Politiikka, arvot ja ideat

Veikko J. Pyhtilä, 23.3.2019

Hyvä yhteiskunta perustuu hyviin arvoihin

Yksityisiä sijoituksiakin tarvitaan kohtuullisin tuotoin, ettei kaikkeen tarvita verorahoja

Sosiaali- ja terveydenhoitoalallakin tarvitaan yksityistä laadukasta yritystoimintaa, ettei kaikkea tarvitse rahoittaa julkisin varoin. Mutta voittojen tulisi pysyä kohtuudessa, esim. 2-5-% tuotto sijoitetulle pääomalle. Osakkeenomistajien tulisi laittaa yrityksen kehitystoimintaankin ja lisähenkilökuntaan rahaa, että pitkällä tähtäimelläkin yrityksen arvo, tuotto ja kilpailukyky säilyy. Jos lähdetään siitä, ettei ollenkaan sijoittajat saa voittoa, saadaanko silloin ollenkaan sijoituksia yritystoimintaan, joka tarjoaa myös työpaikkoja ja vaihtoehtoisia palveluja. Koska julkisin varoin on rakennettu paljon sairaaloita ja muita laitoksia, ne tulisi pitää demokraattisesti valittujen ja kansalaisten tarpeita hyvin palvelevien toimijoiden hallinnassa. Jos markkinatalous menee äärimmilleen, se ei ole hyvä asia, kuin ei myöskään sosialismi, jos se viedään äärimmilleen, yhteiskunnan kannalta. Tarvitaan siis ohjattua ja säädeltyä markkinataloutta ja sosialismia, kultaista keskitietä tasapainoisesti. Näin eri etupiirit voivat päästä kompromissiin ja sopuun ja viedä kehitystä eteenpäin.  Ei niin että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät ja että rikkaat potilaat hoidetaan ja köyhät jätetään hoitamatta. On olemassa sekä hyvin että huonosti hoidettuja, laadukkaita sekä julkisia laitoksia että yksityisiä yrityksiä. Jos yrityksestä tulee maailmanlaajuinen jättiyritys, joka ei piittaa kestävästä kehityksestä niin paikallisesti kuin globaalisestikaan, niin se ei ole hyvä asia. Olisiko parempi vaihtoehto, että on paljon pieniä ketteriä yrityksiä ja laitoksia, jotka toimivat hedelmällisessä yhteistyössä kaikkien ihmisten etujen hyväksi. Niillä voi olla kattojärjestöjä, jotka koordinoivat toimintaa, tuottamista ja kuluttamista, ettei liiallinen kilpailukaan pilaisi hyviä arvoja ja aiheuttaisi vararikkoja. Kilpailun tulisi tuottaa parempaa laatua asiakkaille, hoidokeille ja potilaille ja olla hyödyllinen koko yhteiskunnalle.

Kestävien, hyvien arvojen tulisi olla pohjana kaikelle politiikalle, yrittämiselle ja kulttuurille

Jos ihmisillä olisi kaikilla luonnostaan korkea etiikka ja moraali, niin millainen tahansa poliittinen järjestelmä saattaisi toimia hyvin. Mutta koska kaikilla ihmisillä on vaara tulla omaan turmeltuneen luonnon, pahojen voimien ja muiden ihmisten harhaan vietäviksi, on hyvä olla yhteiskunta, joukkokuri, sellainen, että vältytään edes suurimmilta epäkohdilta ja pahuuksilta.

Mammona ja hekuma eivät saisi olla johtamassa ja hallitsemassa arvomaailmaa. Olisi hyvä, että yhteiskunta asettaisi rajoja ahneudelle, esim. voisi olla osinkokatto 5% osakkeen arvosta ja este ettei rahoja vietäisi veroparatiiseihin. Kun kaikki maksaisivat asiallisesti verot, ne tulisivat kaikille pienemmiksi. Samoin olisi hyvä olla eläkekatto, esim. 2500 euroa/kk, koska hyvistä tuloista on voinut säästääkin ja on saanut yhteiskunnan rahoittamaa kallista koulutusta, että on päässyt hyväpalkkaiseen ammattiin. Näin riittäisi kohtuullinen toimeentulo yhteiskunnan huonompiosaisillekin. Kysynnän ja tarjonnan laki säätelee palkkojakin, että saadaan kaikille aloille riittävästi osaavia tekijöitä. Voisi olla myös kulutuskatto yksilöllisesti hyödykkeille, jotka pilaavat ympäristöä, aiheuttavat ympäristöongelmia. En halua myös kaikkien liikkeiden sunnuntaista aukioloa, koska pyhäpäivä tulisi pyhittää hengellisille asioille ja lepoon, näin myös ympäristöongelmia tulisi hieman vähemmän, kun ei ole joka päivä niin paljon liikennettä.

