SYDÄN, SYDÄMESTÄ, SYDÄMELLÄ, SYDÄN MUKANA

Veikko J. Pyhtilä, 26.9.2018

Sydämellä eikä vain järjellä!

Raamattua raamatulla blogissani olen poiminut eri raamatun sanoilla aihepiirejä luettavaksi. Tässä käsittelen sydäntä, mikä tarkoittaa muutakin kuin vain biologista sydäntä. On tärkeää, että ihminen puhuu ja toimii sydämen halusta, hyvällä mielellä, sydän mukana, ei vaadittuna. Voit testata keskittymiskykyäsi ja asenteitasi. Jos voit lukea esim. nämä raamatun lauseet kaikki läpi pitäen tunteesi hallinnassa ja syventyen ajatuksella ja sydämellä, olet varsin tasapainoinen ja myönteisen asenteen omaava henkilö mielestäni. Raamatun sana ei ole ihmisen mielen mukaan pehmitettyä ja kaunisteltua siinä on sekä Jumalan kiivautta, lain tuomiota, että armoa ja rakkautta. Ehditkö lukemaan, vai onko kiire ja halu tehdä jotakin muuta. Saat paremman kuvan, kun luet kokonaan alusta loppuun Vanhan testamentin lauseista Uuden testamentin lauseisiin, ettet heti suutu jo ensi lauseissa raamatun kieleen. Mikä on asenteesi lähimmäisiin esim. minuun, joka laitan tällaista nettiin. On hyvä oppia kohtaamaan monenlaisia ihmisiä, oli ne mielestämme millaisia tahansa. Raamatussa on syvä, vanha ja aina tuore viisaus, joka sen torjuu, tekee tyhmästi sekä tämä ajan että iankaikkisuuden näkökulmasta.

Poimintoja Bibliasta vuoden 1776 painoksesta, muutama sana on muutettu nykykielelle.

1. Moos. 6:5  Mutta Herra näki ihmisen pahuuden suureksi maan päällä; ja kaikki hänen sydämensä aivoitus ja ajatus oli ainoastansa paha joka aika.

1. Moos. 6:6  Ja Herra katui ihmisen tehneensä maan päälle, ja tuli murheelliseksi sydämessänsä.

1. Moos. 8:21  Ja Herra haisti lepytyshajun, ja Herra sanoi sydämessänsä: en minä silleen enää maata kiroaa ihmisen tähden: vaikka ihmisen sydämen aivoitus on paha hamasta lapsuudesta: ja en minä silleen enää lyö kaikkia kuin elävät, niin kuin minä tehnyt olen.

2. Moos. 7:3  Mutta minä tahdon paaduttaa Faaraon sydämen, ja tehdä monta minun ihmettäni ja tunnustähteäni Egyptin maalla.

2. Moos. 7:13  Niin Faaraon sydän paatui, eikä myös kuullut heitä: niin kuin Herra oli sanonut.

2. Moos. 7:14  Ja Herra sanoi Moosekselle: Faaraon sydän on kovettunut, ja ei tahdo päästää kansaa.

2. Moos. 7:22  Egyptin noidat tekivät myös niin noituuksillansa. Mutta Faaraon sydän paatui, ja ei kuullut heitä: niin kuin Herra sanonut oli.

2. Moos. 8:15  Kun Faarao näki levon saaneensa, paadutti hän sydämensä, ja ei kuullut heitä: niin kuin Herra sanonut oli.

2. Moos. 9:14  Muutoin minä tällä haavaa lähetän kaikki minun rangaistukseni sinun sydämeesi, ja sinun palvelijasi, ja sinun kansasi päälle, tietääksesi, ettei kaikessa maassa ole minun vertaani;

2. Moos. 11:10  Ja Mooses ja Aaron tekivät kaikki nämä ihmeet Faaraon edessä, vaan Herra paadutti hänen sydämensä, ja ei hän päästänyt Israelin lapsia maaltansa.

2. Moos. 14:4  Ja minä paadutan Faaraon sydämen, ja hän ajaa heitä takaa; ja minä voitan kunnian Faaraosta ja kaikesta hänen sotaväestänsä. Ja Egyptiläisten pitää tietämän, että minä olen Herra. Ja he tekivät niin.

2. Moos. 23:9  Ei teidän pidä solvaiseman muukalaisia; sillä te tiedätte muukalaisen sydämen, että te myös itse olette olleet muukalaiset Egyptin maalla.

2. Moos. 25:2  Puhu Israelin lapsille, että he tuovat minulle ylennysuhrin: joka mieheltä, jonka sydän hyvästä tahdosta sen antaa, pitää teidän minun ylennysuhrini ottaman.

2. Moos. 28:3  Ja sinun pitää myös puhuman kaikkein niiden kanssa, joilla taitava sydän on, jotka minä taidon hengellä täyttänyt olen, että he tekevät vaatteita Aaronille hänen pyhittämiseksensä, että hän olisi minun pappini.

2. Moos. 35:35  Ja on täyttänyt heidän sydämensä taidolla, tekemään kaikkinaista visua työtä, kaivamaan, kutomaan ja neulomaan sinisiä, ja purppuraisia ja tulipunaisia villoja, ja kallista liinaa, niin että he tekevät ja ylösajattelevat kaikkinaisia, taitavasti.

3. Moos. 19:17  Ei sinun pidä vihaaman veljeäsi sinun sydämessäsi; vaan sinun pitää kaiketi nuhteleman lähimmäistäsi, ettet vikapääksi tulisi hänen tähtensä.

3. Moos. 26:41  Sen tähden minä myös vaellan heitä vastaan ja vien heitä vihollistensa maalle, että edes silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyryyttäisi itsensä; silloin myös heidän pahan tekonsa rangaistus heille kelpaa.

4. Moos. 15:39  Ja ne tupsut pitää oleman teille merkiksi, ja katsoessanne niiden päälle pitää teidän kaikki Herran käskyt muistaman ja tekemän ne, ettette tekisi teidän sydämenne ajatuksen jälkeen, ettekä myös huorin tekisi teidän silmienne näyn jälkeen.

4. Moos. 32:7  Miksi käännätte Israelin lasten sydämet, ettei heidän pitäisi menemän ylitse siihen maahan, jonka Herra heille antoi.

5. Moos. 4:9  Niin karta ja varjele sinun sielusi sangen visusti, ettet sinä unhottaisi niitä asioita, jotka sinun silmäsi ovat nähneet, ja ettei ne läksisi sinun sydämestäsi kaikkena sinun elinaikanasi: ja sinun pitää niitä julistaman lapsillesi ja lastesi lapsille.

5. Moos. 4:29  Jos sinä silloin siellä etsit Herraa sinun Jumalaasi, niin sinä löydät hänen, koska sinä etsit häntä kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi.

5. Moos. 5:29  Josko heille olisi senkaltainen sydän, pelkäämään minua ja kätkemään kaikki minun käskyni kaikkena heidän elinaikanansa, että heille menestyisi ja heidän lapsillensa iankaikkisesti!

5. Moos. 6:5  Ja sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

5. Moos. 6:6  Ja nämä sanat, jotka minä käsken sinulle tänä päivänä, pitää sinun paneman sydämeesi,

5. Moos. 8:2  Ja muista kaikkea sitä matkaa, jonka kautta Herra sinun Jumalasi johdatti sinun näinä neljänäkymmenenä vuotena korvessa, vaivataksensa sinua ja koetellaksensa sinua, tietääksensä mitä sinun sydämessäsi oli, pitäisitkö hänen käskynsä, vai etkö.

5. Moos. 8:5  Niin tiedä sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi on kurittanut sinua, niin kuin mies kurittaa poikaansa.

5. Moos. 8:14  Ettei sinun sydämesi silloin tulisi ylpeäksi, ja unhottaisit Herran sinun Jumalasi, joka sinun johdatti Egyptin maalta, orjuuden huoneesta,

5. Moos. 8:17  Muutoin sinä sanoisit sydämessäsi: minun voimani ja käteni väkevyys on minulle näin voimalliset työt tehnyt.

5. Moos. 9:5  Et sinä tule omistamaan heidän maatansa vanhurskautesi eli sydämesi vakuuden tähden; vaan Herra sinun Jumalasi ajaa pakanat ulos heidän jumalattomuutensa tähden, että Herra vahvistaisi sanansa, jonka Herra sinun isillesi Aabrahamille, Iisakille ja Jakobille vannoi.

5. Moos. 10:12  Nyt siis Israel, mitä Herra sinun Jumalasi sinulta muuta anoo; vaan että pelkäisit Herraa sinun Jumalaasi, ja vaeltaisit kaikissa hänen teissänsä ja rakastaisit häntä, ja palvelisit Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustasi:

5. Moos. 10:16  Niin ympärileikatkaa teidän sydämenne esinahka, ja älkää enää niskurit olko!

5. Moos. 11:13  Ja pitää tapahtuman, jos te hyvin kuuliaiset olette minun käskyilleni, jotka minä tänä päivänä teille käsken; niin että te rakastatte Herraa teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta teidän sydämestänne ja kaikesta sielustanne,

5. Moos. 11:16  Varokaa ettei teidän sydämenne vieteltäisi, niin että poikkeatte palvelemaan vieraita jumalia ja kumartamaan heitä.

5. Moos. 11:18  Niin pankaa nyt nämä minun sanani teidän sydämeenne, ja teidän mieleenne, ja sitokaa niitä merkiksi teidän käsiinne, että ne olisivat muistoksi teidän silmienne edessä,

5. Moos. 13:3  Niin ei sinun pidä kuuleman sen profeetan eli unennäkijän sanoja, sillä Herra teidän Jumalanne koettelee teitä, tietääksensä, rakastatteko Herraa teidän Jumalaanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne.

5. Moos. 13:6  Jos veljesi, äitisi poika, eli sinun poikasi, eli tyttäresi, eli emäntäsi, joka sinun sylissäsi on, eli ystäväsi, joka on kuin oma sydämesi, viettelisi sinua salaa, ja sanoisi: käykäämme ja palvelkaamme muita jumalia, joita et sinä tunne eikä sinun isääsikään,

5. Moos. 15:7  Jos joku veljistäsi on joutunut köyhäksi jossakussa kaupungissa sinun maallasi, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin ei pidä sinun koventaman sydäntäsi eikä käsiäsi köyhältä veljeltäsi sulkeman;

5. Moos. 15:10  Sinun pitää antaman hänelle hyvällä mielellä, ja sinun sydämesi ei pidä paheksuman, koska hänelle annat; sillä Sen tähden on Herra sinun Jumalasi siunaava sinua kaikissa sinun töissäsi, ja sinun kättesi teoissa.

5. Moos. 17:17  Ei hänen myös pidä ottaman itsellensä monta emäntää, ettei hänen sydämensä kääntyisi pois, ja ei hänen pidä myös itsellensä aivan paljo hopeaa ja kultaa kokooman.

Niin ettei hän korottaisi sydäntänsä veljiensä ylitse, eikä myös käskyistä vilpistelisi, oikealle eikä vasemmalle puolelle, että hän päivänsä pitentäisi valtakunnassansa, hän ja hänen poikansa Israelissa.

5. Moos. 20:3  Ja sanokoon heille: kuule Israel, te menette tänä päivänä sotaan vihollisianne vastaan: älkään sydämenne pehmetkö, älkää peljätkö, älkää vavisko, älkää myös hämmästykö heidän edessänsä.

5. Moos. 26:16  Tänä päivänä Herra sinun Jumalasi käskee sinua tekemään näiden säätyjen ja oikeutten jälkeen, niin että pidät ne ja teet niiden jälkeen kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

5. Moos. 28:28  Herra lyö sinun hourauksella, sokeudella ja sydämen tyhmyydellä,

5. Moos. 28:47  Ettet palvellut Herraa sinun Jumalaasi iloisella ja riemuisella sydämellä, koska sinulla kaikkinaista kyllä oli.

5. Moos. 29:4  Ja ei Herra vielä nytkään tähän päivään asti antanut teille sydäntä ymmärtämään ja silmiä näkemään ja korvia kuulemaan.

5. Moos. 29:18  Ettei joku olisi teidän seassanne mies eli vaimo, elikkä perhe taikka sukukunta, jotka sydämensä tänä päivänä kääntäisi pois Herrasta meidän Jumalastamme, mennäksensä pois palvelemaan tämän kansan jumalia, ja tulisi teille juureksi, joka kasvaa sappea ja koiruohoa.

5. Moos. 29:19  Ja tapahtuisi, kuin hän kuulee nämä kirouksen sanat, että hän siunaa itseänsä sydämestänsä, ja sanoo: rauha on minulla oleva, ehkä minä vaellan sydämeni ajatuksen jälkeen, Sen tähden, että juopuneet janoavien kanssa hukutetaan.

5. Moos. 30:2  Ja sinä käännyt Herran sinun Jumalasi tykö, olemaan kuuliainen hänen äänellensä kaikissa niissä, mitkä minä sinulle tänä päivänä käsken, sinä ja sinun lapsesi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi;

5. Moos. 30:6  Ja Herra sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi ja siemenesi sydämen, rakastamaan Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.

5. Moos. 30:10  Että Herran sinun Jumalasi äänelle kuuliainen olet, ja pidät hänen käskynsä ja säätynsä, jotka ovat kirjoitetut tässä lakikirjassa, koska palajat Herran sinun Jumalasi tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

5. Moos. 30:14  Sillä se sana on sangen läsnä sinun tykönäsi, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, että sen tekisit.

5. Moos. 30:17  Mutta jos sinä käännät sydämesi, ja et ole kuuliainen, vaan annat vietellä sinus, niin että kumarrat vieraita jumalia ja palvelet heitä;

5. Moos. 32:46  Ja sanoi heille: pankaa sydämeenne kaikki ne sanat, jotka minä teille tänä päivänä todistin, että te käskisitte teidän lapsianne, tekemään ja pitämään kaikki tämän lain sanat.

Joos. 14:8  Mutta veljeni, jotka minun kanssani menneet olivat, saattivat kansalle vapisevaisen sydämen; mutta minä seurasin Herraa minun Jumalaani uskollisesti.

Joos. 22:5  Ainoastaan ottakaa visusti vaari, että te teette sen käskyn ja lain jälkeen, jonka Mooses Herran palvelija on teille käskenyt, että te rakastatte Herraa teidän Jumalaanne, ja vaellatte kaikissa hänen teissänsä, ja pidätte hänen käskynsä, ja riiputte hänessä kiinni, ja palvelette häntä kaikesta teidän sydämestänne ja kaikesta teidän sielustanne.

Joos. 24:23  Niin pankaa nyt teidän tyköänne muukalaiset jumalat pois, jotka teidän seassanne ovat, ja kumartakaa teidän sydämenne Herran Israelin Jumalan tykö.

1. Sam. 2:1  Ja Hanna rukoili ja sanoi: minun sydämeni riemuitsee Herrassa, minun sarveni on ylennetty Herrassa. Minun suuni on leveältä auennut minun vihollisteni ylitse; sillä minä riemuitsen sinun autuudestasi.

1. Sam. 12:20  Ja Samuel sanoi kansalle: älkää peljätkö: te tosin olette tehneet kaiken tämän pahuuden, mutta älkää kuitenkaan luopuko Herrasta, vaan palvelkaa Herraa kaikesta teidän sydämestänne.

1. Sam. 12:24  Ainoastansa peljätkää Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne; sillä katsokaat, kuinka suuria tekoja hän tekee teidän kanssanne.

1. Sam. 16:7  Mutta Herra sanoi Samuelille: älä katso hänen muotoansa elikkä suurta kokoansa, sillä minä olen hyljännyt hänen: sillä ei se ole niin kuin ihminen näkee; sillä ihminen näkee sen mikä silmäin edessä on, mutta Herra katsoo sydämeen.

1. Sam. 18:1  Ja kuin hän oli puheensa lopettanut Saulin kanssa, mieltyi Jonatan ja David keskenänsä sydämestä; ja Jonatan rakasti häntä niin kuin omaa sydäntänsä.

1. Sam. 18:3  Ja Jonatan ja David tekivät liiton keskenänsä; sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sydäntänsä.

2. Sam. 6:16  Ja kuin Herran arkki joutui Davidin kaupunkiin, katsoi Mikal, Saulin tytär akkunasta ja näki kuningas Davidin hyppäävän kaikella voimallansa Herran edessä, ja hän katsoi hänen ylen sydämessänsä.

2. Sam. 7:3  Naatan sanoi kuninkaalle: mene ja tee kaikki mitä sydämessäsi on, sillä Herra on sinun kanssasi.

2. Sam. 19:14  Ja hän käänsi kaikkein Juudan miesten sydämet niin kuin yhden miehen. Ja he lähettivät kuninkaalle sanan: palaja sinä ja kaikki palvelijasi.

1. Kun. 3:6  Salomo sanoi: sinä olet tehnyt minun isälleni Davidille sinun palvelijallesi suuren laupiuden, niin kuin hän vaelsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa, ja vakaalla sydämellä sinun kanssasi: ja sinä olet pitänyt hänelle suuren laupiuden, ja olet antanut hänelle pojan, joka istuu hänen istuimellansa, niin kuin tänä päivänä tapahtuu.

