Aryylisulfataasi–estäjä; Asbestipölykeuhko; Asetyylikoliinia salpaava hajottava; Asetyylikoliiniesteraasi-vastainen; Asetyylikoliinin toimintaa estävä; Aspergillus-homesieneen; Astma; Astmaattinen; Astmalääke; Ataksiaa haparointia liikkeiden yhteensovittamishäiriötä aiheuttava; Ateroskleroosia valtimonkovettumia vastaan; ATP-sitraatti-lyaasi-estäjä; ATPaasi-estäjä; Aukile vauvan kallossa; Aukiokammo; Auringonpolttama; Auringonpolttamaa vastaan; Aurinkosokeus; Aurinkovoide; Autoimmunismi; Autoimmuunisairaus; Autonomisen hermoston häiriö; Auttaa sopeutumaan rasittaviin oloihin; Auttaa suojelemaan maksaa; Avanne; B12-vitamiinin puutos; B2-vit. puutoksesta; Bakteereita tappava; Bakteerien kasvua estävä; Bakteerimyrkkyvastainen; Bakteerit; Bakteerit verenpaine; Bakteerivastainen; Bakteerivirtsaisuus; Basedowin tauti aih. kilpirauhasen liikatoimintaa silmien ulkonemaa ym.; Basilli; Basillit; Behetin tauti; Beriberi; Beta-sulkija; Betaglukuronidaasi-estäjä; Bilirubiinia hajottava; Blackwater-kuume; Blennorrhea, tippuri, limakalvomärkimä; Brights munuaissairaus; Bronchocoele limavaikutus keuhkoihin; Butyylikoliiniesteraasin vastainen; cAMP-estäjä; cAMP-fosfodiesteraasi-estäjä; cAMP-muodostava mm soluviestinnässä; Candida-hiivasieni; Candida-hiivasientä tappava; Cercaria-toukkia tappava; Chronin tautia vastaan; Cigua-myrkyn saastuttamien meren antimien ruokamyrkytys; Collyrium-silmätipat; Comocladia-kasville vastamyrkky; COPD-keuhkosairaus; Coxsackie-virus; Crohnin tauti tulehduksellinen suolistosairaus; Dementia; Dementiaa vastaan; Dengue-kuume; Deodorantti; Diabeetikko; Diabetes; Diabeteslääke; Digitalis-sydänlääkkeen kaltainen; Divertikuloosi umpipussitauti; DNA- sitova; DNA-polymeraasi-estäjä; DNA-säästävä; Dopamiinivastainen; Dopamine-antagonisti; Dopaminerginen; Dry socket kuiva kivulloinen kuoppa hampaanpoiston jälkeen; Dystrofia ravitsemushäiriö kehityksen estyminen; Edistää laktoosin hajoamista; Ehostusaine kosmeettinen; Ei-tulehduksellinen luu- ja niveltauti; Ei-tulehduksellinen sydänlihassairaus; Ekstaasi; Elastiinia pilkkova-estäjä; Elastiinia pilkkovan entsyymin estäjä; Elefanttitauti; Elohopeamyrkytys; Emätinkouristus; Emätinsairaus; Emätintulehdusta vastaan; Emätintä suojaava; Energiaa antava; Ennustus; Enterovirus; Eosinofilia happomielteisten jyvässolujen runsaus; Epilepsia; Epilepsialääke; Epinefrinerginen; Epstein-Barrin virus; Epämudostumia aiheuttava; Epämuodostumia aiheuttava; Epänormaali mikrobisto; Epänormaalin suuren imusolmukkeen mudostava; Epäsäännölliset kuukautiset; Erektion toimintahäiriö; Eritettä aiheuttavien aineiden vastainen; Eritteitä hajottava; Erittäin ravitseva; Erittävä; Eritysmotorinen; Eritystä lisäävä; Eritysvastainen; Esiinluiskahdus; Estrogeeninen; Estrogeenivastainen; Estää hedelmällisyyttä; Etanolia hajottava; Eteisvärinä; Eteisvärinävastainen; Eturauhanen; Eturauhassairaus; Eturauhastulehdusta vastaan; Etäpesäke; Etäpesäkkeitä vastaan; Fibriiniä hajottava; Fibromyalgia alentunut kipukynnys; Filaria rihmamato; Fimoosi ahdas esinahka; Finnejä vastaan; Finnit; Firbriiniä hajottava; Flunssa; Fobia pelko; Fosfodiesteraasi-estäjä; Fosfolipaasi-A2-estäjä; Fosfolipaasi-estäjä; Fosforivirtsaisuus; GABA-Antagonisti; GABA-nerginen; GABA-säästävä; GABA-uudelleenotto-estäjä; GABAa-muodostava; Gamma-amino-butyyrihappo; Geeneille myrkyllinen; Geenimyrkyllisyyttä vastaan; Giardia; Giardiaa vatsatautialkueläintä vastaan; Glomerulonefroosi; Glukokortikoidivastainen; Glukoosi-6-Fosfaatti-Dehydrogenaasi-estäjä; Glukoosia muodostava; Glukoosia uudismuodostava; Glukoosin uudismuodostusvastainen; Glukoosivirtsaisuus; Glukosidaasi-estäjä; Glukuronidaasi–estäjä; Glukuronidaasi-estäjä; Glukuronidaasin vastainen; Glutamaattivastainen; Glutationia kehittävä; Glykogeenia hajottava; Glykogeeniä säästävä; Granuloomaa vastaan; Granuloomia jyväiskasvamia muodostava; Guanylaatti-syklaasin-estäjä; Guinea-mato; Haamumakuaisti makuhäiriö; Haava; Haava reikä sisäsilmässä; Haavainen; Haavainen paksusuolen tulehdus; Haavautumista vastaan; Haavoja hoitava; Haimaa stimuloiva; Haimaa suojeleva; Haimaa vahvistava; Haiman proteiinihajotusentsyymin vastainen; Haiman riittämättömyys; Haimasairaus; Hajataittoisuus monitaittoisuus; Haju; Hajunenä; Halkeamat; Halkeilleet jalat; Halkiomato; Halkiomatoja tappava; Halkiomatotauti; Hallusinaatioita aiheuttava; Haluttomuus; Halvaannuttava; Halvaus; Halvauskohtausta vastaan; Halvausmainen lihasheikkous; Halvausvastainen; Hammaskivi; Hammaskuoppatulehdus; Hammaslääketiede; Hammasmätä; Hammasmätää aiheuttava; Hammasmätää vastaan; Hammasplakki; Hammassärky; Hammassärkyä vastaan; Hammasytimen tulehdus; Hampaan juurikalvon sairautta vastaan; Hampaan kiinnityskato; Hampaan kiinnityskudossairaus; Hampaankehitys; Hampaanpoiston jälkeinen komplikaatio; Hampaanpoiston verenvuoto; Hampaiden puhkeaminen; Hampaidenpuhdistusaine; Hampaisto; Hampaita karkottava; Hankauma; Hapattava aine; Hapenpuute valekuolema vastasyntyneen; Hapenpuutosta vastaan; Hapettomuus; Happamuus; Happo; Happo-ruoansulatushäiriöt; Happoa neutraloiva; Happoruoansulatushäiriöt; Harmaat hiukset; Hauraat kynnet; Hauraus; Hedelmällisyys; Hedelmällisyysvastainen; Hedelmällisyyttä vähentävä; Hedelmättömyys; Hedelmättömyys nainen; Hedelmättömyyttä vastaan; Hedelmöitys sikiäminen; Hedelmöitystä ehkäisevä; Heikentyminen; Heikkohermoisuus; Heikkonäköisyys; Heikkous; Heikkous raihnaisuus voimattomuus; Heikot polvet; Heikotus; Heinäsirkkoja tappava; Heisimato; Helikobakteereja vastaan; Helikobakteeri; Helminth-matoja vastaan; Hemoglobiinia lisäävä; Hengenahdistus; Hengityselimistön virus; Hengityssairaus; Hengitystä halvaannuttava; Hengitystä lamaava; Hengitystä rauhoittava; Hengitystä stimuloiva; Hengitystä vahvistava; Henkinen häiriö; Henkinen ja fyysinen toimintahäiriö; Henkinen ongelma; Henkiset vaivat; Henkitorven rentouttaja; Henkitorven sairaus; Henkitorvisairaus; Herkkä ärtyvyys; Hermo; Hermohalvaus; Hermoja rauhoittava; Hermoja vahvistava; Hermojen kasvua lisäävä; Hermojen kehityksen estyminen; Hermojuurilihassairaus; Hermojuurisairaus; Hermojuurivastainen; Hermokasvullinen vaiva; Hermolihassairaus; Hermolääke; Hermosolmu; Hermosolmuja salpaava; Hermosolmusairaus; Hermosoluja suojaava; Hermostoa kehittävä; Hermostoa lamauttava; Hermostoa stimuloiva; Hermostollinen ihohäiriö; Hermostollista vapinaa vastaan; Hermostomyrkyllinen; Hermostomyrkyllinen hyönteiset; Hermostuneisuus; Hermosärky; Hermosärkyä