KEHITYS

Kehitys, Ideointi, Arviointi

Tähän voidaan koota kehitteillä olevia tai kehittämistä vaativia asioita koottuna useasta eri kohteista.  Voidaan laittaa linkkejä missä mennään, mitä mm. vaikeiden ongelmien eteen ollaan tekemässä. Myös ongelmien ratkaisumenetelmistä voidaan tähän laittaa asiaa.

HAJANAISIA ONGELMIA = O, RATKAISUJA = R

Koonnut Veikko J. Pyhtilä, 22.6.2017, muutamia ajatuksia, mitä joskus on mieleen tullut. Ongelmia on tässä luettelossa vain muutamia, mutta ratkaisuja, jotka voivat olla apuna monen ongelman ratkaisemisessa, on enemmän.

O Asiakkaat eivät aina tiedä tarkalleen mitä he tarvitsisivat.
O Automaatio ja rationalisointi vähentävät työpaikkoja, vaatii paljon pääomaa, pitkälle vietyä koulutusta ja ohjelmiston ja laitteiden kehittelyä, ellei niiden tuotolla luoda tilalle jotakin muuta.
O Hedelmät tuodaan kaukaa, ne usein poimitaan raakoina ja kypsytetään keinotekoisesti, näin niiden ravitsemuksellinen arvo ei välttämättä ole niin hyvä.
O Hienoon graafiseen ja runsaaseen tiedontulvaan väsyy ja sokaistuu.
O Idea on merkityksellinen vasta sitten, kun se on toteutettu käytännössä ja siitä sitten saadaan hyötyä.
O Ihmiset eivät ole innostuneita yhdessä ratkomaan ongelmia, asiat eivät etene ja työttömyyttä ei saada poistettua.
O Internetistä löytyy paljon tietoa ja saman toistoa, hakemisessa menee paljon aikaa.
O Itsestään selvyyksiä, mutta kuitenkaan käytännössä ei toimita niin että hyvinä aikoina säästettäisiin, että huonoina aikoina olisi vara ottaa säästöistä kulutukseen.
O Kaikki pitää olla viihdettä ja pelaamista, työkin ja opiskelukin, mihin mennään?
O Kuljetus vaatii energiaa ja kuluttaa ympäristöä sitä enemmän mitä pidempi on kuljetusmatka.
O Liika, tyrkyttävä mainonta ärsyttää, voi jopa karkottaa asiakkaita.
O Liikaan kuvallisen informaatioon voi kyllästyä.
O Liikenteen ääni vie luonnonrauhaa
O Maa- ja metsätalousongelmat
O Markkinatilanne muuttuu ja heilahtelee ja tehtävät voivat olla projektiluonteisia, kun projekti päättyy ei välttämättä uutta yhtä paljon työllistävää tule tilalle.
O Monet sivut täyttyvät mainoksista, niissä on liian paljon hajanaisia linkkejä ja asiaa samalla sivulla.
O Onko yhteiskunnalla varaa jättää työttömiä hyödyntämättä.
O Passiivisia ja välinpitämättömiä, ei osallistuta aktiivisesti yhteisten asioiden hoitoon.
O Pitkälle viety kotiautomaatio robotteineen myös voi kuluttaa energiaa ja raaka-aineita enemmän ja terveenä pitävä arkiliikunta jää vähemmälle.
O Riskit olemassa, jotka vasta voivat paljastua vuosikymmenten kuluessa.
O Tiedon määrä on suuri, siitä pitäisi osata poimia tarvittavat, suppealla alallakin on valtavasti opiskeltavaa.
O Tieteen harrastus ei ole oikein mahdollista kuin vain teoriaa lukemalla, pitää olla yliopiston kirjoissa.
O Tietoa ja ideoita on paljon, mutta ne ovat hajanaisia.
O Usein ihmiset matkivat muita, eivätkä omasta päästään tee asioita.
O Uusi teknologia vaatii opiskelua, välineitä joilla ideat voidaan toteuttaa.
O Vaikeilta tuntuvia asioita kammotaan, vaikka niissä kehittyy, kun paneutuu ja sitten uusi teknologia voi tuntua aivan helppokäyttöiseltä, vaikeakäyttöisiltäkin vaikuttavat ohjelmat.
O Virhesijoitukset tulevat tappioksi yksityisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.
O Vähätellään omaa merkitystä ja kuitenkin pienikin ideankipinä voi synnyttää paljon työpaikkoja ja kannattavaa liiketoimintaa.
O Yhdellä ostoksellakin voi olla ketjureaktiomainen vaikutus. Se poistaa noidankehää ja antaa työtä ja varaa kuluttamiseen, toisaalta sillä voidaan vaikuttaa ympäristöön kielteisesti.
O Yhdeltä ihmiseltä menee valtavasti aikaa kehittää jokin pitkälle viety hyödyke.
O Yli-innostus ideasta, mutta kun selvittää tarkemmin idean toteuttamismahdollisuudet, voi huomata ettei idea ollutkaan kovin järkevä tai myyvä.
O Ympäristöongelmat korostuvat entistä enemmän tulevaisuudessa ja tarvitaan nopeasti ratkaisuja.
O Yrittäjäkin voi tehdä paljon ilmaista työtä ennekuin alkaa saada tuloa.
O Älykkääseen tulevaisuuden robottiin tulee haittaohjelma tai häiriö ja se muuttuu väkivaltaiseksi, rikkoo paikkoja ja pahoinpitelee käyttäjänsä. Tällaisetkin riskit ovat olemassa, mutta kuinka todennäköisiä.
R Aivoriihessä voidaan poiketa tavanomaisuudestakin ja löytää uusia omituisia ajatuksia saattamalla itsensä vaikka naurunalaiseksi.
R Ajankäyttöäkin pitää oppia hallitsemaan, kun tekee paljon, harrastaa paljon, löytää nopeimmat ja parhaimmat työskentelytavat, näin säästyy jatkossa aikaa, vaikka ohjeiden lukemiseen ja opetteluun on mennytkin aikaa.
R Ajattelu on kehittävää, kirjoittaminen on kehittävää.
R Aktiivisuuden ja tietämyksen lisääminen yhteisten asioiden hoitamiseksi
R Aktiivisuus: opiskella, ideoida, hankkia tietoa, saada hyviä sosiaalisia suhteita ja liittyä verkostoihin.
R Aluksi ei aina tiedä, millainen lopulta tuotteesta tulee ja joutuu tekemään paljon kokeiluja ja demoja eri vaihtoehdoista.
R Aluksi voisi tehdä demon ja kartoittaa sitä, ovatko asiakkaat innostuneita tuotteesta ja vasta sitten ruveta kehittämään.
R Ammattitaitoa joutuu kehittämään koko ajan ja on pysyttävä ajan tasalla, sillä teknologia ja menetelmät kehittyvät vauhdilla.
R Antaa virikkeitä, kun katsoo mitä muualla tehdään, mitä muut ovat saaneet aikaiseksi.
R Arvot, etiikka työpaikkojen lisäämisessä ja säilyttämisessä
R Asiakkaita pitää auttaa löytämään haluamansa tuotteet ja palvelut ja heille pitää antaa virikkeitä uusiin hyödykkeisiin ja uusiin käyttötapoihin ja -kohteisiin.