1. Kun. 3:9  Anna Sen tähden palvelijallesi ymmärtäväinen sydän tuomita kansaasi ja erottaa pahaa ja hyvää; sillä kuka taitaa tätä sinun suurta kansaasi tuomita?

1. Kun. 3:12  Katso, minä olen tehnyt sinun sanojesi jälkeen: katso, minä olen antanut sinulle tietäväisen ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ollut ole sinun edelläs eikä myös pidä tuleman sinun jälkeesi.

1. Kun. 3:26  Niin sanoi se vaimo kuninkaalle, jonka elävä lapsi oli, sillä hänen äidillinen sydämensä paloi lapseensa, ja hän sanoi: Ah herrani! antakaa hänelle se elävä lapsi ja älkää suinkaan tappako sitä. Mutta toinen sanoi: ei minulle eikä sinulle pidä annettaman, vaan jaettakoon kahdeksi

1. Kun. 8:23  Ja sanoi: Herra Israelin Jumala! ei ole yhtään Jumalaa sinun vertaista, ylhäällä taivaassa taikka alhaalla maassa, joka pidät liiton ja laupiuden palvelijoillesi, jotka sinun edessäsi kaikesta sydämestänsä vaeltavat,

1. Kun. 8:38  Kaikki rukoukset, kaikki anteeksi anomiset mitkä kaikki ihmiset, kaikki sinun kansasi Israel tekevät, koska he ymmärtävät vitsauksen itse kukin sydämessänsä, ja hajottavat kätensä tämän huoneen puoleen:

1. Kun. 8:39  Että silloin kuulisit taivaissa, siitä siasta, kussa asut, ja olisit armollinen ja tekisit sen niin, että annat itse kullekin niin kuin hän vaeltanut on, niin kuin sinä hänen sydämensä tunnet; sillä sinä ainoastaan tunnet kaikkein ihmisten lasten sydämet.

1. Kun. 8:47  Ja he tekisivät sydämestänsä parannuksen siinä maassa, jossa he vankina ovat, ja he palaisivat sinua rukoilemaan vankeutensa maalla, sanoen: me rikoimme ja teimme pahoin, ja olimme jumalattomat;

1. Kun. 8:48  Ja he niin palaisivat sinun tykösi kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa vihamiestensä maalla, jotka heitä vangiksi vieneet ovat pois; ja he rukoilevat sinua tiellä maansa puoleen, jonka heidän isillensä antanut olet, sen kaupungin puoleen, jonka minä sinun nimellesi rakentanut olen:

1. Kun. 8:58  Että hän kääntäisi meidän sydämemme tykönsä, että me vaeltaisimme kaikissa hänen teissänsä ja pitäisimme hänen käskynsä, säätynsä ja oikeutensa, jotka hän meidän isillemme käskenyt on;

1. Kun. 8:61  Ja teidän sydämenne olkoon vakaa Herran meidän Jumalamme edessä, vaeltamaan hänen säädyissänsä ja pitämään hänen käskynsä, niin kuin se tänä päivänä on.

1. Kun. 9:4  Ja jos sinä vallat minun edessäni, niin kuin sinun isäsi Daavid vaeltanut on, sydämen yksinkertaisuudessa ja vakuudessa, niin että teet kaikki, mitä minä sinulle käskenyt olen, ja pidät minun säätyni ja oikeuteni;

1. Kun. 10:24  Kaikki maailma pyysi nähdä Salomoa, kuullaksensa sitä taitoa, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä.

1. Kun. 11:2  Niistä kansoista, joista Herra Israelin lapsille sanonut oli: älkää menkö heidän tykönsä, eikä hekään tulko teidän tykönne; sillä he kääntävät totisesti teidän sydämenne jumaliensa perään. Näihin suostui Salomo, rakastamaan heitä.

1. Kun. 11:3  Ja hänellä oli seitsemänsataa ruhtinaallista emäntää ja kolmesataa jalkavaimoa; ja hänen vaimonsa käänsivät pois hänen sydämensä.

1. Kun. 11:4  Kuin Salomo vanheni, käänsivät hänen emäntänsä hänen sydämensä vierasten jumalain perään, niin ettei hänen sydämensä ollut täydellinen Herran Jumalansa kanssa, niin kuin Davidin hänen isänsä sydän.

1. Kun. 11:9  Ja Herra vihastui Salomon päälle, että hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta Israelin Jumalasta, joka hänelle kahdesti ilmaantunut oli.

1. Kun. 14:8  Ja olen reväissyt valtakunnan Davidin huoneelta pois, ja antanut sen sinulle: mutta et sinä ole ollut niin kuin minun palvelijani David, joka piti minun käskyni ja vaelsi minun jälkeeni kaikella sydämellä, ja teki ainoastaan mitä minulle kelvollinen oli;

1. Kun. 15:3  Ja hän vaelsi kaikissa isänsä synneissä, jotka hän oli tehnyt hänen edellänsä, ja ei ollut hänen sydämensä vakaa Herran hänen Jumalansa edessä, niin kuin Davidin hänen isänsä sydän oli.

2. Kun. 20:3  Oi, Herra! muista että minä olen uskollisesti ja vaa’alla sydämellä vaeltanut sinun edessäsi ja tehnyt, mikä sinulle otollinen ollut on! Ja Hiskia itki hartaasti.

2. Kun. 22:19  Että sinun sydämesi on pehmennyt ja olet itsesi nöyryyttänyt Herran edessä, koska kuulit, mitä minä sanoin tätä sijaa ja hänen asuvaisiansa vastaan, että heidän pitää tuleman hävitetyksi ja kiroukseksi, ja olet repinyt vaatteesi, ja olet itkenyt minun edessäni: niin olen minä myös kuullut sen, sanoo Herra.

2. Kun. 23:3  Ja kuningas seisoi yhden patsaan tykönä, ja teki liiton Herran edessä, että heidän piti vaeltaman Herran jälkeen ja pitämän hänen käskynsä, todistuksensa ja säätynsä, kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa, että heidän piti pitämän nämä liiton sanat, jotka kirjoitetut olivat tässä kirjassa. Ja kaikki kansa mielistyi siihen liittoon.

2. Kun. 23:25  Hänen vertaisensa ei ollut yksikään kuningas ennen häntä, joka niin kaikesta sydämestänsä, kaikesta sielustansa ja kaikesta voimastansa itsensä käänsi Herran tykö, kaiken Mooseksen lain jälkeen; ja hänen jälkeensä ei tullut myöskään hänen kaltaistansa.

Esra 7:10  Sillä Esra oli valmistanut sydämensä etsimään Herran lakia, ja tekemään sitä ja opettamaan Israelille säätyjä ja oikeutta.

Neh. 4:6  Mutta me rakensimme muurin ja panimme hänen kaiketi yhteen hamaan puoliväliin asti; ja kansa sai sydämen työtä tehdäksensä.

Ps. 4:4  ( 4:5) Jos te vihastutte, niin älkää syntiä tehkö: puhukaa sydämissänne, teidän vuoteissanne, ja odottakaat, Sela!

Ps. 5:9  ( 5:10) Sillä heidän suussansa ei ole mitään totuutta, heidän sisällyksensä on sydämen kipu; heidän kitansa on avoin hauta, ja kielellänsä he liehakoivat.

Ps. 7:9  Loppukoon jumalattomien pahuus, ja holhoaa vanhurskaita; sillä sinä, vanhurskas Jumala, tutkit sydämet ja munaskuut.

Ps. 7:10  Minun kilpeni on Jumalan tykönä, joka vaa’at sydämet auttaa.

Ps. 9:1  Davidin Psalmi, kauniista nuoruudesta, esilaulajalle. Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni, ja luettelen kaikki sinun ihmeesi.

Ps. 10:6  Sillä hän puhuu sydämessänsä: en minä ikänä kukisteta, ei sukukunnasta sukukuntaan hätää ole.

Ps. 10:11  Hän sanoo sydämessänsä: Jumala on hänen unhottanut, ja verhonnut kasvonsa, ei hän ikänä näe.

Ps. 10:13  Miksi jumalaton pilkkaa Jumalaa ja sanoo sydämessänsä: et sinä sitä tottele?

Ps. 12:2  Jokainen puhuu lähimmäisensä kanssa valhetta: he liehakoivat ja opettavat eripuraisuutta sydämistä.

Ps. 13:3  Kuinka kauan minä neuvoa pidän sielussani? ja ahdistetaan sydämessäni joka päivä? kuinka kauan minun viholliseni yltyy minua vastaan?

Ps. 13:6  Mutta minä turvaan sinun armoosi: minun sydämeni riemuitsee, että niin mielelläsi autat: minä veisaan Herralle, että hän minulle niin hyvästi tekee.

Ps. 14:1  Davidin Psalmi, esilaulajalle. Tyhmät sanovat sydämessänsä: ei Jumalaa olekaan; ei he mitään kelpaa, ja ovat ilkeät menoissansa; ei ole joka hyvää tekee.

Ps. 15:2  Joka vaeltaa ja tekee oikeuden, ja puhuu totuuden sydämestänsä;

Ps. 16:4  Mutta jotka toisen jälkeen rientävät, niillä pitää suuri sydämen kipu oleman: en minä uhraa heidän juomauhriansa verestä, enkä mainitse heidän nimiänsä suussani.

Ps. 16:9  Sen tähden minun sydämeni riemuitsee ja minun kunniani on iloinen, ja minun lihani lepää toivossa.

Ps. 17:3  Sinä koettelet minun sydämeni, ja etsiskelet sitä yöllä, ja tutkit minua, ja et mitään löydä; minä olen aikonut, ettei minun suuni missäkään riko.

Ps. 19:8  Herran käskyt ovat oikeat ja ilahduttavat sydämet: Herran käskyt ovat kirkkaat ja valistavat silmät.

Ps. 19:14  Kelvatkoon sinulle minun suuni puheet, ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun vahani ja minun Lunastajani!

Ps. 20:4  Hän antakoon sinulle, mitä sinun sydämesi anoo, ja päättäköön kaikki aivoituksesi!

Ps. 21:2  Hänen sydämensä halun sinä annat hänelle, etkä kiellä, mitä hänen suunsa anoo, Sela!

Ps. 22:14  Minä olen kaadettu ulos niin kuin vesi, ja luuni ovat kaikki hajotetut: minun sydämeni on niin kuin salattu vedenvaha ruumiissani.

Ps. 22:26  Raadolliset syövät ja ravitaan, ja jotka Herraa etsivät, pitää häntä ylistämän: teidän sydämenne pitää elämän iankaikkisesti.

Ps. 24:4  Jolla viattomat kädet ovat ja on puhdas sydämestä, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin,

Ps. 25:17  Minun sydämeni murheet ovat moninaiset: vie siis minua ulos tuskistani.

Ps. 26:2  Koettele minua, Herra, ja kiusaa minua: puhdista minun munaskuuni ja sydämeni.

Ps. 27:3  Ja vaikka sotaväki saartaisi minua, niin ei sydämeni Sen tähden pelkäisi; ja jos sota nousisi minua vastaan, minä turvaan sittenkin häneen.

Ps. 27:8  Minun sydämeni sanoo sinulle tämän sinun sanasi: etsikää minun kasvojani! Sen tähden minä etsin, Herra, sinun kasvojasi.

Ps. 27:14  Odota Herraa, ole hyvässä turvassa, ja hän vahvistaa sinun sydämesi: ja odota Herraa.

Ps. 28:3  Älä anna minun tulla jumalattomien ja pahantekijöiden sekaan, jotka lähimmäistensä kanssa puhuvat ystävällisesti, vaan pahuutta on heidän sydämissänsä,

Ps. 28:7  Herra on minun väkevyyteni ja kilpeni, häneen minun sydämeni toivoo, ja minä olen autettu; ja minun sydämeni riemuitsee, ja minä kiitän häntä veisullani.

Ps. 31:12  Minä olen sydämestä unhotettu niin kuin kuollut: minä olen niin kuin rikottu astia.

Ps. 31:24  Olkaa hyvässä turvassa, ja hän vahvistaa teidän sydämenne, kaikki, jotka Herraa odotatte.

Ps. 33:11  Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä ajatukset sukukunnasta sukukuntaan.

Ps. 33:15  Hän valmistaa kaikkein heidän sydämensä: hän ymmärtää kaikki heidän työnsä.

Ps. 33:21  Sillä meidän sydämemme iloitsee hänessä, ja me toivomme hänen pyhään nimeensä.

Ps. 34:18  Herra on juuri läsnä niitä, joilla on murheellinen sydän, ja auttaa niitä, joilla on surkea mieli.

Ps. 35:13  Mutta minä, kuin he sairastivat, puin säkin päälleni, vaivasin itseäni paastolla, ja rukoilin sydämestäni;

Ps. 35:25  Älä salli heidän sydämissänsä sanoa: niin, niin me tahdomme; ja älä anna heidän sanoa: me olemme hänen nielleet.

Ps. 36:1  Davidin, Herran palvelijan Psalmi, esilaulajalle. (36:2) Se on sydämestäni sanottu jumalattomien menosta: ei he ensinkään Jumalaa pelkää.

Ps. 37:4  Iloitse Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.

Ps. 37:15  Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän sydämeensä; ja heidän jousensa pitää särkymän.

Ps. 37:31  Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessänsä; ja ei hänen askeleensa livisty.

Ps. 38:8  Minä olen ylen paljon runneltu ja lyöty rikki: minä myrisen minun sydämeni kivusta.

Ps. 38:10  Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, ja minun silmieni valkeus ei ole minun tykönäni.

Ps. 39:3  Minun sydämeni on palava minussa, ja kuin minä sitä ajattelen, niin minä sytyn: minä puhun kielelläni.

Ps. 40:8  Sinun tahtosi, minun Jumalani, teen minä mielelläni; ja sinun lakisi on minun sydämessäni.

Ps. 40:10  En minä salaa vanhurskauttasi sydämessäni: minä puhun sinun totuudestasi ja autuudestasi: en minä peitä laupiuttasi ja vakuuttasi suuressa seurakunnassa.

Ps. 40:12  Sillä lukemattomat vaivat ovat minun piirittäneet: minun syntini ovat minun ottaneet kiinni, niin etten minä nähdä taida: ne ovat useammat kuin hiukset päässäni, ja minun sydämeni on minussa vaipunut.

Ps. 41:6  Ja kuin he tulevat katselemaan, niin he puhuvat valhetta: heidän sydämensä kokoaa vääryyttä; niin he menevät pois ja sitä panettelevat.

Ps. 42:4  Koska minä näitä muistelen, niin minä vuodatan ulos sydämeni itsessäni; sillä minä menisin mielelläni joukon kanssa, ja vaeltaisin heidän kanssansa Jumalan huoneeseen: ihastuksella ja kiitoksella joukon seassa, jotka juhlaa pitävät.

Ps. 44:18  Ja ei meidän sydämemme takaperin kääntynyt, eikä meidän käymisemme poikennut sinun tiestäsi;

Ps. 44:21  Eikö Jumala sitä etsisi? vaan hän itse tietää meidän sydämemme pohjan.

Ps. 45:1  Morsiamen opetusvirsi kukkasesta Kooran lapsilta esilaulajalle. (45:2) Minun sydämeni ajattelee kauniin laulun: minä veisaan kuninkaasta, minun kieleni on jalon kirjoittajan kynä.

Ps. 45:5  Terävät ovat sinun nuolesi, että kansat lankeavat eteesi maahan, jotka sydämestänsä kuninkaan viholliset ovat.

Ps. 49:3  Minun suuni puhuu viisautta, ja minun sydämeni sanoo ymmärryksen.

Ps. 49:11  Heidän sydämensä ajatus on, että heidän huoneensa pitää iankaikkisesti pysymän, ja heidän majansa suvusta sukuun, ja heidän nimensä kuuluisaksi tulemaan maan päällä.

Ps. 51:10  Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja anna minulle uusi vahva henki.

Ps. 51:17  Ne uhrit, jotka Jumalalle kelpaavat, ovat murheellinen henki: ahdistettua ja särjettyä sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

Ps. 53:1  Davidin opetus, esilaulajalle, Mahelatin päällä. (53:2) Tyhmät sanovat sydämessänsä: ei Jumalaa olekaan; ei he mitään kelpaa, ja ovat ilkeät menoissansa: ei ole joka hyvää tekee.

Ps. 55:4  Minun sydämeni vapisee minussa, ja kuoleman pelko lankesi minun päälleni.

Ps. 55:21  Heidän suunsa on liukkaampi kuin voi, ja sota on heidän sydämessänsä: heidän sanansa ovat sileämmät kuin öljy, ja ne ovat paljaat miekat.

Ps. 57:7  Valmis on sydämeni, Jumala, valmis on sydämeni veisaamaan ja kiittämään.

Ps. 58:2  Sydämestänne te myös vääryyttä teette, ja maakunnassa käsillänne väkivaltaa toimitatte.

Ps. 61:2  Maan äärestä minä huudan sinun tykösi, koska minun sydämeni näännyksissä on: vie minua siis korkealle kalliolle.

Ps. 62:4  Kuitenkin he neuvoa pitävät, kukistaaksensa häntä korkeudestansa; he rakastavat valhetta: suullansa he siunaavat, ja sydämessänsä kiroilevat, Sela!