vastaan; Hermot; Hermotauti; Hermotauti diabeettinen; Hermotautia vastaan; Hermotukikudoskasvain; Hermotukikudoskasvainta vastaan; Hermouupumus; Herpes; Herpesvastainen; Hetkellinen tajuttomuus; Hidas ajattelu; Hiertymä; Hiirellä lievittää liikalihavuusoireita ja alentaa verensokeriarvoja; Hiiva; Hiivasienen kasvua pysäyttävä; Hiivasieni; Hiivasienivastainen; Hiivasieniä tappava; Hikka; Hikoilu; Hikoilua vastaan; Hikoilua vähentävä; Hilpeäksi tekevä; Hilse; Hilseily; Hilseilyä vastaan; Hilsettä vastaan; Hinkuyskä; Hiostava; Histamiinin vastavaikuttaja; Histamiininkaltainen; Hitaus-liikuntahäiriö; Hitaus velttous; Hiukset; Hiussuonia vahvistava; Hiussuonien hauraus; Hiussuonien haurautta vastaan; Hiussuoniluomi; Hiussuonten hauraus; Hiusten harmaantumista vastaan; Hiustenlähdön hoitoon; Hiustenlähtö; Hiusverenkierto piriste; Hiusväri; HIV; HIV-Käänteis-transkriptaasi-estäjä; HIV dementiaa ja pakkoliikkeitä ym perinnöllinen vakava keskushermoston rappeumasairaus; HMG-CoA-reduktaasi-estäjä; Hodgkinin tauti; Homokysteiinivastainen; Horkkatauti; Hormoneja salpaava; Hormonikorvaushoidosta vieroitus; Houretilaa aiheuttava; Huimaus; Huomiokykyvajehäiriö; Huono luunkehitys; Huono maidontuotto; Huonomuistisuus; Huonontunut ääreisverenkierto; Huonot hiukset; Huuli; Huulirokahtumaa vastaan; Huulten halkeilu; Huuma hurmio haltioituminen; Huumaus- ja nukutusaineita lieventävä; Huumausaine päihdyttävä; Huume; Huumeista vieroitus; Hyaluronidaasi-estäjä; Hyaluronidaasi-vastainen; Hyperlipemia veren liikarasvaisuus; Hypnoottinen; Hypotermia vajaalämpöisyys; Hysteria; Hysteriaa vastaan; Hyttysiä tappava; Hyvä  maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä vatsakatarrin hoidossa; Hyvä kunto; Hyvän suolibakteeriston kasvua edistävä; Hyvänlaatuinen lihaskasvain; Hyvänolontunnetta antava; Hyytymisvastainen; Hyytymiä estävä; Hyytymiä saostumia poistava; Hyytymiä synnyttävä verihiutaleita muodostava; Hyödyllisiä Bifidos-suolistobakteereja kasvattava; Hyönteiskarkotin; Hyönteismyrkky; Hyöty laktoosi-intoleranteille; Hämähäkin purema; Hämähäkinpurema; Hämäräsokeus; Hämäräsokeutta vastaan; Häntäluu; Häpysairaus; IBD tulehduksellinen suolistosairaus; Ientulehdus; Ientulehdusta vastaan; Ienverenvuoto; Iho; Iho-lihassairaus; Ihoa hoitava muodostava; Ihohukka; Ihojäkälä pistävä kuumuus; Ihokarvoja poistava; Ihomato mustapää; Ihon hiussuonipunoitusta vastaan; Ihon kovettumatauti; Ihon kuivumistauti; Ihon tummatäpläisyys; Ihon tummumistautivastainen; Ihon valkotäpläisyys; Ihosairaus; Ihotauti; Ihottuma; Ihottumaa aiheuttava; Ihottumaa vastaan; Ihoärsytystä vähentävä; Iilimatoja karkottava; Iilimatoja tappava; Ikänäkö; Ilman nieleminen; Ilmavaivakoliikki; Ilmavaivat; Ilmavaivoja aiheuttava; Ilmavaivoja helpottava; Imeytymistä estävä; Immunijärjestemän lamaannus; Immuunijärj. vasta-ainesovituksia estävä; Immuunijärjestelmälle myrkyllinen; Immuunijärjestelmän lamaannusvastainen; Immuunijärjestelmän toimintahäiriö; Immuunijärjestelmää hillitsevä; Immuunijärjestelmää lamaannuttava; Immuunipuolustuksen tappajasoluja tehostava; Immuunipuolustuksen vahvistamiseen ja toipilaille; Immuunipuolustustappajasoluja lisäävä; Immuunitappajasoluja muodostava; Immuunivasteen muuttaja; Implantaatiota estävä; Implantaatiovastainen; Impotenssi; Imukudoksen liikakasvun vastainen; Imukudos-riittämättömyys; Imukudos-valkoveritauti; Imukudoskasvaimia vastaan; Imukudoskasvain; Imukudossyöpä; Imukudossyöpää vastaan; Imukudostukkoisuus; Imumato; Imumatovastainen; Imuneste; Imunesteliikkeellinen; Imunestesairaus; Imunestettä vahvistava; Imunesteturvotus; Imusolmukeajos; Imusoluja muodostava; Imusoluvastainen; Imusuolentulehdus; Imusuonisairaus; Imuunijärjestelmän toimintahäiriö; Infarkti; Influenssa; Insuliini-resistanssi; Insuliinia matkiva; Insuliinia muodostava; Insuliinia säästävä; Insuliiniriippumaton diabetes; Insuliiniriippuvainen diabetes; Insuliinista riippumaton diabetes; Integraasin toimintaa estävä; Interferoneja muodostava; Interferoni-synergisti; Interferonia kehittävä; Interleukiineja muodostava; Invertaasi-estäjä; Ioninpoistoa estävä; Iskias; Iskias lonkkasärky; Isorokko; Istukka; Itsetyydytys; Itsetyydytyshalu; Jakomielitauti; Jalka; Jalkapohjan syylä; Jalkapohjasyylä; Jalkasärky; Jalkojen hoito; Jano; Juomahimo; Juomahimo voimakas jano; Juoppous; Jyrsijöitä karkottava; Jyrsijöitä tappava; Jyväskudoksen muodostumista vastaan; Jäkäläkovettuma häpy; Jäkälätauti; Jälkeislaskimotulehdus oireyhtymä; Jälkivaihdevuodet; Jänitysjäykkyystilaa aiheuttava; Jänne; Jännetulehdus; Jännetuppisairaus; Jännetuppitulehdus-oireyhtymä; Jännitys; Jännitysjäykkyystila; Jättiperna; Jäykkyys; Jäykkäkouristava; Jäykkäkouristus; Jäykkäkouristusta vastaan; Jäykkäkouritus puremakouristus; Kaasu; Kaasumainen torjunta-aine; Kaatumatautia aiheuttava; Kahtena näkeminen; Kaihi; Kaihia vastaan; Kaliumvirtsaava; Kaljuutta vastaan; Kalkkeutumista vastaan; Kaloja tappava; Kalsium-antagonisti; Kalsium-salpaaja; Kalsiumia estävä; Kalsivoituminen kalkkiutuminen; Kaposin sarkooma; Karjarutto; Karsastus; Karsinoomavastainen; Karvas; Karvoja muodostava; Kaspaasi-stimulaattori; Kasvaimet; Kasvaimia poistava; Kasvaimia synnyttävä; Kasvain; Kasvain eturauhanen; Kasvain iho; Kasvain keuhko; Kasvain paksusuoli; Kasvain rinta; Kasvainkuoliotekijä-estäjä; Kasvainkuoliotekijävastainen; Kasvainkuoliotekijöitä muodostava; Kasvaintenvastainen; Kasvaintenvastainen-Proliferation; Kasvaintenvastainen eturauhanen; Kasvaintenvastainen iho; Kasvaintenvastainen keuhko; Kasvaintenvastainen paksusuoli; Kasvaintenvastainen rinta; Kasvainvastainen; Kasvilimainen; Kasviloisen aiheuttama ihotauti; Kasviloisihotautia vastaan; Kasvohermon halvaus toispuoleisena; Kasvuhäiriö kehityshäiriö; Katarri; Katarria vastaan; Kateenkorvaa hajottava; Kateenkorvaa suojeleva; Katekoli-O-metyyli-transferaasi-estäjä; Katekoliamiini-estäjä; Katekoliamiinia muodostava; Katekoliamiinivastainen; Katekoliiniamiinin kaltainen; Kaula; Kauneusvirhe blemish; Kawasakin tauti verisuonitulehdustauti; Kelaatio syklamaatti; Kelatoiva metalleja kudoksesta poistava; Keliakia; Keltainen kuume; Keltaisuus sapesta; Keltarauhashormonia muodostava; Keltarauhashormonin kaltainen; Keltarauhashormonivastainen; Keltatauti; Keltatautia aiheuttava; Keltatäpläihottuma; Keltatäpläihottumaa vastaan; Kemiallisesti sairauksia estävä; Kemiallisesti sairauksia estävä paksusuoli; Kemiallisesti sairauksia estävä