VENÄJÄN HALLINTO JA ARMEIJA OVAT TEHNEET PAHIMMAN VIRHEEN JA ONNETTOMUUDEN ITSELLEEN JA MUILLE VUOSIKYMMENIIN NYKYMAAILMASSA

Onko YK aivan hampaaton, ettei se saa Venäjän hyökkääjien hirmukäytöstä kuriin ja ajettua heitä pois Ukrainasta. Että joku maa katsoo oikeudekseen mennä toiseen maahan tekemään siellä kauheuksia. Kiina on siihen osaltaan syypää, kun se ei sano selvää eitä Venäjälle. Hävetkää Kiinan hallinto ja kiinalaiset! Haluaako Kiina, että teitä tullaan tappamaan ja teidän infraa tuhoamaan ja särkemään?

Epäuskoisessa ja väärän vanhurskauden maailmassa tapahtuu vaikka millaista pahaa. Kun puu ei ole hyvä, niin hedelmätkään eivät ole hyviä. Ihmiset ovat synnin orjia ja menevät orjuudessaan yhä pahemmiksi.  Ihmisten pitäisi saada synnintunto, tehdä parannus ja uskoa Jumalan valtakunnasta saarnattu evankeliumi, jolloin tulisi hyviä hedelmiä. Vladimir Putin ja kumppanit ovat äärettömän julmia, raakoja ihmisiä, he pitäisi välittömästi vangita ja tuomita koviin rangaistuksiin, he rikkovat, tekevät syntiä raskaasti Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Oi Jumala, rankaise jo heitä, estä heidän enempi pahanteko heti!  Näytä Jumala voimasi, osoita olemassaolosi! Tapahtukoon Jumala tahtosi! Aamen

Venäjä 150 miljoonaisena kansana 8 miljardin ihmisen maailmassa ydinaseineen ja armeijoineen rehvastelee ja kuvittelee, ettei sen tarvitse noudattaa yhteisiä pelisääntöjä maailmassa eikä välittää lähimmäisistä eikä Jumalasta mitään. Isovenäläiset tahtovat alistaa muita kansoja, varsinkin pienempiä, he ovat olevinaan suuria, mahtavia ja muita viisaampia, kuitenkin he ovat jääneet jälkeen monessa asiassa kehityksestä. Mutta nyt Venäjä itsekin saa siitä kovat, pahat seuraukset varsinkin, jos Jumala alkaa puuttua asiaan toden teolla. Venäjän hallinnon kannattajineen hulluus on tullut julki koko maailmalle ja suureksi häpeäksi heille itselleen. Mitä pidemmälle Putin kannattajineen menee pahuudessansa, sitä vaikeampi heidän on peruuntua ja korjata aiheuttamiaan vahinkoja. He menevät pidemmälle pahuudessaan kuin mitä normaali-ihmiset nykyaikana.

Kieli ja murteet eivät saisi erottaa kansalaisia tulemasta toimeen keskenään kunkin valtion sisällä missä ja milloinkin he asuvat. Siihen ei tarvita rajamuutoksia nykyisten valtioiden kesken eikä itsehallintoakaan aina valtion sisällä eikä puuttumista toisten valtioiden taholta ulkomailla oleviin saman äidinkielen ihmisiin, kun ihmisoikeudet ja tasa-arvo on kaikilla kansalaisilla kielestä ja rodusta riippumatta, kenenkään alistamatta ja syrjimättä toisia.

Venäjä hallinto on tahallaan, laajentumishalussaan, vainoharhaisena ja pakkomielteisenä suuruuden hulluille tavoitteilleen aiheuttanut valtavan inhimillisen katastrofin sotiessaan Ukrainaa vastaan. Nykyajan sivistyneissä, kehittyneissä tietoyhteiskunnissa tämä on barbaarimaista. Venäjä on lietsonut Ukrainan venäjänkielisten ja ukrainankielisten välejä huonoksi. Maidanin mielenosoitukseen Venäjä toimillaan, vaikuttamisillaan Ukrainan asioihin on yksin syypää, koska Venäjä ei antanut Ukrainan liittyä EU:hun, vaikka enemmistö ukrainalaisista sitä halusi. Venäjä on yllyttänyt Itä-Ukrainan venäjänkielisiä kapinoimaan, separatisteiksi, tehnyt disinformaatiota, sabotaaseja, tekosyitä, joista se syyttää ukrainalaisia. Minskin sopimuskin oli väärä, koska siinä rajattiin ukrainalaisten oikeuksia päättää turvallisuusratkaisuista itse, liittyä tai olla liittymättä Natoon. Sitä paitsi rauha ei ole pitänyt ja Ukraina ei ole päässyt hallitsemaan separatistialueita ja Venäjä on aseistanut ja tukenut sotilaillaan separatisteja.  Venäjä on laittomasti järjestänyt toisessa valtiossa vilpilliset vaalit ja liittänyt Krimin itseensä. Nyt Venäjä on hyökännyt ilman mitään oikeuttavaa syytä Ukrainaan ja tehnyt valtavasti tuhoa infralle ja aiheuttanut suuren pakolaisongelman, kärsimystä ja kuolemia ihmisille.

