Parempi yhteiskunta- ja maailmanjärjestys

Veikko. J. Pyhtilä, 23.2.2022

Vihreä ja sininen maapallo

Ongelmia

Kansainvälistä oikeutta ja sopimuksia rikotaan. Tehdään sopimuksia, jotka rajoittavat yleismaailmallisesti tunnustettujen itsenäisten valtioiden itsemääräämisoikeuksia. Ihmisten perusoikeuksia ei kaikilla ole. Jos sanoo mielipiteen nykyhallintoa vastaan, voi joutua hankaluksiin, surmatuksi tai vankilaan, ei pääse kansanedustajaehdokkaaksi. Vaalia väärennetään. Opposition ja oikean totuuden ääni ei saa kuulua. Propaganda, vääristely, suurentelu, vähättely ja väärä tunteisiin ja historiaan vetoaminen. Väärä todistelu itsestä ja lähimmäisistä. Väärät ja kohtuuttomat tuomiot. Lainsäädäntö ei ole eettistä ja Jumalan tahdon mukaista. Lahjonta. Mafia. Rikollisuus. Itsekkyys. Oman edun ja suuruuden tavoittelu muiden kansalaisten ja kansakuntien kustannuksella. Pidetään itseä ylivertaisesti parempana muita, eikä nähdä omia virheitä ja heikkouksia.

Demokratia ei toimi eikä ole aito. Puolueita on vain yksi, jolla diktatuuri tai kaksi, jolloin kansa on kahtiajakautunut, ei ole hyvin ja oikein toimivaa monipuoluejärjestelmää. Kaikilla täysikäisillä kansalaisilla ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettua ehdokkaaksi. Naiset ovat alistetussa asemassa miehiin verrattuna.  Valta ja rikkaudet keskittyvät harvojen käsiin. Oppositio ei voi toimia täysin vapaasti, eikä voi tuoda hyviä ideoita ja vaihtoehtoja esille. Suuruudenhulluus, halutaan olla suurvalta ja alistaa pienempiä kansoja. Veljeskansatkin ovat sodassa keskenään ja vahvempi alistaa heikompaa aiheuttaen epäsopua ja katkeruutta kansojen ja ihmisten välille. Kylvetään katkeruutta ja eripuraisuutta väärällä vaikuttamisella ja toiminnalla, hajota ja hallitse periaatteella. Vallan ja väärälaisen kunnian tavoittelu, vainoharhaisuus, epäluulot, katkeruus, viha. Isot ja vahvat sortavat pieniä ja heikkoja. Enemmistöt sortavat vähemmistöjä. Disinformaatio, valehtelu ja vääristely myrkyttää ihmisten ja kansojen välejä, saa aikaan eripuraisuutta ja vihaa. Ihmisten, johtajien sanoihin ei voi luottaa. Kansa ei ole valistunutta ja kypsää demokratiaan, ei ole aktiivinen yhteiskunnallisissa ja maailmanpoliittisissa asioissa, jättää äänestämättä. Alistuu pelon ja pelottelun alle, diktaattorien ja autoritaaristen hallintojen alle.

Turvaudutaan väkivaltaan, armeijaan ja turvakoneistoon. Sotilasjuntta, autoritaarinen hallinto hallitsee omassa kuplassaan välittämättä koko kansan eduista ja oikeuksista. Armeija ja turvakoneisto tukee epäoikeudenmukaista hallintoa ja väkivaltaa, sotia. Hyökätään väärin perustein toisia valtioita ja kansalaisia vastaan ja aiheutetaan tunnottomina ja sydämettöminä, säälimättöminä paljon tuhoa ja kärsimystä. Ei ole opittu historiaa, mihin Hitlerin suuruudenhulluus, viha ja sen kannatus vei kansan ja raunioitti infraa ja paljon kuoli ja haavoittui ihmisiä. Luotetaan aseisiin, korkean teknologian sotakoneistoon, armeijoihin. Kuvitellaan että voidaan kestävää valtaa pitää yllä sota- ja turvakoneiston avulla, kun kuitenkaan tavallinen kansa ei halua sitä. Sodat saavat paljon tuhoa infralle, kärsimystä luonnolle ja ihmisille. Sotateollisuus lisää ympäristöongelmia, vie resursseja kansalaisia ja ympäristöä hyödyttäviltä kohteilta.