R Automaatio ja rationalisointi vähentävät työtä ja jos se lisää tuloja, niillä tuloilla pitäisi luoda jotakin muuta työtä, muuten yhteiskunta menee väistämättä siihen, ettei kaikilla ole työtä.
R Automaatio soveltuu tarkkalaatuisiin standardituotteisiin, massatuotantoon, jossa hienomekaaniset laitteet ovat tarkempia kuin ihminen, eikä ihminen voi aina edes tehdä.
R Automaatiosta saatavaa hyötyä verotettava kovemmin, että voidaan kattaa kasvavat sosiaalimenot.
R Automaattinen älykäs ideageneraattori, joka yhdistelee asioita uudella tavalla, mutta niiden järkevyyden joutuu ihmiset tutkimaan, ellei tekoäly mene niin pitkälle, että se voi arvioida jo järkevyydenkin.
R Biopohjaiset ja biohajoavat prosessikemikaalit, täyte- ja sideaineet
R Biotieteissä on paljon tutkittavaa ja kehiteltävää -> terveyden parantaminen, ympäristöongelmien ratkaisu jne.
R Edetään sekä alhaalta ylöspäin, että ylhäältä alaspäin.
R Edullista tehdä elementit tehtaassa sarjatuotantona, mutta tullut 3D, mikä mahdollistanee yksilöllisen pientuotannonkin kannattavasti.
R Ei teetetä turhaa työtä, vaan työtä josta on hyötyä.
R Ei tehdä päällekkäisiä töitä tai viedä muilta leipää.
R Ei tuotekehittelijän tarvitse olla aina pitkälle kouluttautunut.
R Ei välttämättä tarvitse lukea ja opetella paljon teorioita, kun vaan rupeaa käytännöllisesti ajattelemaan terveellä talonpoikaisjärjellä itsenäisesti mitä rupeaa tekemään.
R Eipä pidä luottaa siihen, että on suorittanut hyvin tutkintoja ja saanut soveltuvuustesteissä hyviä arvosteluja, vaan itsensä kehittämistä on jatkettava läpi koko elämän ja käytettävä osaamistaan tulosten aikaansaamiseksi.
R Eläkkeisiin olisi enemmän varaa, jos kaikki kynnelle kykenevät olisivat tuottavassa työssä.
R Elämä monimuotoisuudessaan on vaihtelevaa, rikasta, ei pääse tylsistymään.
R En usko, että suomalaiset ovat ideaköyhiä.
R Englanninkielen jatkuva käyttö ja lukeminen ovat välttämättömiä nykyisessä kansainvälistyneessä maailmassa.
R Esittelyyn ja myyntiin mukaan useita merkittäviä tuotteita ja palveluja ongelmien ratkaisujen kannalta.
R Hakemistoon tuotteita ja palveluja mahdollisimman laajaksi monipuoliseksi näkemykseksi ongelmien ratkaisuihin.
R Hienosäädettynä se voi säästää energiaa ja raaka-ainetta varsinkin, jos käytetään kierrätysmateriaaleja ja uusiutuvia luonnonmateriaaleja raaka-aineena, resurssitehokkuutta.
R Huonekalujen muotoilussa voisi yhdistää käytännöllisyyden, huumorin ja taiteen.
R Hyppäämällä tekemiseen ja tiedon hankintaan realistisesti toteutettavia ideoita syntyy enemmän ruohonjuuritasollakin, eikä vain paperilla ja mahdollisesti epärealistisia.
R Hyvin jäsennellyt, koordinoidut ja organisoidut ratkaisut auttavat hallitsemaan elinkeinoelämän viidakkoa.
R Hyvinvointipalveluissa riittää kehittämistä.
R Hyvä luokittelu ja jäsentely, että tiedot löydetään paremmin ja ne hallitaan paremmin.
R Hyvä työnjako.
R Hyvä, että kehitysmaihinkin sijoitetaan, että niillä olisi varaa myös ostaa Suomessa valmistettuja tuotteita ja yritys saa markkinoita ulkomailta.
R Hyvät ihmissuhteet niin kotona kuin työssäkin ja mielessä ei paina huolia, taakkoja ja on terve, auttavat jaksamaan työssä, keskittymään hyvin työntekoon.
R Idea voi olla yksinkertainenkin.
R Ideat rupeavat rönsyilemään, kun alkaa miettiä ja keskustella.
R Ideointi- ja tuotekehitysmenetelmiä on paljon ja niistä löytyy ohjeita netistä runsaasti.
R Ideointia edistävä taide
R Ideoita ei tarvitse pelätä tuoda julki, yksityiskohdat niiden toteuttamisessa ovat ammattisalaisuuksia, etteivät kilpailijat hyödy paljon resursseja vaatineista kehitystyöstä.
R Ideoita ja työtilaisuuksia löytyy kartoittamalla ongelmia ja etsimällä niihin ratkaisuja.
R Ideoita voidaan tosin löytää kaaoksessa, sattumalta, poikkeamalla totutuista tavoista, mutta myös tarkoitushakuisesti hyvin järjestelmällisesti, järjestyneesti, jäsentyneesti.
R Ideoita voidaan viedä eteenpäin jatkokehittelemällä.
R Ihminen tarvitsee henkisiä harrastuksia, aivovoimistelua ja fyysistä liikuntaa pysyäkseen kunnossa.
R Ihminenkin mitä enemmän se hankkii tietoa ja kokemusta, sitä suurempi mahdollisuus sillä on luoda uusia yhdistelmiä ja ideoita ja sitä enemmän, sillä on inspiraatiota luoda uutta ja parannella vanhaa.
R Informaation tulisi olla lyhyt, selkeä ja ytimekäs ylemmällä tasolla, josta voidaan sitten mennä tarkempiin tietoihin alemmalle tasolle tarvittaessa.
R Internetistä hakemalla löytää liikeideoita.
R Intuitio, itsestään ymmärtämiskyky, päättelykyky kehittyy, kun opettelee käyttämään vaikeastikin opittavia kohteita.
R Jo kehitellyt tuoteideat ja tutkittu tieto hyötykäyttöön.
R Jo lapsena olisi hyvä oppia työnteko ja näkemään vaivaa.
R Joilla on varaa kuluttaa kannattaisi laittaa raha pyörimään, ellei se kuluta ympäristöä.
R Jokainen työtön johonkin hyödylliseen toimintaan
R Jokaiselle työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle työntekijälle pitäisi löytää ala, johon keskittyy, erikoistuu.
R Jos hyvinvointi voidaan jakaa tasaisemmin ja ihmiset luopuvat turhasta kulutuksesta, ihmiset voisivat tulla toimeen pienemmillä tuloilla ja ympäristö säästyisi.
R Joustaa palkkauksessa hyvinä aikoina suuremmat tulot, huonoina aikoina pienemmät tulot työpaikkojen säilyttämiseksi.
R Järjestelmällinen hyvin organisoitu eteneminen nopeuttaa asioiden eteenpäin viemistä.
R Järjestelmällisesti kartoittaa tarpeiden näkökulmasta, mitä tuotteita ja palveluja voisi vielä olla ja mitkä kaipaavat parantelua.
