Mainostekoälyllä ei ole riittävästi tahdikkuutta, tunneälyä ja pyhyyden erottelukykyä

Mustako vai valkeako enkeli ohjaa valintoja?

Tekoälyssäkin jo heijastuvat ihmisten kieroutuneet valinnat. Kun tekoäly opetetaan tarjoamaan sisältöä, niin kuin suuri enemmistö ihmisistä toimii ja valitsee, johtaa se ihmisiä harhaan, pysymään lavealla tiellä, joka vie ihmisiä sielun onnettomuuteen.

Kun kuuntelin eräästä sovelluksesta hartaita lauluja, syötti se väliin ärsyttävää levotonta musiikkia ja kuvia häiritsevästi ja toistuvasti, kuin tarkoituksella häiritä pyhää tunnelmaa. Tekoälyä on ehkä vaikea tehdä erottamaan tällaista. Tämä antaa mainostajasta negatiivisen kuvan. Moni tuottaa ilmaista sisältöä, jos niistä joutuisi maksamaan palvelun alustan tarjoaja tekijänoikeusmaksut, tulisi se heille kalliiksi. Olisi hyvä, ettei asiayhteyteen sopimatonta mainostusta tulisi väliin häiriten sisällön tuottajan tarkoittamaa ilmettä, jos se vain on mahdollista. Silloin mainostajan mainostus voisi paremmin johtaa ostopäätökseen, se ei ainakaan olisi mahdollisesti estämässä sitä.

Pitäisi olla suhteellisuuden tajua, jos kuunnellaan rauhallista musiikkia, pitäisi mainoksienkin olla samaa tyyliä. Samoin muun median tuottamissa ohjelmissa, pitäisi ottaa huomioon tahdikkuus, ei kevyttä ja levotonta # harrasta ja rauhallista sovitusta sekaisin. Huonoa ohjelmistoa ei pitäisi tuottaa ja tarjota ollenkaan, mutta ihmiset pimeydessään tuottavat tällaista turmiollista aineistoa sekä itselleen että muille. Katumuksen merkkejä ei ole, vaan he paaduttavat itsensä yhä enemmän. Moni ihminen kuvittelee olevansa hyvä ja palvelevansa Jumalaa, mutta palveleekin Saatanaa. Ihminen on paulassa ja orjuudessa. Kunpa tämä avautuisi vielä Jumalan suuresta armosta ja pitkämielisyydestä heidän tunnolleen, että ehtisivät vielä tehdä parannuksen ja uskoa oikean Pyhässä Hengessä julistetun evankeliumin epäuskonsa ja muiden syntien anteeksisaamiseksi. Mutta pahalle ennustusten mukaan annetaan hetkeksi valta ja sitten tulee maailmanloppu. Voi joka Jumalan hylkää, mutta voi, voi, jonka Jumala hylkää!

Tässä oli muutama esimerkki maailman pahuudesta ja ihmisten omantunnon sokeuden aiheuttamasta hulluudesta. Jos ihminen elää rohkeasti synnissä, epäuskossa, turmeltuneen luontonsa himoissa, väärässä vanhurskaudessa ja kuitenkin saa ajallista menestystä ja tuntoa ei vaivaa synnit, on väärä rauha, silloin on ihmisellä todella vakava ja hälyttävä tila, koska Jumala ei enää nuhtele ja kurita ihmistä. Ihminen on jo Jumalan hylkäämä, eikä hän voi parannusta tehdä, ellei Jumala anna tuntoa.

Haluaisin vielä ja Jumala haluaa pelastusta suurimmillekin syntisille. Mutta Jumalan Henki ei nuhtele ihmistä ikuisesti, armonaikakin loppuu, Jumala sen yksin tietää, milloin. Tunnon tilikirjaan tallentuvat ihmisen kaikki valinnat, tulee paljon syntivelkaa, joka pitäisi pyyhkiä pois, että ihminen pelastuisi sekä ajallisesta että ikuisesta onnettomuudesta.

Poimintoja Bibliasta 1776, muutama ilmaisu muutettu nykysuomeksi.