rinta; Kemotaktisuuden vastainen estää fagosyytteja tulehdusalueelle; Kemoterapia; Kemoterapiatuki; Keripukki; Keripukkilääke; Kesakko; Keskenmeno; Keskenmenoa aiheuttava; Keskenmenoa estävä; Keskushermosto; Keskushermosto- piriste; Keskushermosto-aktiivinen; Keskushermosto-estäjä; Keskushermosto-stimulant; Keskushermostoa halvaannuttava; Keskushermostoa rauhoittava; Keskushermostoa rauhoittava-2-estäjä; Keskushermostopiriste; Kestävyys; Kestävyyttä lisäävä; Kestävä lihaskouristus; Ketonuria; Keuhko; Keuhkoja rentouttava; Keuhkoja vahvistava; Keuhkokuume; Keuhkolaajentuma; Keuhkopussikipu; Keuhkopussintulehdus; Keuhkoputken eritteitä hajottava; Keuhkoputken kouristuksia aiheuttava; Keuhkoputken kouristus; Keuhkoputken sairaus; Keuhkoputken sairaus tärpätti hartsi pihka; Keuhkoputken stimuloija; Keuhkoputken tulehdusta vastaan; Keuhkoputkia kouristava; Keuhkoputkia kouristava cAMP-muodostava; Keuhkoputkia laajentava; Keuhkoputkia supistava; Keuhkoputkien laajentuma; Keuhkorakkulasairaus; Keuhkosairaus; Keuhkosydänsairaus; Keuhkosydänvika; Keuhkot; Keuhkotauti; Keuhkoverenvuoto; Kielisairaus; Kielisairaus glukoosivirtsaisuus; Kierremato; Kiertokaula epänormaali pään asento; Kiertäjähermon ruokatorvihaaroja tuohoava; Kiertäjähermovastainen; Kihomato; Kihomatoja tappava; Kihomatotauti; Kihti; Kihtiä vastaan; Kiihtyneisyys; Kilpirauhanen; Kilpirauhasen kasvua estävä; Kilpirauhasen lievä liikatoiminta; Kilpirauhasen liikatoiminta; Kilpirauhasen liikatoimintaa vastaan; Kilpirauhasen vajaatoiminta; Kilpirauhasen vajaatoimintaa vastaan; Kilpirauhaskasvain; Kilpirauhassairaus; Kilpirauhasta stimuloiva; Kilpirauhasta säätelevä; Kilpirauhasvastainen; Kinoni-reduktaasi-indusoija; Kipu; Kipulääke; Kiputunnetta vähentävä; Kirppuja tappava; Kirroosi; Kissoja karkottava; Kitakielekkeen sairaus; Kivespussi; Kivessairaus; Kivesten kuihtuminen surkastuminen; Kivesvajavuus; Kivet; Kivi; Kiviainesvirtsaisuus; Kivipölykeuhko; Kivitauti taipumus kivien muodostumiseen; Kiviä liuottava; Kiviä muodostava; Kiviä vastaan; Kivulias ientulehdus; Kivullinen ulostaminen; Klamydia sukupuolitauti; Kohdun limakalvon sirontatauti; Kohdun sairaus; Kohdun sivuelinsairaus; Kohdun suonikalvosyöpä; Kohdunkaulan kasvuhäiriö kehityshäiriö; Kohdunkaulan sairaus; Kohdunkaulan sairautta vastaan; Kohonnut verenpaine silmänpaine lihasten jännitystila; Kohottaa hyvää HDL-kolesterolia; Kohottaa liikaa elimistön lämpötilaa; Kohtaus taudinpuuska; Kohtu; Kohtua halvaannuttava; Kohtua rauhoittava; Kohtua rentouttava; Kohtua stimuloiva; Kohtua supistava; Kohtuaktiivinen; Kohtusairaus; Kohtutulehdus; Kohtuverenvuoto; Kohtuvuoto; Koiranpurema; Koiria karkottava; Kokkidioosi pintasolujen itiöeläinsairaus; Kolera; Koleraa vastaan; Kolesterolia alentava; Koliikki ähky; Koliiniamatkiva; Koliiniesteraasin vastainen; Koliiniesteraasivastainen; Kolinerginen; Kolinergisten toimintojen vastainen; Kollageeni; Kollageenia suojaava; Kollageenia säästävä; Kollageenivastainen; Kolmoishermosairaus; Kolmoishermosärky; Kooma; Korkea kolesteroli; Korkea triglyseridipitoisuus; Korkea verenpaine; Korkea verensokeri; Korkeussairaus; Korva; Korvasairaus; Korvasylkirauhassairaus; Korvasärky; Korvatulehdus media; Korvatulehdusta vastaan; Korvavaha; Korvavuoto; Kosteuttaja; Koti-ikävä haikeus; Kotrolloimaton halu; Koukkumato; Koukkumatotauti; Kouristuksellinen epämukavuus sappitiehyissä ja mahasuolikanavassa; Kouristuksia aiheuttava; Kouristuksia vastaan; Kouristus; Kouristuslääke; Kouristustauti; Kouristuttava; Kovakalvontulehdus; Kovasyöpä; Kovettuma; Kovettuminen; Kranaattishokki; Krapula; Krokotiileja karkottava; Kromosomin repeytimisvastainen; Krooninen väsymysoireyhtymä; Kryptokokkisieni; Ksantiini-oksidaasi-estäjä; Ksantiinioksidaasi-sairaus; Kudosmuuntumista vastaan; Kuihtuminen; Kuihtuminen surkastuminen; Kuiva suu; Kuivasilmäisyys; Kuolettavan myrkyllinen; Kuolio; Kuolioita vastaan; Kuorsaus; Kuparia kelatoiva kudoksesta poistava; Kupolisyylä; Kuppa; Kuppataudin ensivaihe; Kuppatautia vastaan; Kuraari-nuolimyrkkyä vastaan; Kuristustauti; Kurkku; Kurkkukipu; Kurkkumätä; Kurkkumätää vastaan; Kurkkupaise; Kurkkutulehdus; Kurkunpään sairaus; Kurouma; Kutina; Kutinaa vastaan; Kuukautisahdistuneisuus; Kuukautiset; Kuukautishäiriö; Kuukautisia kiihottava; Kuukautiskouristus; Kuukautislihaskouristus; Kuukautislihaskouristus suonenveto kramppi; Kuukautisongelma; Kuukautisten kiihotusvastainen; Kuukautisten puuttuminen; Kuukautisvuoto; Kuulo-ongelma; Kuumat aallot; Kuume; Kuumeen jälkipahoinvointi; Kuumelääke; Kuumerakkula; Kuumetta alentava; Kuumetta lämpöä aiheuttava; Kuumuusihottuma; Kuurous; Kyhmy; Kylkiluu; Kylkiluusärky; Kylkisärky; Kylläisyys kyllästyminen; Kylmyys; Kylmähaava; Kylmänkyhmy; Kymotrypsiini-estäjä; Kynsiajos; Kynsitauti kynsiepämuodostuma; Kynsivallin tulehdus; Kysta rakkulakasvaiminen sidekudoksen liikuus; Kysta rakkulakasvain; Kyyneleitä lisäävä; Kyynelpussin ja -kanavan sairaus; Kyynelvuoto; Kyynelvuotoa aiheuttava; Käheys; Käheys äänenkato; Känsiä aiheuttava; Känsä; Känsä uudisluu kovettuma; Käänteis-transkriptaasi-estäjä; Käärmeenpurema; Käärmeitä karkottava; Käärmettä karkottava; Laihdutuslääke; Laihtuminen näivetys; Laihuus; Laiskuus; Laktoosi-intoleranssi; Lapamato; Lapsivuodeaika; Laskimon ympärystulehdus; Laskimontukkotulehdus; Laskimosairaus; Laskimotulehdus; Laskimotulehdusta vastaan; Lavantauti; Lavantautia vastaan; Lehmänrokko; Lehtitäitä tappava; Leimupullistuma; Leishmania-alkueläinsairautta vastaan; Leishmania alkueläinsairaus; Leishmaniaasi harvasiimaeliötauti; Lektiinin kaltainen; Lemmenjuoma; Lepakkoa karkottava; Leptospiroosi; Leukemia verisyöpä; Leviä tappava; Levoton kiihtynyt sydäntila; Levottomuus; Levottomuus pelko; Levottomuutta ahdistuneisuutta aiheuttava; Lichen planus punajäkälä-sairaus krooninen iho-limakalvotauti; Lievittävä; Lievittää kipua ja päänsärkyä; Lievä sydämen riittämättömyys; Lievä vajaamielisyys; Lihaksen kestokouristus; Lihaksen ylivenyminen; Lihakset; Lihaksia halvaannuttava; Lihaksia lamauttava; Lihaksia rentouttava; Lihaksia stimuloiva; Lihaksia supistava; Lihasdystopia; Lihashakuinen; Lihasheikkous; Lihasheikkoutta vastaan; Lihashermoja stimuloiva; Lihasjänteyshäiriö; Lihasjäykkyys; Lihasjäykkyys kouristuksellisuus; Lihaskipu; Lihaskouristus; Lihaskouristus suonenveto kramppi; Lihaskouristus suonenveto kramppi mahasuolikanava; Lihaskouristus suonenveto kramppi sappitiehyt; Lihaskouristus