Ratkaisuja

Historia jo opettaa, miten kävi Hitlerin ja Saksan kansan, kun eivät syrjäyttäneet jo heti alussa tällaista johtajaa ja hallintoa. Ei pidä ruveta ajattelemaan maailman herruutta ja suurvalta-aseman tavoittelua, pienessä ja oikeudenmukaisessa maassa ja valtiossa ollaan usein onnellisempia, kuin pakkovallan alla, jota ylläpitää armeija, turvakoneisto, propagandan, pelon ja lahjonnankin avulla.

Jokaisella kiellellä ja kansallisuudella tulisi olla vähintään itsehallinto, jos se on riittävän suuri ryhmä alueellisesti siihen. Kansojen, rotujen ja kielien pitää tulla sovussa toimeen keskenään, alistamatta ja sortamatta ketään tasa-arvoisina.

Kansan, armeijan ja turvakoneiston pitäisi syrjäyttää itsekäs, suuruudenhullu, vahingollinen, itsevaltias ja epärehellinen hallinto yksissä tuumin. Koska valta menee helposti päähän, perustuslaissa ei pitäisi presidentille eikä ministereille, kenellekään antaa liikaa valtaa ja kausien pituus rajoittaa esim. kahteen kauteen enimmillään. Opposition ja monenlaisten eri henkilöiden pitää antaa toimia vapaasti, kehittyä ja harjaantua hyviksi hallinnossa ja kilpailijoiksi nykyhallinnolle, silloin vaaleissa on useita hyviä ehdokkaita ja varaa mistä valita, ettei autoritääristä hallintoa pääse kehittymään. Nollatoleranssi kaikenlaiselle vääryydelle, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomuksille.

Väkivalloin pystytetty kommunismi ei historiassa ole osoittautunut edistykselliseksi, eikä siinä edes vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa kaikkien kansalaisten ja kansakuntien kesken noudateta. Hyvä demokratia, etiikka, sekatalous, jossa sekä markkinataloutta että julkista, on vienyt kansakunnan kehitystä eteenpäin parhaiten yhteiskunnalliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen ja kansalaisten onnellisuuteen. Yhteiskunta, jossa hyvät hengelliset ja eettiset arvot ovat suosiossa, tuo kestävyyttä, uskoa ja toivoa niin ajalliseen kuin iankaikkiseen onneen.

Viisastukaa kansalaiset ja hallitsijat. Hankkikaa oikeaa luotettavaa tietoa, opiskelkaa ja oppikaa kokemuksista. Älkää opetelko kantapään kautta vanhoja virheitä, mitä historiassa on tehty. Kehittäkää, uudistakaa. Älkää himoitko muiden omaisuutta, maa-alueita ja kansoja ja valtioita itsellenne ja valtanne alle. Älkää alistako muita. Ei ole kunniallista se että, suurvalta-asema saadaan ja sitä pönkitetään väkivaltakoneistolla ja kierolla vaikuttamisella, vaan kaikki kansalaiset yhdessä rakentavat ihanneyhteiskuntaa, jossa todella kaikilla on hyvä ja onnellista olla.  Keskittykää kehittämään jo saatua omaa maatanne, asuma-aluettanne, älkää sotkeutuko liiaksi ja vaikuttako muiden asioihin etupiiriajattelun pohjalta. Yleismaailmallista etiikkaa ja moraalia tulee ja on hyvä vaalia. Jos muut tekevät väärin, älkää me tehkö väärin, se ei oikeuta meitä tekemään väärin. Tehkää ja tehkäämme parannus ja jokapäiväistä parannusta, tunnustaen virheitä ja pyytäen anteeksi ja antaen anteeksi ja korjaten ja korvaten aiheutettuja vahinkoja muille ja itsellemme! Jokaisella on ihmisarvo, kukaan ei ole ylivertainen muita, älkäämme kuvitelko ja uskotelkokaan sitä. Jokaisella on omat vahvuudet, heikkoudet ja pahat taipumukset, kunnianhimo yms., jotka pitää hallita Hyvän Hengen voimalla aiheuttamatta vahinkoa itselle, muille ja kokonaisille kansakunnille.

