Ongelmien alkujuuret ja perusratkaisut

Ongelmien alkujuuret ja perusratkaisut

Vanhaa aikojen alusta tullutta viisautta ja tietoa ihmisille ei pidä hylätä! Ihminen on ylpeydessään ja pimeässä viisaudessaan johtamassa itsensä ja muut sekä ajalliseen että ikuiseen onnettomuuteen. Älä kulje harhaanjohtavien uskontojen, aatteiden ja virtauksien mukaan ja mukana, vaikka niillä olisi miljardeja kannattajia! Toivottavasti löydät oikean kaidan tien, jolla valitettavasti on vain vähän kulkijoita!

Olla kuuliainen Jumalan äänelle, eikä pimentyneen järjen, turmeluksen, pahan maailman ja paholaisen äänelle

Hengelliset ongelmat

Ilman Pyhää Henkeä ihminen yrittää omasta voimastaan ja järjestään olla hyvä, noudattaa sääntöjä, harjoittaa itseänsä jopa askeesilla, pakottaa muitakin samaan omaan vanhurskauteen tai sitten ihminen antaa pahoille vieteillensä vallan, palvelee epäjumalia, viihdettä, huumeita, mammonaa, hekumaa, harjoittaa väkivaltaa, tavoittelee turhaa kunniaa, ylivertaisuutta, suuruutta, on vallanhimoinen ym., on syntien orja.

Hengellisesti kuollut ihminen tarvitsee herätystä Pyhältä Hengeltä, joka johdattaa sitten ihmisen sellaisten uskovaisten luo, joilla on Pyhä Henki ja joilta ihminen voi saada syntien päästön, kun ihminen tulee valkeuteen synteinensä. Näin ihminen saa Pyhän Hengen ja rauhan sieluunsa, hänestä tulee uusi luomus, pääsee vapaaksi syntien painolasteista ja saa hengellistä iloa. Siitä seuraa, että ihminen haluaa taistella syntejä vastaan, haluaa säilyttää Jumalan rauhan sydämessään. Pyhän Hengen voimin ihminen jaksaa vaeltaa kaitaa tietä taivaaseen. Mutta kuitenkin tulee matkan varrella heikkoutta, vanha turmeltunut osa, sielun vihollinen ja maailma tahtoo saada voittoja, niin että tarvitsee hyviä neuvoja heikkoihin hetkiin ja yhä uudelleen, rippiäkin, synninpäästöä, seurakuntayhteyttä, omantunnon hoitamista, rikkeiden korjaamista Jumalan ja ihmisten välillä. Näin ihminen säilyttää elävän uskon, rakkauden, toivon ja hyvän omantunnon ja Pyhän Hengen voiman, jolla jaksaa kulkea lopulliseen ikuiseen päämäärään.

Maalliset ongelmat

Ihmisille on annettu hengen ja ruumiin voimia, järkeä ja mahdollisuuksia kartoittaa ja ratkaista ongelmia. Niitä on käytettävä, sillä kaikki ongelmat eivät ratkea itsestään. Yhteistyössä ja yhteydessä muihin voidaan saada enemmän aikaa kuin yksin. Toisaalta somessa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa voi mennä hukkaankin aikaa, olisi itsenäisestikin itse kunkin paneuduttava ongelmiin ja tuotava ratkaisunsa esitteille muiden arvioitaviksi. Olisi käytettävä aika hyödyllisesti, sillä sitä on vähän, että saavutettaisiin hyvät tavoitteet.

Näillä sivuilla on käsitelty paljon erilaisia ongelmia ja ratkaisuja niihin. Voitte lähettää linkin omille sivuillesi, mitä ratkaisuideoita teillä on eri ongelmiin. Ongelmienratkaisusivuston idea on hyvä ja siitä tulisi todella hyödyllinen, jos mukaan tulisi aktiivisia osallistujia runsaasti. Näin voisimme yhdessä rakentaa hyvän digitaalisen alustan ja muodostuisi yhteisö, joka ratkaisisi ongelmia tehokkaasti ja idearikkaasti.

Kaikista asioista ei pidä tehdä ongelmaa eikä tule ongelmaa. Jotkut ongelmat ratkeavat vasta tulevaisuudessa tai ongelmia tulee lisää ja uusia. Suhteemme ongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin vaikuttavat lopputuloksiin.

Tervetuloa yhteisöömme!

Veikko J. Pyhtilä, 8.1.2020