R Järjestelmällistä tutkimista ja ideointia mitä kaikkea tekemätöntä työtä Suomessa olisi ja uusien työpaikkojen suunnittelua, luontia ja ideointia.
R Kaiken kattava luokittelu ja kartoitus maailmassa olemassa olevista tuotteista ja palveluista.
R Kaiken maailman aloja ei voi yrittää samanaikaisesti, vaikka kylläkin on hyvä olla kokonaisnäkemys ja poikkitieteellisyys.
R Kaikkien kansalaisten lahjat käyttöön.
R Kaikkien tahojen puhallettava yhteen hiileen, isänmaallisuutta!
R Kaivaa mahdollisimman paljon työllistämisideoita ruohonjuuritasolta päälinjauksiin asti.
R Kannattaa tarkoin harkita mitä tekee, ettei kuluttaisi hukkaan aikaa.
R Kansa mukaan ideointiin
R Kansa talkoisiin.
R Kansan aivoriihi tekemättömän työn etsimiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.
R Kartoitettava kaikki mielekäs työ, joihin sitten muodostetaan ryhmiä suunnittelemaan ja kehittelemään työ kannattavaksi yrittämiseksi.
R Kartoitettava mielekkäitä kehityskohteita.
R Kartoittaa tarpeet ja niihin hyödykkeet ja kehittämisen kohteet.
R Kasvu- ja/tai työympäristö tehtävä virikkeiseksi, niin uusia ideoita syntyy ja ammattitaito kehittyy.
R Kaupungit ekokaupungeiksi ja maaseutu elinvoimaiseksi.
R Kehitetään kilpailukykyisempiä parempia tuotteita ja palveluita niissä olevia ongelmia poistamalla.
R Kehittävää ja vireyttä ylläpitävää olla aktiivinen ja harrastaa.
R Kemikaalien ympäristöystävällisempi tuottaminen mikrobeilla.
R Keskittyä jonkin määrätyn alueen ideoiden kaivamiseen ja toiset toisen alueen.
R Keskustelemalla saa virikkeitä, jotka voivat johtaa lisäideoihin ja niitä voidaan arvioida ja kehitellä edelleen.
R Kierrätys- ja luonnonmateriaalit ja mallit luonnosta käsityöideoissa ja tuotteissa
R Kilpailukykyinen elintarvike.
R Kirjoittaminen on hyvä menetelmä asioiden käsittelyyn, ajatuksia voi jalostaa koko ajan.
R Korkean jalostusasteen puutuotteet materiaalitieteen ja polymeerikemiankeinoin biomassan moninais-hyödyntäminen, kaupallinen biojalostamo, nanoteknologiasovellukset
R Korkean teknologisen osaamisen yhteiskunnassa voisi lisätä yksilöllisemmin räätälöityä tuotantoa ja saada hinta kuitenkin kohtuulliseksi.
R Kotimaassa on paljon matkustuskohteita ja samalla tuetaan kotimaista matkailua tai aivan ilmaiseksikin voi liikkua luonnossa ja marjastaa.
R Kotimaisia, ympäristöystävällisiä, laadukkaita hyödykkeitä.
R Kotimaista energiatuotantoa lisättäessä vähennetään riippuvuutta tuontienergiasta.
R Koulutettavien määrien tulisi paremmin vastata työmarkkinoiden kysyntää, ettei koulutettaisi työttömäksi.
R Koulutuskustannuksissa ja ajassakin säästyy ja asiat rullaavat paremmin, kun harjaantuu itseopiskeluun, omatoimisuuteen, itsenäisyyteen, oma-aloitteisuuteen.
R Koulutusta ja kokemusta omaavien pitäisi ilman muuta hakea avoinna oleviin työpaikkoihin, joihin heillä on hyvät edellytykset.
R Kuluttajavalistusta pitäisi olla lisää ohjaamaan kestävään tuotantoon ja kulutukseen markkinataloutta.
R Kun a ostaa b:ltä, b:llä on varaa ostaa c:ltä tai a:lta ja ketju voi jatkua.
R Kun ihmiset saadaan aktivoitua, niin se lisää toimeliaisuutta ja ideoita alkaa syntyä lisää ja työpaikkoja.
R Kun kaikilla on työpaikka, vajaakuntoisillakin, niin yhteiskunta pystyy kustantamaan paremmin sosiaalimenot.
R Kuten on kuntosaleja, voisi olla ideasaleja.
R Käydä avainsanoja läpi 90 000:sta suomen kielen sanasta lopusta päin aakkosjärjestyksessä ja löytää sieltä idea: Runoiljalle ja ideoijalle
R Liikennemenoissa voi säästää, kun käyttää kimppakyytejä ja kulkee mahdollisimman paljon jalan tai pyörällä.
R Lisätä tekemällä oppimista ja omatoimista opiskelua, kun on hyvä oppimateriaali.
R Lisää virikkeitä!
R Lue paljon, hanki tietoja, pohdiskele
R Luetellaan kaikki mahdollinen tekemätön työ.
R Luonnontieteellisiä asioita, kieliä ja matematiikkaa kannattaa itseopiskella.
R Luottaa pitkäaikaistyöttömiinkin ja kannustaa heitä.
R Luovan ongelmanratkaisun vaiheet.
R Löydettävä uusia tarpeita ja niille kysyntää.
R Löytää hyödykkeille liitännäishyödykkeitä ja katsoa, mikä liittyy mihinkin.
R Mallintamisen ja simuloinnin laaja hyödyntäminen prosessisuunnittelussa ja optimoinnissa.
R Marjojen käyttöä kannattaisi lisätä ruokavaliossa.
R Markkinatalous ei kykene yksin ohjaamaan työllistymistä, vaan tarvitaan parempi kansalaisyhteiskunnan ohjailu työpaikkojen luomiseksi.
R Markkinatalous pitäisi olla ohjatumpaa, koska on nousu- ja laskukausia ja ollaan riippuvaisia jatkuvasta taloudellisesta kasvusta.
R Massatuotannolla on etuna halvempi hinta.
R Meidän pitäisi keksiä kehittämisen kohteita.
R Mene ja tule tekemään työtä!
R Metsäteollisuuden uudet tuotteet ja toimintamallit.
R Miellekarttaa kannattaa käyttää asioiden käsittelyssä ja hahmottamisessa.
R Mielleyhtymäverkko, kaikki liittyy kaikkeen jollakin tavalla tai ainakin välillisesti.
R Miettimällä mihin kaikkeen muuhun jotakin tuotetta tai palvelua voitaisiin vielä käyttää, voidaan löytää hyödykkeelle uusia markkinoita, käyttökohteita.
R Mikä meni pieleen, miten parannellaan?
R Mikä on vahvuutemme, mitä voisimme viedä ulkomaille ja missä voisimme lisätä vientiä.
R Minibiojalostamo, jossa voisi kokeilla hyödyllisten kemikaalien erottamista, prosessointia, kemikaalituotteiden ja biomateriaalien kehitystä.
R Minitehtaita, jossa voi opetella ja kokeilla erilaisia valmistusmenetelmiä ja prosesseja ja myös tuottaa eriä koemarkkinointiin.
R Minkä teet, tee se kunnolla.