Mitä väkivallalla ja sodalla lopulta voittaa. Ihmisen elämä on lyhyt, kaikesta on luovuttava, suuresta ajallisesta valtakunnasta, vallasta, rikkaudesta ja kunniasta. Onko loppupaikka sitten ikuinen taivas vai helvetti, vain sillä todellisuudessa on arvoa ja merkitystä.

Venäjästä tarua vai totta

Venäjän ja Putinin huono itsetunto ehkä panee pullistelemaan aseilla ja armeijalla esittämään kovaa jätkää. Venäjällä on huono rakennuskanta monilla tavallisilla ihmisillä, kaupunkeja kylläkin on kohennettu, tuhlaavat paljon asevarusteluun ja tavallinen kansa on melko köyhää. Venäjän suurvallasta pidetään kiinni armeijan, aseiden, turvakoneiston ja joiltakin nykyaikaisilta ja kehittyneiltä näyttävien kohteiden avulla, jos oikein pelkistetään. Ei ole kehumista, Venäjä ja Putin elää 1930-lukua henkisesti, jolloin Hitler ja Stalin jumaloivat sotaa, valtiollista suuruutta. Nykyajan fiksu maailma ja ihminen, joka ei halua enää sotaa ja väkivaltaa ja haluaa aitoa demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, on kaukana Putinin ihanteista. Venäjä on ollut noin 90 vuotta jäljessä länsimaista. Armeija ja turvakoneisto tottelee nöyrästi Putinia, joka maksaa niille hyvän palkan. Tällainen vaikutelma ainakin tulee. Putinin ja hänen hallintonsa aggressiivinen toiminta, epärehellisyys, vääristely ja kansainvälisen oikeuden rikkominen ei tuo kunniaa Venäjälle ja Putinille itselleen.

Venäjä on monta vuosikymmentä pitänyt vallassaan alistanut useita muita kansoja ja vieläkin pyrkii osan niistä itsenäistyttyä pitämään heitä otteissaan, josta kansallisuudet muut kuin venäläiset eivät pidä. Venäläisiä on muuttanut aikoinaan ja jäänyt nyt useisiin entisiin neuvostotasavaltoihin ja he ovat vähemmistönä. Heidän pitäisi tyytyä siihen eikä olla edelleenkin herroina tai jos eivät tule toimeen alkuperäisväestön kanssa muuttaisivat takaisin Venäjälle, joka on pinta-alaltaan laaja maa. Siellä olisi tilaa rakentaa uusia asuinpaikkoja, tosin laajojen liikenneverkkojen rakentaminen tulee kalliiksi. Turvakoneisto, armeija ja sotiminen vie paljon varoja, jotka voisi suunnata uusien asuntojen rakentamiseen, uusien työpaikkojen ja tuotantolaitosten investointeihin. Ison turvakoneiston henkilöstö voisi siirtyä muihin ammatteihin, kun aidossa demokratiassa ei tarvittaisi sitä niin suurena. Monet Euroopan maat ja Japani ym. ovat peniä pinta-alaltaan suureen väestömääräänsä nähden. Venäjä taasen on laaja nykyiselle noin 145 miljoonalle ihmiselle. Kyllä siinä olisi jopa liikaakin tilaa venäläisille asua himoitsematta muita alueita enää maailmassa. Aasian puoli on ikään kuin Venäjän siirtomaita. Länsimaat ovat luopuneet melkein kaikista siirtomaistaan, jotka ovat itsenäistyneet. Ei ole suuri menetys Venäjälle, vaikka useita entisiä neuvostotasavaltoja on itsenäistynyt. Etnisiä alueita Venäjällä voisi vieläkin itsenäistyä lisää, että niiden kieli ja kulttuuri säilyisi paremmin eikä venäläistyisi liikaa. Jos Venäjä on autoritäärinen hirmuvalta, jossa oppositiolla ja kansalaisyhteiskunnalla ei ole sijaa, ei juuri kukaan kansalainen halua olla siinä, sen alaisena.

Nyt Venäjä 24.2.2022 alkoi surmata ukrainalaisia sodassa, veljeskansaansa ja myös venäläisiä sotilaita menettänee henkensä. Venäjä ei pysty pitämään pakkovaltaa väkivallalla loputtomiin, kun kansa ei sitä halua ja muu maailma on sitä vastaan.