En kannata alkoholijuomien, paitsi esim. kotikaljan ja siman saamista ruokakaupoista. Helpompi saatavuus on signaali ihmisen terveydelle ja etiikalle haitallisten hyödykkeiden käyttöön, turmioksi itselle, lähimmäisille, perheelle ja yhteiskunnalle. Ne vievät rahaa yksilöltä itseltään, perheeltä ja yhteiskunnalta sosiaali- ja terveysmenoina.  Kun ihmiseltä puuttuu oikea hengellinen arvopohja, niin asioita ei käsitellä ja hoideta oikein, vaan turvaudutaan huumeisiin, huonoon viihteeseen yms., joista yritetään saada sisältöä ja iloa elämään.  En kannata ehkäisyvälineiden saantia ollenkaan, puhumattakaan siitä, että niitä ilmaiseksi annettaisiin ja jaettaisiin nuorille ja muille. Suomessakin on tehty jo yli puoli miljoonaa aborttia, lastenmurhaa. Jos nämä lapset olisivat nyt työntekijöinä ja veronmaksajina, ei Suomessa olisi niin suurta huoltosuhdevajetta. Jotka ovat hyväksyneet aborttilain ja toteuttavat abortteja, ovat osallisia kansanmurhasta. Siis lainsäätäjillä ja päättäjillä on suuri vastuu päätöksistään, etteivät he tulisi osallisiksi muiden synneistä. Tässä näemme, että pitkällä tähtäimellä Jumalan tahdon vastainen elämä tuo ajallistakin onnettomuutta, puhumattakaan ikuisesta autuudesta, mikä jää saavuttamatta. Kaikkea seksuaalisuuden ylikorostusta kulttuurissa, pukeutumisessa, ehostamisessa tulisi välttää. Mutta ihmiset rakastavat enemmän hekumaa, kuin Jumalaa ja media tuottaa valtavasti kevyttä ja raskasta musiikkia, elokuvia, mainoksia, jotka vetoavat ihmisten tunteisiin ja vietteihin. Niistä tulee sekä ajallista että iankaikkista onnettomuutta. Kun ei mennä liian nuorena naimisiin ja naimisissa ollessakin pidättäydytään välillä seksistä, niin tiheä lapsien tulo ei käy raskaaksi esim. sairastuneelle puolisolle ja eikä tuo liikakansoituksen myötä enemmän ympäristöongelmia. Kun ihmistä hallitsee hyvän hengen voima ja henkiset arvot, niin lihalliset himot ja niiden toteuttaminen ei hallitse liiaksi elämää. Samoin työn teko, hyvät harrastukset ja muu toimellisuus voi pitää ihmistä erossa turmeltuneen ihmisluonnon pyyteistä. Hedonismi ei tuo kestävää ja todellista onnea. Jos ihminen on koukussa, vain Jumalan poika Jeesus voi tehdä ihmisen kunnolla vapaaksi synnin orjuudesta, jolloin ihminen jaksaa ja haluaa luopua paheistaan. Ihmiset, joita on maailmassa suuri enemmistö ja joiden sielussa synneistä puhdistamattomana ei asu Pyhä Henki, eivät voi ymmärtää niiden ihmisten arvoja ja elämäntapoja, jotka ovat puhdistetut synneistä ja menneet ahtaasta portista sisälle Jumalan valtakuntaan ja kulkevat kaitaa tietä Pyhän Hengen hallinnassa ja ohjaamina. Kirkkaassa valossa näkyy pienikin lika ja roska. Lain alla ilman hengen voimaa, ohjeet ja neuvot ovat kuin tiukkoja, ahtaita sääntöjä. On vaikea löytää sellaisia kansanedustajaehdokkaita, joilla olisi täysin sama arvopohja ja mielipiteet kuin itselläni on. Arvopohja voi joissakin asioissa olla sama, mutta ne saattavat tulla myös omasta vanhurskaudesta, omasta voimasta ja viisaudesta, eivät Pyhän Hengen hedelminä. Vapaamielisyys on saanut liikaa valtaa. Vapaus edellyttää myös vastuuta. Jos lapsellekaan ei aseteta rajoja ja samoin yhteiskunnassa ei ole rajoja, moraalin rappio syvenee ja yhteiskunta luhistuu tai aiheuttaa jäsenilleen paljon pahaa sekä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Jos Henki ei hallitse, on hyvä olla laki ja säännöt, jotka säätelevät elämää, että se ei menisi aivan hunningolle. Sitä paitsi kukaan ei ole hyvän hengen voimissa niin vahva aina, ettei tarvitsisi hyviä neuvoja ja ohjeita.