Ef. 4:26  Vihastukaa ja älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea ylitse teidän vihanne. Älkää antako laittajalle sijaa.

Ilm. 3:19  Joita minä rakastan, niitä minä myös nuhtelen ja kuritan; niin ole siis ahkera ja tee parannus.

Sananl. 28:14  Autuas on se ihminen, joka aina pelkää; vaan joka sydämensä paaduttaa, se lankeaa onnettomuuteen.

Jes. 6:10  Paaduta tämän kansan sydän, ja anna heidän korvansa paksuksi tulla, ja sokaise heidän silmänsä, ettei he näkisi silmillänsä, eikä kuulisi korvillansa, eli myös ymmärtäisi sydämellänsä, eli kääntäisi itseänsä ja parannetuksi tulisi.

Jes. 63:17  Miksi, Herra, sallit meidän eksyä sinun teiltäsi, ja annoit sydämemme paatua, ettemme sinua peljänneet? Palaja palvelijasi tähden ja perimisesi sukukuntain tähden.

Jer. 5:6  Sen tähden pitää jalopeuran, joka metsästä tulee, repimän heidät rikki, ja suden korvesta pitää haaskaaman heitä ja pardin pitää vartioiman heidän kaupunkejansa, ja kaikki, jotka niistä tulevat ulos, pitää raadeltaman; sillä heidän syntejänsä on juuri monta, ja he ovat paatuneet tottelemattomuudessansa.

Hes. 2:4  Mutta ne lapset, joiden tykö minä sinun lähetän, ovat niskurit ja paatuneet sydämestä; niille pitää sinun sanoman; näin sanoo Herra, Herra:

Hes. 3:7  Mutta Israelin huone ei tahdo sinua kuulla, sillä ei he tahdo kuulla itse minuakaan; sillä koko Israelin huoneella on kova otsa ja paatunut sydän.

Hoos. 13:8  Minä tahdon heitä kohdata niin kuin karhu, jonka pojat ovat otetut pois, ja reväistä heidän paatuneen sydämensä rikki, ja tahdon heidät siellä syödä ylös, niin kuin jalopeura; metsän pedot pitää heidät rikki repimän.

Mark. 6:52  Sillä ei he ymmärtäneet leivistäkään, vaan heidän sydämensä oli paatunut.

Mark. 8:17  Ja kun Jeesus sen ymmärsi, sanoi hän heille: mitä te ajattelette, ettei teillä ole leipää? ettekö te vielä huomaa, ettekä ymmärrä? vieläkö teillä nyt on paatunut sydän?

Joh. 12:40  Hän sokaisi heidän silmänsä, ja paadutti heidän sydämensä, ettei he näkisi silmillä, eikä ymmärtäisi sydämellä, ja kääntäisi itseänsä, ja minä parantaisin heitä.

Ap. t. 19:9  Mutta kuin muutamat heistä paatuivat ja ei uskoneet, vaan panettelivat Herran tietä yhteiselle kansalle, meni hän pois heidän tyköänsä, ja erotti opetuslapset, ja puhui joka päivä yhden miehen koulussa, joka kutsuttiin Tyrannus.

Room. 9:18  Niin hän siis armahtaa, ketä hän tahtoo, ja paaduttaa, kenenkä hän tahtoo.

Room. 11:7  Kuinkas siis? Jota Israel etsii, sitä ei hän ole saanut; mutta valitut sen ovat saaneet ja ne muut ovat paatuneet,

Room. 11:25  Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, ettette itsellänne ylpeilisi, että paatumus on puolittain Israelille tullut, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen.

2. Kor. 3:14  Vaan heidän taitonsa olivat paatuneet. Sillä tähän päivään asti, kuin vanhaa Testamenttia luetaan, pysyy se peite ottamatta pois, joka Kristuksessa lakkaa.

Ef. 4:19  Jotka, sitten kuin he olivat paatuneet, antoivat ylen itseänsä haureuteen ja tekivät kaikkinaista saastaisuutta ylenpalttisessa himossa.