Mitä jos venäläiset ja ukrainalaiset sotilaat sovitte keskenään, että ette sodikaan vaikka Putin siihen yllyttää. Jättäkää varusteenne Ukrainaan ja jääkää sinne asumaan, niin pääsette aitoon demokratiaan pois Putinin ja hänen hallintonsa ilkeästä hirmuvallasta.

Kultainen sääntö: Minkä haluat itselle tehtävän tee se muille. Mitä et halua itselle tehtävän älä tee sitä muille. Jos Venäjä ei halua itseänsä riisuttavan aseista, älä vaadi sitä Ukrainaltakaan ja muilta. Jos Venäjä ei halua hyökkäyksen kohteeksi, älä Venäjä hyökkää myös Ukrainaankaan tai muihin maihin.

Venäjä on hyvin itsekäs, jos se ei noudata kultaista sääntöä. Jos ei halua toisen valtion määräysvallan alle, ei pidä vaatia sitä muiltakaan. Putin, jos et halua tulla surmattavaksi, älä surmaa muita. Jos haluat sanoa ja ilmaista mielipiteesi, anna muidenkin sanoa ja ilmaista mielipiteensä. Jos ette halua tulla pelolla hallittaviksi, älkää hallitseko pelolla muita, Putin, Lavrov ja kumppanit. Putin, Lavrov ja kumppanit, jos ette halua että teidän kaupunkejanne ja sotilasinfraa raunioitetaan, älkää raunioittako myös muiden.

Venäjän hallinto on kuin rikollinen, joka pyssyn kanssa kiristää toista osapuolta esim. Ukrainaa. Tämä on hirvittävää nykyaikana ja erittäin suureksi häpeäksi Venäjälle. Venäjän kansa ja armeija, syrjäyttäkää tällainen hallinto, vapauttakaa poliittiset mielipidevangit, järjestäkää vapaat vaalit, jossa oppositiollakin on tasaveroiset mahdollisuudet osallistua. Vetäkää pois kaikki armeijanne muista maista ja antakaa heidän ilman painostusta
päättää omista asioistaan.

VENÄJÄN ARMEIJA JA TURVAHENKILÖSTÖ, ÄLKÄÄ TOTELKO PUTINIA, VAAN OLKAA ARMOLLISIA JA INHIMILLISIÄ MUITA IHMISIÄ KOHTAAN. JUMALAA PITÄÄ KUUNNELLA ENEMMÄN KUIN IHMISIÄ! Putin, Lavrov ja kumppanit, Jumala voi sallia teille vakavan sairauden ja kuoleman. Silloin joudutte luopumaan vallasta ja Venäjän suurvaltahaaveista. Teidänkin päivänne ovat luetut. Anteeksisaamattomin synnein joudutte tekin ikuiseen helvetin vaivaan.

VENÄJÄN PITÄISI VETÄÄ KAIKKI SOTAJOUKKONSA POIS UKRAINASTA, PALAUTTAA KRIM JA ITÄ-UKRAINA UKRAINALLE JA NÄIN KORJAISI RIKOKSET KANSAINVÄLISTÄ OIKEUTTA VASTAAN. UKRAINASSA TULEE OLLA SOPU JA TASA-ARVO KAIKKIEN KANSALLISUUKSIEN JA KIELIEN VÄLILLÄ EIKÄ HEIDÄN SAA SOTIA KESKENÄÄN. MUUTEN EI TULE SOPUA JA LOPULLISTA RATKAISUA JA KONFLIKTI JATKUNEE MAAILMAN LOPPUUN ASTI.

Raamatun käännös 1992, 2. kirje Timoteukselle 3
Lopunajan ihmiset
1 Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat.
2 Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia
3 rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia,
4 petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa,
5 he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia!
6 Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja,
7 jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta.
8 Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton.
9 Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.
Apostoli esikuvana
10 Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni
11 niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää! Ja kaikista Herra on minut pelastanut
12 Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina.
13 Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse.
14 Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut.
15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.
16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

Disinformaatiosta, valheista valehtelusta raamatusta

Biblia 1776 tekstistä.