Ps. 62:8  Te kansat, toivokaa häneen joka aika, vuodattakaa teidän sydämenne hänen eteensä: Jumala on meidän turvamme, Sela!

Ps. 62:10  Älkää luottako vääryyteen ja väkivaltaan; älkää turvatko niihin, mitkä ei mitään ole; jos rikkaudet teidän tykönne lankeavat, niin älkää panko sydäntänne niiden päälle.

Ps. 64:6  He ajattelevat vääryyttä, ja täyttävät sen minkä he ajatelleet ovat; viekkaat ihmiset ja salakavalat sydämet.

Ps. 64:10  Vanhurskaat pitää Herrassa riemuitseman, ja häneen uskaltaman; ja kaikki vaa’at sydämet kerskatkoon siitä.

Ps. 66:18  Jos minä jotakin vääryyttä pitäisin sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi.

Ps. 69:20  Pilkka särkee minun sydämeni ja vaivaa minua: minä odotan, jos joku armahtaisi, ja ei ole kenkään, ja lohduttajia, vaan en ketään löydä.

Ps. 69:32  Raadolliset näkevät sen ja iloitsevat, ja jotka Jumalaa etsivät, heidän sydämensä pitää elämän.

Ps. 73:1  Aasafin Psalmi. Totta on Jumala hyvä Israelille, niille, jotka puhtaat sydämestä ovat.

Ps. 73:13  Pitäisikö siis sen turhaan oleman, että minun sydämeni nuhteetonna elää, ja minä pesen viattomuudessa minun käteni?

Ps. 73:21  Vaan kuin se karvasteli minun sydämessäni ja pisti minun munaskuitani,

Ps. 73:26  Vaikka vielä minun ruumiini ja sieluni vaipuisi, niin sinä, Jumala, kuitenkin olet aina minun sydämeni uskallus ja minun osani.

Ps. 74:8  He puhuvat sydämessänsä: raadelkaamme heitä ynnä; he polttavat kaikki Jumalan huoneet maalla.

Ps. 77:6  Minä muistan yöllä minun kantelettani: minä puhun sydämelleni, ja minun henkeni tutkii:

Ps. 78:8  Ja ei olisi niin kuin heidän isänsä, vastahakoinen ja kankia suku, joka ei vahvistanut sydäntänsä, ja heidän henkensä ei riippunut uskollisesti Jumalassa;

Ps. 78:18  He kiusasivat Jumalaa sydämessänsä, anoen ruokaa sielullensa.

Ps. 78:37  Mutta heidän sydämensä ei ollut oikea hänen puoleensa, ja ei he pitäneet uskollisesti hänen liittoansa.

Ps. 78:72  Ja hän kaitsi heitä kaikella sydämensä vakuudella, ja hallitsi heitä kaikella ahkeruudella.

Ps. 81:12  Niin minä laskin heitä sydämensä pahuuteen, vaeltamaan neuvonsa jälkeen.

Ps. 83:5  Sillä he ovat sydämessänsä panneet neuvonsa yhteen, ja tehneet liiton sinua vastaan:

Ps. 84:5  Autuaat ovat ne ihmiset, jotka sinun pitävät väkenänsä, ja sydämestänsä vaeltavat sinun jälkeesi,

Ps. 86:11  Osoita minulle, Herra, sinun tiesi, vaeltaakseni sinun totuudessasi: kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin.

Ps. 86:12  Minä kiitän sinua, Herra minun Jumalani, kaikesta sydämestäni, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti.

Ps. 94:15  Sillä oikeuden pitää sittenkin oikeuden oleman, ja kaikki hurskaat sydämet sitä seuraavat.

Ps. 94:19  Minulla oli paljo surua sydämessäni; mutta sinun lohdutuksesi ilahdutti minun sieluni.

Ps. 95:8  Niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin Meribassa tapahtui, niin kuin kiusauksen päivänä korvessa,

Ps. 95:10  Että minä neljäkymmentä ajastaikaa suutuin tähän kansaan, ja sanoin: se on senkaltainen kansa, jonka sydämet aina eksyä tahtovat, ja jotka minun tietäni ei tahtoneet oppia;

Ps. 97:11  Vanhurskaalle koittaa valkeus, ja ilo hurskaille sydämille,

Ps. 101:2  Minä tahdon vaarin ottaa oikeasta tiestä, koska minun tyköni tulet: minä tahdon vaeltaa sydämeni vakuudessa minun huoneessani.

Ps. 101:4  Nurja sydän olkoon minusta pois: en minä kärsi pahaa.

Ps. 102:4  Minun sydämeni on lyöty ja kuivettunut niin kuin heinä, niin että minä myös unohdan leipäni syödä.

Ps. 104:15  Ja että viina (Pyhän Hengen viina) ihmisen sydämen ilahduttaa, ja hänen kasvonsa kaunistuu öljystä (Pyhän Hengen öljy): ja leipä (Jumalan sana, elämän leipä, evankeliumi) vahvistaa ihmisen sydämen.

Ps. 105:3  Ylistäkää hänen pyhää nimeänsä: niiden sydän iloitkoon, jotka etsivät Herraa!

Ps. 105:25  Hän käänsi heidän sydämensä vihaamaan hänen kansaansa, ja hänen palvelijoitansa viekkaudella painamaan alas.

Ps. 106:33  Sillä he saattivat hänen sydämensä murheelliseksi, niin että hän sanoissansa eksyi.

Ps. 107:12  Sen tähden täytyi heidän sydämensä onnettomuudella vaivattaa, niin että he lankesivat, ja ei kenkään heitä auttanut.

Ps. 108:1  Psalmi, Davidin veisu. (108:2) Jumala! minun sydämeni on valmis: minä veisaan ja kiitän, niin myös minun kunniani.

Ps. 109:22  Sillä minä olen köyhä ja raadollinen: minun sydämeni on särjetty minussa.

Ps. 111:1  Halleluja! Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni, hurskasten neuvossa ja seurakunnassa.

Ps. 112:7  Koska rangaistus tulee, niin ei hän pelkää: hänen sydämensä uskaltaa lujasti Herran päälle.

Ps. 112:8  Hänen sydämensä on vahvistettu ja ei pelkää, siihen asti kuin hän näkee ilonsa vihollisistansa.

Ps. 119:2  Autuaat ovat ne, jotka hänen todistuksiansa pitävät, ja kaikesta sydämestä häntä etsivät.

Ps. 119:7  Minä kiitän sinua oikeasta sydämestä, että opetat minulle vanhurskautesi oikeudet.

Ps. 119:10  Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni: älä salli minun eksyä sinun käskyistäsi (Jumalan sanasta).

Ps. 119:11  Minä pidän sydämessäni sinun sanasi, etten minä rikkoisi sinua vastaan.

Ps. 119:28  Niin minä suren, että sydän sulaa minussa: vahvista minua sinun sanasi jälkeen.

Ps. 119:32  Koska minun sydämeni vahvistat, niin minä juoksen sinun käskyjesi tietä myöten.

Ps. 119:34  Anna minulle ymmärrys, kätkeäkseni sinun lakisi, ja pitääkseni sitä koko sydämestäni.

Ps. 119:36  Kallista minun sydämeni sinun todistuksiisi, ja ei ahneuden puoleen.

Ps. 119:58  Minä rukoilen sinun kasvojesi edessä täydestä sydämestä: ole minulle armollinen sinun sanasi jälkeen.

Ps. 119:69  Ylpeät ajattelevat valheen minun päälleni; mutta minä pidän täydestä sydämestä sinun käskysi.

Ps. 119:70  Heidän sydämensä on lihava niin kuin rasva; mutta minä iloitsen sinun laistasi.

Ps. 119:80  Olkoon minun sydämeni toimellinen sinun säädyissäsi, etten minä häväistäisi.

Ps. 119:111  Sinun todistuksesi ovat minun iankaikkiset perimiseni; sillä ne ovat minun sydämeni ilo.

Ps. 119:112  Minä kallistan minun sydämeni tekemään sinun säätyjesi  jälkeen, aina ja iankaikkisesti.

Ps. 119:145  Minä huudan kaikesta sydämestäni: kuule, Herra, minua, että minä sinun säätysi pitäisin.

Ps. 119:161  Päämiehet vainoavat minua ilman syytä; mutta minun sydämeni pelkää sinun sanojasi.

Ps. 125:4  Herra, tee hyvästi hyville ja hurskaille sydämille.

Ps. 131:1  Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa. Herra! ei minun sydämeni ole paisunut, eikä minun silmäni ole ylpeät; enkä minä vaella suurissa asioissa, jotka minulle työläät ovat.

Ps. 138:1  Davidin. Minä kiitän sinua kaikesta sydämestäni: jumalain edessä minä sinulle kiitosta veisaan.

Ps. 139:23  Tutki minua, Jumala, ja koettele sydämeni: kiusaa minua, ja ymmärrä, kuinka minä ajattelen.

Ps. 140:2  Jotka pahaa ajattelevat sydämissänsä, ja joka päivä sotaan hankitsevat.

Ps. 141:4  Älä kallista minun sydäntäni mihinkään pahuuteen, pitämään jumalatonta menoa pahantekijäin kanssa, etten minä söisi niitä, mitkä heille kelpaavat.

Ps. 143:4  Minun henkeni on minussa ahdistettu: sydämeni on minussa kulutettu.

Ps. 147:3  Hän parantaa murretut sydämet, ja sitoo heidän kipunsa.

Sananl. 2:2  Niin anna korvasi kuulla viisautta, ja taivuta sydämesi ymmärrykseen.

Sananl. 2:10  Jos viisaus sydämeesi tulee, ja taito on sinulle kelvollinen,

Sananl. 3:1  Poikani, älä unohda minun lakiani, mutta sinun sydämesi pitäköön käskyni.

Sananl. 3:3  Armo ja totuus ei sinua pidä hylkäämän: ripusta ne kaulaasi, ja kirjoita sydämesi tauluun,

Sananl. 3:5  Luota Herraan kaikesta sydämestäsi, ja älä luota ymmärrykseesi;

Sananl. 4:4  Ja hän opetti minua, ja sanoi minulle; anna sydämesi ottaa minun sanani vastaan: pidä minun käskyni, niin sinä elää saat.

Sananl. 4:21  Älä niiden anna tulla pois silmistäsi: pidä ne sydämessäsi.

Sananl. 4:23  Varjele sydämesi kaikella ahkeruudella: sillä siitä elämä tulee.

Sananl. 5:12  Ja sanoisit: voi! kuinka minä olen vihannut hyvää neuvoa, ja sydämeni on hyljännyt kurituksen!

Sananl. 6:14  Vääryys on hänen sydämessänsä, ja aikoo pahaa: hän saattaa riidat matkaan.

Sananl. 6:18  Sydän, joka vahingollisia ajattelee, jalat, jotka ovat nopsat pahuuteen juoksemaan;

Sananl. 6:21  Sido ne alati yhteen sydämesi päälle, ja ripusta ne kaulaasi.

Sananl. 6:25  Älä himoitse sydämessäsi hänen kauneuttansa, ettet vieteltäisi hänen silmiensä kiillosta.

Sananl. 7:3  Sido ne sormiisi, kirjoita ne sydämesi tauluun.

Sananl. 7:25  Älköön sydämesi poiketko hänen tiellensä: älä salli itseäsi vietellä hänen retkillensä.

Sananl. 8:5  Ymmärtäkää te tyhmät viisautta, ja te houkkiot pankaa sydämiinne.

Sananl. 10:8  Joka sydämestänsä viisas on, hän ottaa käskyt vastaan; mutta jolla hullut huulet ovat, se saa haavoja.

Sananl. 10:20  Vanhurskaan kieli on kalliimpi hopeaa, mutta jumalattoman sydän on niin kuin ei mitään.

Sananl. 11:13  Panettelija ilmoittaa salaisuuden, vaan jolla on uskollinen sydän, hän salaa sen.

Sananl. 11:20  Petollinen sydän on kauhistus Herralle, vaan viattoman tie on hänelle otollinen.

Sananl. 12:10  Vanhurskas armahtaa juhtaansa, mutta jumalattoman sydän on haluton.

Sananl. 12:20  Jotka pahaa ajattelevat, niiden sydämessä on petos; vaan jotka rauhaa neuvovat, niillä on ilo.

Sananl. 12:23  Kavala salaa taitonsa, vaan hulluin sydän ilmoittaa hulluutta.

Sananl. 12:25  Sydämellinen murhe kivistelee, vaan lohdullinen sana iloittaa,

Sananl. 13:12  Viivytetty toivo vaivaa sydäntä; vaan kuin se tulee, jota hän toivoo, se on elämän puu.

Sananl. 13:19  Kun toivo tulee täytetyksi, niin sydän iloitsee; mutta joka pahuutta välttää; on hulluille kauhistukseksi.

Sananl. 14:10  Koska sydän on murheellinen, niin ei auta ulkonainen ilo.

Sananl. 14:30  Leppyinen sydän on ruumiin elämä; vaan kateus on märkä luissa.

Sananl. 14:33  Toimellisen sydämessä lepää viisaus; mutta mitä tyhmäin mielessä on, se tulee ilmi.

Sananl. 15:4  Terveellinen kieli on elämän puu: vaan valhettelevainen saattaa sydämen kivun.

Sananl. 15:7  Viisasten huulet jakavat neuvoa; vaan tyhmien sydän ei ole niin.

Sananl. 15:11  Helvetti ja kadotus on Herran edessä: kuinka paljon enemmin ihmisten lasten sydämet.

Sananl. 15:13  Iloinen sydän tekee iloiset kasvot; vaan koska sydän on surullinen, niin rohkeus raukeaa.

Sananl. 15:14  Ymmärtäväinen sydän etsii viisautta; vaan tyhmäin suu tyhmyydellä ravitaan.

Sananl. 15:15  Surullisella ihmisellä ei ole koskaan hyvää päivää; vaan jolla hyvä sydän on, hänellä on joka päivä vieraspito.

Sananl. 15:28  Vanhurskaan sydän ajattelee vastausta; vaan jumalattoman suu ammuntaa pahaa.

Sananl. 15:30  Suloinen kasvo iloittaa sydämen: hyvä sanoma tekee luut lihaviksi.

Sananl. 16:1  Ihminen aikoo sydämessänsä; vaan Herralta tulee kielen vastaus.

Sananl. 16:2  Jokaisen mielestä on hänen tiensä puhdas; mutta Herra tutkistelee sydämet.

Sananl. 16:9  Ihmisen sydän aikoo tiensä; vaan Herra johdattaa hänen käymisensä.

Sananl. 16:23  Viisas sydän puhuu toimellisesti, ja hänen huulensa opettavat hyvin.

Sananl. 17:3  Niin kuin tuli koettelee hopean ja ahjo kullan, niin Herra tutkistelee sydämet.

Sananl. 17:16  Mitä tyhmä tekee kädessänsä rahalla, ettei hänellä ole sydäntä ostaa viisautta?

Sananl. 17:20  Häijy sydän ei löydä mitään hyvää; ja jolla paha kieli on, se lankeaa onnettomuuteen.

Sananl. 17:22  Iloinen sydän tekee elämän suloiseksi, vaan surullinen sydän kaivaa luut.

Sananl. 18:2  Tyhmällä ei ole himo ymmärrykseen, vaan niitä ilmoittamaan, mitkä ovat hänen sydämessänsä.

Sananl. 18:8  Panettelijan sanat ovat haavat, ja käyvät läpi sydämen.

Sananl. 18:12  Kuin joku lankeaa, niin hänen sydämensä ensin tulee ylpeäksi, ja ennen kuin joku kunniaan tulee, pitää hänen nöyrän oleman.

Sananl. 18:15  Ymmärtäväinen sydän saa viisauden, ja viisasten korva etsii taitoa.

Sananl. 19:3  Ihmisen tyhmyys eksyttää hänen tiensä, niin että hänen sydämensä vihastuu Herraa vastaan.

Sananl. 19:21  Monet aivoitukset ovat miehen sydämessä; mutta Herran neuvo on pysyväinen.

Sananl. 20:5  Neuvo on miehen sydämessä niin kuin syvä vesi; mutta toimellinen ammuntaa sen ylös.

Sananl. 20:9  Kuka sanoo: minä olen puhdas sydämessäni, ja vapaa synnistäni?

Sananl. 20:27  Herran kynttilä on ihmisen henki: hän käy läpi koko sydämen.

Sananl. 20:30  Haavoilla pitää pahuus ajettaman pois, ja koko sydämen kivulla.

Sananl. 21:1  Kuninkaan sydän on Herran kädessä, niin kuin vesiojat, ja hän taittaa sen kuhunka tahtoo.

Sananl. 21:2  Jokainen luulee tiensä oikeaksi, vaan Herra koettelee sydämet.

Sananl. 21:4  Ylpeät silmät ja paisunut sydän, ja jumalattomien kynttilä on synti.

Sananl. 22:11  Joka sydämen puhtautta rakastaa, sen huulet ovat otolliset, ja kuningas on hänen ystävänsä.