R Miten panostaa, sijoittaa, kuluttaa että heijastuu takaisin suurempana hyötynä itselle.
R Mitä enemmän asioita ja osallistujia, sitä enemmän voidaan yhdistellä asioita uusiin yhteyksiin ja siirtämällä ideoita alalta toiselle saada lisää ideoita.
R Mitä enemmän kauppoja sitä enemmän työtä ja tuloa.
R Mitä enemmän osallistujia tulee, sitä enemmän hakurobotit luokittelevat tämän arvokkaammaksi ja se saa näkyvyyttä
R Mitä jo on, mitä ei ole?
R Mitä kaikkea voisi tehdä.
R Mitä ostaisit, mihin vielä käyttäisit rahaa, jos sinulla olisi varaa, niinkin voidaan löytää tarpeita.
R Mitä puuttuu, mihin ongelmiin kaivataan ratkaisuja, antaa aiheita tuote- ja palvelukehitykseen.
R Mitä sellaista tuodaan ulkomailta, jota Suomessa voisi valmistaa kannattavasti lisäisi omavaraisuutta ja lisäisi riippumattomuutta ulkomaankaupasta.
R Mitä tekisit, jos sinulla olisi valta päättää.
R Mitä vielä voidaan tehdä kansalaisten terveyden, kansalaiskunnon ja osaamisen kohottamiseksi? Miten parannellaan nykyisiä toimintamalleja?
R Mitä vähemmän tarvitsisi tuoda ulkomailta, sitä vähemmän tarvittaisiin vientituloja.
R Monet tuotteet ja palvelut vaativat pitkäaikaista kehittelyä, että niistä tulee kilpailukykyisiä.
R Moni myyvä tuote on saatu aikaan pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena.
R Moni voi saada työpaikan hyvien suhteiden kautta.
R Mukaan on saatava sopiva ryhmä, koska yksin on monesti hankalampi yrittää.
R Mukaan runsaasti keskustelijoita ja näkemyksiä, tulos voi olla hyvä tai huono.
R Muut arvioivat ideoiden toteuttamiskelpoisuuden, järkevyyden ja parantelevat niitä.
R Mökki maalla ja sen ympärillä kasvimaa, puutarha.
R Nukutaan yön yli ja katsotaan mitä ideoita aamuun mennessä tulee tai joskus muina öinä tai päivinä.
R Näillä sivuilla voisi nähdä mitä kaivataan ja mihin on jo löytynyt ratkaisu.
R Ohjeet kannattaa lukea, mutta intuitiollakin pärjää pitkään, varsinkin jos käyttöliittymä on tehty intuitiiviseksi.
R Ohjeiden huolellinen lukeminen, neuvojen noudattaminen auttaa.
R Oleellisin asia on työpaikkojen luonti ja saada säilymään nykyiset työpaikat.
R Olemassa olevien yritysten tai laitosten yhteyteen kehittää lisää yrittämistä.
R Olemme samalla planeetalla (samassa veneessä), jokaiselta kun tulisi jokin ajatus yhteiseksi hyväksi.
R Olla hyödyllinen edes joillekin.
R On netti, on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa.
R Ongelman tunnistaminen ja parantamismahdollisuuksien huomaaminen
R Ongelmia / huolia ja niihin ratkaisuja
R Opetella käyttämään uutta teknologiaa, hyödyllisiä tietokoneohjelmia apuna kaikessa mihin niistä vain on apua.
R Opetella montakin ammattia elämänsä aikana.
R Opiskelu, tiedonhankinta ja päättely ovat hyvää aivovoimistelua.
R Oppia hakemaan tietoa ja hoksaamiskyky on tärkeää kehittyä.
R Oppia jäsentämään hyvin kirjoituksensa ja ilmaisemaan ymmärrettävästi.
R Oppia myös suodattamaan tietoa suuresta tietomassasta, arvioimaan luotettavuutta ja laatua.
R Oppimateriaaleissa on kehittämisen varaa, niin että itseopiskelua voidaan lisätä.
R Organisoitava: vetäjiä, aktivoijia, tutkijoita, suunnittelijoita, koordinoijia, valvojia, ideoijia, kehittäjiä, tekijöitä.
R Osa voitoista käytetään työpaikkojen luomiseen, se lisää ostovoimaa ja yleisesti lisää yritysten hyödykkeiden menekkiä ja kannattavuutta.
R Osaamista usealta eri alalta, jos vain elämän aikana ehtii opetella.
R Osaamista voidaan hankkia omatoimisestikin ja tekemällä, ei välttämättä koulun penkillä.
R Osakkeiden omistajat saavat toisinaan hyvät osingot, olisi myös tyydyttävä välillä myös olemaan ilman osinkoa työpaikkojen säilyttämiseksi.
R Osallistu edes yhdellä inspiroivalla, idearikkaalla tai muiden ehdotuksia arvioivalla ajatuksella
R Osata kaikkea vähän, mutta ei mitään kunnolla, on löydettävä erikoistumisalue, johon todella paneutuu perusteellisesti ja syvällisesti.
R Ostamalla voi vaikuttaa, mitä elinkeinoalueita ja millaista tuotantoa ja palveluja haluaa edistää.
R Ota hyvät ruokalevot, jos sen aikana syttyisi idea, jota et voi olla ilmaisematta.
R Paikkoja, jossa voisi rakennella prototyyppejä ja kokeilla pienestä maksusta varaamalla ajan, paikan ja välineet.
R Paljon luetteloita, josta löytää yrityksiä, tuotteita ja palveluja.
R Palstoilla voi kaupungeissakin edullisesti tuottaa ruokaa ja omalla parvekkeella ja sisätiloissa.
R Paperinvalmistusprosessien yksinkertaistuminen
R Parempi on, kun työtön tekee jotakin yleishyödyllistä ja saisi edes kaksinkertaisen työmarkkinatuen nykyiseen verrattuna, kuin että työttömän panos menee hukkaan.
R Perustella asiansa hyvin, se vaikuttaa paremmin.
R Perustettava kehitysryhmiä.
R Pidetään kansalliset talkoot tekemättömien töiden kartoittamiseksi.
R Pitkäaikainen työpaikka mahdollistaisi muuttamisen asumaan lähelle työpaikkaa, jonne voisi mennä jalan tai pyörällä, liikenteen haitat ympäristölle ja kulut työntekijältä vähenisivät.
R Pitkäaikainen työpaikka, hän voi keskittyä juuri siinä työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ilman turhaa liikakoulutusta.
R Pitkäaikainen työpaikka, niin ei tarvitse opiskella niin monta ammattia ja voi keskittyä.
R Pitkäjänteisyys, huolellisuus ja tarkkuus ovat tärkeitä asioita onnistumisessa.
R Pitkälle viedyllä teknologialla ja osaamisella voidaan säästää ympäristöä ja korjata ympäristövahinkoja.
R Pitkän ajan kuluessa kertyy paljon ajatuksia.
R Pitäisi järjestelmällisesti kartoittaa mitä tarvitaan, mitä niihin on jo olemassa, miten voitaisiin parannella.
R Pitäisi olla tarvetietokanta, puutetietokanta tarpeisiin tarjottavine hyödykkeineen.