suonenveto kramppi virtsakanava; Lihaskudoksiin vaikuttava, stimuloiva, voimistava; Lihaspeitinkalvotulehdus; Lihassairaus; Lihasten vajaatoiminta; Lihavuus rasvoittuminen; Liiallinen ruokahalu; Liian fluorin pilaama hammaskiille; Liian matala verenpaine; Liika kalsium veressä; Liika maidoneritys; Liika ruskettuminen liika melaniini; Liika seksuaalinen kiihottuneisuus; Liika sukupuolivietti; Liika viskositeetti; Liikaa aivo-selkäydinnestettä vesipäisyys; Liikaa lipideja rasva-aineita veressä; Liikaa lipoproteiineja veressä; Liikaa maidontuottohormonia; Liikaa triglyserideja veressä; Liikaa triglyseridejä muodostava; Liikaa tyramiinia; Liikahapensaanti; Liikahappoisuus; Liikahikoilu; Liikajanoisuus; Liikajännitystä aiheuttava (lihaksista); Liikakolesterisuus; Liikalihavuus; Liikalihavuussairaus; Liikanesteisyys; Liikasappea poistava; Liikasarveistuminen; Liikavarvas; Liikaverisyys; Liikehermoja lamaannuttava; Liikesairaus; Liikkeiden yhteensovittamishäiriö liikekoordinaatiohäiriöt ataksia; Liikkuvuus-estäjä; Liikkuvuusvastainen; Liikuntahäiriö; Likinäköisyys; Limaa irrottava; Limaa kehittävä; Limakalvoa stimuloiva; Limakalvoa suojeleva; Limakalvomärkimä; Limakalvomärkimä tippuri; Limakalvomärkimää vastaan; Limakalvon sairaus; Limakalvon valkoinen muutos leukoplasia; Limakalvon valkotäpläisyys; Limakalvontulehdus; Limakalvoon valkotäpliä muodostava; Limapussin tulehdus; Limapöhötauti; Limaärsyke; Linimentti hierreöljy; Lintuja tappava; Lintukuume papukaijatauti; Lintukuumetta vastaan ; Lipideja liikaa veressä; Lipideja muodostava; Lipoksigenaasi; Lipoksigenaasi-estäjä; Lipoksigenaasi-estäjä monoamiinioksidaasi-estäjä; Lipoperoksidaasi-estäjä; Listeria; Lisäkivessairaus; Lisämunaisen steroidihormonia muodostava; Lisämunaiskuori-piriste; Lisämunuais riittämättömyys; Lisämunuaisen kuoren toimintaa kiihottava; Lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta; Lisämunuaishormonin kaltainen; Lisämunuaistauti; Lisää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä; Lisää verisolujen muodostusta; Lisääntymisvastainen; Lisääntynyt veren valkuaispitoisuus; Litiaasi, kivitauti, mineraalien kertyminen elimistöön; Liuottava; Loiset; Loisia tuhoava; Loisverisyys loisten esiintyminen veressä; Lonkka; Lonkkasärky; LSD-kelatoiva metalleja kudoksesta poistava; Lude; Ludepurema; Luiden kalvoliitossairaus; Luiskahtanut välilevy; Luita suojeleva; Lumbricus-nivelmadot; Lumisokeus; Luomi; Luomirakkula luomirauhasen tukkeutuma; Luomisairaus; Luomitauti; Lutenisoivan hormonin-estäjä; Luu; Luuduttava luuta muodostava; Luukalvosairaus; Luulosairaus; Luulotauti; Luumätä vakava luusairaus painehaavoista; Luun paksunema; Luunmurtuma; Luusärky; Luuta suojeleva; Luutumistauti; Luuydin; Luuydinmyrkytystä vastaan; Luuydintauti; Lyijymyrkytys; Lymen tauti; Lymfaattinen; Lämpöhalvaus; Lämpöä kehittävä; Maha; Maha-pohjukaissuolisairaus; Maha-suolikanavan toimintahäiriöihin liittyviä sydänoireita; Maha-suolisairaus; Mahaa rauhoittava; Mahaa rentouttava; Mahaa suojeleva; Mahaa tyhjentävä; Mahaa ärsyttävä; Mahahaava; Mahalaukkua vahvistava; Mahalääke; Mahaneste; Mahankouristus; Mahaportin sairaus; Mahapullistuma; Maharuokatorven refluksisairaus takaisinvirtaussairaus; Mahasairaus; Mahasairaus glukoosivirtsaisuus; Mahasuolikramppi; Mahataudin laukaisemat sydänoireet; Mahaverenvuoto; Maidon eritystä vähentävä; Maidon niukkuus; Maidon puute; Maidonerityksen puuttuminen; Maidoneritystä edistävä; Maidoneritystä edistävä monoamiinioksidaasi-estäjä; Maidoneritystä vähentävä; Maidonvuoto; Maidottomuus; Maitiaisnesteen puute; Maitiaisvirtsaisuus; Maitoa lisäävä; Maitohappobakteereja tappava; Maitohormonivastainen; Maitorauhassairaus; Maitorauhasten pienuus; Maitorauhastulehdus; Maitorauhastulehdusta vastaan; Maitorupi; Maitovuoto rinnasta; Makeutusaine; Maksa; Maksaa suojeleva; Maksaa suojeleva veren kolesterolia kohottava; Maksaa uudistava; Maksaa vahvistava; Maksahakuinen; Maksaimumato; Maksakasvain; Maksalle myrkyllinen; Maksaläiskä; Maksamato; Maksan; Maksan riittämättömyys; Maksan suurentuma; Maksasairauksia vastaan; Maksasairautta vastaan; Maksatauti; Maksatulehdus; Maksatulehdusta vastaan; Makuaistin vääristyminen; Makuharha; Makuhäiriö; Makuuhaava; Malaria; Malariaa vastaan; Malarialoisia tappava; Malarian estäminen; Maltan kuume; Mania; Marasmus aliravitsemus energiavaje; Masennus; Masennuslääke; Mast-solu-vakaaja; Matala HDL hyvä kolesteroli; Matala verenpaine; Mato; Matoja lähdettävä; Matoja tappava; Matoja vastaan; Matolääke; Mehiläisen pisto; Mehiläisiä karkottava; Melaniinin muodostumista estävä; Melanooma; Melanoomaa vastaan; Melatoninerginen; Menierin tauti sisäkorvan sairaus oireyhtymä; Merisairaus; Metalleja kelatoiva metalleja kudoksesta poistava; Miasma; Miehisyys, energisyys; Mielenvikaisuus; Mielialaa ja itsetuntoa kohottava; Mielialaa kohottava; Mielisairaus; Mieltä piristävä; Miessukuhormoneja kehittävä; Miesten vaihdevuodet; Migreeni; Migreeniä vastaan; Mikrobeja nielaiseva; Mikrobeja tuhoava; Mineraalikortikoidi; Mineraalikortikoidi suola-vesi-tasapainohormoni; Monien lääkkeiden vaikutuksia estävä; Monihermosairaus; Monirakkulainen munasarja-oireyhtymä; Monitumaisuuden johtuen solujen yhdistymisestä -vastainen; Mono-oksygenaasi-estäjä; Mono-oksyygenaasi-indusoija; Monoamiinioksidaasi-estäjä; Monosyyttirunsaus; Monosyyttirunsautta vastaan; Morfiinimyrkytys; MS-tauti; MS-tautia vastaan; Muistamattomuus; Muistia kehittävä; Muistia älyä hermotoimintoja edistävä; Muistinmenetys; Muistinmenetystä aiheuttava; Muistinmenetystä vastaan; Mulkosilmäisyys silmän ulospullistuma; Multippelikleroosi; Munajohdinsairaus; Munasarja; Munasarjasairaus; Munasarjat; Munasoluja tappava; Munuais-sone; Munuaisallastauti; Munuaisaltaan sairaus; Munuaisia suojaava; Munuaisia vahvistava; Munuaiskeräsnefroosi; Munuaiskivi; Munuaiskutistuma; Munuaismyrkyllinen; Munuaissairauksia vastaan; Munuaissairaus; Munuaisten kutistuminen ja kovettuminen; Munuaisten riittämättömyys; Munuaisverenvuto; Muskariinin kaltainen; Mustapäitä ihoon aiheuttava; Mustelma; Mustuaissupistuma; Mustuaista laajentava; Mustuaista supistava; Mutaatioita estävä; Mutageeneja passivoiva; Mutageeninen; Muuntava aine; Mykobakteerit; Mykoplasma-sairaus; Mykoplasmat; Mykoplasmoja vastaan; Myrkky; Myrkkyjä poistava; Myrkkymuratti-ihottuma; Myrkkyverisyys; Myrkyllinen; Myrkytys; Märkivä; Märkivää haavaa vastaan; Märkähaava; Märkähaava kurkku; Märkähaava