Materiaali

Materiaali, Kestävyys, Soveltuvuus, Haitattomuus

Ällistyttävä materialistinen tulevaisuus

Tuotteen materiaalien kestävyys.pdf

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee  lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

MATERIAALIEN HAASTEITA

 • Uudet, kehittyneet materiaalit ja vanhojen parempi hyödyntäminen, tieto ja osaaminen niistä ja käyttöönotto sopiviin kohteisiin.
 • Kestävyys ja materiaalien turvallisuus
 • Kevyet materiaalit
 • Haitallisten yympäristövaikutuksien vähentämien koko elinkaaren aikana.
 • Uudet materiaalitekniikat ja prosessit materiaalien kierrätyksen lisäämiseksi.
 • Biomateriaalit
 • Luonto mallina materiaaleissa
 • Energian materiaalit,  fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman tuottaminen, uusiutuva sähköntuotanto, energian  varastointi, energiansiirto.
 • Sähköiset materiaalit
 • Tehoelektroniikka
 • Metamateriaalit: Keinotekoisia materiaaleja, joilla on tavanomaisista luonnonmateriaaleista poikkeavia erityisominaisuuksia, jotka syntyvät niiden hienorakenteesta ja pienistä epähomogeenisuuksista, jotka heijastuvat makroskooppisina ominaisuuksina.
 • Hiilinanomateriaalit
 • Materiaalimallinnus, suunnittelupohjainen kokeilu ja paras mahdollinen materiaali käyttökohteisiin.
 • Kemianteollisuus materiaalien valmistuksessa: Vihreä kemia. Uusiutuvia energialähteitä ja raaka-aineita tuottavia luonnonvaroja teollisuudelle.  Kierrätys ja materiaalien talteenotto.
 • Keskittyminen sovelluksiin terveysalueella.
 • Nanopartikkelit ja niiden ongelmat. Uusien reaktorien kehittäminen. Lisäaineiden valmistus.
 • Elintarviketuotato: Elintarvikkeiden parempi säilyvyysaika, aktiivinen ja älykäs pakkaus, terveellisyys, käytännöllisyys.
 • Rakennusten materiaalit: Ympäristöystävälliyys, terveellisyys, taloudellisuus, kestävyys, käytännöllisyys
 • Tekstiilien paremmat ominaisuudet, kestävyys ym.
 • Kannattavat markkinat materiaaleille.

MATERIAALIEN OMINAISUUKSIEN PARANTAMINEN JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Akustiset ominaisuudet; Antimagneettinen; Atomiominaisuudet; Biohajoavuus; Elastisuus; Energian imemiskyky; Happoja, emäksiä, öljyjä, liuottimia kestävä; Hauraus; Heijastavuus; Hygieenisyys; Hygroskooppinen kosteus; Hygroskooppisuus; Höyrynpaine; Höyrystymislämpö; Ilmastoa kestävä; Iskunkestävyys; Joustava eri lämpötiloissa; Joustavuus; Jäykkyys; Kapillaarinen kosteus; Kelluva materiaali; Kemialliset ominaisuudet; Kemikaalien kesto; Kevyt; Kiehumispiste; Kierretettävyys; Kirkkaus; Korroosionkestävyys; Kosteus ei vaikuta ominaisuuksiin; Kosteus vaikuttaa ominaisuuksiin; Kova; Kriittinen lämpötila; Kulumisen kestävyys; Käyttölämpötila-alue; Lasittumislämpötila; Leikkauslujuus; Leikkausmoduuli; Leimahduspiste; Liuotettavuus; Luontoystävällisyys; Lämmönjohtokyky; Lämpöhajonta; Lämpölaajeneminen; Lämpölaajenemiskerroin; Lämpöominaisuudet; Läpinäkyvä; Magneettisesti ja röntgenolosuhteissa sopiva; Magneettiset ominaisuudet; Mekaaniset ominaisuudet; Muovailtavuus; Murtolujuus; Murtumiskestävyys; Optiset ominaisuudet; Paineen kestävyys; Paloturvallisuusominaisuudet; Pehmeä; pH; Pintaenergia; Pintajännitys; Pintakarkeus; Polttoaineita kestävä; Puristuslujuus; Radioaktiivisen säteilyn kestävä; Radiologiset ominaisuudet; Savunmuodostus pieni; Sironta valolle; Sitkeä; Sulamispiste; Suuri vetolujuus; Syttyvyys; Sähköä eristävä; Sähköä johtava; Säteilyn kestävä; Säänkestävä; Taipuisuus; Taipuisuus matalissa lämpötiloissa; Taivutuskerroin; Taivutuslujuus; Taloudellisuus; Terveellisyys; Turvallisuus; Uusiutuva; UV-säteilyn kestävä; Valmistusominaisuudet; Valoa vaimentava:; Valoherkkyys; Valon läpäisykyky; Vaurioiden kestävyys; Vesihöyrynläpäisevyys; Vesiliukoisuus; Vetolujuus; Voiteluaineiden kestävyys; Väri; Väsymisraja; Ympäristöystävällisyys; Jne.