3. Moos. 19:11 Ei teidän pidä varastaman, eli valehteleman, eli pettämän toinen toistanne.
1. Sam. 15:29 Ja Israelin sankari ei valehtele eikä kadu; sillä ei hän ole ihminen, että hän katuis.
1. Kun. 13:18 Hän sanoi hänelle: minä olen myös propheta niinkuin sinäkin, ja enkeli on puhunut minun kanssani Herran sanan kautta ja sanonut: vie häntä kanssas huoneeses syömään leipää ja juomaan vettä. Mutta hän valehteli hänen edessänsä.
Ps. 78:36 Ja he puhuivat hänelle ulkokullaisesti suullansa, ja valehtelivat hänelle kielellänsä.
Ps. 89:35 Minä olen vihdoin vannonut pyhyyteni kautta: en minä Davidille valehtele.
Ps. 101:7 Petollisia ihmisiä en minä pidä huoneessani: ei valehteliat menesty minun tykönäni.
Ps. 116:11 Minä sanoin hämmästyksessä: kaikki ihmiset ovat valehteliat.
Sananl. 19:5 Ei väärä todistaja pidä pääsemän rankaisematta; joka rohkiasti valehtelee, ei hänen pidä selkeemän.
Sananl. 19:9 Väärä todistaja ei pidä pääsemän rankaisematta; ja joka rohkiasti valehtelee, se kadotetaan.
Sananl. 19:22 Ihmiselle kelpaa hänen laupeutensa, ja köyhä mies on parempi kuin valehtelia.
Sananl. 30:6 Älä lisää hänen sanoihinsa, ettei hän sinua rankaisisi, ja sinä löyttäisiin valehteliaksi.
Jer. 43:2 Sanoi Asaria Hosajan poika, ja Johanan Karean poika, ja kaikki ylpiät miehet Jeremialle ja puhuivat: sinä valehtelet, ei Herra meidän Jumalamme ole lähettänyt sinua eikä sanonut: ei teidän pidä menemän Egyptiin asumaan siellä;
Hes. 12:24 Sillä tästedes ei yksikään näky pidä puuttuman, eikä ennustus valehteleman Israelin huoneessa.
Sak. 13:3 Ja pitää tapahtuman, että jos joku vielä ennustais, niin hänen isänsä ja äitinsä, jotka hänen synnyttäneet ovat, pitää hänelle sanoman: et sinä saa elää, sillä sinä olet valehdellut Herran nimeen. Ja niin hänen isänsä ja äitinsä, jotka hänen synnyttäneet ovat, pitää hänen pistämän lävitse, kuin hän ennustaa.
Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja teidän isänne himoja te tahdotte tehdä. Hän on ollut murhaaja alusta, ja ei pysynyt totuudessa; sillä ei totuus ole hänessä. Kuin hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omastansa; sillä hän on valehtelia ja valheen isä.
Joh. 8:55 Ja ette tunne häntä, mutta minä tunnen hänen: ja jos minä sanoisin, etten minä häntä tuntisi, niin minä olisin valehtelia kuin tekin; mutta minä tunnen hänen ja kätken hänen sanansa.
Ap. t. 5:4 Etkös olisi saanut sitä pitää, kuin se sinulla oli, ja se myytykin oli sinun hallussas? miksis senkaltaista olet sydämees päästänyt? Et sinä ole ihmisten, vaan Jumalan edessä valehdellut.
Room. 3:4 Pois se! vaan paremmin, olkoon Jumala totinen, vaan jokainen ihminen valehtelia, niinkuin kirjoitettu on: ettäs olisit oikia sanoissas ja voittaisit, kuin sinä tuomitaan.
Room. 9:1 Minä sanon totuuden Kristuksessa ja en valehtele, (niinkuin minun omatuntoni minun kanssani Pyhässä Hengessä todistaa,)