suu; Märkähaavaa vastaan; Märkähaavakasvain; Märkähaavoja aiheuttava; Märkähaavoja vastaan; Märkäpesäke; Märkärakkula; Märkärupi; Märänvuoto; Mätäpaise; Naarmuja kutisevia läikkiä; Naismaisuus esim. lantio; Naista vahvistava; Naisten taudit; Napa; Narkolepsia; Narkoosi nukutus; Narkoottinen; Natriumvirtsaava; Negatiivisesti hermoärsykkeitä nopeuttava; Negatiivisesti sydämen lyöntitiheyteen vaikuttava; Negatiivisesti sydämen lyöntivoimaa lisäävä; Negatiivisesti sydämenlyöntitiheyteen vaikuttava; Negatiivisesti ärtyvyyteen vaikuttava; Negatiiviseti sydämen lyöntitiheyteen vaikuttava; Nekrolyyttinen; Nenä; Nenä- ja poskiontelosairaus; Nenäeritystä edistävä; Nenän sivuontelosairaus; Nenän tukkoisuus; Nenäverenvuoto; Nestehukka; Nestehäiriö; Nestehäiriöitä vastaan; Nestettä vatsaontelossa; Nestettä vatsaontelossa vesivatsa; Nesteturvotusta vastaan; Neurofibromatoosi; Neurogeeninen hermosyntyinen; Neuroosi; Neuroosia vastaan; Neutrofiilien niukkuus veressä; Nielemishäiriö; Nielukipu; Nielurisasairaus; Nielusairaus; Niiskutus; Nikamarappeuma; Nikotiinimyrkytys; Nikotiinin vastainen; Nikotiinipitoinen nikotiininkaltainen; Nikotus; Nitraatti-reduktaasi-estäjä; Nitrosamiineja vastaan; Niukat kuukautiset; Niukkahappoisuus; Niveljäykistymä-nikamatulehdus; Nivelkalvosairaus; Nivelrikko; Niveltulehduksia vastaan; Niveltulehduslääke; Nivelvoide; NKC-estäjä; Noidannuoli; Noituus noitakeino; Nokkosihottuma; Noradrenerginen; Nuha; Nuha vilustuminen; Nuhakipu; Nuhalääke; Nuhavirusta vastaan; Nukutusaine; Nukutusaine kipulääke; Nuolimyrkky; Nuolimyrkky lihasjännityksen poisto; Nuorentava; Nuoruushormonin juvabionin kaltainen; Nykiminen; Nyrjähdys; Nälkä; Nänni; Närästys; Näärännäppy; Näön hämärtyminen; Ohut- ja paksusuolen tulehdus; Oireyhtymä-X; Oksaalihappovirtsaisuus; Oksaalikideverisyys; Oksennus; Oksennusta ehkäisevä; Oksentamista vastaan; Oksentelu; Oksetusaine; Oksidatiivista stressiä lisäävä; Olka- ja reisiluun sivunastasairaus; Olkapää hartia; Olkavarsisairaus; Ompeleet; Onchocerca-matotauti; Ongelmaihoa hoitava; Ontelomärkimä ; Ontelosyyliä tappava; Ontuminen; Opium; Orgasmin puuttuminen; Ornitiini-dekarboksylaasi-estäjä; Osittaishalvaus hervottomuus; Osteomalasia; Osteomyeloosi vakava luusairaus painehaavoista; Osteoporoosi; Osteoporoosia vastaan; Otseenivastainen; Pahanhajuinen hengitys; Pahanhajuista hengitystä vastaan; Pahanlaatuinen lihaskasvain; Pahanlaatuinen luukasvain; Pahanolontunne; Pahoinvointi; Pahoinvointia lievittävä; Paikallinen verettömyys; Paikallista verettömyyttä vastaan; Paimenkoiria karkottava; Painajainen; Painetta kohottava; Painonpudotuksen tueksi diabeetikoille; Paise; Paise hartsi pihka; Paiserutto; Paisetauti äkämätauti; Paisevastainen; Paksu veri; Paksusuolen polyypit; Paksusuolen sairaus; Paksusuolen tulehdus; Paksusuolen verenvuoto; Paksusuoli-peräsuolisairaus; Pala kurkussa tuntemus; Palauttava vahvistava; Palauttava vahvistava piriste; Paleltuma; Palleasairaus; Pallobakteeri kokki; Palohaava; Palovamma; Paniikki pakokauhu; Papillooma; Parasympaattikusta kiihottava; Parasympaattikusta lamauttava; Parasympaattiseen hermostoon vaikuttava; Parateesia pistely ym; Parkinsonin tauti; Parkinsonin tautia vastaan; Partaihottuma; Pehmittävä; Pektiiniesteraasi-estäjä; Pektiiniin liittyvä; Pelko; Pellagra; Penikkatauti; Pepsiinin mahan valkuaisainehajotusentsyymin vastainen; Perna; Pernaa vahvistava; Pernarutto; Pernasairaus; Peroksidaasi-estäjä; Peroksidivastainen vahvaa hapetusta vastaan; Peräaukko; Peräsuolen sairaus; Peräsuolityrä; Peräsuoliverenvuoto; Perätilasynnytys; Peukalonimeminen; Pidätyskyvyttömyys; Pieni hyvänlaatuinen ihokasvain; Pieni kivi; Piiskamato; Pikkuaivojen varhaissolukasvain; Pikkulavantauti; Pintakudoskasvain; Pintakudoskovettuma; Pintakudosloinen; Piriste; Piristävä; Pisto pistely; Pitkäaikainen verisuonien vajaatoiminta; Pitkäaikainen väsymys; Pitkäaikaista verisuonien vajaatoimintaa vastaan; Pitkäikäisyys; Pitkäikäisyyttä lisäävä; Plakki; Plakkia vastaan; Plasmodin malarialoinen vastainen; Plasmodiumia pysäyttävä; Pohjekouristus; Pohjolan ginseng; Pohjukaissuolihaava; Pohjukaissuolisairaus; Poistava pois johtava aine; Polio; Polvi; Polvisärky; Polyyppeja vastaan; Polyyppi; Porfyria hemin esiasteen kertyminen; Porfyriavastainen porfyriinivastainen veressä ja virtsassa paljon prorfyriineja; Positiivisesti hermoärsykkeitä nopeuttava; Positiivisesti inotrooppinen; Positiivisesti sydämen lyöntitiheyteen vaikuttava; Positiivisesti sydämen lyöntivoimaa lisäävä; Positiivisesti ärtyvyyteen vaikuttava; Poskimärkähaava; Poskionkalo; Probiootteja muodostava; Prostaglandaasi-syntetaasi-estäjä; Prostaglandiineja muodostava; Prostaglandiini-syntaasi-estäjä; Proteaasi proteiinihajotusentsyymi-estäjä; Proteiini-kinaasi-C-estäjä; Proteiini-kinaasi-estäjä; Proteiini-tyrosiini-kinaasi-estäjä; Protopektinaasi-estäjä; Pseudomonas-bakteerit; Psoriaasi; Psoriaasia vastaan; Psykooseja paranatava hermojännitystä vähentävä; Psykoosia vastaan; Psykoosin kaltaista aiheuttava; Psyykettä stimuloiva; Psyykkinen heikkous väsymys; Psyykkisiin toimintoihin vaikuttava; Pterygia silmän siipikalvo estää näköä; Puhdistaa elimistöä kuona-aineista; Puhdistava; Puhdistava kuonasta myrkyistä; Puhkulääke; Pukama; Pumonoosi; Punasoluja hajottava; Punasolujen yhteenliimautuminen; Punastuminen; Punatauti; Punatautia vastaan; Punatäpläisyys; Punerruttava aine; Punerruttava aine piriste; Punkit; Punkkeja karkottava; Punkkeja tappava; Punoitus; Purema; Puutiainen; Puutiaisia karkottava; Puutuneisuus turtumus; Pyörrytys; Pyörtyminen; Päihdyttävä; Päihtymys myrkytys; Päivä- ja hämäräsokeus; Pää; Päänsärky; Pöhötys; Rakeistava, haavojen parantuessa ; Rakko; Rakko-ongelma; Rakkokivi; Rakkosairaus; Rakkotartunta; Rakkula; Rakkulaihottuma; Rakkulavastainen; Rakolle vetävä; Rappiomunuaistauti; Rasitusrintakipu sydänkouristus; Raskaudentila; Raskausarvet; Raskauspahoinvointi ja -oksentelu; Rasvaa synnyttävä; Rasvakasvain; Rasvamaksa rasvoittuminen; Rasvanhajottamisvastainen; Rasvaripuli; Rasvoja hajottava rasvoittumista estävä painoa pudottava; Rasvoja pilkkova; Rasvoja pilkkova monoamiinioksidaasi-estäjä; Raudanpuute; Rauhaseritystä stimuloiva; Rauhasesta uloserittävä; Rauhaskasvain; Rauhaskasvainvastainen; Rauhastauti; Rauhasten suurentuma (imu-); Rauhoittava; Rauhoittava piriste; Rauhoituslääke; Raynaudin oireyhtymä; Rengasmatoja tappava; Retroviruksia vastaan; Reumaa vastaan; Reumaattinen