Sananl. 22:15  Hulluus riippuu nuorukaisen sydämessä, vaan kurituksen vitsa ajaa sen kauas hänestä.

Sananl. 22:17  Kallista korvasi ja kuule viisasten sanat, ja pane minun oppini sydämeesi.

Sananl. 23:7  Sillä niin kuin hän itse sydämessänsä ajattelee, niin se on; hän sanoo sinulle: syö ja juo, ja ei kuitenkaan ole hänen mielensä sinun kanssasi.

Sananl. 23:12  Anna sydämesi kuritukseen, ja korvasi toimelliseen puheeseen.

Sananl. 23:15  Poikani, jos sinä viisas olet, niin myös sydämeni iloitsee.

Sananl. 23:17  Älköön sinun sydämesi kiivoitelko syntisiä, vaan olkoon Herran pelossa joka päivä.

Sananl. 23:19  Kuule, poikani, ja ole viisas, ja johdata sydämesi tielle.

Sananl. 23:26  Anna minulle, poikani, sydämesi, ja sinun silmäsi pitäköön minun tieni.

Sananl. 23:33  Niin katsovat sinun silmäsi muita vaimoja, ja sinun sydämesi puhuu toimettomia asioita,

Sananl. 24:2  Sillä heidän sydämensä pyytää vahingoittaa, ja heidän huulensa neuvovat pahuuteen.

Sananl. 24:12  Jos sinä sanot: katso, emme ymmärrä sitä! luuletko, ettei se, joka sydämet tutkii, sitä ymmärrä? ja se, joka sielustasi ottaa vaarin, tunne sitä ja kosta ihmiselle tekonsa jälkeen?

Sananl. 24:17  Älä iloitse vihamiehesi vahingosta, ja älköön sinun sydämesi riemuitko hänen onnettomuudestansa,

Sananl. 24:32  Kuin minä sen näin, panin minä sen sydämeeni, katselin ja opin siitä.

Sananl. 25:3  Taivas on korkea ja maa syvä, ja kuninkaan sydän on tutkimaton.

Sananl. 26:22  Panettelijan sanat ovat niin kuin haavat, ja käyvät läpi sydämen.

Sananl. 26:23  Viekas kieli ja paha sydän on niin kuin saviastia hopean savulla juotettu.

Sananl. 26:24  Vihamies teeskentelee itsensä toisin puheellansa; mutta petos on hänen sydämessänsä.

Sananl. 26:25  Kuin hän liehakoi makeilla puheillansa, niin älä usko häntä; sillä seitsemän kauhistusta on hänen sydämessänsä.

Sananl. 27:9  Voiteesta ja suitsutuksesta sydän iloitsee, ja ystävän hyvä neuvo on sielulle otollinen.

Sananl. 27:11  Ole viisas, poikani, ja iloita sydämeni, että minä taitaisin vastata sitä, joka minua pilkkaa.

Sananl. 27:19  Niin kuin varjo on vedessä ihmisen kasvon suhteen, niin on ihmisen sydän toisia vastaan.

Sananl. 28:14  Autuas on se ihminen, joka aina pelkää; vaan joka sydämensä paaduttaa, se lankeaa onnettomuuteen.

Sananl. 28:26  Joka omaan sydämeensä uskaltaa, hän on tyhmä; mutta joka viisaudessa vaeltaa, hän vapahdetaan.

Sananl. 31:11  Hänen miehensä sydän uskaltaa häneen: hänen elatuksensa ei puutu häneltä.

Saarn. 1:13  Ja minun sydämeni pyysi etsiä ja viisaasti tutkia kaikkia, mitä taivaan alla tapahtuu. Senkaltaisen viheliäisen vaivan on Jumala antanut ihmisten lapsille, että he siinä itseänsä vaivaisivat.

Saarn. 1:16  Minä sanoin sydämessäni: katso, minä olen jaloksi tullut, ja olen viisaampi kuin kaikki muut, jotka minun edelläni olivat Jerusalemissa: ja minun sydämeni on paljon oppinut ja koetellut,

Saarn. 1:17  Ja olen sydämeni asettanut oppimaan viisautta, ymmärrystä, tyhmyyttä ja hulluutta; vaan minä ymmärsin, että sekin on hengen vaiva.

Saarn. 2:1  Minä sanoin sydämessäni: käykäämme hyvin elämään, ja pitämään hyviä päiviä! vaan katso, se on myös turhuus.

Saarn. 2:10  Ja kaikkia, mitä minun silmäni toivoivat, olen minä heille antanut, ja en estänyt sydämeltäni yhtään iloa, niin että minun sydämeni iloitsi kaikesta työstäni: ja se oli minun osani kaikista minun töistäni.

Saarn. 2:15  Silloin minä ajattelin sydämessäni, että hulluin käy niin kuin minunkin; miksi minä olen viisautta etsinyt? Silloin minä ajattelin sydämessäni, että se on myös turhuus.

Saarn. 2:20  Jonka tähden minä käänsin sydämeni kaikista töistäni, jotka minä auringon alla tein.

Saarn. 2:22  Sillä mitä ihminen saa kaikesta työstänsä ja sydämellisestä surustansa, joka hänellä on ollut auringon alla?

Saarn. 2:23  Vaan kivun, mielikarvauden ja murheen kaikkena elinaikanansa, niin ettei hänen sydämensä saa yölläkään lepoa: se on myös turhuus.

Saarn. 3:11  Vaan hän teki kaikki hyvin oikealla ajalla, ja antoi heidän sydämensä kaivata, mitä maailmassa tapahtuu; sillä ei ihminen taida löytää sitä työtä, jota Jumala tekee, ei alkua eikä loppua.

Saarn. 3:18  Minä sanoin sydämessäni ihmisten lasten menosta, että Jumala heitä valitsisi, ja näyttäisi, että he ovat itsellensä niin kuin eläimet.

Saarn. 5:2  Älä ole ylen pikainen suustasi, ja älä anna sydämesi kiiruhtaa puhumaan Jumalan edessä; sillä Jumala on taivaissa, ja sinä maan päällä: ole Sen tähden vähäpuheinen.

Saarn. 5:20  Sillä ei hän paljon ajattele elämänsä aikaa, että Jumala on iloittanut hänen sydämensä.

Saarn. 6:7  Jokaisella ihmisellä on määrätty työ; mutta sydän ei taida tyytyä siihen.

Saarn. 7:2  Parempi on mennä murhehuoneeseen kuin ilohuoneeseen: toisessa on kaikkein ihmisten loppu, ja elävä panee sen sydämeensä.

Saarn. 7:3  Parempi on murehtia kuin nauraa; sillä murheen kautta sydän paranee.

Saarn. 7:4  Viisasten sydän on murhehuoneessa; mutta tyhmien ilohuoneessa.

Saarn. 7:7  Väkivalta saattaa viisaan hulluksi, ja lahja turmelee sydämen.

Saarn. 7:9  Älä ole ylen pikainen vihaan; sillä viha lepää hulluin sydämissä.

Saarn. 7:21  Älä pane kaikkia sydämeesi, mitä sinulle sanotaan, ettet kuulisi palvelijasi sinua toruvan;

Saarn. 7:22  Sillä sinun sydämesi tietää sinun usein muita toruneen.

Saarn. 7:25  Minä käänsin sydämeni koettelemaan, tutkimaan ja etsimään viisautta ja taitoa, niin myös ymmärtämään jumalattomien tyhmyyttä ja hullujen erhetyksiä,

Saarn. 7:26  Ja löysin, että se vaimo on haikeampi kuin kuolema, jonka sydän on verkko ja paula, ja hänen kätensä on kahleet: se joka Jumalalle on otollinen, hän välttää häntä, mutta syntinen käsitetään hänen kauttansa.

Saarn. 8:5  Joka käskyt pitää, ei hänen pidä pahaa koetteleman, ja viisaan sydän tietää ajan ja muodon;

Saarn. 8:9  Kaikki nämä olen minä nähnyt ja antanut sydämeni kaikkiin töihin, jotka tapahtuvat auringon alla: ihminen hallitsee toisinansa toista itsellensä vahingoksi.

Saarn. 8:11  Ettei kohta pahoja töitä tuomita, tulee ihmisten lasten sydän täytetyksi pahaa tekemään.

Saarn. 8:16  Minä annoin sydämeni viisautta tietämään, ja katsomaan sitä vaivaa, joka maan päällä tapahtuu, ja ettei joku päivällä eli yöllä saa unta silmiinsä.

Saarn. 9:1  Sillä minä olen kaikkia näitä sydämeeni pannut, tutkiakseni kaikkia näitä, että vanhurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä: eikä ihminen tiedä kenenkään rakkautta eli vihaa kaikissa, mikä hänen edessänsä on:

Saarn. 9:3  Se on paha kaikkein seassa, jotka auringon alla tapahtuvat, että yhdelle käy niin kuin toisellekin, josta myös ihmisten lasten sydän täytetään pahuudella, ja hulluus on heidän sydämessänsä, niin kauan kuin he elävät; sitten pitää heidän kuoleman.

Saarn. 10:2  Viisaan sydän on hänen oikealla kädellänsä; vaan hullun sydän on hänen vasemmallansa.

Saarn. 10:20  Älä kiroile kuningasta sydämessäsi, ja älä kiroile rikasta makauskammiossasi; sillä linnut taivaan alla vievät sinun äänes, ja joilla siivet ovat, ilmoittavat sinun sanasi.

Saarn. 11:9  Niin iloitse nyt, nuorukainen, lapsuudessasi, ja anna sydämesi iloinen olla nuoruudessasi: tee mitä sydämesi käskee ja silmillesi on kelvollinen, ja tiedä, että Jumala kaikkein näiden tähden sinun tuomion eteen asettaa;

Saarn. 11:10  Ja pane pois murhe sydämestäsi, ja heitä pois paha lihastasi; sillä lapsellisuus ja nuoruus on turha.

Laul. l. 8:6  Pane minua niin kuin sinetti sydämeesi, ja niin kuin sinetti käsivarteesi; sillä rakkaus on väkevä niin kuin kuolema, ja kiivaus on vahva niin kuin helvetti: hänen hiilensä hehkuvat ja ovat Herran tuli;

Jes. 1:5  Mitä varten teitä enempi lyödään, koska te aina harhailette? Koko pää on sairas, ja koko sydän on väsynyt.

Jes. 6:10  Paaduta tämän kansan sydän, ja anna heidän korvansa paksuksi tulla, ja sokaise heidän silmänsä, ettei he näkisi silmillänsä, eikä kuulisi korvillansa, eli myös ymmärtäisi sydämellänsä, eli kääntäisi itseänsä ja parannetuksi tulisi.

Jes. 10:12  Mutta koska Herra on kaikki tekonsa Siionin vuorella ja Jerusalemissa toimittanut, niin minä tahdon etsiä Assurin kuninkaan ylpeän sydämen hedelmää, ja hänen ylpeiden silmiensä koreutta;

Jes. 13:7  Sen tähden pitää kaikki kädet lankeaman maahan, ja kaikki ihmisten sydämet vaipuman.

Jes. 14:13  Vaan sinä ajattelit sydämessäsi: minä astun taivaaseen, ja korotan istuimeni Jumalan tähtien ylitse: minä istutan itseni todistuksen vuorelle, sille puolelle pohjaa päin.

Jes. 21:4  Minun sydämeni vapisee, kauhistus on minun peljättänyt; Sen tähden ei ole minulla ollut suloisella yöllä yhtään lepoa.

Jes. 24:7  Viina katoaa, viinapuu surkastuu, ja kaikki, jotka sydämestänsä iloisina olivat, huokaavat.

Jes. 26:8  Herra, me odotamme sinua oikeutesi tiellä; sydän himoitsee sinun nimeäsi ja muistoasi.

Jes. 26:9  Minä halajan sinua sydämestäni yöllä, minun henkeni valvoo myös minussa varhain sinun tykösi; sillä kussa sinun oikeutesi maakunnassa on, niin maan piirin asuvaiset oppivat vanhurskautta.

Jes. 29:13  Ja Herra sanoo: että tämä kansa lähestyy minua suullansa, ja kunnioittaa minua huulillansa; mutta heidän sydämensä on kaukana minusta, ja pelkäävät minua ihmisten käskyin jälkeen, joita he opettavat;

Jes. 30:29  Silloin pitää teidän veisaaman niin kuin juhlayönä, ja sydämestänne riemuitseman niin kuin huiluilla käytäisiin Herran vuorelle, Israelin turvan tykö.

Jes. 32:6  Sillä tyhmä puhuu tyhmyydessä, ja hänen sydämensä on pahuudessa; että hän olisi ulkokullaisuudessa; ja saarnaisi Herrasta väärin, että hän sillä isoovaiset sielut nälkään näännyttäisi, ja kieltäisi janoovaisilta juoman.

Jes. 33:18  Sinun sydämesi ihmettelee, (ja sanoo:) kussa nyt ovat kirjanoppineet? kussa ovat neuvonantajat? kussa tämän maailman tutkija on?

Jes. 38:3  Ja sanoi: ah Herra, muista, kuinka minä sinun edessäsi olen totuudessa ja vaa’alla sydämellä vaeltanut, ja olen tehnyt mitä sinulle on ollut otollinen! ja Hiskia itki katkerasti.

Jes. 38:17  Katso, suuri hätä oli minulla turvasta; mutta sinä olet minun sieluni sydämellisesti vapahtanut, ettei se hukkuisi; sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa.

Jes. 41:22  Anna heidän astua edes ja ilmoittaa meille tulevaisia asioita, ilmoittakaa ja ennustakaa jotain edellä, ja me tahdomme ottaa sydämellemme vaarin ja ajatella, kuinka tästedes tuleva on, eli antakaa meidän kuulla, mitä tuleman pitää.

Jes. 42:3  Särjettyä ruokoa ei hänen pidä murentaman, ja suitsevaista kynttilän sydäntä ei pidä hänen sammuttaman; hän saattaa oikeuden totuudella.

Jes. 43:17  Joka vie rattaan ja hevosen, joukon ja voiman, niin että he yhdessä roukkiossa makaavat, eikä nouse; he sammuvat, niin kuin kynttilän sydän sammuu.

Jes. 44:18  Ei he tiedä eikä ymmärrä mitään; sillä he ovat soaistut, niin että heidän silmänsä ei näe mitään, ja heidän sydämensä ei äkkää mitään.

Jes. 44:19  Ja ei he johdata sydämeensä, ei ole siinä yhtään tointa eli järkeä, että he sittenkin ajattelisivat: minä olen puolen polttanut tulessa, ja olen hiilillä kypsentänyt leipiä, ja paistanut lihaa ja syönyt; pitäisikö minun nyt tekemän sen, mikä jäänyt on, kauhistukseksi? ja pitäisikö minun kumartaman kantoa?

Jes. 44:20  Hän ravitsee itseänsä tuhalla, hänen vimmattu sydämensä pettää hänen, ettei hän taida sieluansa pelastaa, eikä ajattele: eikö petos ole minun oikeassa kädessäni?

Jes. 46:8  Muistakaa tätä, ja olkaa vahvat: te väärintekijät, menkää sydämiinne.

Jes. 46:12  Kuulkaa minua, te ylpeät sydämet, te jotka olette kaukana vanhurskaudesta:

Jes. 47:7  Ja ajattelit: minä olen hallitsija iankaikkisesti: et sinä tähän päivään asti vielä ole sitä johdattanut sydämeesi, eli ajatellut, kuinka heille viimein on tapahtuva.

Jes. 47:8  Niin kuule nyt tätä, sinä, joka elät hekumassa, ja istut niin surutonna, ja sanot sydämessäsi: minä olen, ja ei yksikään muu; en minä leskeksi eli hedelmättömäksi tule.

Jes. 47:10  Sillä sinä olet luottanut pahuuteesi, koska ajattelit: ei minua nähdä. Taitosi ja tietosi on sinun kukistanut, että sanot sydämessäsi: minäpä olen, ja ei yksikään muu.

Jes. 49:21  Mutta sinä olet sanova sydämessäsi: kuka nämä minulle synnytti? sillä minä olen hedelmätöin, yksinäinen, ajettu pois ja syösty ulos. Kuka nämä on minulle kasvattanut? katso, minä olen yksinäni jätetty, kussa nämä silloin olivat?

Jes. 51:7  Kuulkaa minua te, jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä minun lakini on. Älkää peljätkö, kussa ihmiset teitä häpäisevät, ja älkää vavisko, kuin he teitä pilkkaavat.

Jes. 54:6  Sillä Herra on kutsunut sinun niin kuin hyljätyn ja sydämestä murheellisen vaimon; ja sinä olit niin kuin nuori emäntä, joka hyljätty on, sanoo sinun Jumalasi.

Jes. 57:1  Vanhurskas hukkuu, ja ei ajattele kenkään sitä sydämessänsä; pyhät miehet temmataan pois, ja ei siitä kenkään pidä vaaria; sillä vanhurskaat otetaan pois onnettomuudesta,

Jes. 57:15  Sillä näin sanoo korkea ja ylistetty, joka asuu iankaikkisuudessa, ja jonka nimi on Pyhä: minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen, ja saattaisin särjetyn sydämen eläväiseksi.

