Opiskele tieteitä, tietoja ja taitoja ongelmiin

Veikko J. Pyhtilä, 8.11.2018 Olen kuullut huipputiedemiehestä, joka ei ollut opiskellut yliopistossa, mutta luki paljon tieteellistä kirjallisuutta ja pääsi tekemään ja toteuttamaan asioita. Siis voidaan edetä itseopiskelemallakin ja sitähän se paljon on siitäkin huolimatta, vaikka ollaan koulutuksessa. Nykyisin on paljon tietoa saatavilla netissä ja kirjastoissa. Kannattaa ostaa jokin ajan tasalla oleva hyvä tieteen oppikirja, koska ilmaisena ei välttämättä saa hyvää oppimateriaalia. Mutta alkuun pääsee ilmaisilla vanhemmillakin kirjojen versioilla ja netissä olevilla ilmaisilla aineistoilla. Luonnontieteissä on paljon vakiintunutta perustietoa, joka ei vanhene. Joskus voi teoria muuttua ja jatkossakin voi muuttua, kun tutkimukset etenevät. Tieteellisistä artikkeleista saa uusinta tietoa, mutta niiden lukeminen … Lue lisää

Voit arvioida mitkä vaan kohteet pisteyttämällä

Kohteena voi olla tuote, palvelu, rakentaminen, prosessi, henkilö jne. joidenkin ominaisuuksien suhteen. Esim. ilmaston lämpenemisen ennaltaehkäisy KUINKA? B1. Kierrätettävyys / uudelleenkäytettävyys / uudelleentäytettävyys B2. Pitkäikäisyys B3. Pysyvyys / kompostoitavuus B4. Korkea laatu / suorituskyky B5. Energiansäästö B6. Ympäristön puhdistamistuotteet B7. Käyttää kierrätysmateriaaleja MILLOIN JA MISSÄ? C1. Materiaalien talteenotto (resurssit) C2. Materiaalien ja komponenttien tuotanto (materiaalit / osat) C3. Suunnittelu ja materiaalin valinta (design) C4. Tuotteen valmistus (tuotanto) C5. Kuljetus C6. Tuotteen käyttö, huolto ja korjaus (käyttö / korjaus) C7. Elinkaaren loppu Pisteet: 0-5, 0= ei ole voitu arvioida tai ei ole tarkoituksenmukaista, 1 = heikoin, 3 = keskitasoa, 5=paras. Tuote1 … Lue lisää

Kilpailukyvyn kohottaminen yrityksen sisällä ja yrityksen toimintaympäristössä

TOIMENPITEIDEN JA VAIKUTUSTEN MONIMUTKAINEN VERKOSTO Sekä toimenpiteiden päälinjat että yksityiskohdat tulee käydä läpi vaikutuksineen ja heijastuksineen. Yhteiskunnan, laitoksen ja yrityksen kannattaisi tehdä perusteellinen selvitys toimenpiteistä vaihtoehtoineen ja niiden vaikutuksista, myös välillisistä, välittömistä ja pitkän ajan vaikutuksista. Niistä voi rakentaa mielleyhteysverkon syineen, seurauksineen ja painoarvoineen. Osataanko ottaa huomioon kaikki mahdolliset merkittävät asiat, asioita voi kartoittaa ja täydentää. Voisi rakentaa simulointimallin, jolla voisi valita optimivaihtoehdot eri toimenpiteille, syille ja seurauksille. Asiat eivät ole aina niin kuin ne näyttävät karkeasti, sormituntumalta, arviolta, vaan tarvitaan perusteellisempaa ja laajaa selvitystä ja laskentaa, jota pitää koko ajan päivittää ajan tasalle muuttuneiden olosuhteiden mukaan. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA OSTOVOIMA … Lue lisää