kuume; Reumalääke; Reumatismi; Revähdys murtuma; Rhinovirus; Ribosomeja passivoiva; Ribosomivastainen; Rihmamato; Rihmamato filaria; Rihmamatoja tappava; Rihmamatoja vastaan; Rihmamatotauti; Riippuvuus; Riippuvuus oopiumi; Riippuvuutta vastaan; Riisitauti; Rikkaruohomyrkky; Rinta; Rintakipu; Rintanuha; Rintasärky; Ripuli; Ripulia vastaan; Risasairaus; Risatautia vastaan; Ristiluun kipu; Roemheldin oireyhtymä; Rokahtumalääke; Rokko; Ruhje; Runsas jälkivuoto puhteisvuoto; Runsas yövirtsaisuus; Runsaseritteinen keuhkoputkentulehdus; Runsasvirtsaisuus; Ruoansulatus; Ruoansulatushäiriö; Ruoansulatushäiriöt; Ruoansulatusta edistävä; Ruoansulatusta parantava; Ruoansulatusta stimuloiva; Ruoansulatusta stimuloiva monoamiinioksidaasi-estäjä; Ruoka-allergia; Ruokahalu- ja ulostusaine; Ruokahalu-ulostusaine; Ruokahalua kiihottava; Ruokahalua kiihottava palsamimainen; Ruokahalua lisäävä; Ruokahalua vähentävä; Ruokahalulääke; Ruokahalulääke piriste; Ruokahaluttomuus; Ruokahaluttomuutta aiheuttava; Ruokamyrkytys; Ruokatorven sairaus; Rupi syyhy; Rusopilkku; Rutto; Ruumiin haju; Ruumishaju; Ruusu; Ruusutauti; Ryppy; Ryppyjä vastaan; Rypälepäänsärky; Rytmihäiriö; Rytmihäiriöitä aiheuttava; Rytmihäiriötä vastaan; Röntgen-säteet; Röyhtäily; Salmonella; Salpaus pysähtyminen; Sameus; Sammas; Sammas suuihottuma; Sanasokea; Sanasokeus; Sapen virtaamista lisäävä; Sapeneritystä edistävä; Sapeneritystä vastaan; Sapensalpausta vastaan; Sapenvirtauksen pysähtyminen; Sapirakkosairaus; Sappea matkiva; Sappi; Sappihakuinen; Sappikiveä estävä; Sappikivi; Sappikivitauti; Sappikuume; Sappirakko; Sappirakkoa supistava; Sappirakon sairaus; Sappiteiden; Sappiteiden liikuntahäiriö; Sappiteiden toimintahäiriö; Sappitiehyen lihaskouristus; Sappitiehytsairaus; Sappivaivat; Sappivaivat sappikivet; Sapremia veren mätämyrkytys; Sarkoomaa vastaan; Sarveiskalvo; Sarveiskalvoestävä; Sarveiskalvon sairaus; Sarveiskalvon sameus; Sarveiskasvaimia hajottava; Sarveistuma; Satiaistauti; Sekavuustila; Sekavuustila tremens; Selkä; Selkäkipu; Selkärankaa lamaava; Selkärankaa stimuloiva; Selkärankahalkio; Selkärankahalkiovastainen; Selkärankasairaus; Selkäsairaus; Selkäydinkato; Selkäydintä lamaava; Sepelvaltimo laajentaja; Sepelvaltimoa verisuonia laajentava; Sepelvaltimotautivastainen; Serotonia hajottava; Serotoniinia lisäävä takaisinottoa estämällä; Serotoniinin tapaan vaikuttava; Serotoniinivastainen; Serotoninergisyysvastainen; Seulaluusairaus; Shampoo; Sheehanin oireyhtymä; Shigella ripulitaudin aiheuttaja; Shokki; Side- ja tukikudossyöpä; Sidekalvosairaus; Sidekudoistuminen fibroosi; Sidekudoksen liikuus; Sidekudoksia hajottava; Sidekudoskasvain; Sidekudoskasvama; Sidekudosrakkula; Sidekudosrakkula rinnassa sairaus; Sidekudosrunsautta vastaan; Sidekudossolusairaus; Sidekudosta muodostava; Sidekudostulehdus; Sidekudostulehdusvastainen; Sidekudostumisen vastainen; Sidesärky; Siemenjohtimet; Siemennestettä muodostava; Siemenvuoto; Sienet; Sienien kasvua pysäyttävä; Sienimyrkytys; Sienitauti; Sieniä tappava; Sienten kasvua estävä; Siimaeliöitä tappava; Siimaeliötauti; Siitepölyallergia; Siitin; Siitintulehduksellinen; Siittimen pienuus; Siittimen pitkäaikainen kivulias kangistuneisuus; Siittiöiden kehitystä estävä; Siittiöiden muodostusta vähentävä; Siittiöitä tappava; Sijoiltaanmeno; Sikiön kuihtuminen surkastuminen; Sikiönlähdetysaine; Sikotauti; Silmähoito; Silmäkohju; Silmäluomi; Silmän keskikalvon sairaus; Silmän mukautuminen hämärään; Silmän sidekalvon tulehdus; Silmän sidekalvosairaus; Silmän siipikalvo; Silmän värikalvon sairaus; Silmänpainetauti; Silmäongelma; Silmätipat; Silmätulehdus; Silmävärvevä; Silsa; Simennestettä muodostava; Sinerrys; Sirppisolu; Sirppisoluanemia; Sirppisolut; Sirppisoluvastainen; Sisäkettokasvain; Sisäsilmän haava; Sivuontelo; Sivuontelon sairaus; Sjogrenin oireyhtymä; Skorpionin pisto; Sokereita pilkkova; Sokerivirtsaisuus; Sokeus; Soluja monistava; Soluja suojaava; Solujen jakautumista edistävä; Solujen kasvua ehkäisevä; Solujen monistumista estävä; Solujen suurenemisesta johtuva liikakasvu; Solukuolemaan liittyvä; Solumyrkky; Solun jakautumiseen vaikuttava; Solunjakautumista estävä; Spirokeettojen aiheuttama tauti; Spitaali; Spitaalia vastaan; Sprue ohutsuolisairaus; Stafylokokki; Stafylokokkivastainen rypälekokkivastainen; Steatoma rasvakasvain talipussikasvain; Steriloiva; Steroidien lähtöaine; Steroidin esiaste; Streptokokki; Stressi; Stressinsiedon mielialan energiatasojen ja kestävyyden koentamiseen; Stressiä vastaan; Struuma; Struumaa aiheuttava; Subtilisiini-vastainen; Sukkulamato; Sukkulamatoja tappava; Sukupuolielinsiraus; Sukupuolielinten sairaus; Sukupuolirauhasvajavuus; Sukurauhasten kasvua ja toimintaa lisäävä; Sukurauhasvaltaisuus; Sukurauhasvaltaisuutta vastaan; Sukuvietin sairaalloinen liikuus; Sukuviettiä heikentävä; Sukuviettiä hillitsevä; Sukuviettiä kiihottava; Sukuviettiä kiihottava palsamimainen; Suojaa maksakudosta ja edistää maksan ja munuaisten toimintaa tehostaen siten elimistön puhdistumista myrkyistä; Suolahapottomuus; Suolan eritystä virtsaan lisäävä; Suolen matamisliikettä lisäävä; Suolen matamisliikettä lisäävä suolen matamisliikkeitä lisäävä; Suolen matamisliikevastainen; Suolen matamisliikkeitä vähentävä; Suolikouristus; Suolinkainen; Suolinkaiset; Suolinkaisia karkottava; Suolinkaisia tappava; Suolinkaistauti; Suolisaivartajan toukka; Suolisaivartajan toukka kärpänen; Suolistoa stimuloiva; Suolistoa suojaava; Suolistoa vahvistava; Suolistobakteerit; Suolistoflooran hyvinvointiin ummetukseen aineenvaihdunnan vikastuttamiseen; Suolistorentouttaja; Suolistosairaus; Suolistovaiva; Suoliverenvuoto; Suomutauti; Suonikalvosyöpä; Suonikohjut; Superoksidi-dismutaasia muodostava; Supistava; Supistava kutistava; Supistava palsamimainen; Surumielisyys; Suukipu; Suulaki makuaisti; Suun avaamisen vaikeus puremakourisutus; Suun kuivuus; Suun limakalvohaavauma; Suusairaus; Suutulehdusta vastaan; Syanideja muodostava; Syanidia tuottava; Syanobakteereita tappava; Sydämeen vaikuttava; Sydämelle hyvä; Sydämelle myrkyllinen; Sydämen; Sydämen harvalyöntisyys; Sydämen lyöntitiheyteen vaikuttava; Sydämen lyöntivoimaa lisäävä; Sydämen riittämättömyys; Sydämen sisekalvon sairaus; Sydämen sisäkalvon sairaus; Sydämen tiheälyöntisyys; Sydämen tiheää sykintää aiheuttava; Sydämen vajaatoiminta ; Sydämentykytys; Sydän; Sydänaktiivinen; Sydänkohtaus; Sydänlihaskovetus; Sydänlihasrentouttaja; Sydänlihassairaus; Sydänlihasta