Jes. 57:17  Minä olin vihainen heidän ahneutensa vääryyden tähden, ja löin heitä, lymytin itseni ja närkästyin; silloin he menivät eksyksissä oman sydämensä tiellä.

Jes. 58:10  Jos avaat sydämesi isoovaiselle, ja ravitset raadolliset sielut; niin sinun valkeutesi on pimeässä koittava, ja sinun hämäräsi on oleva niin kuin puolipäivä.

Jes. 59:13  Rikoksella ja valheella Herraa vastaan me luovumme meidän Jumalastamme, puhumaan vääryyttä ja tottelemattomuutta, ajatellaksemme ja ladellaksemme vääriä sanoja sydämestämme.

Jes. 60:5  Silloin sinä saat sen nähdä ja iloitset, sinun sydämesi ihmettelee, ja levittää itsensä, kuin suuri paljous meren tykönä kääntyy sinun tykösi, ja pakanain voima tulee sinulle.

Jes. 61:1  Herran, Herran henki on minun päälläni, Sen tähden on Herra minua voidellut, saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa; hän on minun lähettänyt parantamaan särjettyjä sydämiä: saarnaamaan vangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä;

Jes. 63:15  Niin katso nyt taivasta, ja katso tänne alas pyhästä ja kunniallisesta asuinsiastasi. Kussa nyt on kiivautesi ja voimasi? sinun suuri sydämellinen laupiutesi kovennetaan minua vastaan.

Jes. 63:17  Miksi, Herra, sallit meidän eksyä sinun teiltäsi, ja annoit sydämemme paatua, ettemme sinua peljänneet? Palaja palvelijaisi tähden ja perimisesi sukukuntain tähden.

Jes. 65:14  Katso, minun palvelijani riemuitsevat hyvästä mielestä, mutta teidän pitää sydämen kivusta parkuman, ja hengen ahdistuksessa ulvoman.

Jes. 66:14  Teidän pitää sen näkemän, ja teidän sydämenne pitää iloitseman, ja teidän luunne pitää vihoittaman niin kuin ruoho; niin tunnetaan Herran käsi hänen palvelijoissansa, ja hänen vihollisissansa.

Jer. 3:10  Ja kaikissa näissä ei hänen petollinen sisarensa Juuda kääntynyt minun tyköni kaikesta sydämestänsä, vaan petollisesti, sanoo Herra.

Jer. 3:15  Ja annan teille paimenet minun sydämeni jälkeen, jotka teitä pitää ravitseman opilla ja viisaudella.

Jer. 3:17  Mutta Jerusalem pitää siihen aikaan kutsuttaman Herran istuimeksi, ja kaikki pakanat pitää sinne kokoontuman Herran nimeen Jerusalemiin: eikä heidän pidä enää vaeltaman pahan sydämensä ajatusten jälkeen.

Jer. 4:4  Ympärileikatkaa teitänne Herralle, ja pankaa teidän sydämenne esinahka pois, te Juudan miehet ja Jerusalemin asuvaiset; ettei minun julmuuteni pääsisi vallallensa niin kuin tuli, ja niin palaisi, ettei yksikään sitä sammuttaa taida, teidän pahuutenne tähden.

Jer. 4:9  Siihen aikaan, sanoo Herra, pitää kuningasten ja pääruhtinasten sydän lankeaman, pappien pitää peljästymän ja profeettojen hämmästymän.

Jer. 4:14  Niin pese nyt, Jerusalem, sinun sydämesi pahuudesta, että autetuksi tulisit; kuinka kauan pitää pahat ajatukset sinun tykönä pysymän?

Jer. 4:18  Sinun tiesi ja sinun harjoituksesi ovat nämä sinulle tehneet; tämän on sinun pahuutesi; että se niin karvas on ja käy sinun sydämeesi.

Jer. 4:19  Kuinka on minun sydämeni kipeä, minun sydämeni tykyttää ruumiissani, ja ei ole lepoa; sillä minun sieluni kuulee vaskitorven äänen ja sodan huudon.

Jer. 5:23  Mutta tällä kansalla on vilpisteleväinen ja tottelematon sydän; he ovat harhailleet ja menneet pois.

Jer. 5:24  Ja ei sano koskaan sydämessänsä: peljätkäämme nyt Herraa meidän Jumalaamme, joka antaa meille aamu- ja ehtoosateen ajallansa, ja varjelee meille joka ajastaika elonajan uskollisesti.

Jer. 6:8  Anna itseäsi kurittaa, Jerusalem, ettei minun sydämeni kääntyisi pois sinusta, etten minä sinua hävittäisi, niin ettei kenkään asu siinä maassa.

Jer. 7:24  Mutta ei he tahtoneet kuulla eikä korviansa kallistaa, vaan vaelsivat omassa neuvossansa ja pahan sydämensä halussa, ja kävivät takaperin ja ei edespäin.

Jer. 8:18  Minun virvoitukseni on murheella sekoitettu, ja minun sydämeni on nääntynyt.

Jer. 9:8  Heidän petolliset kielensä ovat murhanuolet; suullansa he puhuvat lähimmäisensä kanssa ystävällisesti, vaan sydämessänsä he väijyvät häntä.

Jer. 9:14  Vaan seuraavat oman sydämensä tahtoa ja Baalia, niin kuin heidän isänsä heitä opettaneet ovat.

Jer. 9:26  Egyptin, Juudan, Edomin, Ammonin lapset, ja Moabin ja kaikki, jotka maan äärissä korvessa asuvat; sillä kaikilla pakanoilla on ympärileikkaamaton esinahka, mutta koko Israelin huoneella on ympärileikkaamaton sydän.

Jer. 10:19  Voi minun murheeni ja sydämeni suru! vaan minä luulen, että se on minun vaivani, jonka minun pitää kärsimän.

Jer. 11:8  Mutta ei he kuulleet, eikä kallistaneet korviansa, vaan kukin meni oman pahan sydämensä tahdon jälkeen; Sen tähden annan minä myös kaikki nämä liiton sanat tulla heidän päällensä, jonka minä käskin pitää, ja ei he sitä tehneet.

Jer. 11:20  Mutta sinä Herra Seebaot, sinä oikea tuomari, sinä joka tutkistelet munaskuut ja sydämen, anna minun nähdä sinun kostosi heidän päällensä; sillä minä olen asiani antanut sinun haltuusi.

Jer. 12:2  Sinä istutat heitä juurtumaan, kasvamaan ja kantamaan hedelmän; sinä olet läsnä heidän suussansa, vaan kaukana heidän sydämestänsä.

Jer. 12:3  Mutta minun sinä, Herra, tunnet, näet minun ja tutkistelet sydämeni sinun edessäsi; tempaa heitä niin kuin lampaita teuraaksi tehtää, ja pyhitä heitä tappamisen päiväksi.

Jer. 12:11  (Minä näen jo kaiketi) kuinka surkeasti hän on hävitetty, että koko maa on kylmillä; mutta ei yksikään sitä pannut sydämeensä.

Jer. 13:10  Sen pahan kansan, joka ei minun sanaani kuulla tahdo, mutta menee sydämensä tahdon jälkeen, ja seuraa muita jumalia, palvellaksensa ja kumartaaksensa niitä: hänen pitää tuleman niin kuin tämä vyö, joka ei enää kelpaa.

Jer. 13:22  Ja jos sinä sydämessäsi sanoa tahtoisit: minkä tähden minulle nämä tapahtuvat? Sinun moninaisen pahuutesi tähden on sinun saumasi ratkenneet, ja sääresi väkisin paljastetut.

Jer. 14:14  Ja Herra sanoi minulle: profeetat ennustavat valhetta minun nimeeni, en ole minä heitä lähettänyt enkä käskenyt, elikkä puhunut heidän kanssansa; he saarnaavat teille vääriä näkyjä, noituutta, turhuutta ja sydämensä petosta.

Jer. 15:1  Ja Herra sanoi minulle: Jos Mooses ja Samuel seisoisivat minun edessäni, niin ei sydämeni olisi sittenkään sen kansan puoleen; aja heitä pois minun edestäni, ja anna heidän mennä.

Jer. 15:9  Niin että se, jolla seitsemän lasta on, pitää yksinäiseksi tuleman, ja sydämestänsä huokaaman; sillä hänen aurinkonsa pitää varhain päivällä laskeman, että hänen pitää häpeään tuleman ja häpeämän; ja ne kuin jäävät, tahdon minä antaa miekan alle heidän vihollisillensa, sanoo Herra.”

Jer. 15:16  Sinun sanasi ovat saavutetut, ja minä olen ne käsittänyt, ja sinun sanasi on minulle ilo ja sydämen lohdutus; ja minä olen nimitetty sinun nimesi jälkeen, Herra Jumala Seebaot.

Jer. 16:12  Ja te teette vielä pahemmin kuin teidän isänne; sillä katso, kukin elää oman pahan sydämensä sisun jälkeen, eikä yksikään tottele minua.

Jer. 17:1  Juudan synti on raudalla ja kovalla timantilla kirjoitettu, ja heidän sydämensä tauluihin kaivettu, ja teidän alttarinne sarviin,

Jer. 17:5  Näin sanoo Herra: kirottu olkoon se mies, joka luottaa ihmiseen, ja panee lihan itsellensä käsivarreksi, ja jonka sydän luopuu pois Herrasta.

Jer. 17:9  Sydän on häijy ja pahanilkinen kappale ylitse kaikkein; kuka taitaa sitä tutkia?

Jer. 17:10  Minä Herra tahdon tutkia sydämen ja koetella munaskuut ja annan kullekin hänen töittensä jälkeen ja hänen töittensä hedelmän jälkeen.

Jer. 18:12  Mutta he sanoivat: ei se tapahdu; vaan me tahdomme vaeltaa meidän ajatustemme jälkeen, ja tehdä kukin pahan sydämensä jälkeen.

Jer. 19:5  Sillä he ovat rakentaneet korkeuksia Baalille, polttaaksensa lapsiansa tulessa Baalille polttouhriksi; jota en minä ole käskenyt eli siitä puhunut, eikä myös minun sydämeeni tullut ole.

Jer. 20:9  Niin minä sanoin: en minä tahdo enää ajatella hänen päällensä, enkä tahdo enää saarnata hänen nimeensä; mutta minun sydämessäni oli niin kuin polttavainen tuli, suljettu minun luissani, niin että minä suutuin kärsimästä, enkä enää voinut.

Jer. 20:12  Ja nyt Herra Seebaot, sinä joka koettelet vanhurskaan, sinä tutkit munaskuut ja sydämen: anna minun nähdä kostosi heistä; sillä minä olen antanut sinun haltuusi minun asiani.

Jer. 20:18  Miksi minä siis olen äitini kohdusta tullut, tuskaa ja sydämen surua näkemään, ja kuluttamaan päiviäni häpeällä?

Jer. 22:17  Mutta sinun silmäsi ja sydämesi ei niin ole, vaan sinun ahneutesi, vuodattaaksesi viatonta verta, ja tehdäksesi väkivaltaa ja vääryyttä.

Jer. 23:9  Profeettoja vastaan: Minun sydämeni tahtoo haljeta minussa, kaikki minun luuni vapisevat. Minä olen niin kuin juopunut mies ja niin kuin se, joka viinasta horjuu, Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä.

Jer. 23:16  Näin sanoo Herra Seebaot: älkää kuulko profeettojen sanoja, jotka teille ennustavat; he pettävät teidät, sillä he saarnaavat sydämensä näkyjä, mutta ei Herran suusta.

Jer. 23:17  He sanovat köykäisesti niille, jotka minua pilkkaavat: Herra on sen sanonut: teillä pitää rauha oleman; ja kaikille niille, jotka vaeltavat sydämensä ajatusten jälkeen, sanovat he: ei yksikään onnettomuus tule teidän päällenne.

Jer. 23:26  Koska siis profeetat tahtovat lakata? ne, jotka valhetta ennustavat, ja ennustavat oman sydämensä petoksia,

Jer. 24:7  Ja antaa heille sydämen, että he minun tuntevat, että minä olen Herra; ja he ovat minun kansani, ja minä tahdon olla heidän Jumalansa; sillä heidän pitää kaikesta sydämestänsä minun tyköni itsensä kääntämän.

Jer. 29:13  Teidän pitää etsimän minua ja löytämän minun: sillä jos te etsitte minua kaikesta sydämestänne,

Jer. 30:21  Ja hänen ruhtinaansa pitää itse hänestä syntymän, ja hänen hallitsijansa tuleman itse hänestä. Ja minä tahdon antaa hänen lähestyä ja tulla minun eteeni; sillä kuka on se, joka minua niin sydämellisesti lähestyy? sanoo Herra.

Jer. 31:14  Ja minä tahdon pappien sydämet ilolla täyttää, ja minun kansani pitää minun lahjastani ravittaman, sanoo Herra.

Jer. 31:20  Eikö Efraim ole rakas poikani ja ihana lapseni? Sillä minä kyllä hyvin muistan, mitä minä hänelle puhunut olen; Sen tähden minun sydämeni halkeaa laupiudesta hänen kohtaansa, että minä kaiketi armahdan häntä, sanoo Herra.

Jer. 31:21  Pane itsellesi muistomerkit, ja aseta itsellesi murheen muisto, ja kohenna sydämesi oikealle tielle, jota sinun vaeltaman pitää. Palaja, neitsyt Israel, palaja näiden sinun kaupunkiesi tykö.

Jer. 31:33  Mutta tämän pitää se liitto oleman, jonka minä Israelin huoneen kanssa teen tämän ajan perästä, sanoo Herra: minä tahdon minun lakini antaa heidän sydämeensä ja sen heidän mieliinsä kirjoittaa; ja minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää minun kansani oleman.

Jer. 32:39  Ja tahdon heille yhden sydämen ja yhden tien antaa, että he pelkäisivät minua kaikkena elinaikanansa, että heille ja heidän lapsillensa heidän jälkeensä pitäisi hyvästi käymän.

Jer. 32:40  Ja tahdon iankaikkisen liiton tehdä heidän kanssansa, niin etten minä lakkaa heille hyvää tekemästä; ja tahdon minun pelkoni antaa heidän sydämiinsä, ettei he poikkeaisi minusta.

Jer. 32:41  Ja se pitää minun iloni oleman, että heille hyvää teen; ja tahdon heitä tähän maahan istuttaa uskollisesti, kaikesta minun sydämestäni ja kaikesta sielustani.

Jer. 44:21  Sepä se on, että Herra on muistanut sen suitsuttamisen, jonka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla tehneet olette, ynnä teidän isienne, kuningastenne, päämiestenne ja kaiken maakunnan kansan kanssa, ja pani sen sydämeensä.

Jer. 48:29  Me olemme kuulleet Moaabin ylpeyden, että hän on juuri ylpeä, hänen korkeutensa, röyhkeytensä, öykkäämisensä ja sydämensä paisumisen.

Jer. 48:36  Sen tähden pauhaa minun sydämeni Mooabia vastaan niin kuin huilu, ja Kirhereksen miesten päälle pauhaa minun sydämeni niin kuin huilu; he ovat paljon alkaneet, sen tähden pitää heidän hukkuman.

Jer. 48:41  Kerijot on voitettu, ja vahvat kaupungit ovat saadut; ja Mooabin sankarien sydän pitää oleman silloin niin kuin synnyttäväisen vaimon sydän.

Jer. 49:4  Mitä sinä röyhkeilet laaksoistasi? Sinun laaksosi ovat upotetut, sinä tottelematon tytär, joka luotat tavaroihisi, (ja sanot sydämessäsi:) kuka tohtii tulla minun tyköni?

Jer. 49:16  Sinun ylpeytesi ja sinun sydämesi koreus on sinun pettänyt, että sinä asut vuorten raoissa ja vallitset korkeat vuoret. Jos sinä tekisit pesäsi niin korkeaksi kuin kotka, niin minä kuitenkin sieltä sinun kukistan alas, sanoo Herra.

Jer. 51:11  Teroittakaa nuolet, ja valmistakaa kilvet: Herra on herättänyt Medin kuningasten sydämen; sillä hänen ajatuksensa on Baabelia vastaan, hävittää häntä. Sillä tämä on Herran kosto, hänen temppelinsä kosto.

Jer. 51:46  Teidän sydämenne taitaisi muutoin pehmeäksi tulla ja nääntyä siitä sanomasta, jonka maalla pitää kuuluman; sillä yhtenä vuonna pitää sanoman kuuluman, niin myös toisena vuonna, sanoman väkivallasta maalla, ja yhden ruhtinaan oleman toista vastaan.

Valit. 1:20  Herra, katso, kuinka minä olen ahdistuksessa, että se kaikki minun sisällyksiäni kivistelee, minun sydämeni tykyttää minun ruumiissani; sillä minä olen täynnä murhetta; ulkona miekka ja kotona kuolema on minun leskeksi tehnyt.

Valit. 1:22  Anna kaikki heidän pahuutensa tulla sinun eteesi, ja tee heille, niin kuin sinä minullekin teit kaikkein minun pahain tekojeni tähden; sillä minun huokaukseni on suuri, ja minun sydämeni on murheissansa.