R Pitäisi olla uusi internet, jossa sama tieto olisi vain yhteen kertaan.
R Pitäisi opetella hyvään, mielenkiintoa herättävään, suulliseen, visuaaliseen ja tekstuaaliseen viestintään selkeästi, perustellen ja hyvin jäsennellen asioita.
R Pitää organisoida hyvin.
R Pitää tyytyä vähempään, pienempään elintasoon ja siinä lisänä voisi olla käsityöverstas jne.
R Projekti voidaan suunnitella tarkalleen ja jakaa tehtävät eri henkilöille ja arvioida niiden merkitys ja vaativuus.
R Punnittava automaation ja käsityön hyödyt ja haitat perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti laajalla näkemyksellä.
R Puun lehdet voivat olla eri värisiä, joka kuvaisi ratkaisun valmiusastetta ja hyvyyttä.
R Pyri ilmaisemaan asiat selkeästi, lyhyesti ja ytimekkäästi.
R Pystyä sijoittamaan työttömät sopiviin kehityskohteisiin.
R Päälinjauksien kautta voidaan etsiä kokonaisuuksia ja niille yksityiskohtaiset suunnitelmat.
R Pääomaa kertyisi enemmän investointeihin, kun säästäjiä ja mahdollisuuksia säästää olisi enemmän.
R Pääomia pitäisi sijoittaa enemmän kotimaahan, eikä niin paljon ulkomaille, tällöin työtä olisi kotimaassa enemmän.
R Pääryhmät, niiden alle yleisö voi ruveta keksimään puutteita ja tarpeita ja niihin ratkaisuvaihtoehtoja.
R Päästä suurempaan omavaraisuuteen, ei olla niin riippuvaisia maalimantalouden heilahteluista.
R Päättely vaatii valtavasti pohjatietoja, lähtötietoja, faktoja, joiden perusteella päätellään.
R Päättäminen parhaasta vaihtoehdosta
R Raha pitää saada pyörimään, niin se lisää työpaikkoja.
R Rakennetaan
R Rakentavaa keskustelua, positiivista ajattelua.
R Ratkaisuja voidaan etsiä ruohonjuuritasolla, jotka koordinoidaan ja organisoidaan kokonaisuuksiksi.
R Ratkaisut kiinnitetään sopiviin kohtiin.
R Riittävä varmuus markkinoista, kysynnästä, tarpeista, haluavatko asiakkaat ostaa tuotetta ja mihin hintaan.
R Ruokamenoissakin voi säästää, kun tekee ruokaa mahdollisimman paljon itse ja valitsee halpoja, mutta terveellisiä perusruoka-aineita.
R Ruvetaan piirtämään prototyyppiä ja sanallisesti kuvaamaan ideaa.
R Ryhmitellä alueittain.
R Ryhmällä on yhdessä enemmän pääomaa, resursseja ja osaamista, asioita voidaan pohdiskella ja suunnitella yhdessä.
R Ryhmät pitäisi organisoida yhteiskunnan tai jonkin asiantuntijatahon toimesta niin, että työkohteet täyttävät jonkin markkinaraon tai parantavat olemassa olevien tuotteiden/palveluiden kilpailukykyä, laatua jne.
R Ryhmään saada henkilöitä, joilla on pitkäaikainen kokemus.
R Saada mukaan esim. 1000, voidaan jakaa tiedonhankinta, kuka selvittää minkäkin asian.
R Saada olla työssä, se voi antaa virikkeitä uusiin ideoihin.
R Saadaan hyvä asiakokoelma kaikkien yhteiseen käyttöön.
R Saamme nykyisin netistä hyvin paljon ilmaista aineistoa luettavaksi, vastaavasti itse kukin meistä voi jakaa nettiin jotakin ilmaiseksi.
R Sama tieto monessa eri yhteydessä on jo eri tieto, eri näkökulma.
R Samassa hyödykkeessä on monelle alalle käyttöä.
R Sanallisella viestinnälläkin on suuri merkitys, sillä voi vaikuttaa erittäin paljon.
R Sekamelska vastaan järjestys: aina järjestetystä löytää paremmin kuin hajanaisesta sekamelskasta.
R Selvitettävä mikä meni pieleen kokeilussa ja parannettava työnetsijäprojektia.
R Selvitettävä mitä kaikkea jo on, sen jälkeen mitä puuttuu, mitkä vaativat kehittämistä.
R Selvittää mitä on jo olemassa, siitä saa oppia ja virikkeitä kehittämiseen.
R Selvittää mitä on välttämättömiä ja eettisesti hyväksyttäviä tarpeita ja niihin tuotteita ja palveluja.
R Sisältöön tulee huolellisesti paneutua, mitä viestittää ja miten.
R Sitoutuminen hyvin pitkäksikin ajaksi, siitä voi tulla aivan elämäntehtävä.
R Sovelluskohtaisesti optimoidut, muunnellut hyödykkeet.
R Sujuvasti osaa käyttää nykyteknologian suomia mahdollisuuksia, se auttaa työnhaussa, töiden tekemisessä, yrittämisessä.
R Suomessa ei tarvinne käyttää niin paljon kasvinsuojeluaineita kylmän talven ansiosta.
R Suomi omavaraisemmaksi, tutkittava voisiko ulkomailta tuotavia tuotteita palveluja tuottaa Suomessa.
R Suosia lähialueiden ja kotimaan tuotteita ja palveluja.
R Suurempi osaajien reservi, ettei osaajista tulisi pulaa.
R Suuri joukkovoima, sillä olisi voimaa.
R Suurkaupungeissa ovat asuntojen hinnat kalliit, jos työpaikkoja syntyisi enemmän pikkukaupunkeihin ja maaseudulle, ei palkkojen tarvitsisi olla niin suuret, koska asuminen ei veisi niin paljon rahaa.
R Säästäminen on tuottavuutta, tällöin varoja säästyy johonkin muuhun.
R Säästää hyvinä aikoina, että huonona aikana olisi säästöjä, joilla voisi jatkaa normaalia kulutusta.
R Talous tulisi olla tasaisempaa ja vakaampaa.
R Tarjottavista tuotteista ja palveluista tulisi olla hyvä informaatio, että asiakkaat osaavat tehdä järkeviä ostopäätöksiä.
R Tarkempi alajaottelu ja kartoitus systemaattisesti voisi tuoda uusia ideoita, kehittämisen kohteita.
R Tarkkailemalla mitä tieteessä tapahtuu, mitä muualla maailmalla tapahtuu.
R Tarkkailemalla mitä uutta on tulossa tai äskettäin tullut voidaan löytää elinkeinomahdollisuuksia.
R Tarpeet ja niihin hyödykkeet ja kehittämisen kohteet.
R Tarvitaan aktiivisuuden ja tietämyksen lisäämistä, lisää kokemusta yhteisten asioiden hoitamiseksi.
R Tarvitaan monialaisuutta, mutta myös pitkälle erikoistumista.
R Tarvitaan myös kasvualoja, jotka työllistäisi kutistuneilta aloilta vapautuneita ja uusia nuoria tai ikääntyneitäkin työntekijöitä.
R Tarvitaan paljon tiedon hankintaa ja kartoittamista ja se vaatii paljon aikaa.