Kaikille maailman kansoille ja valtioille on tehtävä selväksi tällä esimerkkitapauksella, mitä seuraa, jos ei noudata kansainvälistä oikeutta ja sopimuksia ja turvautuu väkivaltaan, pelotteluun, kiristämiseen, sotatoimiin, rahanpesuihin jne. Kiinan pitäisi estää rikolliset toimet ihmiskuntaa vastaan. Venäjälle ja Kiinalle ym. maille on tullut suuri häpeä maailmassa ihmisten kidutuksista ym. pahuuksista. Maailman valistuneilta ihmisiltä Venäjän, Kiinan ja muiden maiden autoritääriset hallinnot eivät saa kunniaa ja hyväksyntää. Kiina ja Venäjä taistelevat aitoa demokratiaa vastaan, vaikka demokratia ja vapaus on osoittautunut kehittyneimmäksi yhteiskuntajärjestelmiksi myös maailman rauhan ja yhteiskuntarauhan säilyttämisessä. Disinformaatio tosin on ollut vaarana, demokratia edellyttää valistuneita äänestäjiä, vapaata, luotettavaa tiedonsaantia ja ehdokkaita, kokemus kehittää entistä parempaan. Toinen maailmansota tuli Hitlerin diktatuurista ja Ukrainan sota tuli Putinin diktatuurista. Kylmä sota on johtunut jännitteistä aitojen demokratioiden ja erilaisten diktatuuristen pakkovaltojen välillä. Kenenkään maan hallinto ei pitäisi toimia ylimielisesti, hegemonisesti lähes 8 miljardista ihmiskuntaa vastaan, ihmisoikeuksia vastaan, ihmisyyttä vastaan ja rikkoa ihmisten ja kansojen välistä sopua ja tasa-arvoa. Kun saataisiin pahat hallinnot, jotka ovat edistystä vastaan, poistettua eri maista, koko maailma olisi paljon onnellisempi.

Rauhanehdot Venäjälle, joka yksin on syypää Ukrainan sotaan ja kriisiin

 1. Venäjän on antauduttava asettamatta mitään ehtoja Ukrainalle.
 2. Venäjän on heti vedettävä kaikki joukkonsa pois koko Ukrainan alueelta, myös Krimiltä ja separatistialueilta ja myös Ukrainan lähialueilta, jonne olisi tehtävä 200 kilometrin demilitarisoitu alue Venäjän puolelle. Venäjän on palautettava Krim ja separatistialueet Ukrainalle.
 3. Venäjän on täysimääräisesti korvattava kaikki vahingot infralle ja maksettava ihmisille ja kuolleiden omaisille korvaukset kärsimyksistä.
 4. Venäjän ei saa enää koskaan hyökätä Ukrainaan, ei vaikuttaa millään tavalla Ukrainan sisäisiin asioihin loukkaamalla suvereniteettia.
 5. Myöskään muiden naapurimaiden suvereniteettia ei Venäjän saa loukata ja Venäjän on vedettävä kaikki joukkonsa myös muista maista maailmassa.
 6. Venäjän on korvattava kaikki menetykset kalustossa, mitä Ukrainan armeija on saanut Venäjän hyökkäyksen johdosta.
 7. Kaikki virheellinen, valheellinen tieto, mitä Venäjä on levittänyt ja levittää omille kansalaisilleen ja maailmassa on oikaistava. Venäjän on sallittava vapaa tiedon kulku ja informointi ja toimittajille täydet oikeudet ja vapaudet tiedottaa.
 8. Venäjän on vapautettava kaikki poliittiset vangit ja järjestettävä omassa maassaan oikeudenmukaiset vaalit ja kaikille kansalisille ja ehdokkaille tasavertaiset oikeudet osallistua vaaleihin, vaalikampanjoihin.
 9. Venäjän on turvattava kaikki ihmisoikeudet, myös rauhanomaiset mielenosoitukset, eikä turvamiehet saa niitä estää ja pidättää mielenosoittajia aiheettomasti. Kaikki lainsäädäntö, joka rajoittaa ihmisoikeuksia ja on liian ankara, kohtuuton on kumottava ja muutettava. Tekaistut syyt ja tuomiot on oikaistava.
 10. Venäjän on pidettävä kiinni kaikista sopimuksistaan kansainvälisesti.
 11. Venäjä syyllisineen on tuomittava kaikista sotarikoksista, rikkomuksista ihmisyyttä vastaan ja rangaistava. Venäjän hallinnossa olevat syylliset vangittava, tuomittava ja erotettava viroistaan.
 12.  Myös Valko-Venäjällä on toteutettava ihmisoikeudet ja oikeudenmukaiset vaalit ja Venäjä ei saa vaikuttaa mitenkään Valko-Venäjän asioihin ja valtioliitosta on oltava kaikkien valkovenäläisten tuki.
 13.  Mitä muuta vielä?

Venäjä pitäisi riisua ydinaseista, koska se käyttäytyy arvaamattomasti, vastuuttomasti ja uhkaavasti. Venäjä käyttää ydinaseita kiristämiseen ja synnyttää sotia, kun ydinaseiden pitäisi olla pelotteena, ettei sotia syntyisi. Kaikkien maiden pitäisi luopua ydinaseista ja asevarustelusta. Sodat ja ydinaseet aiheuttavat niin paljon kuolemia ja haavoittumisia ihmisille, vahinkoa infralle ja luonnolle ja pakolaisongelmia. Varat ja resurssit mitä menee armeijoihin ja aseisiin pitäisi käyttää ympäristöongelmien, nälän ja muiden ongelmien poistamiseen.