Valit. 2:18  Heidän sydämensä huutaa Herran tykö: Voi sinä Siionin tyttären muuri! anna päivällä ja yöllä kyyneleet vuotaa niin kuin ojan, älä myös lakkaa, ei myös sinun silmämunas mahda lakata.

Valit. 2:19  Nouse ja huuda yöllä, ensimmäisessä vartiossa, vuodata sydämesi niin kuin vettä Herran eteen, nosta kätesi hänen puoleensa sinun piskuistesi sieluin tähden, jotka nälästä nääntyneet ovat joka kadun päässä.

Valit. 3:21  Minä panen sen sydämeeni; Sen tähden minä vielä nyt toivon.

Valit. 3:33  Sillä ei hän sydämestänsä ihmisiä kurita eikä murheeseen saata,

Valit. 3:41  Nostakaamme meidän sydämemme ja kätemme taivaaseen päin, Jumalan tykö.

Valit. 3:65  Anna heidän sydämensä vavista ja sinun kiroustasi tuta.

Valit. 5:15  Meidän sydämemme ilo loppui, meidän tanssimme on kääntynyt murheeksi.

Valit. 5:17  Sen tähden on myös sydämemme murheissansa; niiden tähden ovat meidän silmämme pimenneet;

Hes. 2:4  Mutta ne lapset, joiden tykö minä sinun lähetän, ovat niskurit ja paatuneet sydämestä; niille pitää sinun sanoman; näin sanoo Herra, Herra:

Hes. 3:7  Mutta Israelin huone ei tahdo sinua kuulla, sillä ei he tahdo kuulla itse minuakaan; sillä koko Israelin huoneella on kova otsa ja paatunut sydän.

Hes. 3:10  Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen lapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sanoin sinulle, ota sinun sydämeesi ja pane korviisi.

Hes. 6:9  Jääneet teistä pitää muistaman minua pakanien seassa, kussa heidän vankina oleman pitää, että minä olen särjetty heidän haureellisen sydämensä tähden, joka minusta luopunut on, ja heidän kiiluvain silmiensä tähden, jotka ovat katsoneet epäjumaliensa jälkeen; ja niiden pitää suuttuman itseensä sen pahuuden tähden, jotka he kaikkein kauhistustensa kautta tehneet ovat.

Hes. 11:19  Ja minä tahdon antaa heille yhden sydämen, ja antaa teihin uuden hengen, ja tahdon ottaa pois kivisen sydämen heidän lihastansa, ja antaa heille lihaisen sydämen;

Hes. 11:21  Mutta niille, jotka vaeltavat sydämensä kauhistuksen ja hirmuisuuden jälkeen, niille minä tahdon panna heidän tekonsa heidän päänsä päälle, sanoo Herra, Herra.

Hes. 13:2  Sinä ihmisen poika, ennusta Israelin profeettoja vastaan, jotka ennustavat, ja sano niille, jotka omasta sydämestänsä ennustavat: kuulkaa Herran sanaa.

Hes. 13:17  Ja sinä ihmisen poika, aseta kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka ennustavat sydämestänsä, ja ennusta heitä vastaan.

Hes. 13:22  Että te petollisesti saatatte surulliseksi vanhurskaan sydämen, jota en minä ole surulliseksi tehnyt, ja olette vahvistaneet jumalattoman kädet, niin ettei se palajaisi pahasta tiestänsä, ja saisi elää.

Hes. 14:3  Sinä ihmisen poika, nämä miehet riippuvat sydämellänsä epäjumalissansa, ja pysyvät lujana vääryytensä pahennuksessa: pitäisikö heidän ollenkaan minulta kysymän?

Hes. 14:4  Sen tähden puhuttele heitä ja sano heille: näitä sanoo Herra, Herra: kuka ihminen Israelin huoneesta riippuu sydämellänsä epäjumalissansa, ja pysyy lujana vääryytensä pahennuksessa, ja tulee profeetan tykö, niin tahdon minä Herra vastata häntä, niin kuin hän ansainnut on suurella epäjumalan palveluksellansa,

Hes. 14:5  Että Israelin huone pitää vietellyksi tuleman sydämissänsä: Sen tähden, että he kaikki ovat minusta luopuneet epäjumaliensa kautta.

Hes. 14:7  Sillä kuka ihminen Israelin huoneesta, taikka joku muukalainen, joka Israelissa asuu, luopuu minusta ja sydämellänsä riippuu epäjumalissa, ja lujana pysyy epäjumalansa palveluksen pahennuksessa, ja tulee profeetan tykö kysymään minulta hänen kauttansa, hänelle minä Herra tahdon itse vastata.

Hes. 16:30  Kuinka siis minun pitäisi ympärileikkaaman sinun sydämesi, sanoo Herra, Herra: että senkaltaisen julkihuoran töitä teet?

Hes. 18:31  Heittäkää pois tyköänne kaikki ylitsekäymisenne, jolla te rikkoneet olette, ja tehkää teillenne uusi sydän ja uusi henki; sillä miksi pitäisi teidän kuoleman, sinä Israelin huone?

Hes. 20:16  Että he katsoivat minun oikeuteni ylen, ja ei eläneet minun säätyjeni jälkeen, ja turmelivat minun sapattini; sillä heidän sydämensä vaelsi heidän epäjumaliensa jälkeen.

Hes. 21:7  Ja kuin he sinulle sanovat: mitä huokailet? pitää sinun sanoman: sen huudon tähden, joka tulee, jota kaikki sydämet hämmästyvät, ja kaikki kädet putoavat alas, kaikki rohkeus tulee pois, ja kaikki polvet niin kuin vedet vuotavat: katso, se tulee ja tapahtuu, sanoo Herra, Herra.

Hes. 21:15  Minä annan sen miekan helistä, että sydämet pitää hämmästymän, ja monta pitää kaatuman kaikissa heidän porteissansa: voi kuin se välkkyy, ja on hiottu tappamaan!

Hes. 22:14  Mutta luuletkos sinun sydämesi voivan kärsiä, ja sinun kätesi kestää niinä päivinä kuin minä sinulle tekevä olen? Minä Herra olen sen puhunut, minä myös teen sen.

Hes. 24:21  Sano Israelin huoneelle, että Herra näin sanoo: katso, minä tahdon minun pyhäni, teidän korkeimman lohdutuksenne, teidän silmienne himon ja teidän sydämenne toivon saastuttaa; ja teidän poikanne ja tyttärenne, jotka teidän hylkäämän pitää, lankeavat miekan kautta.

Hes. 24:25  Ja sinä, ihmisen poika, silloin kuin minä heiltä olen ottava pois heidän voimansa ja lohdutuksensa, heidän silmiensä himon ja heidän sydämensä toivon, heidän poikansa ja tyttärensä;

Hes. 25:6  Sillä näin sanoo Herra, Herra: että sinä käsiäsi paukutit, ja tömistelit jaloillasi, ja Israelin maasta kaikesta sydämestäsi niin äikistellen iloitsit,

Hes. 27:31  Heidän pitää ajeleman hiukset päästänsä, ja pukeman säkit yllensä, ja sydämestänsä itkemän sinua, ja haikeasti murehtiman.

Hes. 28:2  Sinä ihmisen poika, sano Tyyron ruhtinaalle: näin sanoo Herra, Herra: että sinun sydämesi paisuu, ja sinä sanot: minä olen Jumala, minä istun Jumalan istuimella keskellä merta; vaikka sinä olet ihminen ja et Jumala, kuitenkin yltyy sinun sydämesi, niin kuin Jumalan sydän.

Hes. 28:6  Sen tähden sanoo Herra, Herra näin: että sinun sydämesi ylpeilee, niin kuin sinä Jumala olisit;

Hes. 28:17  Ja että sinun sydämesi paisuu, että niin ihana olet, ja olet antanut kavaluutesi itsesi pettää koreudessasi; Sen tähden tahdon minä kukistaa sinun maahan, ja tehdä sinun ihmeeksi kuninkaille.

Hes. 31:10  Sen tähden sanoo Herra, Herra näin, että hän niin korkeaksi tullut on, että hänen latvansa seisoi suurten ja korkeain paksuin oksain seassa, ja hänen sydämensä paisui hänen korkeutensa tähden:

Hes. 32:9  Tahdon myös monen kansan sydämet peljättää, kuin minä sinun vaivasi pakanoille tiettäväksi teen, ja monelle maakunnalle, joita et sinä tunne.

Hes. 32:10  Paljon kansaa pitää sinua ihmettelemän, ja heidän kuninkaansa pitää sinun tähtesi kovin pelkäämän, kuin minä annan minun miekkani heitä vastaan välkkyä; ja heidän pitää äkisti peljästymän kukin sydämessänsä sinun lankeamisesi päivänä.

Hes. 33:31  Ja he tulevat sinun tykösi seurakuntaan, ja istuvat sinun edessäsi niin kuin minun kansani, ja kuulevat sinun sanasi, mutta ei he tee ensinkään sen jälkeen; he tekevät tosin ystävyyttä suullansa, mutta sydämellänsä he seuraavat ahneuttansa.

Hes. 36:5  Sen tähden näin sanoo Herra, Herra: minä olen minun palavassa kiivaudessani puhunut jääneitä pakanoita vastaan, ja koko Eedomia vastaan, jotka ovat ottaneet minun maani perinnöksensä, sydämellisellä ilolla ja pilkalla sitä hävittääksensä ja sortaaksensa.

Hes. 36:26  Ja annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen annan minä teihin; ja otan pois teidän lihastanne kivisen sydämen, ja annan teille sydämen lihasta.

Hes. 40:4  Ja se mies sanoi minulle: sinä, ihmisen poika, katso silmilläsi ja kuule korvillasi, ja pane sydämeesi kaikki, mitä minä sinulle osoitan; sillä Sen tähden olen minä sinun tänne tuonut osoittaakseni sinulle, että kaikki ne, mitkä sinä tässä näet, Israelin huoneelle ilmoittaisit.

Hes. 44:5  Ja Herra sanoi minulle: sinä, ihmisen poika, pane sydämeesi, ja katso silmilläsi, ja kuule korvillasi kaikkia, mitä minä sinulle sanon kaikista Herran huoneen säädyistä ja asetuksista, ja ota vaari, kuinka (ihmisen) itsensä pyhässä käyttäytymän pitää.

Hes. 44:9  Sen tähden sanoo Herra, Herra näin: ei yhdenkään vieraan, jolla on ympärileikkaamaton sydän ja ympärileikkaamaton liha, pidä tuleman minun pyhääni, kaikista muukalaisista, jotka Israelin lasten seassa ovat.

Dan. 1:8  Mutta Daniel aikoi sydämessänsä, ettei hän kuninkaan ruoalla eikä sillä viinalla, jota hän itse joi, itseänsä saastuttaisi; ja rukoili ylimmäistä kamaripalvelijaa, ettei hän itseänsä saastuttaisi.

Dan. 2:30  Niin ovat senkaltaiset asiat minulle ilmoitetut, ei minun viisauteni tähden, niin kuin se olisi suurempi kuin kaikkein, jotka elävät, vaan Sen tähden että sen selitys pitäisi kuninkaalle tiettäväksi tuleman, ja sinä saisit sinun sydämesi ajatukset tietää.

Dan. 4:16  (4:13) Ja ihmisen sydän pitää otettaman häneltä pois ja eläimen sydän hänelle jälleen annettaman; siihen asti, että seitsemän aikaa häneltä kuluneet ovat.

Dan. 5:20  Mutta koska hänen sydämensä paisui, ja hänen henkensä ylpeyteen paisuneeksi tuli, hyljättiin hän kuninkaalliselta istuimelta, ja tuli pois kunniastansa

Dan. 5:21  Ja ajettiin pois ihmisten seasta. Ja hänen sydämensä tuli eläinten kaltaiseksi, ja täytyi metsän eläinten kanssa juosta, ja söi ruohoja niin kuin härkä, ja hänen ruumiinsa oli taivaan kasteen alla, ja kastui, siihen asti, että hän oppi, että korkeimmalla Jumalalla on valta ihmisten valtakuntain päälle, ja hän antaa ne kellekä hän tahtoo.

Dan. 5:22  Ja sinä Belsatsar, hänen poikansa, et ole sydäntäsi nöyryyttänyt, ehkä kaikki kyllä ne tiesit;

Dan. 7:4  Ensimmäinen niin kuin jalopeura, jolla olivat kotkan siivet. Ja minä katsoin siihen asti, että siivet temmattiin pois häneltä ja hän otettiin ylös maasta, ja seisoi jaloillansa niin kuin ihminen, ja hänelle annettiin ihmisen sydän.

Dan. 7:28  Tämä oli sen puheen loppu. Vaan minä Daniel olin sangen murheellinen minun ajatuksissani ja minun muotoni muuttui. Kuitenkin minä kätkin puheet sydämessäni.

Dan. 8:25  Ja hänen kavaluutensa kautta menestyy hänen petoksensa. Ja paisuu sydämessänsä ja myötäkäymisen kautta hän monta hävittää. Ja hän korottaa itsensä kaikkein ruhtinasten Ruhtinasta vastaan, vaan ilman käsiä hän pitää rikottaman.

Dan. 10:12  Ja hän sanoi minulle: Älä pelkää Daniel, sillä siitä ensimmäisestä päivästä, kuin sinä sydämestäsi pyysit tietää ja vaivasit itseäsi sinun Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi kuullut. Ja minä olen tullut sinun sanaisi tähden.

Dan. 11:12  Ja hän vie pois sen suuren joukon ja paisuttaa sydämensä, että hän on lyönyt niin monta tuhatta maahan. Mutta ei hän siitä väkevämmäksi tule.

Dan. 11:25  Ja hän kehottaa voimansa ja sydämensä etelän kuningasta vastaan suurella sotajoukolla. Silloin etelän kuningas tulee kehotetuksi sotaan suuren, väkevän sotajoukon kanssa. Mutta ei hän voi pysyä, sillä häntä vastaan pidetään juonia.

Dan. 11:27  Ja molempien kuningasten sydän ajattelee, kuinka he toinen toisellensa vahinkoa tekisivät. Ja yhden pöydän tykönä petollisesti toinen toisensa kanssa puhuvat, vaan ei se menesty, sillä loppu on vielä toiseksi ajaksi määrätty.

Dan. 11:28  Ja hän menee taas kotiansa suurella tavaralla, ja asettaa sydämensä sitä pyhää liittoa vastaan. Siinä hän jotakin toimittaa ja niin hän menee kotia omalle maallensa.

Hoos. 5:4  Ei he ajattele palata Jumalansa tykö; sillä huoruuden henki on heidän sydämessänsä, ja ei he tottele Herraa.

Hoos. 7:2  Ja ei he kuitenkaan ajattele sydämessänsä, että minä muistan kaiken heidän pahuutensa; nyt ovat heidän työnsä heidän ympärillänsä, ja ovat julki minun kasvojeni edessä.

Hoos. 7:6  Sillä heidän sydämensä on palava niin kuin pätsi, kuin he väijyvät; mutta heidän leipojansa makaa kaiken yötä, ja palaa aamulla niin kuin tulen liekki.

Hoos. 7:14  Niin ei he myös minua huuda sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteissansa. He kokoontuvat jyväin ja viinan tähden, ja ovat minulle kovakorvaiset.

Hoos. 10:2  Heidän sydämensä on jaettu; ja he löytävät syntinsä; mutta hän tahtoo heidän alttarinsa kukistaa, ja heidän kuvansa hävittää.

Hoos. 11:8  Mitä minun pitää sinusta tekemän, Efraim? Varjelenko minä sinua, Israel? Pitäisikö minun sinulle tekemän niin kuin Aadamalle, ja asettaman sinun niin kuin Zeboimin? Mutta minun sydämelläni on toinen mieli, minun laupiuteni on ylen palava:

Hoos. 13:6  Mutta että he ovat ravitut, ja kyllänsä saaneet; he saivat kyllänsä ja heidän sydämensä paisui: Sen tähden he minun unhottavat.

Hoos. 13:8  Minä tahdon heitä kohdata niin kuin karhu, jonka pojat ovat otetut pois, ja reväistä heidän paatuneen sydämensä rikki, ja tahdon heidät siellä syödä ylös, niin kuin jalopeura; metsän pedot pitää heidät rikki repimän.

Joel 2:12  Niin sanoo nyt Herra: kääntykää kaikesta sydämestänne minun tyköni, paastolla, itkulla ja murheella.

Joel 2:13  Leikatkaa teidän sydämenne, ja älkää teidän vaatteitanne, ja palatkaa Herran teidän Jumalanne tykö; sillä hän on armollinen ja laupias, pitkämielinen ja suuresta hyvyydestä, ja katuu rangaistusta.

Ob. 1:3  Sinun sydämesi ylpeys on sinun vietellyt, että vuorten rotkoissa asut, sinun korkeissa linnoissasi, ja sanot sydämessäsi: kuka taitaa minun syöstä maahan?

Nah. 2:10  Mutta nyt sen täytyy tyhjennetyksi, peräti paljastetuksi ja hävitetyksi tulla; sydän on rauennut pois, polvet horjuvat, ja kaikki lanteet vapisevat, ja kaikkein kasvot mustaksi muuttuvat.