R Taulukkolaskenta-, tekstinkäsittely-, tietokantaohjelmat, piirto-ohjelmat, hyötyohjelmat, ohjelmoimaan oppiminen, tietokoneen ylläpito ja huolto jne.
R Tehdään ilmaista talkootyötä, auttamista ja vapaaehtoistyötä.
R Tehokasta toimia yksinkin, toisinaan yhteistyössä, tarvitaan molempia.
R Tekemätön työ pitäisi saada kehitettyä kannattavaksi.
R Tekijät, ammatit sanastosta mitä voisi olla -ja ja -ri jne. Runoiljalle ja ideoijalle
R Teknologiassa on paljon samankaltaisuutta, kun muutamankin järjestelmän oppii, niin samalla oppii käyttämään muitakin järjestelmiä ainakin perusasioissa ja hoksaamaan.
R Terveellistä liikuntaa lisää ja kaupunkiympäristön ilmanlaatu paremmaksi ja melu vähemmäksi.
R Terveyden ja kansalaiskunnon kohottaminen
R Tiedetään Maslowin tarvehierarkia:

  1. fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, hengitysilma)
  2. turvallisuuden tarpeet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta)
  3. yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen)
  4. arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta).
  5. itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa).
R Tietokoneohjelmalla
R Toimia muiden ja itsensä parhaaksi ja saamalla kohtuullisen toimeentulon pitää ihmistä onnellisempana.
R Toimijat kilpailevat keskenään ja tuottavat omanlaisensa tietovaraston ja kotisivut alaportaaleissa.
R Toisen aloittamaa voi kehittää eteenpäin.
R Toiset ammatit poistuvat ja uusia tulee tilalle.
R Tosiasioiden selvittäminen
R Toteuttaminen alkaa yksityiskohdista pienistäkin.
R Toteuttaminen, pannaan päätös täytäntöön.
R Tuhansia osallistujia mukana ollen, tulee henkilöä kohti kulunut aika pieneksi ja samalla tulee useita näkemyksiä.
R Tulisi edistää ympäristöystävällistä rakentamista, tässäkin olisi arvioitava laajalla elinkaariarvioinnilla.
R Tulojen ja pääomien käyttö viisaammaksi
R Tulokset hierarkkiseksi tietojärjestelmäksi.
R Tuloksia voidaan ryhmitellä ja jäsennellä aihealueittain ja monilla eri kriteereillä.
R Tuotantoprosessi raaka-aineista kuluttajille ja pitkäikäinen käyttö ja kierrätys pitää arvioida laajalla elinkaariarvioinnilla (LCA) ja elinkaarikustannusarviolla LCC , kestävän kehityksen periaattein.
R Tuote- ja palvelukehitystä ja tutkimustyötä tehdessä harjaantuu ja ammattitaito kehittyy.
R Tuote kestämään pitkään, ei tarvitse rahaa niin usein niiden hankintaan, jotenka palkkatulokaan ei tarvitse olla niin suuri kuin nykyisin ja ympäristö säästyisi, kun ei tarvitse niin paljon tuottaa energiaa ja raaka-aineita.
R Tuotekehityksessäkin oppia tekemään hyvät selkeät ohjeet, se auttaa markkinoinnissa ja dokumentoinnissa.
R Tuotekehitysprojekti tarvitsee hyvän organisoinnin ja koordinoinnin.
R Tuottavuudessa täytyy ajatella kaikkea tuottavuutta ei vain lyhytnäköisesti taloudellista tuottavuutta vaan yleishyödyllistä tuottavuutta.
R Tuottavuus ei aina ole taloudellista, vaan myös voidaan tuottaa hyvää ympäristöä, terveyttä, turvallisuutta ja yleensä hyvinvointia.
R Tuottavuutta ei ole pelkästään palkkatulo, vaan myös ammattitaidon kehittyminen, terveyden ylläpito, ympäristön parantuminen, hyödyllisyys yhteiskunnalle, uusien ideoiden kehittely jne.
R Tuottavuutta ei voi eikä saa mitata rahassa, tosin yleisen hyvinvoinnin tuottaminen tarvitsee hyvän taloudellisen pohjan.
R Tuottavuutta on terveyden, turvallisuuden, järjestyksen, ympäristön hyvinvoinnin, henkisen, hyvän moraalin ylläpitämisen tuottaminen.
R Tuotteet ja palvelut pitää saada hyvin kaupaksi, niin se antaa tuloja, jolla voidaan työllistää lisää tai saada säilymään nykyiset työpaikat.
R Tuotteet voidaan tehdä vähemmän automaattisesti.
R Tuotteiden oltava hyvälaatuisia, palvelu hyvää ja ne kohtaavat asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet, yritys saa asiakkaita ja näin ollen voi työllistää.
R Tuotteita ja palveluja voitaisiin kehittää yhteistyössä.
R Tuotteita on monenlaisia, aina voi tehdä erilaisen version, jolla voi olla hyväkin menekki.
R Tutkimus- ja kehitystyötä on loputtomiin
R Tuumasta toimeen.
R Työ on kannattavaa, jos se tuo tekijöilleen edes vähimmäistoimeentulon, se on parempi kuin työmarkkinatuki.
R Työllisyyskoulutusmäärärahat työn tekemiseen ja työssä oppimiseen.
R Työmarkkinatuki kaksinkertaiseksi ja vastineeksi osallistuminen toimintaan joka tuottaa tuloja, parantaa ympäristöä, edistää terveyttä, kohottaa moraalia jne.
R Työmoraali on hyvä, ahkeruus, laadukkuus, yhteisen hyvän edistäminen jne.
R Työn tekemisen rationalisointia jatkettava, että on kilpailukykyä
R Työniloa, elämäniloa
R Työntekijöillä, yrityksillä kuin julkisella taloudella pitäisi olla tavoitteena yhteinen hyvä.
R Työpaikat säilymään paremmin.
R Työpaikka pitäisi olla jo koulutettaville tiedossa, että koulutusrahat tulisivat paremmin hyödyksi.
R Työpaikkojen luonti aivoriihi
R Työpaikkojen luonti on siis yhteistyökysymys Suomessakin, jos kaikki kynnelle kykenevät saataisiin työpaikkojen kehittämistalkoisiin ja se organisoitaisiin hyvin, voisi löytyä paljon työllistämisideoita.
R Työpajoja olemassa työttömille, mutta kaivattaisiin suurempaa ja monipuolisempaa varustukseltaan.
R Työssä oppimista olisi enemmän, työsuhteet pitkäaikaisia, säästettäisiin koulutuskustannuksissa ja työntekijöistä voisi kehittyä huippuammattilaisia.
R Työttömien ja vajaatyöllistettyjen resurssit käyttöön, ostovoiman parantamiseksi!
R Työttömien, elleivät muuten saa työtä, pitäisi päästä mukaan johonkin ryhmään viemään työttömyysongelman ratkaisua eteenpäin.
R Työttömistä löytyy paljon huippuosaajia tai heistä tulee sellaisia, kun he saavat olla ammattitaitoa kehittävissä tehtävissä pitkäaikaisesti.
R Työttömistä ryhmiä yrittämisen työstämiseen, ideointiin, suunnitteluun tekemiseen.
