Nykyinen ja uusi suunta maailmassa, arvioita

Veikko J. Pyhtilä, 9.5.2020

Joutsen keväällä
Joutsen keväällä

JÄSENTELY JA JÄRJESTÄMINEN AUTTAVAT HALLITSEMAAN KAAOSTA JA ONGELMIA, SUUNNITTELEMAAN JA TOTEUTTAMAAN RATKAISUJA.

Kartoita nykyinen tilanne ja miten se voi tai pitäisi muuttua! Se voi antaa virikkeitä muutoksille ja uudistuksille elämässäsi, yhteisöissä, yrityksissä ja yhteiskunnassa.

NykytilanneSuunnan muutos
Voimakas kaupungistuminen ja maalta kaupunkeihin muutto. Tiivis kaupunkirakenne.Maaseutu vahvemmaksi, hajautettu asuminen. Suunta kaupungeista maaseudulle. Hajautettu kaupunkirakenne.
Globalisaatio tuotannossa. Matkailu vilkasta maasta toiseen.Paikallistuminen tuotannossa. Kotimaassa matkailu arvostetummaksi.
Liian vähän yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisussaLisää yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisussa
Odotetaan ja matkitaan muita liiankin paljonPyritään myös enemmän itsenäisesti ratkomaan ongelmia ja sovittamaan ne paikallisesti
Riippuvuus muista maista, kaukotuotantoEnemmän riippumattomuutta muista, omavaraisuutta enemmän, lähituotanto
Suuret jäykät organisaatiot ja tuotantoyksikötPienet ketterät toimijat kuitenkin tekevät paljon yhteistyötä, räätälöitävä lähituotanto
Ylikulutus, paljon ympäristöä pilaavaa ei välttämätöntä tuotantoa.Kaikille välttämättömät perustarpeet, kerskakulutuksen väheneminen. Tyydytään vähempään.
MaterialistisuusHenkistyminen
Liian huono varautuminen kriiseihin. Vähäiset ja sopimattomat varmuusvarastotParempi varautuminen riskeihin ja tulevaisuuden mahdollisiin yllättäviin ongelmiin. Varmuusvarastot suuremmiksi.
Arvot sekaisin. Kuljetaan samaa rataa, vaikka suunta väärä.  Moraali useissa asioissa yhteiskunnallisesti parantunut, mutta iankaikkisuusnäkökulmasta huonontunut.Arvojen tarkistus, uusi valinta ja painotus, mitkä hyviä, olennaisimpia ja tärkeimpiä. Moraali jonkin verran paranee ajallisissa asioissa, toisaalta huononee iankaikkisuusnäkökulmasta.
Maailma ohjautuu kaaosmaisesti ja markkinavoimien tai diktaattorien johdattelemina. Epäjärjestelmällisyys.Johdetumpi, harkitsevampi, järjestelmällinen, tieteeseen ja käytännöllisyyteen enemmän perustuva. Kansalaisyhteiskunnan painoarvo lisääntyy.
Aloja, joissa ei huomioitu riskejäRiskittömät alat lisääntyvät
Terveydenhuolto riittämätön. Tieteen ja koulutuksen rahoitus ja arvostus samalla tai vähennetyllä tasolla. Perustukimusta ei arvosteta niin paljoa ja halutaan nopeata kaupallistamista.Terveydenhuolto kehittyy nopeammin. Tieteen ja koulutuksen arvo korostuu ja ne saavat enemmän varoja ja huomiota. Biotieteiden ja perustutkimuksen merkitys kasvaa, joilla merkitystä tuleviin ongelmiin.
Rakentamisessa ei huomioitu infektioriskejä riittävästi. Suuret yleiset yhteiset tilat.Infektioriskeiltä suojaavaa rakentamista. Enemmän eristettyjä osastoja.
Suurien joukkojen tapahtumia ja kokoontumisiaVain muutamalle henkilölle suunnattuja tapahtumia
Ratkotaan asioita pääpirteittäin, ruohonjuuritaso liian vähän huomioitu. Pienet laiminlyönnit aiheuttavat suuria ongelmia.Yksityiskohdat ja ruohonjuuri taso enemmän mukaan huomioiduksi. Ruokatorilta levisi virus, joka mullisti maailmaa, on huomioitava pienetkin asiat, joista voi seurata suurta.
ItsekkyysOlemme samassa veneessä