Hab. 3:16  Että minä sen kuulen, niin minun sydämeni murehtii, minun huuleni värisevät huudosta; märkä on mennyt minun luihini, minä olen murheellinen minussani; jospa minä saisin levätä vaivani ajalla, kuin me menemme sen kansan tykö, joka sotii meitä vastaan.

Sef. 1:12  Sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin kynttilällä etsiä, ja etsiskellä niitä miehiä, jotka rahkansa päällä makaavat, ja sanovat sydämessänsä: ei Herra tee hyvästi eikä pahasti.

Sef. 2:15  Tämä on se iloinen kaupunki, joka niin irstaana asui, ja sanoi sydämessänsä: minä olen, ja ei yksikään muu. Kuinka hän on niin autioksi tehty, että eläimet siinä makaavat? Ja joka käy sen ohitse, hän viheltää häntä, ja paukuttaa käsiänsä.

Sef. 3:14  Riemuitse, sinä Siionin tytär, huuda, Israel, iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäsi, sinä tytär Jerusalem.

Sak. 7:10  Ja älkää tehkö vääryyttä leskille ja orvoille, muukalaisille ja köyhille: ja älköön kenkään ajatelko pahaa sydämessänsä veljiänsä vastaan.

Sak. 7:12  Ja asettivat sydämensä niin kuin timantin, ettei he kuulisi lakia ja sanoja, jotka Herra Seebaot hengellänsä lähetti entisten profeettojen kautta: Sen tähden on niin suuri viha Herralta Seebaotilta tullut.

Sak. 8:17  Ja älköön kenkään ajatelko pahaa sydämessänsä, lähimmäistänsä vastaan, ja älkää rakastako vääriä valoja; sillä näitä kaikkia minä vihaan, sanoo Herra.

Sak. 10:7  Ja Efraim on oleva niin kuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niin kuin viinasta; ja heidän lapsensa saavat myös sen nähdä, ja riemuitsevat, että heidän sydämensä on iloinen Herrassa.

Sak. 12:5  Ja Juudan päämiesten pitää sanoman sydämessänsä: olkoon Jerusalemin asuvaiset vain hyvässä turvassa, Herrassa Seebaotissa, heidän Jumalassansa.

Mal. 2:2  Ellette sitä kuule, ja ellette pane sydämeenne, että te niin antaisitte minun nimelleni kunnian, sanoo Herra Seebaot, niin minä lähetän teidän sekaanne kirouksen, ja kiroon teidän siunauksianne; jopa minä olen myös niitä kironnut, ettette sitä tahtoneet panna sydämeenne.

Mal. 4:6  Hän on kääntävä isien sydämet lasten tykö, ja lasten sydämet isiensä tykö, etten minä tulisi ja löisi maahan kirouksella.

Matt. 5:8  Autuaat ovat puhtaat sydämestä; sillä he saavat nähdä Jumalan.

Matt. 5:28  Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo vaimon päälle himoitaksensa häntä, hän teki jo huorin hänen kanssansa sydämessänsä.

Matt. 6:21  Sillä kussa teidän tavaranne on, siellä on myös teidän sydämenne.

Matt. 9:4  Ja kuin Jesus näki heidän ajatuksensa, sanoi hän: miksi ajattelette pahaa sydämissänne?

Matt. 11:29  Ottakaa minun ikeeni teidän päällenne, ja oppikaa minusta, että minä olen siveä ja nöyrä sydämestä: ja te löydätte levon teidän sieluillenne;

Matt. 12:20  Särjettyä ruokoa ei hänen pidä murentaman ja suitsevaista kynttilän sydäntä ei hänen pidä sammuttaman, siihen asti kuin hän saattaa tuomion voitoksi,

Matt. 12:34  Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te taidatte hyvää puhua, koska te itse pahat olette? sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

Matt. 12:35  Hyvä ihminen tuo edes hyvästä sydämen tavarasta hyviä, ja paha ihminen tuo edes pahasta tavarasta pahoja.

Matt. 12:40  Sillä niin kuin Jona oli valaskalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin pitää myös Ihmisen Pojan maan sydämessä kolme päivää ja kolme yötä oleman.

Matt. 13:15  Sillä tämän kansan sydän on kovettunut, ja he korvillansa työläästi kuulivat, ja silmänsä panivat umpeen, ettei he joskus näkisi silmillänsä, ja kuulisi korvillansa, ja ymmärtäisi sydämellänsä, ja palaisivat, ja minä parantaisin heitä.

Matt. 13:19  Kuin joku kuulee valtakunnan sanan ja ei ymmärrä, niin tulee pahuus ja tempaa pois sen mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, joka tien oheen oli kylvetty.

Matt. 15:8  Tämä kansa lähestyy minua suullansa, ja kunnioittaa minua huulillansa; mutta heidän sydämensä on kaukana minusta.

Matt. 15:18  Mutta jotka suusta tulevat ulos, ne lähtevät sydämestä ulos, ja saastuttavat ihmisen.

Matt. 15:19  Sillä sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, murhat, salavuoteudet, huoruudet, varkaudet, väärät todistukset, pilkat:

Matt. 18:35  Niin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, jollette kukin veljellensä teidän sydämistänne anna anteeksi heidän rikoksiansa.

Matt. 19:8  Sanoi hän heille: teidän sydämenne kovuuden tähden salli Mooses teidän eritä vaimoistanne; vaan ei alusta niin ollut.

Matt. 22:37  Niin Jesus sanoi hänelle: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mielestäsi:

Matt. 24:48  Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessänsä: minun Herrani viipyy tulemasta;

Mark. 2:6  Niin siellä olivat muutamat kirjanoppineista, jotka istuivat ja ajattelivat sydämessänsä:

Mark. 2:8  Ja kohta kuin Jesus tunsi hengessänsä, että he niin itsellänsä ajattelivat, sanoi hän heille: mitä te näitä ajattelette teidän sydämissänne?

Mark. 3:5  Niin hän katsoi heidän päällensä vihaisesti ja oli murheissansa heidän sydämensä kovuuden tähden, ja sanoi ihmiselle: ojenna kätesi! ja hän ojensi, ja käsi tuli terveeksi niin kuin toinenkin.

Mark. 4:15  Mutta nämä ovat, ne jotka tien vieressä ovat: kussa sana kylvetään, ja kuin he sen ovat kuulleet, tulee kohta saatana ja ottaa pois sanan, joka heidän sydämiinsä kylvetty oli.

Mark. 6:52  Sillä ei he ymmärtäneet leivistäkään, vaan heidän sydämensä oli paatunut.

Mark. 7:6  Mutta hän vastaten sanoi heille: Jesaija on hyvästi teistä ulkokullaisista ennustanut, niin kuin kirjoitettu on: tämä kansa kunnioittaa minua huulilla, vaan heidän sydämensä on kaukana minusta.

Mark. 7:19  Sillä ei se mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja menee luonnollisesti ulos, kaikki ruoat puhdistaen.

Mark. 7:21  Sillä sisältä ihmisten sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, huoruudet, salavuoteudet, miestapot,

Mark. 8:17  Ja kun Jesus sen ymmärsi, sanoi hän heille: mitä te ajattelette, ettei teillä ole leipää? ettekö te vielä huomaa, ettekä ymmärrä? vieläkö teillä nyt on paatunut sydän?

Mark. 10:5  Ja Jesus vastaten sanoi heille: teidän sydämenne kovuuden tähden kirjoitti hän teille sen käskyn.

Mark. 11:23  Sillä totisesti sanon minä teille: jokainen, joka tälle vuorelle sanoisi: siirrä itsesi ja kukistu mereen! eikä epäilisi sydämessänsä, vaan uskoisi ne tapahtuvan mitä hän sanoo; niin hänelle tapahtuu, mitä hän sanoo.

Mark. 12:30  Ja sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sinun sielustasi, ja kaikesta sinun mielestäsi, ja kaikesta sinun voimastasi. Tämä on suurin käsky.

Mark. 12:33  Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestä, ja kaikesta ymmärryksestä, ja kaikesta sielusta ja kaikesta väestä, ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseänsä, se on enempi kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit.

Mark. 16:14  Viimein, kuin kaksitoista aterioivat, ilmestyi hän, ja soimasi heidän epäuskoansa ja heidän sydämensä kankeutta, ettei he uskoneet niitä, jotka Hänen nähneet olivat nousseeksi ylös.

Luuk. 1:17  Ja hän käy edellä hänen edessänsä Eliaan Hengellä ja voimalla, kääntäen isienne sydämet lasten tykö ja tottelemattomat hurskasten toimen tykö, toimittaakseen Herralle valmistetun kansan.

Luuk. 1:51  Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti koreat heidän sydämensä mielestä.

Luuk. 1:66  Ja kaikki, jotka tämän kuulivat, panivat sydämiinsä, sanoen: minkä luulet tästä lapsesta tulevan? Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan.

Luuk. 1:78  Meidän Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä,

Luuk. 2:19  Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat, tutkistellen sydämessänsä,

Luuk. 2:35  (Ja sinunkin sielusi lävitse pitää miekan käymän:) että monen sydämen ajatukset ilmoitettaisiin.

Luuk. 2:51  Ja hän meni alas heidän kanssansa ja tuli Natsaretiin, ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.

Luuk. 3:15  Mutta kuin kansa odotti, ja kaikki ajattelivat sydämessänsä Johanneksesta: lieneekö hän Kristus?

Luuk. 4:18  Herran Henki on minun päälläni, Sen tähden on hän minut voidellut ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan,

Luuk. 5:22  Mutta kuin Jeesus tunsi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: mitä te ajattelette sydämissänne?

Luuk. 6:45  Hyvä ihminen tuottaa edes sydämensä hyvästä tavarasta hyvää, ja paha ihminen sydämensä pahasta tavarasta tuottaa edes pahaa. Sillä sydämen kyllyydestä hänen suunsa puhuu.

Luuk. 8:12  Mutta jotka tien oheen, ovat ne, jotka kuulevat; sitten tulee perkele ja ottaa sanan heidän sydämestänsä, ettei he uskoisi ja vapaaksi tulisi.

Luuk. 8:15  Mutta jotka hyvään maahan, ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja toimellisella sydämellä, ja saattavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Luuk. 9:47  Kun Jeesus näki heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti tykönsä,

Luuk. 10:27  Ja hän vastasi ja sanoi: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sinun sydämestäsi, ja kaikesta sinun sielustasi, ja kaikesta sinun voimastasi, ja kaikesta sinun mieleltäsi: ja sinun lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Luuk. 12:34  Sillä kussa teidän tavaranne on, siellä on myös teidän sydämenne.

Luuk. 12:45  Mutta jos palvelija sanoo sydämessänsä: minun Herrani viipyy tulemasta, ja rupeaa palkollisia lyömään, ja syömään ja juomaan ja juopumaan,

Luuk. 16:15  Ja hän sanoi heille: te olette ne, jotka itsenne hurskaiksi teette ihmisten edessä; mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä se mikä ihmisille on korkea, se on Jumalan edessä kauhistus.

Luuk. 21:14  Niin pankaa nyt se teidän sydämeenne, ettette ennen ajattelisi, kuinka teidän pitää edestänne vastaaman:

Luuk. 21:34  Mutta kavahtakaa, ettei teidän sydämenne koskaan raskauteta ylensyömisestä ja juopumisesta ja elatuksen murheesta, ja se päivä tulee äkisti teidän päällenne.

Luuk. 24:25  Ja hän sanoi heille: oi te tomppelit ja hitaan sydämestä uskomaan niitä kaikkia, mitä profeetat puhuneet ovat!

Luuk. 24:32  Ja he sanoivat keskenänsä: eikö meidän sydämemme meissä palanut, kuin hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset?

Luuk. 24:38  Ja hän sanoi heille: mitä te pelkäätte? ja miksi senkaltaiset ajatukset tulevat sydämeenne?

Joh. 12:40  Hän sokaisi heidän silmänsä, ja paadutti heidän sydämensä, ettei he näkisi silmillä, eikä ymmärtäisi sydämellä, ja kääntäisi itseänsä, ja minä parantaisin heitä.

Joh. 13:2  Ja ehtoollisen jälkeen, (kuin perkele oli jo Juudaan Simonin Iskariotin sydämeen lykännyt, että hänen piti hänen pettämän,)

Joh. 14:1  (Ja hän sanoi opetuslapsillensa:) älköön teidän sydämenne murheellinen olko; jos te uskotte Jumalan päälle, niin uskokaa myös minun päälleni.

Joh. 14:27  Rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille: en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne murheellinen olko, älköön myös peljätkö.

Joh. 16:6  Vaan että minä olen näitä teille puhunut, niin murhe täyttää teidän sydämenne.

Joh. 16:22  Niin teillä on myös nyt murhe; mutta minä tahdon teitä jälleen nähdä, ja teidän sydämenne on iloitseva, ja ei kenenkään pidä teidän iloanne teiltä ottaman pois.

Ap. t. 1:24  Ja he rukoilivat ja sanoivat: sinä Herra, joka kaikkien sydämet tiedät! osoita, kumman sinä näistä kahdesta olet valinnut,

Ap. t. 2:26  Sen tähden iloitsi minun sydämeni, ja minun kieleni riemuitsi, ja minun lihani on myös lepäävä toivossa.

Ap. t. 2:37  Mutta kuin he nämä kuulivat, kävi se läpi heidän sydämensä, ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: te miehet, rakkaat veljet! mitä meidän pitää tekemän?

Ap. t. 2:46  Ja he pysyivät joka päivä yksimielisesti temppelissä, ja mursivat huoneessa leipää, ja ottivat ruokaa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,

Ap. t. 4:32  Ja niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu, ei myös kenkään heistä sanonut mitään omaksensa, mitä hänellä oli, vaan kaikki olivat heillä yhteiset.

Ap. t. 5:3  Niin Pietari sanoi: Ananias, miksi saatana täytti sinun sydämesi Pyhän Hengen edessä valehtelemaan, että jotakin pellon hinnasta kätkit?

Ap. t. 5:4  Etkös olisi saanut sitä pitää, kuin se sinulla oli, ja se myytykin oli sinun hallussasi? miksi senkaltaista olet sydämeesi päästänyt? Et sinä ole ihmisten, vaan Jumalan edessä valehdellut.

Ap. t. 5:33  Mutta kuin he nämä kuulivat, kävi se lävitse heidän sydämensä, ja he pitivät neuvoa tappaaksensa heitä.

Ap. t. 7:23  Mutta kuin hän oli neljänkymmenen ajastajan vanha, juolahti hänen sydämeensä mennä katsomaan veljiänsä Israelin lapsia.

Ap. t. 7:39  Jota ei meidän isämme totelleet, vaan sysäsivät pois sen tyköänsä, ja palasivat sydämessänsä Egyptiin,

Ap. t. 7:51  Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämestä ja korvista! te olette aina Pyhää Henkeä vastaan, niin kuin teidän isänne, niin myös tekin.

Ap. t. 7:54  Mutta kuin he nämä kuulivat, kävi se läpi heidän sydämensä, ja kiristelivät hampaitansa hänen päällensä.

Ap. t. 8:21  Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tässä sanassa; sillä ei sinun sydämesi ole oikea Jumalan edessä.

Ap. t. 8:22  Sen tähden tee parannus sinun pahuudestasi, ja rukoile Jumalaa, että sydämesi ajatukset sinulle anteeksi annettaisiin.

Ap. t. 8:37  Mutta Filippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi.

Ap. t. 11:23  Kuin hän sinne tuli ja näki Jumalan armon, ihastui hän, ja neuvoi kaikkia vahvalla sydämellä Herrassa pysymään;

Ap. t. 13:22  Ja kuin hän oli sen pannut pois, herätti hän Daavidin heidän kuninkaaksensa, josta hän myös todisti ja sanoi: minä löysin Daavidin, Jessen pojan, miehen minun sydämeni jälkeen, joka on kaikki minun tahtoni tekevä.

Ap. t. 14:17  Vaikka ei hän itseänsä antanut olla ilman todistusta, tehden hyvää, antaen meille taivaasta sateen ja hedelmälliset ajat, täyttäen meidän sydämemme ruoalla ja ilolla.

Ap. t. 15:8  Ja Jumala sydänten tutkija todisti heille ja antoi heille Pyhän Hengen niin kuin meillekin,

Ap. t. 15:9  Ja ei tehnyt yhtään erotusta meidän ja heidän välillänsä, puhdistaen uskolla heidän sydämensä.

Ap. t. 16:14  Ja vaimo, Lyydia nimeltä, purppuran myyjä Tyatiron kaupungista, Jumalaa palvelevainen, kuunteli: jonka sydämen Herra avasi ottamaan vaaria niistä, mitä Paavalilta sanottiin.

Ap. t. 20:19  Palvellen Herraa kaikella sydämen nöyryydellä, ja monilla kyyneleillä, ja kiusauksilla, jotka minulle juutalaisten väijymisistä tapahtuivat:

Ap. t. 21:13  Niin Paavali vastasi: mitä te teette, että te itkette ja raskautatte minun sydäntäni? Sillä minä olen valmis, en ainoastaan sidottaa, mutta myös kuolemaan Jerusalemissa, Herran Jeesuksen nimen tähden.