Ihmistä voidaan pitää keinotekoisesti ruumiillisesti hengissä hyvin pitkäänkin, jos siihen on varaa. Kuitenkin,  kun yhteiskunnalla tai yksilöllä ei ole varaa ylisuuriin kustannuksiin, niin tässäkin on lääkärien, potilaan ja omaisten löydettävä realistinen tasapaino. En kannata eutanasiaa, mutta kylläkin luonnollista kuolemaa, jos kaikki on tehty mitä kohtuullisesti voidaan tehdä ja hoidetaan kipuja. Jos terveydentila muuttuukin ja tapahtuu yllättävää paranemista ja elämää pitkittävillä toimenpiteillä voidaan saattaa vaiheeseen, jossa terveydentilaa voidaan vielä kohentaa kuoleman estämiseksi, ne on tehtävä. Ihmishenki on rahaa ja voittoja arvokkaampi.

Tarvitaan uusia ja vanhoja ideoita, niiden yhdistelmiä ja niiden testaamista käytännössä

SOTE-uudistuksessa tulisi säilyttää mikä on vanhaa, hyväksi osoittautunutta ja kokeilla testaten uusia toimintatapoja ja -malleja, vaikka vain yhdellä SOTE-alueella ensin. Pitäisi edetä vähitellen parantaen, sitä on ruohonjuuritasolla tehtykin. On otettava huomioon, että pieni voi olla ketterää ja suuri raskasliikkeistä. Paikallisesti voidaan tuntea jotkin asiat paremmin kuin maakunnallisesti ja päinvastoin. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Olisi poimittava eri malleista hyvät puolet ja sovitettava ne joustavasti yhteen. On selvää, että olisi oltava samanlainen atk-järjestelmä kaikilla alueilla ja laitoksissa ja niiden tulisi olla yhteensopivia. Ei ole järkevää kehittää monta eri järjestelmää ja ylläpitää niitä, vaan nykyisistä järjestelmistä olisi otettava hyvät puolet ja ideoitava niistä vielä parempia.

Kaikkia kansalaisia tarvittaisiin mukaan ideoimaan ihanneyhteiskuntaa tai ainakin kohtuullista yhteiskuntaa kaikille. Miten ihmisiä saisi aktivoitua tuomaan ideoita yhteiseksi hyväksi. Ei saisi olla ihmisten välillä ennakkoluuloja ja -asenteita. On opittava olemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa, myös räikeästikin omia arvoja vastaan olevien kanssa on pystyttävä keskustelemaan ja elämään rauhallisesti. Internet mahdollistaa joukkoälyn. Yhteiskunnan ja yritysten toimesta tulisi olla yhteinen foorumi, jossa vilkkaasti tuotaisiin ajatuksia ja näkökantoja esille ja kehitettäisiin parempia ja optimia ratkaisuja kaikkien kansalaisten kannalta ja hyväksi. Myös valistusta, selvittelyjä ja tutkimuksia tarvitaan ilman liikaa eturyhmien ja puolueiden mukaista painotusta. Olisi keskityttävä mikä kaikille olisi kohtuullisesti parasta ja puoluepolitiikka ja eturyhmien kinastelut pitäisi olla poissa häiritsemästä ja hidastamasta käytännöllisiä asioiden käsittelyä ja kehittämistä. Kaikkien tulisi ymmärtää se, että yhteinen etu on kaikkien etu, omakin etu pitkällä tähtäimellä ja kestävällä tavalla. Jos on liian itsekäs, siinä sahaa omaa oksaansa alta. Hyvä panostus mitä annamme muille, heijastuu takaisin itsellemme tai ainakin tulisi heijastua. Jos osa on vain antajia ja osa vain saajia ei ole näin hyvä ja oikein. Kaikkien tulisi olla sekä antajia että saajia, panostaa omalta osaltaan jotenkin muidenkin hyväksi ja myös saada jotakin muilta itselleen. Suomessa ja maailmassakin on hyvän kehityksen esteenä, ettei ihmisiä ja kansakuntia saada hedelmälliseen yhteistyöhön yhteiseksi hyväksi kaikille. Kaikki pyrkivät ajamaan ensi sijassa omia etujaan. Myös on puutetta välttämättömistä perustarpeista. Niistä  seuraa sotia ja eripuraa sekä ihmisten, ihmisryhmien että kansojen välillä ja vääristynyttä kilpailua hyvien arvojen ja etiikan vastaisesti. Kaikki lähtee ensin ihmisestä itsestään ja se voi levitä sitten muihinkin. Mikä on minun roolini, paikkani ja merkitykseni yhteiskunnassa ja maailmassa? Mikä on kunkin ihmisen, toimijan ja tahon paras rooli ja soveltuvuus mihinkin? Voimme hankkia tietoa, olla kanssakäymisissä muiden kanssa, vaikuttaa hyvillä perusteluilla, joita muut voivat arvioida. Oma aktiivinen toiminta ja rakentava vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on kehityksen vauhdittaja parempaan suuntaan.

