Haasteita ja mahdollisuuksia

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

ILMASTONMUUTOKSEN HAASTEET

BIOINTENSIIVINEN JA LUOMUVILJELY

LÄHIRUOKA

Katso Biotalous.

Kaivostoiminta ja louhinta

VESISTÖONGELMAT, KAIVOSTEN LOPPUUN LOUHIMINEN

Katso Ympäristöongelmat, Materiaali, Prosessi

Teollisuus

MIKROTEHTAAT, HAJAUTETTU JA YKSILÖLLISEMPI TUOTANTO

TEKOÄLY, ALYKKÄÄMPI PROSESSIEN SÄÄTÖ JA TILAUS-TOIMITUSKETJUT

KIERRÄTYSTALOUS, SYMBIOOSIT

KESTÄVÄMMÄT JA PITKÄIKÄISEMMÄT TUOTTEET

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET MATERIAALIT

Katso myös Prosessi

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO

ÄLYKKÄÄT JAKELUVERKOT

ENERGIAN SÄÄSTÖ

ILMASTONMUUTOS

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

VESISTÖJEN PUHTAANA PYSYMINEN

Katso Rakentaminen ja Ympäristöongelmat

Rakentaminen

LAAJA ELINKAARI- ELINKAARIKUSTANNUSARVIONTI

LUJEMPI RAKENTAMINEN

ILMASTON MUUTOKSEN HAASTEET

HOMEONGELMAT

Katso Rakentaminen

Tukku- ja vähittäiskauppa

ASIAKKAIDEN TARPEIDEN PAREMPI KOHTAAMINEN

PAREMPI TUOTE- JA PALVELUTIETOUS ASIAKKAILLE

PIENEMMÄT VÄLITYSKUSTANNUKSET

HALVEMPI HINTA

TOIMITUKSET LÄHELTÄ

Katso Kilpailukyky, Talous

Kuljetus ja varastointi

TOIMITUKSET LÄHELTÄ

VARASTON KIERTO

LIIKENTEEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN

KEHITTYVÄ VÄLINEISTÖ

LIIKENTEEN MELU JA SAASTEET

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

MATKAILUN LISÄÄNTYMINEN

TERVEELLINEN, EDULLINEN JA MAUKAS RUOKA

KOTIMAAN MATKAILUN LISÄÄMINEN

Katso Liikenne

Informaatio ja viestintä

TEKOÄLY, KEINOÄLY, KONEÄLY

INFORMAATION TIIVISTÄMINEN JA SELKEYTTÄMINEN, TIEDON TULVA

TIEDON OIKEELLISUUS, LUOTETTAVUUS

OLIOPOHJAISET TIETÄMYSKANNAT JA INTERNET

ARVOKKAIDEN TIETOJEN SAATAVUUS

IHMISTEN HYÖDYLLISEN VUOROVAIKUTUKSEN LISÄÄMINEN JA TURHAN VÄHENTÄMINEN

ÄLYPUHELIN- JA NETTIRIIPPUVUUS

Katso Tieto ja Tietämys

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

SÄÄSTÄJILLE PAREMMAT KOROT

VAKUUTUSKORVAUKSET KATTAVIMMIKSI KUITENKIN PIENEMMILLÄ VAKUUTUSMAKSUILLA

RISKIENHALLINTA

Katso Talous

Kiinteistöalan toiminta

ELINKAARIKUSTANNUKSET

ÄLYTALOT

KUNNOSSAPITO

Katso Rakentaminen

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

TIEDEYHTEISTYÖ

TIEDON MÄÄRÄ

TUTKIMUSTEN LUOTETTAVUUS JA TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS

TEKNISET ONGELMAT

Katso Taito ja Prosessi

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

SAMAN LUUKUN PERIAATE

SOPIVIEN PALVELUJEN LÖYTÄMINEN

Katso Yhteiskunta

Julkinen hallinto ja maanpuolustus

KUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN, SÄÄSTÖT, VELAN MAKSAMINEN

TEHOKKUUS, TARKOITUKSENMUKAISUUS

SELKEÄMPI JA YKSINKERTAISEMPI LAINSÄÄDÄNTÖ

UUDET MAHDOLLISUUDET, TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN

ASEISTARIISUNTA, TURVALLISUUS

Katso Yhteiskunta

Koulutus

KUSTANNUSSÄÄSTÖ

OMATOIMINEN OPPIMINEN

KOULUTKSEN KOHDENTAMINEN

OSAAMISTASON YLLÄPITÄMINEN

Katso Taito, Tieto, Tietämys

Terveys- ja sosiaalipalvelut

KUSTANNUSÄÄSTÖ JA LISÄTULOT

TIETEEN KEHITYS JA TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

YKSILÖLLISEMPI TERVEYDENHUOLTO

KOKONAISIVALTAINEN TERVEYS

SAIRAUKSIEN JA TAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISEMINEN

IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ

Katso HyvinvointiTerveysongelmat

Taiteet, viihde ja virkistys

TAIDE APUNA IDEOINNISSA RAKENTAMISESSA, MUOTOILUSSA

TAIDE APUNA OPETUSMATERIAALEISSA JA MUUSSA INFORMAATIOSSA

EPÄEETTINEN VIIHDE

KASVATTAVA JA MIELENTERVEYTTÄ PARANTAVA VAIKUTUS

Katso Kulttuuri

Muu palvelutoiminta

Kotitalouksien toiminta työnantajina

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Toimiala tuntematon