Ap. t. 28:27  Sillä tämän kansan sydän on kovettunut, ja he kuulevat raskaasti korvillansa, ja panevat silmänsä umpeen, ettei he joskus silmillänsä näkisi, eikä korvillansa kuulisi, ei myös ymmärtäisi sydämellänsä, eikä kääntäisi itseänsä, että minä heitä parantaisin.

Room. 1:21  Että he tunsivat Jumalan, ja ei ylistäneet häntä niin kuin Jumalaa eikä kiittäneet, vaan vilpistelivät omissa ajatuksissansa, ja heidän järjetön sydämensä on pimennyt.

Room. 1:24  Sen tähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastaisuuteen, häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa,

Room. 2:5  Mutta kovuutesi ja katumattoman sydämesi jälkeen kartutat sinä vihan itsellesi vihan päivänä, kuin Jumalan oikea tuomio ilmaantuu,

Room. 2:15  Että he osoittavat lain työn olevan kirjoitetun sydämiinsä, ja niin heidän omatuntonsa ynnä todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenänsä itse päällensä kantavat eli myös itseänsä syyttömäksi tekevät,

Room. 2:29  Mutta se on juutalainen, joka sisällisesti salattu on, ja sydämen ympärileikkaus on ympärileikkaus, joka hengessä tapahtuu, ei kirjaimessa; jonka ylistys ei ole ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Room. 3:16  Heidän teissänsä on sula tuska ja sydämen kipu.

Room. 5:5  Mutta toivo ei anna häpeään tulla, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille annettu on.

Room. 6:17  Mutta Jumalan olkoon kiitos, että olitte synnin palvelijat, mutta nyt te olette sydämestänne kuuliaiset sen opin esikuvalle, johonka te annetut olette.

Room. 8:27  Mutta joka sydämet tutkii, hän tietää, mitä Hengen mielessä on; sillä hän rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon jälkeen.

Room. 9:2  Että minulla on suuri murhe ja alinomainen kipu sydämessäni.

Room. 10:1  Veljet, minun sydämeni halu ja rukous on Jumalan tykö Israelin edestä, että he autuaaksi tulisivat.

Room. 10:6  Mutta se vanhurskaus, joka uskosta on, sanoo näin: älä sano sydämessäsi: kuka tahtoo astua ylös taivaaseen? se on Kristusta tänne tuoda alas.

Room. 10:8  Vaan mitä hän sanoo? Se sana on juuri sinun tykönäsi, nimittäin sinun suussasi ja sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme.

Room. 10:9  Sillä, jos sinä suullasi tunnustat Herran Jesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaaksi;

Room. 10:10  Sillä sydämen uskolla me vanhurskaaksi tulemme, ja suun tunnustuksella me autuaaksi tulemme.

Room. 12:1  Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen jumalanpalveluksenne.

Room. 12:10  Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenänne. Ennättäköön toinen toisensa kunniaa tekemässä.

Room. 16:18  Sillä ei senkaltaiset Herraa Jeesusta Kristusta palvele, vaan omaa vatsaansa ja viettelevät makeilla puheillansa ja liehakoitsemisellansa yksinkertaisten sydämet.

1. Kor. 2:9  Vaan niin kuin kirjoitettu on: joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat.

1. Kor. 4:5  Sen tähden älkää tuomitko ennen aikaa, siihen asti kuin Herra tulee, joka nekin valkeuteen saattaa, mitkä pimeydessä peitetyt ovat, ja ilmoittaa sydänten aivoitukset: ja silloin kukin saa kunnian Jumalalta.

1. Kor. 7:37  Mutta joka seisoo vahvana sydämessänsä ja ei ole vaadittu, vaan hänellä on oma ehtonsa ja päättää sen sydämessänsä, että hän tahtoo neitseensä pitää, se tekee hyvin.

1. Kor. 14:25  Ja niin hänen sydämensä salaisuudet julki tulisivat, ja hän lankeaisi kasvoillensa ja rukoilisi Jumalaa, tunnustaen että Jumala olisi totisesti teissä.

2. Kor. 1:22  Joka myös on meitä lukinnut, ja antoi Hengen pantiksi meidän sydämiimme.

2. Kor. 2:4  Sillä minä kirjoitin teille suuressa vaivassa ja sydämen kivussa, monilla kyyneleillä, ei, että teidän pitäisi murehtiman, vaan että te ymmärtäisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teidän kohtaanne.

2. Kor. 3:2  Te olette meidän kirjamme, meidän sydämiimme kirjoitetut, joka kaikilta ihmisiltä tunnetaan ja luetaan.

2. Kor. 3:3  Ja te olette ilmoitetut, että te Kristuksen lähetyskirja olette, meidän palveluksemme kautta valmistettu, ei musteella kirjoitettu, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivisiin tauluihin, vaan lihallisiin sydämen tauluihin.

2. Kor. 3:15  Mutta tähän päivään asti, kuin Moosesta luetaan, riippuu se peite heidän sydämensä edessä.

2. Kor. 4:6  Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta Jeesuksen Kristuksen kasvoissa.

2. Kor. 5:12  Emme taas kerskaa itseämme teidän edessänne; vaan me annamme teille tilan kerskataksenne meistä, että teilläkin olisi kerskaamista niitä vastaan, jotka itseänsä kasvojen jälkeen kerskaavat ja ei sydämen jälkeen.

2. Kor. 6:11  Te korinttilaiset! meidän suumme on itsensä avannut teidän kohtaanne, meidän sydämemme on levinnyt.

2. Kor. 7:3  Senkaltaista en sano minä teille kadotukseksi; sillä minä olen ennen sanonut, että te olette meidän sydämessämme ynnä kuolla ja ynnä elää.

2. Kor. 7:15  Ja hänellä on sangen suuri sydämellinen halu teidän puoleenne, kuin hän kaikkein teidän kuuliaisuutenne muistaa, kuinka te pelolla ja vavistuksella häntä otitte vastaan.

2. Kor. 8:16  Mutta Jumalan olkoon kiitos, joka senkaltaisen ahkeruuden antoi Tiituksen sydämeen teidän tähtenne!

2. Kor. 9:7  Kukin sydämensä ehdon jälkeen, ei ylenmielin eli vaatien; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

Gal. 4:6  Mutta että te olette lapset, lähetti Jumala Poikansa Hengen teidän sydämiinne, joka huutaa: Abba, rakas Isä!

Ef. 3:17  Ja että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne;

Ef. 4:18  Joiden ymmärrys pimitetty on ja ovat vieraantuneet siitä elämästä, joka Jumalasta on, tyhmyyden kautta, joka heissä on, ja heidän sydämensä kovuuden kautta,

Ef. 5:19  Ja puhukaa keskenänne psalmeilla, ja kiitosvirsillä, ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja soittaen Herralle teidän sydämissänne,

Ef. 6:5  Palvelijat, olkaa kuuliaiset teidän ruumiillisille isännillenne, pelolla ja vapistuksella, teidän sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle,

Ef. 6:6  Ei silmien edessä palvellen, niin kuin ihmisten mieltä noutaen, vaan niin kuin Kristuksen palvelijat, tehden sydämestä, mitä Jumala tahtoo.

Ef. 6:22  Jonka minä teidän tykönne lähetin sen syyn tähden, että te saisitte tietää meidän tilamme ja hän teidän sydämenne lohduttaisi.

Fil. 1:7  Niin kuin minulle on myös kohtuullinen teistä kaikista niin ajatella, Sen tähden, että minä teidät sydämessäni pidän, sekä minun kahleissani, että evankeliumin edesvastauksessa ja vahvistuksessa, te kaikki, jotka minun kanssani armosta osalliset olette.

Fil. 1:8  Sillä Jumala on minun todistajani, että minä sydämen pohjasta kaikkia teitä Jesuksessa Kristuksessa halajan,

Fil. 1:16  Ne ilmoittavat Kristusta eripuraisuudesta, ei puhtaalla sydämellä, vaan luulevat niin lisäävänsä minun siteisiini murhetta.

Fil. 2:1  Jos siis joku neuvo on teidän tykönänne Kristuksessa, jos joku rakkauden lohdutus, jos joku hengen osallisuus, jos joku sydämellinen rakkaus ja laupius,

Fil. 4:7  Ja Jumalan rauha, joka ylitse kaiken ymmärryksen käy, varjelkoon teidän sydämenne ja teidän taitonne Kristuksessa Jesuksessa.

Kol. 2:2  Että heidän sydämensä saisivat lohdutuksen ja liitetyksi tulisivat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen,

Kol. 3:12  Niin pukekaa siis teitänne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä,

Kol. 3:15  Ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette yhteen ruumiiseen, ja olkaa kiitolliset.

Kol. 3:16  Asukoon Jumalan sana runsaasti teissä, kaikella viisaudella. Opettakaa ja neuvokaa teitänne keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten armon kautta Herralle teidän sydämissänne.

Kol. 3:22  Palvelijat, olkaa kuuliaiset kaikissa teidän ruumiillisille isännillenne, ei silmien edessä palvellen, niin kuin ne, jotka ihmisten mieltä noutavat, vaan sydämen yksinkertaisuudessa ja Jumalan pelossa,

Kol. 3:23  Ja kaikki, mitä te teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle ja ei ihmisille,

Kol. 4:8  Jonka minä sitä varten lähetin teidän tykönne, että minä saisin tietää teidän tilanne, ja että hän teidän sydämenne lohduttaisi,

1. Tess. 2:4  Vaan niin kuin me Jumalalta koetellut olemme, ja meille on evankeliumi uskottu, niin me myös puhumme; ei niin että me tahtoisimme ihmisille kelvata, vaan Jumalalle, joka meidän sydämemme koettelee.

1. Tess. 2:8  Niin oli myös meidän sydämemme halu teihin, jakamaan teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, mutta myös meidän henkeämme; sillä te olette meille rakkaiksi tulleet.

1. Tess. 2:17  Mutta me, rakkaat veljet, sitten kuin me hetkeksi olemme teiltä otetut pois, näkyvistä, ei sydämestä, niin me olemme sitä enemmin suurella halulla pyytäneet teidän kasvojanne nähdä.

1. Tess. 3:13  Että hän teidän laittamattomat sydämenne vahvistaisi pyhyydessä, Jumalan ja meidän Isämme edessä meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisessa, kaikkein hänen pyhiensä kanssa.

2. Tess. 2:17  Lohduttakoon teidän sydämenne, ja teitä kaikkinaisessa opissa ja hyvässä työssä vahvistakoon!

2. Tess. 3:5  Mutta Herra ojentakoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen!

1. Tim. 1:5  Mutta käskyn päätös on rakkaus puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omastatunnosta, ja vilpittömästä uskosta.

1. Tim. 5:23  Älä silleen vettä juo, vaan nauti hieman (jotakin) viiniä sydämesi tähden ja että myös usein sairastat. Tummissa viinirypäleissä on sydämen terveyteen vaikuttavia aineita. Pieni määrä viiniä voi vaikuttaa tervehdyttävästi, muttei raamattu, eikä Paavali neuvo juopumaan viinistä. Joka on vähässä väärä (vähän juopunut) on paljossakin väärä. On myös lääkeaineita, joissa liuotin, säilyttävä aine on alkoholi. Alkoholi muuntuu elimistössä monia sairauksia aiheuttavaksi. Paavali neuvoo sen ajan terveyskäsitysten mukaan. Ajallisissa neuvoissa ei raamattua eikä uskonveljien ja -sisarien neuvoa voi aina ottaa kirjaimellisesti ja pitää ehdottomana totuutena. Viinin ja oluenkin juonti on huono esimerkki, Pyhä Henki ohjaa ehdottomaan raittiuteen ja toimimaan niin ettei aiheuta pahennusta kenellekään.

2. Tim. 2:22  Nuoruuden himot vältä; mutta noudata vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa kaikkein niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä Herraa rukoilevat.

Filem. 1:7  Sillä meillä on suuri ilo ja lohdutus sinun rakkaudestasi, että pyhäin sydämet sinun kauttasi, rakas veljeni, virvoitetut ovat.

Filem. 1:12  Mutta ota häntä vastaan; sillä hän on minun oma sydämeni.

Filem. 1:20  Armas veljeni! suo minun ihastua sinusta Herrassa, virvoita minun sydämeni Herrassa.

Hepr. 3:8  Niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui kiusauksen päivänä korvessa,

Hepr. 3:10  Sen tähden minä närkästyin tämän sukukunnan päälle ja sanoin: aina he eksyvät sydämellänsä, mutta ei he tunteneet minun teitäni,

Hepr. 3:12  Katsokaat, rakkaat veljet, ettei teissä joskus olisi kelläkään paha, uskoton sydän, joka elävästä Jumalasta luopuisi,

Hepr. 3:15  Kuin sanotaan: tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä; niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui.

Hepr. 4:7  Määrää hän taas yhden päivän, niin pitkän ajan perästä, ja Daavidin kautta sanoo: tänä päivänä, (niin kuin sanottu on) tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako teidän sydämiänne.

Hepr. 4:12  Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, siihen asti kuin se sielun ja hengen erottaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari,

Hepr. 8:10  Sillä tämä on se Testamentti, jonka minä tahdon säätää Israelin huoneelle, niiden päiväin jälkeen, sanoo Herra: minä tahdon antaa minun lakini heidän mieleensä, ja tahdon ne kirjottaa heidän sydämiinsä, ja tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani.

Hepr. 10:16  Tämä on se Testamentti, jonka minä tahdon heille tehdä niiden päiväin jälkeen, sanoo Herra: minä tahdon antaa minun lakini heidän sydämiinsä, ja heidän mieliinsä minä ne kirjoitan,

Hepr. 10:22  Niin käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla, priiskotetut meidän sydämissämme, (ja päästetyt) pahasta omastatunnosta,

Hepr. 13:9  Älkää antako vietellä teitänne moninaisilla ja muukalaisilla opetuksilla; sillä se on hyvä, että sydän vahvistuu armolla ja ei ruoalla, joista ei ne mitään hyötyneet, jotka niissä vaelsivat.

Jaak. 1:26  Mutta jos joku teistä näkyy jumalinen olevan, ja ei suista kieltänsä, vaan viettelee sydämensä, sen jumalanpalvelus on turha.

Jaak. 3:14  Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riita sydämissänne, niin älkää kerskatko ja älkää valehdelko totuutta vastaan;

Jaak. 4:8  Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja peratkaa teidän sydämenne, te kaksimieliset.

Jaak. 5:5  Te olette herkuissa eläneet maan päällä, ja olette teidän hekumanne pitäneet, ja teidän sydämenne syötelleet niin kuin teuraspäivänä.

Jaak. 5:8  Niin olkaa te myös kärsivälliset ja vahvistakaa sydämenne; sillä Herran tulemus lähestyy.

1. Piet. 1:22  Ja tehkää puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, Hengen kautta, veljelliseen rakkauteen, joka vilpitön olisi, ja olkaa keskenänne palavaisessa rakkaudessa puhtaasta sydämestä,

1. Piet. 3:4  Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä, lakialla ja hiljaisella hengellä, se on kallis Jumalan edessä.

1. Piet. 3:15  Mutta pyhittäkää Herra Jumala teidän sydämissänne. Olkaa myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee, joka teissä on, hiljaisuudella ja pelolla,

2. Piet. 1:19  Ja meillä on vahva profeetallinen sana, ja te teette hyvin, että te siitä vaarin otatte niin kuin kynttilästä, joka pimeässä valistaa, niin kauan kuin päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

2. Piet. 2:14  Heillä on silmät huoruutta täynnä ja ei taida synnistä lakata, he houkuttelevat tykönsä horjuvat sielut, he ovat sydämensä ahneudessa harjaantuneet, kirottu kansa:

1. Joh. 3:17  Mutta jos jollakin olisi tämän maailman hyvyyttä, ja näkisi veljensä tarvitseman, ja sulkee sydämensä häneltä, kuinkas Jumalan rakkaus pysyy hänessä?

1. Joh. 3:19  Siitä me tiedämme, että me totuudesta olemme ja taidamme hänen edessänsä meidän sydämemme hillitä,

1. Joh. 3:20  Että jos meidän sydämemme tuomitsee meitä, niin on Jumala suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.

1. Joh. 3:21  Te rakkaimmat! jos ei meidän sydämemme tuomitse meitä, niin meillä on turva Jumalaan.

Ilm. 2:23  Ja hänen lapsensa minä tapan kuolemalla. Ja jokaisen seurakunnan pitää tietämän, että minä olen se, joka munaskuut ja sydämet tutkin, ja annan kullekin teistä teidän työnne jälkeen.

Ilm. 17:17  Sillä Jumala on antanut heidän sydämeensä, että he hänen suosionsa jälkeen tekevät, ja että he sen yhdestä tahdosta tekevät, ja antavat valtakuntansa pedolle, siihen asti kuin Jumalan sanat täytetyksi tulevat.

Ilm. 18:7  Niin paljo kuin hän itseänsä kunnioitti ja koreili, niin antakaa hänelle niin paljon vaivaa ja itkua; sillä hän sanoo sydämessänsä: minä istun ja olen kuningatar ja en leski, ja ei minun pidä itkua näkemän.