Hepr. 3:8-9  Niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui kiusauksen päivänä korvessa, Kussa teidän isänne minua kiusasivat: he koettelivat minua, ja näkivät minun työni neljäkymmentä ajastaikaa.

Hepr. 3:13  Vaan neuvokaa teitänne keskenänne joka päivä, niin kauan kuin tänään sanotaan, ettei joku teistä synnin petoksen kautta paatuisi.

Hepr. 3:15  Kuin sanotaan: tänään, jos te kuulette hänen äänensä; niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui.

Hepr. 4:7  Määrää hän taas yhden päivän, niin pitkän ajan perästä, ja Davidin kautta sanoo: tänään, (niin kuin sanottu on) tänään, jos te kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako teidän sydämiänne.

 Heprealaiskirje 3

1 Sen tähden pyhät veljet, jotka taivaallisessa kutsumisessa osalliset olette! ottakaa vaari siitä apostolista ja ylimmäisestä Papista, jonka me tunnustamme, Kristuksesta Jeesuksesta,

2 Joka on uskollinen sille, joka hänen tehnyt oli, niin kuin Mooseskin koko hänen huoneeseensa.

3 Mutta tämä on sitä suuremman kunnian ansainnut kuin Mooses, että sillä suurempi kunnia huoneesta olisi, joka sen rakensi, kuin itse huoneella.

4 Sillä jokainen huone on joltakin rakennettu; mutta joka kaikki rakensi, se on Jumala.

5 Ja Mooses tosin oli uskollinen kaikessa hänen huoneessansa, niin kuin palvelija, niiden todistukseksi, joita sitten sanottaman piti;

6 Mutta Kristus niin kuin Poika ylitse huoneensa, jonka huone me olemme, jos me muutoin uskalluksen ja toivon kerskaamisen loppuun asti vahvana pidämme.

7 Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: tänään, jos te kuulette hänen äänensä,

8 Niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui kiusauksen päivänä korvessa,

9 Kussa teidän isänne minua kiusasivat: he koettelivat minua, ja näkivät minun työni neljäkymmentä ajastaikaa.

10 Sen tähden minä närkästyin tämän sukukunnan päälle ja sanoin: aina he eksyvät sydämellänsä, mutta ei he tunteneet minun teitäni,

11 Niin että minä vannoin minun vihassani: ei heidän pidä minun lepooni tuleman.

12 Katsokaa, rakkaat veljet, ettei teissä joskus olisi kelläkään paha, uskoton sydän, joka elävästä Jumalasta luopuisi,

13 Vaan neuvokaa teitänne keskenänne joka päivä, niin kauan kuin tänään sanotaan, ettei joku teistä synnin petoksen kautta paatuisi.

14 Sillä me olemme Kristuksesta osallisiksi tulleet, jos me muuten aletun uskon loppuun asti vahvana pidämme,

15 Kuin sanotaan: tänään, jos te kuulette hänen äänensä; niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui.

16 Sillä koska muutamat sen kuulivat, niin he vihoittivat hänen, vaan ei kaikki, jotka Egyptistä Mooseksen kautta läksivät ulos.

17 Mutta keille hän neljäkymmentä ajastaikaa vihainen oli? eikö niille, jotka syntiä tekivät, joiden ruumiit korvessa hukkuivat?

18 Mutta keille hän vannoi, ettei heidän pitänyt hänen lepoonsa tuleman? eikö uskomattomille?

19 Ja me näemme, ettei he voineet epäuskon tähden sinne tulla.

Kun ihmisten tavoitteena on vain tämän ajan tarpeet, niin he eivät välitä ja kiinnostu tavoitella sielun todellista kestävää iloa, rauhaa ja ikuista autuutta. Leveästä portista sisään meneminen ja lavea tie on edelleenkin suurimman osan ihmiskunnasta valinta, vain hyvin harvat menevät tosissaan sisään ahtaasta portista ja valitsevat kaidan tien.

Seuraavana ratkaisuja hyvän ja pahan valintaongelmiin:

Taivaallinen esimaku ja ikuinen autuus

Veikko J. Pyhtilä, 28.4.2019