2. Kor. 11:31 Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka olkoon ylistetty ijankaikkisesti! tietää, etten minä valehtele.
Gal. 1:20 Mutta sen, mitä minä teille kirjoitan, katso, Jumala tietää, etten minä valehtele.
Kol. 3:9 Älkäät valehdelko keskenänne, ja riisukaat pois teistänne vanha ihminen tekoinensa,
1. Tim. 1:10 Huorintekiöille, miesten kanssa makaajille, ihmisten varkaille, valehtelijoille, valapattoisille, ja mitä muuta senkaltaista sitä terveellistä oppia on:
1. Tim. 2:7 Johonka minä myös olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu (minä sanon toden Kristuksessa ja en valehtele,) pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.
Tit. 1:2 Ijankaikkisen elämän toivoon, jonka Jumala, joka ei valehdella taida, ennen ijankaikkisia aikoja luvannut on,
Tit. 1:12 Yksi heistä sanoi, heidän oma prophetansa: Kretalaiset ovat aina valehteliat, pahat pedot ja laiskat vatsat.
Hepr. 6:18 Että me kahden liikkumattoman kappaleen kautta, joissa mahdotoin on Jumalan valehdella, juuri vahvan uskalluksen pitäisimme, me jotka siihen turvaamme, että me taritun toivon saisimme,
Jaak. 3:14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riita sydämessänne, niin älkäät kerskatko ja älkäät valehdelko totuutta vastaan;
1. Joh. 1:6 Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kanssansa, ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme ja emme tee totuutta.
1. Joh. 1:10 Jos me sanomme: emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehteliaksi ja ei hänen sanansa ole meissä.
1. Joh. 2:4 Joka sanoo: minä tunnen hänen, ja ei pidä hänen käskyjänsä, hän on valehtelia, ja ei hänessä ole totuus.
1. Joh. 2:22 Kuka on valehtelia, vaan se joka kieltää Jesuksen olevan Kristuksen? Se on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan.
1. Joh. 4:20 Jos joku sanoo: minä rakastan Jumalaa, ja vihaa veljeänsä, se on valehtelia; sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee, kuinka hän taitaa Jumalaa rakastaa, jota ei hän näe?
1. Joh. 5:10 Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut.
Ilm. 2:2 Minä tiedän sinun työs ja tekos ja sinun kärsivällisyytes, ettet sinä voi kärsiä pahoja: sinä olet niitä jo kiusannut, jotka itsensä apostoleiksi sanovat ja ei ole, ja löysit heidät valehtelioiksi.
Ilm. 3:9 Katso, minä annan sinulle saatanan joukosta ne, jotka itsensä Juudalaisiksi sanovat, ja ei olekaan, vaan he valehtelevat. Katso, minä tahdon vaatia heitä siihen, että heidän pitää tuleman ja kumartaman sinun jalkais edessä, ja heidän pitää tietämän, että minä sinua rakastin.
Ilm. 21:8 Mutta pelkureille ja uskottomille, ja hirmuisille, ja murhaajille, ja salavuoteisille, ja velhoille, ja epäjumalisille, ja kaikille valehtelioille pitää osa oleman siinä järvessä, joka tulesta ja tulikivestä palaa, joka on toinen kuolema.

