Miten edistäisimme yhteistä hyvää ja samalla omaa hyvää

Vihreä ja sininen maapallo

Isot internet-yhteisöt ovat saaneet paljon ja nopeasti tulosta aikaan esimerkiksi tietokoneohjelmistojen kehityksessä on ollut monta arvioimassa ja kehittämässä. Ja yleensäkin vain palautteiden antaminen kuulumatta yhteisöön on vienyt kehitystä eteenpäin. Ilman näitä emme nauttisi nykyisin hyvin toimivista ja monipuolisista, kohtuuhintaisista ja jopa ilmaisista ohjelmista.  Pienikin panostus miljoonilta ihmisiltä saa valtavasti aikaan yhdessä. Jos on sellainen asenne, ettei mitään haluaisi antaa muille ilmaiseksi ja jos näin kaikki tekisivät, ei mikään olisi kenellekään ilmaista. Mitä enemmän miljardit ihmiset jakavat ilmaiseksi yhteiseksi hyväksi sitä enemmän he myös saavat ilmaiseksi. Jos ihmiset tyytyisivät kohtuullisesti tarpeisiinsa, ei niitä tarvitsisi tuottaa yli maapallon ja luonnon kestokyvyn.

Kaikki yhteisöt, yksilöt ja infra pitäisi saada toimimaan yhdessä tuloksekkaasti ja haittoja tuottamatta kenellekään ja mihinkään. Voisiko tässä auttaa valtava tietomäärä mitä nykyisin on ja saadaan. Ja tekoäly, millä voisi arvioida ja indikaattoreillakin, miten koko maailma yhdessä toimii ja miten sitä voisi vielä optimoida. Kun saataisiin tehtyä hyvät toimintamallit ja ohjeet niin ihmisille kuin laitteille, voisi säästyä aikaa, kustannuksia, luontoa, terveyttä jne. Tämä vaati miljardien toimijoiden yhteistyötä ja yhdessä toimimista. Nytkin uuden koronaviruksen COVID-19 leviämisen estämiseksi ja hoitomuotojen löytämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan laajaa ja tehokasta kansainvälistä yhteistyötä. Ei voida olla vahingoniloisia, kun kilpailijoiden talous kärsii, koska silloin heillä ei ole varaa ostaa meiltäkään niin paljon. Ja ennen pitkää meilläkin voi olla laajana virusinfektio.

Kukin toimiala on erikoistunut hoitamaan ja kehittämään omaansa. Mutta tämän lisäksi nämä kaikki pitäisi saada vielä toimimaan optimilla tavalla yhdessä yhteiseksi hyväksi ja yhteisten ongelmien estämiseksi. Markkinatalous on korostanut kilpailua ja maailma on kehittynyt, mutta on tullut paljon yhteisiä haittoja ja ongelmia. On vieläkin köyhyyttä, aliravitsemusta, alhaista koulutustasoa, sotia, ympäristöongelmia, eriarvoisuutta ym. Pitäisi siirtyä itsekkyydestä ja oman voiton tavoittelusta yhteisen hyvän tavoitteluun, joka koituu samalla omaksikin hyväksi pitkällä tähtäimellä. Markkinatalous pitäisi muuttua optimilla tavalla yhdessä toimivaksi taloudeksi kaikkien hyväksi. Voisivatko esineiden internet ja henkilöiden internet auttaa tallennettavan tiedon ja tekoälyn kanssa näissä. Lisäksi tietenkin ihmiset olisivat aktiivisina ja osaavina toimijoina. On opittava toimiaan tuloksekkaasti ja tehokkaasti yhdessä ja hallitsemaan isoja kokonaisuuksia.

Miten yksilöinä voisi toimia. Ideoita voi tulla mieleen ilman pinnistelyä, kun ihminen on rentoutunut ja vaikka kävelylenkillä. Idea voi synnyttää muissa taasen uusia ajatuksia ja ideoita ketjureaktiomaisesti. Ideoita voi arvioida ja yhdistellä niistä uusia jalostuneempia ideoita. Maailmanlaajuisesti pystytään pitämään aivoriihtä mobiililaitteiden ja internetin välityksellä. Ei tarvitse pitää tunteja kestäviä aivoriihiä ja palavereita, vaan voi pidemmän ajan kuluessa olemalla yhteydessä muihin, silloin kun sopii toimien yhteisönä. Ihmisillä on paljon asenteita, jotka estävät toimimaan yhdessä. Itsekkyys on lujasti kiinni ihmisissä, en minäkään, kun ei muutkaan. Ja tuloksellista ketjureaktioita ei pääse syntymään ja monet ongelmat jäävät ratkaisematta ja tulee uusia ongelmia. Ihmiset sanovat, ettei heillä ole aikaa, rahaa, osaamista eikä voimavaroja. Mutta eikö yhdessä pidemmällä ajalla niitä tule omaksi osaksikin, kun yhdessä on enemmän kuin yksin. Kun kaikki olisivat kortena keossa, siitä tulisi suuri keko aikaa, rahaa, osaamista ja voimavaroja tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Vajaakuntoiset, eläkeläiset ja työttömätkin voivat tehdä hieman vapaaehtoistyötä osallistumalla edes palautteiden antamiseen ja olla mukana maailmanlaajuisessa tai sopivankokoisessa ryhmässä aivoriihessä ideoiden tuottamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Tämän sivuston yhtenä tarkoituksena on patistaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan yhdessä. Suunnitelmissa on tehdä tästä sivustosta maailmanlaajuinen aluksi ainakin englannin kielellä. Tällöin kävijöitäkin tulee ja sivusto saa näkyvyyttä paljon enemmän. Tämänkin sivuston kautta voi rakentua yhteisöksi, jossa voidaan oppia toimimaan optimilla tavalla yhdessä sekä omaksi, että yhteiseksi hyväksi. Voimme antaa ja saada ideoita, arvioida niitä ja hyödyntää niitä. On lyhytnäköistä ajatella vain omaa etua, koska pitkällä aikavälillä siinä sahaa omaa oksaansa alta. Taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus maailmassa ovat siitä todistamassa. On tosin paljon sellaista mille ihmiset eivät voi, vaan luonnonlait ja hyvä ja paha henkivalta taistelevat keskenään. Ihmisten pitäisi antaa aina hyvän henkivallan johdattaa itseään, se on se mitä ihmiset ainakin voisivat tehdä.

Veikko J. Pyhtilä, 25.2.2020