Luotettavuus, rehellisyys, asiantuntemus, hyvä käytös

Tarkista faktat, tosiasiat. Ole rehellinen, valheella on lyhyet jäljet ja rehelliset saavat periä maan. Älä liioittele, suurentele, äläkä vähättele. Älä sano todeksi sitä mistä et ole varma. On paljon väärin ymmärrystä ja vääristynyttä tietoa netissäkin, älä usko kaikkea, vaikka vaikuttaisikin uskottavalta. Vaikka yksi kohta on oikein, voi siihen liitetyt muut kohdat olla väärin tai väärää tulkintaa. Ota selvää, lisää asiantuntemustasi, kuuntele eri näkökantoja, arvioi niiden luotettavuutta, oikeellisuutta. Laita asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Älä tee vääriä johtopäätöksiä, vääriä korrelaatioita syiden ja seurausten suhteen ja asioiden välillä. On sekä hyviä että huonoja puolia, esim. eurossa, EU:ssa, globalisaatiossa, maahanmuutossa. Miten parantaisit ja kehittäisit kohteita, jotka eivät toimi hyvin. Aika muuttuu, maailma ja sen olosuhteet muuttuvat, se mikä ennen toimi hyvin, ei nykyisin saata toimiakaan. Toisaalta vanha konsti saattaa olla parempi kuin pussillinen uusia. Älä sano jonkin syyksi tai eduksi vain yhtä syytä, vaan pyri löytämään kaikki mahdolliset tai ainakin merkittävimmät tekijät ja seuraamukset, vaikutukset, hyödyt ja haitat. Emme saa liiaksi yksinkertaistaa mustavalkoiseksi, että esimerkiksi euro tai EU on vain hyvä tai huono asia. Ratkaisut ovat optimointia ja tasapainotusta uhkien ja mahdollisuuksien välillä ja miten ehdotus saa kannatusta ja kuinka realistista se on toteuttaa.

