MENETELMÄT

Ongelmien ratkaisun strategioita, menetelmiä

Koonnut ja täydentänyt Veikko J. Pyhtilä, 23.4.2018

Määrittele ongelma, kokoa tietoa, hae ja arvioi eri ratkaisuvaihtoehtoja, testaa ja toteuta ratkaisut! Ratkaisuja voi sitten vielä parannella.

Voidaan keksiä omia lähestymistapoja ongelmienratkaisuihin. Ratkaisuvaihtoehtoja voi tulla mieleen tai kun antaa ongelman hautua. Luodaan hyvin virittynyt, rauhallinen ilmapiiri ongelmien ratkaisuun. Selvitetään mahdollisuuksia, mitä on ratkaisuille. Voidaan kysyä neuvoa ja miettiä ryhmässä. On hyvä oppia omatoimisesti mahdollisimman pitkälle ratkomaan ongelmia. Toisaalta ei kannata käyttää aikaa liikaa omatoimiseen ongelman ratkaisuun, jos asiantuntijoilla on jo kehittyneet hyvät ja kohtuuhintaiset ratkaisut.

Nykyisin internet mahdollistaa ratkaisujen hakemisen ongelmiin, mutta se vie paljon aikaa. Jos sivustollemme voitaisiin koota yleisiä ja harvinaisempiakin ongelmia ja niille kuvaavat lauseet ja linkkeineen, se olisi hyvä apu monelle. Jos saisimme mukaan tuhansia osallistujia, kortena kekoon, niin yhdessä loisimme kattavan tietämyskannan ongelmille ja ratkaisuille. Jokainen voisi myydä omia ratkaisujaan ja saisi niistä tuloja. Myös hyviä neuvoja voi kaupallistaa, siten että saa näkyvyyttä sivustolle. Mitä enemmän linkkejä saat sivustollesi ulkopuolisilta sivuilta esim. ongelmienratkaisu.fi:stä, sitä enemmän saat kävijöitä erilaisista asiakasryhmistä. Kun saadaan kohtaamaan ongelmat useilla eri ratkaisuvaihtoehdoilla, se auttaa löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun. Ongelmien ratkaisut tarvitsevat usein tuotteita, palveluja, informaatiota, koulutusta jne. Rahalla voi ratkaista monta ongelmaa, mutta ensin rahaa on hankittava. On saatava raha pyörimään, kun ostatte meiltä, niin on parempi mahdollisuus ostaa teiltä.

Tekemällä mallin esim. taulukkolaskentaohjelmalla, ohjelmoimalla, käyttämällä tekoälyn menetelmiä, voidaan ratkaista ongelmia, jotka ihmiseltä käsin voisivat viedä useita päiviä tai vuosia tai joihin olisi jopa mahdoton löytää optimiratkaisuja. Massiivisesta määrästä tietoja lainalaisuuksien löytämiseen tarvitaan tekoälyä.

Yleisiä ongelmanratkaisun tapoja

 • Ongelman ratkaiseminen järjestelmän mallina ennen sen soveltamista todelliseen järjestelmään.
 • Ratkaisu samankaltaiseen ongelmaan.
 • Aivoriihessä useita ratkaisuja tai ideoita yhdistetään ja kehitetään ryhmässä, kunnes löydetään optimaalinen ratkaisu.
 • Suuren, monimutkaisen ongelman jakaminen pienemmiksi, ratkaistaviksi ongelmiksi.
 • Oletetaan ongelman mahdollista selitystä ja yritetään todistaa tai joissakin tilanteissa kumota oletus.
 • Lähestytään ratkaisuja epäsuorasti ja luovasti.
 • Valitaan jokaiselle vaiheelle toiminto, että päästään lähemmäksi tavoitetta.
 • Eri kohteiden näennäisesti ei-yhteensopivien ominaisuuksien syntetisointi uudeksi.
 • Arvioidaan koko järjestelmän tuotos ja vuorovaikutukset.
 • Yritetään todistaa, että ongelmaa ei voida ratkaista. Kohta, jossa todistus epäonnistuu, on lähtökohta sen ratkaisemiselle.
 • Ongelman muuttaminen toiseksi ongelmaksi, johon ratkaisuja on olemassa.
 • Olemassa olevien ideoiden hyödyntäminen tai olemassa olevien ratkaisujen mukauttaminen vastaaviin ongelmiin.
 • Tunnistetaan ongelman syyt.
 • Testaamalla mahdollisia ratkaisuja, kunnes oikea löytyy.

Miten ongelmia voidaan ratkaista.pdf