R Työttömiä edes osa-aikaiseen työhön.
R Työttömyyskin voitaisiin jakaa tasan kansalaisten kesken, tällöin työssä ylikuormitetut pääsisivät välillä vapaavuosille hengähtämään ja kehittämään itseään ja työttömät pääsisivät harjoittelemaan ja heidän ammattitaitonsa ei ruostuisi.
R Työttömänä voi hakea töitä useiden eri kanavien kautta.
R Työttömät eivät ole toimettomia.
R Työttömät rupeavat tekemään toisillensa työtä ja vaihtamaan tuotteita ja palveluja, kuitenkin verottajalle kuuluu osuus, ettei tulisi kuutamourakointia.
R Työvoimapulaa ei ole, vaan täsmä- ja muuntokoulutuksella ja pitämällä yrityksissä varalla henkilökuntaa opettelemassa voidaan nopeasti saada ammattitaioista työvoimaa, kun sitä tarvitaan.
R Tärkeysjärjestykseen, ensin polttavimmat ongelmat
R Töitä jotka ovat vaarallisia ja kuluttavia ihmisen terveydelle, ne on hyvä automatisoida.
R Ulkomailta ostaa, niin vastaavasti voimme ehkä viedä enemmän johonkin maahan.
R Ulkomailta tuotavaa korvataan kotimaisella
R Useiden henkilöiden mukana olemista, että tuotteista ja palveluista saadaan myyviä ja ne täyttävät asiakkaiden tarpeet.
R Uskaltaa poiketa massasta ja yleisestäkin mielipiteestä ja kulkea omalaatuisiakin teitä ideoinnissa.
R Uuden etsiminen ja luominen, totuttujen käytäntöjen tarkastelu ja parantelu auttavat yritystäkin ja työntekijää kehittymään ja pysymään kilpailukykyisenä.
R Uudet energiatehokkaat resursseja säästävät prosessit.
R Uudet kestävämmät materiaalit.
R Uusia ideoita ja entisten parantelua.
R Uusia tuotteita ja palveluita
R Uusia yrityksiä lisää ja nykyisten laajentaminen, kilpailukyvyn parantaminen voisi tuoda lisää työpaikkoja.
R Uusimmat tiedot, osaaminen ja hyvät perustiedot ovat kilpailukykyä.
R Vaihtoehtojen punnitseminen ja ratkaisujen hakeminen
R Vaikka kotimaassa tuotettu olisi kalliimpaa, niin rahat siitä (toivottavasti) jäävät pyörimään kotimaan talouteen, täten se hyödyttää koko yhteiskuntaa.
R Vaikka maailmalla onkin jotakin, on selvitettävä, onko markkinoita vielä suuremmalle määrälle.
R Vaikka minulla olisikin töitä ja hyvä toimeentulo, jokaisen on kannettava vastuuta myös koko yhteiskunnan tilasta, koska olemme kuitenkin samassa veneessä.
R Vaikka päällisin puolin vaikuttaisi vaatimattomalta, koska sitä ei mainosteta ylen määrin visuaalisesti ja muutenkaan, voi sisälle kätkeytyä laadukas tuote ja palvelu.
R Vaikuttaa päättäjiin, yritysten johtoon, yleiseen mielipiteisiin kirjoittamalla esim.
R Vajaakuntoisille, että omatoimisuus säilyisi mahdollisimman pitkään, on hyödyllistä kotiautomaatio.
R Vakaa taloudellinen kehitys poistaisi monia epävarmuustekijöitä.
R Valmis ottamaan vastaan kritiikkiä ja uskallettava kritisoida rakentavasti.
R Vihannesten, marjojen viljelyä niin, että ne sisältäisivät mahdollisimman paljon terveyttä edistäviä fytokemikaaleja ja niissä ei olisi kasvinsuojeluainejäämiä.
R Vihreä kuvaisi tuoretta ratkaisua ja keltainen puolivalmista ja punainen kypsää.
R Vihreä talous, biotalous, vihreä taloustiede, puhdas teknologia
R Viljely, polttopuun hakkaaminen metsästä tehdään ihmistyövoimin, tällöin saadaan terveellistä liikuntaa, ulkoilua, luonnonläheistä elämää ja pienin investointikustannuksin.
R Virikkeitä, virikkeitä.
R Voi hakea ratkaisuja netistä, melkein kaikkiin tietokoneongelmiin löytyy vastaus netistä ainakin englanniksi.
R Voi käyttää myös verkkorakennetta ja niiden solmut ovat hyödykkeitä ja viivat ilmaisevat yhteyksiä.
R Voi olla valtavasti ominaisuuksia ja niistä ei tarvitse oppia aluksi kuin murto-osa, että voi jo hyödyntää.
R Voi poimia ideoita näiltä sivuilta
R Voi selvittää, onko maailmalla jo olemassa jotakin lähellä vastaavaa olemassa ja arvioitava kannattaako ruveta tekemään paranneltua ja muunneltua versiota.
R Voidaan ajatella onnellisuudenkin ja terveydenkin suhteen
R Voidaan arvioida ja äänestää painotuksista kunkin työosuuden jakamisessa.
R Voidaan kokeilla ja katsoa kuinka pitkälle ihminen pääsee.
R Voidaan koota myös pieniä ruohonjuuritason asioita, joista voidaan kehitellä
R Voisi internetiä tiivistää ja yhdistää yhteistyössä samankaltaisia hakemistoja.
R Vähemmän asiaa lyhyesti ja selkeästi on parempi, kylläkin pitää olla linkkejä syvällisempään tietoon.
R Vähävarainen voi säästää menoissaan ostamalla kierrätystavarataloista kalusteet, astiat, vaatteet, urheiluvälineet, kirjat, materiaaleja valmistamiseen jne.
R Välillä onnistuu, välillä epäonnistuu, sitä elämä on.
R Yhdeltä ihmiseltä voisi mennä tuhat vuotta – mahdotonta, mutta tuhannelta henkilöltä yksi vuosi – mahdollista.
R Yhdessä voi saada paremmin ihmeitä aikaan kuin yksin, mutta se vaatii kaikilta osakkailta suurta aktiivisuutta, moraalia ja heidän osaamisensa ja panostuksensa tulee sointua yksiin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
R Yhteiskunnassa pitää olla peruselinkeinoja, jotka tuottavat varoja muiden elinkeinojen harjoittamiselle.
R Yhteiskunta muuttuu nopeasti, joitakin ammatteja poistuu tai ei tarvita enää niin paljon kuin aikaisemmin ja uusia ammatteja syntyy.
R Yhteiskunta muuttuu nopeasti, tulee uutta tietoa massiivisesti, se on elinikäistä opiskelua työn ohessa ja on osattava tietoviidakosta poimia tarpeelliset ja oleelliset asiat.
R Yhteiskuntarauha tärkeä arvo ja tuottavuuden muoto.
R Yhteiskuntarauhaa ja mahdollisuuksia kaikenlaisten ongelmien kuten ympäristöongelmien hoitamiseen.
R Yhteistyö kilpailijoiden kesken, kun kiintiöistä on sovittu voisi halventaa ja edistää tuotekehittelyn kustannuksia.