Raamattu puhuu paljon valehtelusta ja disinformaatiosta ja valehtelijoiden rankaisemisesta. Voit etsiä niistä jakeita netti-raamatusta avainsanoilla, esim.
valhe*, valehtelija jne. Jopa Venäjän hallinto luottaa voimakkaasti disinformaatioon ja väkivaltaan, eikä se jää Jumalalta rankaisematta. Putinin ja hänen kannattajiensa on turha kuvitella, että he välttävät Jumalan ankaraa rangaistusta jo tässä ajassa ja sitten ikuisesti, jos he eivät enää saa omantunnon herätystä ja parannuksen armoa Jumalalta, koska he tietoisesti menevät pahasta pahaan. Eivätkö Putin ja hänen joukkonsa ja kannattajansa pelkää Jumalaa ja helvetin ikuista piinaa.

Osa vanhemmasta venäläisväestöstä on ehkä jäljessä noin 90 vuotta henkisestä kehityksestä, koska he kannattavat Putinin hallintoa. 1930 ja aikaisempina autoritäärisen vallan vuosisatoina arvostettiin armeijaa, hyvää aseistusta ja sotimalla maan laajentamista, suurvalta-asemaa, pelolla, pakolla, sotavoimilla hallitsemista. Pohjois-Korea, Kiinakin ja monet, monet muut valtiot ovat samoin jäljessä henkisestä kehityksestä. Jos tälläisia jälkeenjääneitä, vanhanaikaisia, vallanhaluisia, vainoharhaisia, kansalaisten pelko-, pakko- ja kidutusvaltioita ei olisi, niin armeijoita ja aseita ei tarvittaisi. Aito demokratia ilman disinformaatioita ja valistunut kansa on tae tulevaisuudessakin hyville yhteiskunnille ja kansojen väliselle rauhalle, yhteistyölle ja hyvälle, kestävälle kehitykselle. Kiinassa takavuosina nuorten demokratiamielenosoitus väkivalloin tukahdutettiin ja se jätti Kiinan jälkeen hyvästä yhteiskunnallisesta kehityksestä ja kansan vapaudesta ja onnellisuudesta. Vaikka ulkoisesti on uudenaikaista ja vaurastakin, niin kansalaisten ei ole hyvä ja onnellista elää vailla täysiä ihmisoikeuksia ja pelon alla valtion pakkovallan taholta ja ilman oikeaa kristillis-siveellistä pohjaa. Kommunismivalta muodostettin väkivallalla ja autoritäärinen valta käyttää väkivaltaa vallan pönkittämiseen, siitä ei ole seurannut, eikä seuraa hyvää, kestävää yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.

YK:lla pitäisi olla tuomiovalta, ilman jonkun maan veto-oikeutta, että Venäjän hallinto ja armeija määrättäisiin pois Ukrainan alueelta, Krimiltäkin, maksamaan yli 1000 miljardin korvaukset vahingoista Ukrainan infralle, vankeus ihmisten murhista, korvaukset ukrainalaisten ja pakolaisten kärsimyksistä ja hädästä, Venäjän barbaarivaltion aseistariisunta kaikista aseista, ydinaseistakin. Ja Venäjän hallinnon ja rahanpesijöiden vangitseminen, väärin hankitun omaisuuden luovutus kansalaisten hyväksi. YK:lla pitäisi olla asevoimat, jotka olisivat apuna toteuttamaan ne ja toimisivat rauhanturvaajina.

Jos Venäjä liittää Krimin itseensä, niin Suomikin (Karjalan kannas ja toinen käsivarsi) ja muut maat voisivat liittää menettämiään alueita itseensä. Jos Venäjä järjestelee kansanäänestyksiä itsenäisyydestä muiden valtioiden alueilla, niin muutkin maat voisivat järjestää kansanäänestyksiä Venäjän etnisillä alueille niiden itsenäistymiseksi. Kyllä kaikkien pitää noudattaa kansainvälistä oikeutta tasa-arvoisina, eikä vahvemman oikeudella rikkoa sitä. Putin pitäisi haastaa oikeuteen ja erottaa virasta, koska on rikkonut kansainvälistä oikeutta suureksi häpeäksi Venäjälle. Venäjän kansa, tehkää se. On hullua olla vastaan lähes 8 miljardista muuta maailmaa ja vielä Jumalan tahtoa vastaan.

Venäjän nykyhallinto tappaa venäjänkielisiä siviilejä Ukrainassa ja omassa maassaan ja veljeskansaansa ukrainalaisia, kuinka julmaa! Varmasti se romahduttaa Putinin hallinnon kannatuksen, vai onko Venäjän kansa niin aivopestyä ja pimitettyä, että se vielä tukee Putinia.

Yhdysvallat ja Englanti auttoivat toisessa maailmansodassa Kiinaa, Venäjää ja Eurooppaa Saksan, Japanin ja Italian laajentumispyrkimyksiä vastaan. Eikö Kiina ja Venäjä ole siitä kiitollisia? Haluatteko estää Naton ja EU:n toimia nykyisinä maailmanpoliiseina, kun YK ei siihen pysty, kun Venäjä ja Kiina usein estävät veto-oikeuksillaan YK:ssa edistyksen valtioiden laajentumispyrkimyksiäkin vastaan. Kiina ja Venäjä, siirtyykää vanhoista kivettymistä aitoon demokratiaan, jossa kaikilla kansalaisilla on tasaveroiset oikeudet asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Kiina ja Venäjä olette jo menettäneet kasvonne maailman valistuneen nuorison keskuudessa. Kiinasta tuli Covid-19 ja Venäjältä sota, kuolemat ja hävitys.