lamaava; Sydänlihasta suojaava; Sydänlihasta supistava; Sydänlihasta vahvistava; Sydänläppävajavuus; Sydänlääke; Sydänlääkevastainen; Sydänpussitauti; Sydänsairaus; Sydänsairaus psykosomaattinen henkinen; Sydäntauti; Sydäntä lamaava; Sydäntä rauhoittava; Sydäntä suojeleva; Sydäntä vahvistava; Sydänvaikutteinen; Sydänverisuoni riittämättömyys; Syklo-oksigenaasi-estäjä; Syklo-oksygenaasi-1-estäjä; Syklo-oksygenaasi-2-estäjä; Syklo-oksygenaasi-aktivoija; Syklo-oksygenaasi-estäjä; Syljen liikaeritys; Syljeneritys; Syljeneritystä edistävä; Syljeneritystä edistävä piriste; Syljeneritystä vähentävä; Syljenvuoto; Sympaattikusta lamauttava; Sympaattista hermostoa kiihottava; Sympaattista hermostotoimintoa estävä; Synkkämielisyys alakuloisuus; Synnyttäjä; Synnytyksen jälkeinen; Synnytyksen jälkeiset; Synnytyksen jälkivuodon salpaus puhteissalpaus; Synnytyksen jälkivuoto; Synnytyksen jälkivuotoa pysäyttävä; Synnytys; Synnytyshäiriö vaikea synnytys; Synnytyspoltteita kiihottava; Synnytystä edistävä; Synnytystä helpottava nopeuttava; Synnytystä hidastava; Sysänlihasta suojeleva; Sytomegalovirus kuulovammojen ym aiheuttaja; Syyhy; Syyhyjä hävittävä; Syyhymä; Syylä; Syyläsukupuolitauti; Syöjäsoluvastainen; Syömistä estävä; Syöpä; Syöpä aivolisäke; Syöpä aivot; Syöpä beast; Syöpä emätin; Syöpä epithelium; Syöpä esinahka; Syöpä eturauhanen; Syöpä haima; Syöpä hermosolmu; Syöpä huuli; Syöpä häpy; Syöpä iho; Syöpä ikenet; Syöpä imuneste; Syöpä jalat; Syöpä jalka; Syöpä jänne; Syöpä kalula; Syöpä kasvot; Syöpä keuhko; Syöpä kieli; Syöpä kilpirauhanen; Syöpä kitakieleke; Syöpä kivekset; Syöpä kives; Syöpä kivespussi; Syöpä kohdunkaula; Syöpä kohtu; Syöpä korva; Syöpä korvasylkirauhanen; Syöpä kurkku; Syöpä kurkunpää; Syöpä kylkiluu; Syöpä kynsiajos; Syöpä käsi; Syöpä leuka; Syöpä lihakset; Syöpä lihas; Syöpä limakalvo; Syöpä luu; Syöpä mahanportti; Syöpä maksa; Syöpä munasarja; Syöpä munuainen; Syöpä nenä; Syöpä nenänielu; Syöpä nielu; Syöpä nielurisa; Syöpä nivel; Syöpä nivus; Syöpä nostril; Syöpä nänni; Syöpä ontelo; Syöpä orvaskesi; Syöpä paksusuoli; Syöpä pallea; Syöpä perna; Syöpä peräaukko; Syöpä peräsuoli; Syöpä pintakasvain; Syöpä pohjukaissuoli; Syöpä polvi; Syöpä poski; Syöpä pää; Syöpä raaja; Syöpä rakko; Syöpä ranne; Syöpä rauhanen; Syöpä reisi; Syöpä rinta; Syöpä rinta korva keuhko; Syöpä rintalasta; Syöpä ruoansulatus; Syöpä ruokatorvi; Syöpä selkä; Syöpä siitin; Syöpä silmä; Syöpä silmäluomi; Syöpä sisäelimet; Syöpä sukupuolielimiä koskeva; Syöpä suolet; Syöpä suoli; Syöpä suolilieve; Syöpä suu; Syöpä suun kautta; Syöpä sydän; Syöpä sääri; Syöpä vatsa; Syöpä veri; Syöpä virtsaputki; Syöpäkasvain; Syöpäläiset; Syöpäläisiä tappava; Syöpävastainen; Syöpää aiheuttava; Syöpää aiheuttava toisen aineen kanssa syöpää aiheuttava; Syöpää ehkäisevä; Syöpää pysähdyttävä; Syövyttävä; Syövyttävä emäksinen; Syövänvastainen; Syövänvastainen iho; Sädehoito; Sädesienitauti; Sädevamma; Särky; Säteily; Säteilyltä suojaava; Säteilyä vastaan; Säännöllisiä oireita estävä; Sääri; Säärihaava; Säärisärky; Tahaton virtsantulo; Tahattomat liikkeet; Tahdosta riippumaton nykiminen virheasennot dystonia; Takaisinimevä imeytyvä; Talivuoto; Talivuotoa vastaan; Tanssitauti; Tartunta; Tarvepakotus; Tasapainottaa sokeriaineenvaihduntaa; Tasapainottava; Tekee limakalvoa suojaavan kalvon; Tendinoosi jännesairaus; Tennis kyynärpää polvi; Termiittejä karkottava; Termiittejä tappava; Termiittejä vastaan; Testosteronia muodostava; Testosteronin vastainen; Tiamiinin B1-vit. vastainen; Tiheät kuukautiset; Tiheävirtsaaminen; Tikku ihossa; Tinnitus; Tippuri; Tippuri limakalvomärkimä; Toipuminen; Toispuoleinen päänsärky; Toispuolihalvaus; Toivottomuus alakuloisuus; Toksoplasmoosi alkueläinsairaus; Topoisomeraasi-estäjä; Torjunta-aine hyönteismyrkky; Torjuu ummetusta; Toukka; Toukkamyrkky; Touretten oireyhtymä äkilliset nykäykset ja äänet pakonomainen tarve toistaa muiden sanoja; Trauma; Trematode-mato; Trichophyton-sienitauti; Triglysereitä alentava; Trikiinitauti; Tromboksaani-syntetaasi–estäjä; Trooppinen sienitauti; Trypanosooma-loinen; Trypanosooma-loinen-alkueläinsairaus; Trypanosooma-losia tappava veren siimaeeliöitä; Trypsiini proteiineja pilkkova entsyymi-estäjä; Trypsiini proteiineja pilkkova entsyymi-potentiaattori; Trypsiinin proteiineja pilkkovan entsyymin estäjä; Tuberkkelibasillin aiheuttama rauhastauti; Tuberkuloosi; Tuberkuloosia vastaan; Tuberkuloosibakteerin kasvua hillitsevä; Tuhkarokko; Tukehtuminen kuristus; Tukoksia poistava; Tulehduksellinen; Tulehduksellinen suolistosairaus; Tulehduksia hillitseviä; Tulehdus; Tulehdus- ja myrkytysvastainen; Tulehdusnestevastainen; Tulehdusperäinen sidekudoksen liikakasvu; Tulehdusta paikoista siirtävä; Tulehdusvastainen; Tulehtunut paise; Tulirokko; Tunteita kiihottava; Tuntoharha; Tupakointi; Turvotus; Turvotusta aiheuttava; Turvotusta tai tukkeutumista vähentävä; Turvotusta vähentävä; Tutkimuksissa tuhonneet erilasia syöpäsoluja; Tutkimuksissa tuhonneet influenssa B-viruksia; Tuulenpolttama; Tyloosi; Tylsyys; Typpioksidia nitroa huuhteleva puhdistava; Typpioksidia nitroa muodostava; Typpioksidiestäjä nitroestäjä; Typpioksidin nitron vastainen; Typpiyhdisteiden muodostumista estävä; Tyrosiini-kinaasi-estäjä; Tyrosinaasi-estäjä; Tyrosinaasivastainen; Tyrä; Täit; Täitauti; Täitä karkottava; Täitä tappava; Täpliä vastaan; Täpläsairaus; Tärkkelystä sokeriksi hajottava; Täyteaineena; Täyteläinen olo; Ulostava; Ulostava monoamiinioksidaasi-estäjä; Ulosteen oksentaminen; Ulosteen verisyys; Ulostusta vähentävä; Ulostuttava, puhdistava; Ultraviolettisäteilyä vastaan; Ummetus; Umpilisäkkeen tulehdus; Umpisokeus; Uneliaisuus; Unettava; Unettomuus; Unissakävely; Unitauti; Urea; Urheilijan jalka; Urheiluvamma; Uronihappovastainen; Vaapukkasyylä; Vaapukkasyylätauti; Vahva antioksidantti; Vahvistaa elimistön immuunipuolustusta; Vahvistava; Vahvistava palauttava ravinteellisesti; Vahvistava voimia palauttava; Vaihdevuodet; Vaihdevuosia edeltäviä oireita vastaan; Vaihdevuosia edeltävät oireet; Vaippaihottuma; Vaivaisenluu; Vajaarefleksiivinen; Vajaaverenpaineinen; Vakava kurkkukipu; Vakavoittava raitistava; Valko- kylmäsormisuus; Valkopälvi; Valkosoluihin vaikuttava; Valkosoluja kehittävä; Valkosoluja lisäävä; Valkosoluja muodostava; Valkosoluja normaalia enemmän; Valkosolukato; Valkosolukatoa aiheuttava; Valkosolukatoa muodostava; Valkosolukatoa