R Yhteistyö lisää mahdollisuuksia
R Yhteistyö useiden eri osaajien kesken
R Yhteistyöllä saadaan ihmeitä aikaan.
R Yksikin hyvä ajatus voi inspiroida muita
R Yksilölliset pienelle asiakaskunnalle tehdyt, taidetta, muotoilua yms.
R Yleishyödyllinen sivusto, siitä voi kuka vain saada virikkeitä yrittämiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen.
R Yleishyödyllinen tuottaa jotakin muuta kuin taloudellista hyötyä, siihen pitäisi saada rahoitus.
R Ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.
R Yrittäjyyden kautta voi työllistää monia työttömiä, jos yritystoiminta tulee kannattavaksi.
R Yrittäminen käy paremmin mahdolliseksi, jos saa yhteistyöhön aktiivisia henkilöitä.
R Yrittämisessä on löydettävä omat vahvuudet, joihin keskittyy, erikoistuu.
R Yritykselle lisää muita toimialoja, ettei oltaisi vain yhden jalan varassa.
R Yrityksellä on oltava hyvä etiikka, niin asiakkaat ovat tyytyväisempiä.
R Yrityksen osakkeet pitäisi saada säilymään kotimaisessa omistuksessa ja lisätä henkilökunnan omistusta, jolloin päätösvaltaa ei siirtyisi sellaisille osakkeenomistajille, jotka eivät ajattele yhteistä hyvää vaan saamiensa osinkojen suuruutta.
R Yritykset keräisivät vararahastoa hyvinä aikoina, eivätkä jakaisi niin paljon osinkoa, niin huonoina aikoina vararahastosta voitaisiin sijoittaa tutkimukseen, tuotekehitykseen, henkilökunnan koulutukseen ja yritystoiminnan kehittämiseen.
R Yritykset, yhteiskunta ja koko maailma voisi sopia tuotantokiintiöistä ja siitä mikä tuotanto sopii millekin alueelle maailmassa parhaiten, se vähentäisi liikaa kilpailua jo voisi tehdä talouden vakaammaksi ja yritykset voisivat kehittää toimintojaan pitkäjänteisesti.
R Yrityksiltä voisi ostaa jotakin tekemällä niille vastapalveluksia tai vaikka maksaa työllä, jos ei ole rahaa millä maksaa.
R Yrityksiä menee konkurssiin ja uusia tulee tilalle.
R Älypaperit, -kartongit ja –puutuotteet

Mieti voisiko kehittämiskohde, ongelma, puute, vika, tuote, palvelu, menetelmä, ohje, viestintä, tilanne, olotila, asian tila, riski jne. olla:

Suurempi, pienempi, itse tehty, muiden tekemä, uusi, uudempi, uudenaikainen, nuorempi, vanha, vanhanaikainen, parempi, paras, paha, pahempi, huonompi, ensimmäinen, viimeinen, kokonaan vai osittainen, erilainen, samanlainen, sellainen, tällainen, yleinen, harvinainen, pidempi, lyhyempi, tärkeä, mahdollinen, mahdoton, selvempi, hämärämpi, seuraava, suomalainen, kotimainen, ulkomainen, oikea, väärä, helpompi, vaikeampi, erityinen, erikois- , tavallinen, vastaava, korvaava, paras, voimakkaampi, heikompi, nopeampi, hitaampi, korkeampi, matalampi, mukailtu, erilainen, samanlainen, jatkuva, loppuva, kauniimpi, rumempi, runsaampi, niukempi, vähäinen, taloudellisempi, ilmeinen, laajempi, suppeampi, nykyinen, tuleva, valmiimpi, keskeneräisempi, yhteinen, yksityinen, riittävä, riittämätön, sopivampi, yksittäinen, kansainvälinen, kovempi, pehmeämpi, huomattava, huomaamaton,  vapaa, sidottu, suhteellinen, vasen, oikea, tehokkaampi, vahvempi, heikompi, todellinen, yksinkertaisempi, tarpeellisempi, musta, valkoinen, punainen, sininen, vihreä, keltainen, ruskea, harmaa, violetti, oranssi, pyhä, lämpimämpi, kylmempi, syvempi, matalampi, lopullinen, loputon, tarkempi, sosiaalisempi, poliittinen, hauskempi, sisäinen, ulkoinen, tunnettu, salainen, aikainen, myöhäinen, mielenkiintoisempi, normaali, harvinainen, puhtaampi, likainen, vahvempi, heikompi, tasaisempi, epätasainen, luonnollinen, keinotekoinen, tyhjempi, täydempi, täydellisempi, henkinen, aineellinen, erinomainen, virallisempi, mukavampi, raskaampi, kevyempi, avoin, suljettu, kalliimpi, halvempi, teknillinen, arvokas, arvokkaampi, kuivempi, kosteampi, märempi, julkinen, kiinteämpi, käytännöllisempi, suorempi, kierompi, varma, epävarma, välttämätön, kuumempi, kylmempi, merkittävä, toistainen, hienompi, keskeisempi, näkyvämpi, vakava, iloisempi, lukuisampi, jonkin näköinen, paikallinen, edullisempi, harvempi, tiheämpi, pimeämpi, valoisampi, pysyvämpi, kestävämpi, täydempi, harvinainen, itsenäinen, terveempi, sairaampi, ankarampi, lempeämpi, läheisempi, kaukaisempi, vaarallinen, vaarattomampi, todennäköinen, tuntematon, vähäinen, kotimainen, luotettava, mahdoton, onnellisempi, hiljaisempi, äänekkäämpi, jyrkkä, loiva, kirkkaampi, himmeämpi, rauhallisempi, levoton, tieteellinen, aikuisille, lapsille, olennainen, olematon, säännöllinen, epäsäännöllinen, tarkoituksenmukainen, tyytyväinen, tyydyttävä, yhtenäinen, katkonainen, irrallinen, alkuperäinen, halvempi, kalliimpi, henkilökohtainen, yksityiskohtainen, ihmeellinen, kiireellinen, samanaikainen, vajaa, täysi, kuollut, elävä, matalampi, korkeampi, nykyaikainen, vanhanaikainen, kansallinen, rikkaampi, köyhempi, lujempi, sairaampi, terveempi, turha, valtava, myönteinen, kielteinen, tummempi, vaaleampi, ohuempi, paksumpi, kapeampi, leveämpi, perusteellinen, inhimillisempi, keskinäinen, tiiviimpi, aktiivisempi, passiivisempi, tuoreempi, historiallinen, kemiallinen, kirjallinen, pikkumuutos, positiivinen negatiivinen, riippuvainen, vaatimaton, vilkas, kunnallinen, millainen, pitkäaikainen, tilapäinen, aito, erillinen, monipuolinen, monipuolisempi, teoreettinen, yhteiskunnallinen, ylimääräinen, kaikenlainen, ulkonainen, myöhäinen, varhainen, taitava, tarpeeton, tarpeellinen, valtakunnallinen, viisas, älykäs, älykkäämpi, altis, herkkä, kohtuullinen, miellyttävämpi, poikkeuksellinen, jne.

Poimittu suomen kielen yleisimpien adjektiivien pohjalta.

Veikko J. Pyhtilä, 9.9.2017