Energia

Energian tuotanto, varastointi, kulutus

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

Energian haasteita

Koonnut Veikko J. Pyhtilä, 26.4.2018

 • Energiamuotoja: Liike-energia, potentiaalienergia, kappaleen liikuttamiseen tarvittava energia, sähköenergia, lämpöenergia, säteilyenergia.
 • Uusiutumaton energia vähenee. Fossiiliset polttoaineet: Ruskohiilen ja kivihiilen vaihto kaasuun. Öljyvarat ehtyvät. Maakaasukin vähenee. Turve kuluttaa suoympäristöjä ja polttaminen tuo päästöjä ilmaan.
 • Uusiutuvat biopolttoaineet, puupolttoaine.
 • Ydinenergia: fuusio, fissio, turvallisuus.
 • Luonnonvirtaukset: vesiputous, tuuli.
 • Auringon säteily, aurinkokennot. Geoterminen energia. Ulkoilman lämpö ja sisäilman lämmön talteenotto, lämpöpumput. Vuorovesi.
 • Metaani. Vety, sen tuottaminen, varastointi ja käyttö.
 • Energian päästöttömyys. Hiilidioksidin talteenotto.
 • Energian varastointi ja siirto, kallistakin. Akkutekniikat ja muu varastointi. Sähköverkko, kaukolämpöverkko, polttoaineiden jakelu. Älyverkko. Sähkökatkokset. Energian huippukulutuksen ja vähäisen kulutuksen aikojen tasaaminen.
 • Energian kulutus lisääntyy maailmassa huimasti. Säästäminen, energiatehokkuus. Energiankäyttötekniikat.
 • Uuden sukupolven tuulivoima ja aurinkosähkö.
 • Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto CHP.
 • Ilmastomuutos pahenee ja vaikuttaa maapallon elinolosuhteisiin. Katso ympäristöongelmat.