vastaan; Valkosoluvastainen; Valkovuoto; Valkuaisainehajotusvastainen; Valkuaisaineita hajottava; Valkuaisaineita hajottavan haiman entsyymin estäjä; Valkuaisaineverisyys; Valkuaisainevirtsaisuutta vastaan; Valkuaisrappiota vastaan; Valoarkuutta vastaan; Valoherkkyys; Valoherkkä; Valoihottuma; Valoihottumaa aiheuttava; Valonarkuus; Valosyöpää aiheuttava; Valtimokovettumatauti; Valtimonkovettumavastainen; Valtimonkovettumia vastaan; Valtimonkovetustauti; Valtimonpullistuma; Valtimotauti; Vanheneminen; Vanhenemista vastaan; Vanhuudenheikkous; Vanhuus; Vanhuusoireet; Vanhuusoireita vastaan; Vapina; Vapinaa aiheuttava; Varhaishermosolukasvain; Varhaishermotukisolukasvain; Varikoseele siemennuorapunoksen suonikohju; Vastalääkkeenä; Vastamyrkky; Vastamyrkky abriini; Vastamyrkky alkaloidi; Vastamyrkky alkoholi; Vastamyrkky alumiini; Vastamyrkky arsenikki; Vastamyrkky atropiini mustuaisen laajentaja auton hermoston lamaaja; Vastamyrkky barbituraatti; Vastamyrkky beryllium; Vastamyrkky cassava; Vastamyrkky cicuta; Vastamyrkky comocladia-kasvi; Vastamyrkky daylily rusopäivänlilja; Vastamyrkky elohopea; Vastamyrkky fysostigmiini viherkaihin hoitoon; Vastamyrkky huumausaineet; Vastamyrkky huume nukutusaine; Vastamyrkky hämähäkki; Vastamyrkky jatropha-tyräkkikasvi; Vastamyrkky kadmium; Vastamyrkky kala; Vastamyrkky kalamyrkky; Vastamyrkky krapu; Vastamyrkky krapula; Vastamyrkky kurare nuolimyrkky; Vastamyrkky lyijy; Vastamyrkky meren antimien myrkytys; Vastamyrkky morfiini; Vastamyrkky myrkkykatko; Vastamyrkky nikotiini; Vastamyrkky nukutusaine oopiumpitoinen; Vastamyrkky oopiumi; Vastamyrkky paraquat-rikkaruohomyrkky; Vastamyrkky sieni; Vastamyrkky sikiökalvon kurouma; Vastamyrkky sinooperi elohopeasulfidi; Vastamyrkky skorpioni; Vastamyrkky strykniini kuollettava alkaloidi ketunmyrkky; Vastamyrkky ukonhattu; Vastamyrkky vehkakasvit; Vastamyrkky äyriäinen simpukka; Vastamyrkkyinen; Vastustuskykyä tehostava; Vastustuskykyä vahvistava; Vastustuskyvyn lamaannus; Vatsa; Vatsa- ja keuhkosyövän hoitoon käytetty; Vatsa-ahdinko vatsakipu; Vatsakalvon sairaus; Vatsakipu; Vatsan kurina; Vauvoja lapsiatappava; Veden eritystä lisäävä; Veden pidätys; Velttous; Velttous voimattomuus tylsyys; Venähdys; Verekäs; Veren glukoosin niukkuus; Veren hapenpuutevastainen; Veren hapetus; Veren liikarasvaisuus; Veren liikasokerisuus; Veren liikavirtsahappoisuus; Veren lipidikasaumia vähentävä; Veren purkautuminen suonen ulkopuolelle; Veren rasvaisuutta vastaan; Veren siimaeliöitä vastaan; Veren vähärasvaisuus; Veren vähäsokerisuutta vastaan; Verenkierto; Verenkiertoa lamaannuttava; Verenkiertoa stimuloiva; Verenkiertoa vahvistava; Verenkiertojärjestelmä; Verenkiertosairaus; Verenmuodostusvaiva; Verenmyrkytys; Verenmyrkytys pyemia; Verenmyrkytysshokki; Verenpaine; Verenpainepotilas; Verenpainetta alentava; Verenpainetta alentava monoamiinioksidaasi-estäjä; Verenpurkauma; Verentungoksellinen sydänsairaus; Verentungos tukkoisuus; Verentungos tukkoisuus verekkyys; Verentungosta vähentävä; Verenvudon tyrehtyminen; Verenvuoto; Verenvuotoa hillitsevä; Verenvuotoa tyrehdyttävä; Verenvuotoa tyrehdyttävä veren kolesterolia kohottava; Verenvuototauti; Veri; Veri hyytymä; Verihiutaleiden kasaantumista estävä; Verihiutaleiden niukkuus; Verihiutaleita muodostava; Verihiutalerunsaus; Verimyrkky; Verioksennus; Veriripuli; Verisoluja liimaava; Verisuonia avaava rauhoittava; Verisuonia kiristävä suonikohjuja supistava; Verisuonia laajentava; Verisuonia muodostava; Verisuonia stimuloiva; Verisuonia suojeleva; Verisuonia supistava; Verisuoniahtauman uusiutuminen; Verisuoniahtaus; Verisuonien laajentaja; Verisuonien muodostusta estävä; Verisuonihalvaus; Verisuonijännitysentsyymin-estäjä; Verisuoniliikepiriste; Verisuonisairaudet; Verisuonisairaus; Verisuonitukoksia estävä; Verisuonitukoksia hajottava; Verisuonitukoksia vastaan; Verisuonitukos; Verisuonitukostulehdus; Verisuonten laajentumisvastainen; Verisyöpää aiheuttava; Verisyöpää vastaan; Veritukoksia aiheuttava; Veritulppa; Veritulppia muodostava; Veriuloste; Verivirtsaisuus; Veriyskä; Veriyskös; Verkkokalvoa suojeleva; Verkkokalvon verenvuotoa vastaan; Verkkokalvontulehdusta vastaan; Verkkokalvorappio; Verkkokalvosairaus; Verta muodostava; Verta ohentava; Verta vahvistava; Vesikauhu; Vesikauhu raivotauti; Vesipää; Vesipöhö; Vesirokko; Vesityrä; Vesivatsa; Vettä pidättävä; Vettä poistava; Vibrio; Vibrioita tappava; Vieroitus; Vieroitusoireet; Viherkaihia mudostava; Viherkaihia vastaan; Viilentävä; Viilto; Vilkas suolen matamisliike; Vilkastuttaa aineenvaihduntaa; Vilu; Viluisuus; Vinkuna kähinä korina; Virkistävä; Virtsa; Virtsa- ja sukuelinsairaus; Virtsaa hajottava; Virtsaa happamoiva; Virtsaa vahvistava; Virtsaa vähentävä; Virtsaamishäiriö; Virtsahapon eritystä lisäävä; Virtsahappoa vähentävä; Virtsakivitauti; Virtsamyrkytys; Virtsamyrkytysvastainen; Virtsan eritystä lisäävä; Virtsan laukaisu; Virtsan mikrobeja tuhoava; Virtsanerityksen puuttuminen; Virtsaneritystä lisäävä; Virtsankarkailua vastaan; Virtsapakotus; Virtsaputken sairaus; Virtsaputkentulehdus; Virtsarakkosora; Virtsarakon uloskääntyminen; Virtsatieinfektio; Virtsatiesairaus; Virtsaumpi; Viruksen aiheuttama oksentelu; Viruksia pysäyttävä; Viruksia tappava; Virus; Virusmaksatulehdus; Virusvastainen; Visvasyylä; Voide; Voimakas sukupuolinen halu; Voimakas turvotus vesipöhö; Voimattomuus; Vuodelude; Vyöruusu; Vähentää makeanhimoa; Vähentää verihiutaleiden kasaantumista; Vähäinsuliinisutta aiheuttava; Vähästä liikunnasta sairastuva huonosti liikkuva; Vähävirtsaisuus; Vähävirtsaisuutta aiheuttava; Välikorvantulehdus; Välilevyn pullistuma; Välilevyn tulehdus; Välilevysairaus; Välimerenkuume; Välinpitämättömyys; Välinpitämätön haluton; Väsymys; Väsymystä vastaan; Ydin; Yhteisvaikutteinen; Yksinäisyys; Yleislääke useisiin tauteihin tehoava; Ylensyönti; Yliaktiivisuus; Yliherkkyysvastainen; Yliherrkyysihotauti; Ylimääräinen oksentelu; Ylävatsan sairaus; Ympärileikkaus; Yskä; Yskänlääke; Yskänlääke piriste; Yskää lievittävä; Yskää lievittävä piriste; Yskökset; Yöhikoilu; Yökastelu; Yöllinen siemensyöksy; Ähky; Ähky maksa; Äkillinen ripuli; Änkyttäminen; Änkytys; Ärsyttävä; Ärsytys; Ärtynyt sierain; Ärtyvyys kiihottuvuus; Ääni; Äänihuulten kouristus; Äänihuulten kouristus stridulus; Ääreis-verisuonien laajentaja; Ääreishermopiriste cGMP-fosfodiesteraasi-estäjä; Ääreisverisuonia supistava;

Veikko J. Pyhtilä, 29.3.2019