Maailman ja Venäjänkin pelastus

Maan päällä on vieläkin pieni alkuseurakunnan mukainen pyhien joukko, jolla on Pyhä Henki ja siten elävä voimallinen Jumalan sana vailla ryhmittymiä ja jakautumisia. Pyhää Henkeä ei ole katolisuudessa, ortodoksisuudessa, karismaattisissa, protestanttisissa liikkeissä paitsi yhdessä ainoassa oikeassa Jumalan seurakunnassa, Jeesuksen tämän päivän opetuslapsissa. Pyhä Henki tosin voi herättää syntien tuntoon missä, milloin ja kenet vain. Mutta syntejä ei saa anteeksi kuin vain Jumalan seurakunnasta julistetun synninpäästön evankeliumin vastaanottamisen ja uskomisen kautta ja siitä seuraa elämän parannus syntien hylkääminen ja kilvoittelu kaikkien syntien välttämiseksi. Silloin uskon hedelmänä tulee, että varastanut kuten Sakkeus korvaa moninkertaisesti, jos joltakin on vääryydellä ottanut. Sopii riitaveljien kanssa, tunnustaa valehtelemiset ja puolitotuudet jne. Pienikään synti ei ole luvallista, suuri synti vie helvettiin ja pienikään ei jätä välille, ellei synneistä ole tehty parannusta ja saatu niitä anteeksi ja eletä armosta ja uskosta.

Venäjällä on vanha malli, maan tapa, että voi valehdella, voi varastaa, voi tehdä väkivaltaa, tarkoitus ja ihmisen asema pyhittää keinot ja teot:

https://m3static.cc.jyu.fi/m3videos/3/jyumv/e2c95c8de914471584ce0559405d9ec6/e2c95c8de914471584ce0559405d9ec6_HDH264-20181204-11121543924794.mp4

Mutta ne ovat Jumalan tahdon vastaisia, niissä rikotaan sekä Jumalaa että lähimmäistä vastaan ja ne tuovat venäläiselle sekä ajallisen ja iankaikkisen onnettomuuden niin kuin satojen vuosien ajan on ollut ja näinä päivinä erittäin selvinä, kun on Ukrainaan hyökätty. Tämä vanha Venäjän malli on kokonaisuudessaan moraaliton ja tuhoon tuomittu. Pelätään että länsi hyökkää ja muualta hyökätään, suurvalta, jossa venäläiset ovat johtajia, ortodoksisuus – väärä oppi, hallitsijan erehtymättömyys – kukaan ihminen ei ole erehtymätön, valta on tosin Jumalan sallima, mutta se voi olla pahakin, jolloin Jumalaa on toteltava enemmän kuin pahaa valtaa. Venäläisten pitäisi mennä edes siihen perusmoraaliin mikä jo alkuasukkailla ja normaalikansalaisilla on ja sitten kansainvälisen oikeuden mukaiseen, kymmenen käskyn lain ja raamatun mukaiseen, jota kukaan tosin ei pysty täysin täyttämään. Jotenka paras ja kaikkein kirkkain etiikka olisi, kun saa parannuksen armon oikeaan elävään uskoon, jolloin Pyhä Henki tekisi hengellisesti kuolleen eläväksi ja ohjaisi kirkkaasti mikä on oikein ja mikä väärin.

Maailma kehittyy, jos kivetymme vanhaan ja historialliseen olisimme vielä kivikauden tasolla. Yhteiskuntakin kehittyy ja nykyinen aito demokratia, kansalaisyhteiskunta, sopu ja tasa-arvo ihmisten ja kansojen välillä, oikea vapaus, hyvät ihmisoikeudet jne. olisivat Venäjällekin parempi kuin vuosisatoja vanha malli. Vanhan venäläisen mallin mukainen käyttäytyminen ja rakenne aiheuttaa yhteiskunnassa  jatkuvasti kriisejä ja epävarmuutta ja se törmää muun maailman kanssa. Venäjän olisi jo korkea aika uudistua kunnolla hyvän moraalin omaavaksi kansakunnaksi ja valtioksi, muuten Venäjä menee tuhoon ja vie tuhoon muitakin kansakuntia. Vanhurskaus korottaa kansan, mutta synti on kansakunnan häpeä.