Älä vihastu, älä katkeroidu, vaan pidä malttisi, ole kärsivällinen. Älä alistu, mutta ole kuitenkin nöyrä, älä myöskään hallitse herrana yli muiden. Moni ratkaisu toimii, jos ihmiset ja eri tahot toimivat sen edellyttämien pelisääntöjen mukaan ja jos ratkaisu saadaan hyvin käyttöön. Voi kokeilla ja kehittää paremmaksi ja muuttaa suuntaa, jos ratkaisu ei ole riittävän hyvä. Ennakolta ei voi kaikkea tyhjentävästi tietää. Virheistä voi oppia. Tunnusta virheesi ja älä ratsasta muiden virheillä. Asioihin on oltava hyvät perustelut, tutkittua tietoa ja kokemusta. Ole sovussa kaikkien kanssa, mikäli sinusta riippuu, totuudesta, etiikasta ja omista arvoista kuitenkaan tinkimättä. Keskustele ja hoida asioita rakentavasti. Älä anna tunteiden liiaksi hallita, syvenny asioihin käytännöllisesti hyvässä yhteistyössä kaikkien eturyhmien ja puolueiden kanssa. Käytä järkeäsi, mieti ja pohdi, harkitse perusteellisesti. Älä syyllisty kunnianloukkaukseen ja vihapuheeseen. Kaikilla on ihmisarvo suurimmalla rikollisellakin. Yritä ymmärtää tekijät ja olosuhteet mitkä ovat johtaneet jonkin ihmisen tai ryhmän väärinkäytöksiin. Älä ruoki rikollisuutta huonolla lainsäädännöllä. Ihmisillä on vapaudet ja myös oma vastuu, kaikkia syitä ei voi vierittää vain muiden tai yhteiskunnan syyksi. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Jos tulee virheitä ja et pystynyt hallitsemaan itseäsi, niin pyydä anteeksi mahdollisimman pian. Toimi lakien ja asetusten mukaan se mikä on oikeus ja kohtuus, omatuntosi mukaan Jumalan ja ihmisten edessä ja salaisuudessakin. Älä odota itseltä äläkä muilta täydellisyyttä kaikessa, ryhmä voi täydentää jäseniään keskenään heikkouksineen ja vahvuuksineen. Voit kehittää itseäsi ja kehittyä, myös voit neuvoa muita, jos löydät hyviä ajatuksia. Ole valmis antamaan palautetta ja ottamaan sitä vastaan, sekä myönteistä, että kielteistä. Kaikki liittyy kaikkeen joko suoraan tai välillisesti, olevaisuus on monimutkainen järjestelmä. Keksi lisää hyviä neuvoja itsellesi ja muille, äänestäjille, ehdokkaille ja päättäjille

Työttömien ja koko yhteiskunnan uusi aktivointimalli

Yhteiskunnan osaset pitää saada toimimaan kokonaisjärjestelmänä optimaalisesti yhdessä. Voidaan lähestyä ylhäältä hallinnon tasolta alaspäin ja alhaalta ruohonjuuritasolta ylöspäin. Paikkakunnan tai suuremman alueen työttömät ja vapaaehtoiset pitää kutsua kokoon ideoimaan ja kehittämään. Vetäjinä voisi olla julkishallinnon, yritysten ja oppilaitosten edustajia. Olisi mietittävä alueen klusterit, jotka toimivat poikkitieteellisesti yhdessä ja joihin voisi sijoittaa työttömät tekemään jotakin. Työtön saa ehdottaa mihin ryhmään hän haluaa ja asiantuntijat arvioivat soveltuvuuden. On mahdollista vaihtaa ryhmää välillä ja saada kokemusta laaja-alaisesti.

Porkkanana työttömille ja vapaaehtoisille voisi olla ilmainen lounas ja välipalat. Keppinä työttömälle, jos ilman perusteltua syytä ei osallistu menettäisi nykyisen aktiivimallin mukaisesti päivärahasta. Työttömien osallistujien aktiivisuusehto pitäisi tulla näillä osallistumisella täytettyä, ellei työtön muuten onnistu saamaan osa-aikatyötä. Laaditaan jokaiselle tiekartta tehtäviin: Opiskelua, asioiden selville ottamista, ideointia, kehittelyä ja suunnittelua valitusta kohteesta. Tavoitteena on saada työttömät työllistettyä, heidän osaamista kehitettyä, antaa virikkeitä ja informoida puolin ja toisin, yrittäjille ja julkisille toimijoille uutta työvoimaa, kehittämisprojekteja. Kerätään ideoita vuorovaikutuksessa, aktivoidutaan, inspiroidutaan ja kehitytään. Kartoitetaan ongelmia ja kehityskohteita ja laitetaan niihin ratkaisijoita ja tekijöitä. Kokoontumispaikkana voisi olla jonkin koulun juhlasali tai muu kokoustila.