Vähän osallistumista ja ideointia. Ideat eivät tarkoituksenmukaisia, turhaan kulutukseen.Osallistuminen ja ideointi lisääntyy. Kokonaan jotakin uutta ja todella merkitsevää nykyisien uhkaavien ongelmien ratkaisuihin
Yhteiset asiat eivät kaikkia kiinnosta eivätkä kosketa. Välinpitämättömyys, huolettomuus joillakin.Kaikkia koskettaa ja joutuvat olemaan osallisia jollakin tavalla yhteisten asioiden hoidosta ja vaikutuksista.
Asioiden, syiden, seurausten ja riippuvuussuhteiden selville ottaminen ei riittävää. Tarvitaan kokemusta ja tietoa mihin asiat kehittyvät.Perusteellinen selvitys asioiden syistä, seurauksista ja riippuvuussuhteista. On saatu lisää tietoa ja kokemusta ja kehitetty uusia ratkaisuja.
Päättämättömyys, hitausPäättäväisyys, nopeampi toiminta
Ongelmia ei ratkota tehokkaastiOngelmia ratkotaan tehokkaammin.
Kaikista saavutetuista eduista ei luovuta helposti.Useista saavutetuista eduista joudutaan luopumaan.
Sotimiseen on varaa ja aiheuttaa infraan tuhoa ja ihmisille vahinkoa.Sotimiseen ja aseisiin ei ole varaa, koska ongelmia on muutenkin niin paljon jo maailmassa.
Digitalisaatio ja verkot alihyödynnettyjä.Digitalisaatiota ja verkkoja hyödynnetään entistä enemmän.
Yrityksillä ei suunnitelmia ja varautumista poikkeusoloihin eikä vaihtoehtoisia ansaintamuotoja. Muuntumiskyky huono. Ei vararahastoja huonoihin aikoihin.Yrityksille suunnitelmia ja varautumista poikkeusoloihin ja vaihtoehtoisin ansaintamuotoihin. Muuntumiskyky nopeaksi. Kerätään vararahastoja huonoille ajoille.
Yksityishenkilöillä liian paljon velkaa ja vähän säästöjä.Yksityishenkilöt ottavat vähemmän velkaa ja lisäävät säästämistä.
Pyritään jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ja rahapolitiikka ja markkinatalous keskiössä. Velkaantumista ei ole saatu kuriin. Kerätään omaisuutta harvoille. Rikastumisen tavoittelu joillakin. Nopea kasvu kaikkia riskejä huomioimatta.Pyritään elämän laadukkuuteen ja etsitään muita keinoja yhteiskunnan hyvinvoinnin säilyttämiseen ja lisäämiseen kuin taloudellinen kasvu ja rahapolitiikka. Omaisuus keräytymään useammalle vaikkakin pienempänä, mutta kohtuullisena. Vakaampi kehitys ja riskien kartoitus.
Ei ole ollut aina välitöntä pakkoa muutoksille.Tulee uusia ongelmia, jotka pakottavat muutoksille.
Ennustettavuus kohtuullista.Ennustettavuus entistä vaikeampaa.
Ihmiset ovat kuvitelleet, että asiat ovat hallinnassa tai saadaan hallintaan.Tullut ongelmia, jotka ovat ihmisten vaikeasti hallittavissa ja tarvitaan entistä enemmän viisautta.
Useilla vaikkakaan ei kaikilla on ollut erittäin hyvää aikaa.Uusia odottamattomia ongelmia tulee. Hyvä aika ei ole itsestään selvyys.
Ei tiedetä kaikkia sekä sisäisiä että ulkoisia vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Liian vähän ideointia, systemaattista läpikäyntiä ja konkretiaa. Uudet ja nykyiset tilanteet jäsentymättömiä. Odottelu mitä tapahtuu ja muut tekevät jarruttaa yksilöiden ja yhteisöjen toimeliaisuutta.Sisäiset ja ulkoiset mahdollisuudet ja uhat, vahvuudet ja heikkoudet selkenevät ja niitä ratkotaan paremmin ja yksityiskohtaisemmin. Tulee enemmän osallistujia talkoisiin. Yhä useampi yksilö ja yhteisö tekevät konkreettisesti jotakin, eivätkä pysähdy odottamaan mitä muut tekevät.

Kartoittakaa lisää! Tutkailkaa nykyistä ja arvioikaa tulevaa. Aika näyttää mihin todella mennään. On voittajia ja häviäjiä, mutta kaikille pitäisi saada säilymään ja tulemaan kohtuullinen elämä vähintään.