Alustavasti kolmena päivänä joko peräkkäisin, kerran viikossa tai kuukaudessa: 8 x 45 min. aamu- ja iltapäivällä + tee/kahviauot 2 x 15 min ja muut tauot 7 x 5 min, ruokatauko 60 min = 8 tuntia:

  1. Tiedotusta ja luentoja kehitettävistä kohteista, tekemättömistä töistä. Klustereihin jako esim. biotalous, digitalisointi, sosiaali- ja terveysala, markkinointi, julkishallinto, teollisuus, ympäristö, rakentaminen, koulutus jne. Vuorovaikutusta, ideointia, keskustelua työttömien, vapaaehtoisten ja vetäjien kesken. Lähes kaikki alueen työttömät kokoontuvat.
  2. Tiekartat klustereihin ja työnjako osallistujien kesken ja ideointia, suunnittelua, tiedotusta. Kokoonnutaan eri klusteriryhmien sisällä.
  3. Arviointi ja edelleen kehittäminen klustereittain ja kaikki klusterit yhdessä. Kaikki mukana olleet kokoontuvat ensin ryhmittäin ja sitten yhdessä.

Jatko harkinnan mukaan:

Kannattaviksi arvioutuja kohteita kehitetään eteenpäin, niin että saadaan tulosta ja hyötyjä aikaan. Tavoitteena on saada työttömille ja vajaakuntoisille jokaiselle paikka yhteiskunnassa. Myös vapaaehtoiset eläkeläiset voivat olla mukana mahdollisuuksiensa ja kiinnostuksensa mukaan. Työttömät voivat muodostaa yrityksen tai nivoutua muiden yritysten tai laitosten yhteyteen. Jos työtön tai vajaakuntoinen tarvitsee kuntoutusta, siitä tehdään suunnitelma, joka toteutetaan.  Kunkin osallistujan paras sopivuus eri tehtäviin selvitetään.

Voitaisiin järjestää myös yleisiä kaikille avoimia keskustelu- ja ideointitilaisuuksia yhteiskunnan eri asioista. Ne voisivat olla neuvoa antavina päättäjille. Tämä olisi lähidemokratiaa, jossa jokainen kansalainen voi vaikuttaa mielipiteillään. Voidaan tehdä sitten nettifoorumeita, joilla voidaan jatkaa keskustelua ja vuorovaikutusta, mutta kasvokkainen ja ryhmätyönä oleva vuorovaikutus on myös tärkeää. Ihmiset ja eri toimijat eivät aktivoidu riittävästi ja koordinoidusti toimi yhdessä, ellei heitä yhteiskunnan tai muiden toimesta aktivoida. Yksittäisen kansalaisen, työttömän on vaikea saada aikaiseksi tulosta, kun ei ole pääomaa, osaamista, yhteistyökumppaneita, paikkoja, välineitä. Tarvitaan järjestelmällistä ohjausta ja arviointeja mitä kannattaa tehdä ja sellaista mitä ei ole vielä tehty, mihin ei vielä ole toimijoita riittävästi tai niiden resurssit eivät riitä.  Hyvät ehdotukset ja ideat ja ryhmien saavutukset voidaan palkita jotenkin yhteisesti arvioituna. Mutta paras palkinto on tulos mitä ryhmät saavat aikaan jäseniensä kansalaiskunnon, ammattitaidon kehittymiseksi ja kannattavan yritystoiminnan käynnistämiseksi, työllistymiseksi, jolloin saadaan palkkaa ja/tai osinkotuloa.

Voidaanko mallintaa koko yhteiskunta osa-alueineen ja simuloida sitä eri muuttujin. Voidaan nähdä miksi jokin ei toimi hyvin, nähdään syitä, seurauksia, vaikutuksia, riippuvuuksia, korrelaatioita ja voidaan tehdä varmempia johtopäätöksiä. Kansalaisten ja päättäjien on hyvä ymmärtää koko yhteiskunnan toiminta paremmin, jolloin voidaan myös äänestää oikeammin ja tehdä parempia päätöksiä. Työttömien ja vapaaehtoisten resursseja ei kannata jättää hyödyntämättä. Ketään ei pidä aliarvioida, kaikilla on varmasti jotakin hyödyllistä annettavaa isänmaalleen ja koko maailmalle.

Tällä hetkellä siis ongelmana on, ettei suurta työttömien ja toimijoiden massaa saada toimimaan yhdessä tuloksekkaasti eikä hyödynnetä tehokkaassa vuorovaikutuksessa ilman hyvää ohjausta, vetäjiä ja kannustimia. Vaikka kirjoitetaan hajanaisia blogeja, mielipiteitä, ajatuksia ja ideoita, ne jäävät huomioimatta, hyödyntämättä ja toteuttamatta.

Veikko J. Pyhtilä, 23.3.2019