OSALLISTUMISEHDOT

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

LINKITETÄÄN ONGELMAT, TARPEET, RATKAISUT, IDEAT, HYÖDYKKEET, TOIMIJAT JA TIEDOT LÖYDETTÄVIKSI!

Laita ehdotuksia tarpeista, hyödykkeistä, ongelmista, kehityskohteista, haasteista, ratkaisuista, ideoista, mahdollisuuksista, jotka haluat esille tälle sivustolle Yhteystiedoissa.

Mieti mitä on järkevää ja tarkoituksenmukaista laittaa sivustolle nähtäviksi. Niistä pitäisi olla innovatiivista, taloudellista, käytännöllistä, yhteiskunnallista, ympäristöllistä, terveydellistä ym. hyötyä.

Ehdotusten, kirjoitusten, kuvien ja videoiden ym. media-aineiston tulee olla eettisesti sopivia ja Ongelmienratkaisuyhteisön arvojen mukaisia. Ongelmienratkaisuyhteisön sivuston vastuuhenkilö voi päättää mitä julkaistaan kysymällä ja hyväksyttämällä tarvittaessa muilta Ongelmienratkaisuyhteisössä olevilta jäseniltä. Linkeissä olevista sisällöistä vastaavat ko. sisällöntuottajat.

Ilmaise selkeästi, lyhyesti ja ytimekkäästi ja laita kuvaava otsikko myös linkkiin! Tekstien tulee olla suomen kielellä näillä suomenkielisillä sivuilla.

Voit ehdottaa mihin kohtiin runkoa laitetaan ehdotuksesi, voit esittää uusia ala- ja pääotsikoitakin, mutta voimme yhdessä päättää lopullisesti mitä laitetaan esittelyyn, mihin kohtiin ja mitä mahdollisesti poistetaan aikaisemmin jo laitetuista. Voimme muokata ja tiivistää kieliasua. Kaupallisista linkeistä ja mainoksista tulee sopia, miten ne laitetaan. Voit antaa palautetta kaikesta.

Ehdotukset ja mielipiteet tarpeista, hyödykkeistä, ongelmista, haasteista ja kehitystarpeista ovat ilmaisia. Mainoslinkit: Hinnat 31.12.2020 saakka mainoslinkeille : 1-3 linkkiä 20,00€ / vuosi, 4-10 linkkiä 30,00€ / vuosi, 11-20 linkkiä 50,00€ / vuosi samalta asiakkaalta, lisäksi ALV 24% tulee hinnan päälle. Linkki voidaan laittaa useaan eri kohtaan, hinta koskee linkkikohtien määriä. Kun tulee riittävästi laskutettavaa, vasta sitten aloitetaan laskutus, mikä tapahtuu Ongelmienratkaisuyhteisön sopiman yhteistyöyrityksen kautta, joka maksaa palkkana asianosaisille ja osa menee laskutus- ja kirjanpitokustannuksiin ja sivuston yleiskustannuksiin (verkkohotelli- ja ohjelmistokustannukset, laitekustannukset ym.).  Jos Ongelmienratkaisuyhteisö muutetaan osakeyhtiöksi, osuuskunnaksi tai yhdistykseksi tms., tällöin järjestely muuttuu ja tätä sivua päivitetään sen mukaisesti.

Kun kohteiden nimityksiä luetteloidaan ja jäsennellään, niihin ei laiteta henkilön tai muun tahon yhteystietoja, ne saadaan linkeistä avautuvilta sivustoilta. Luetteloon on Ongelmienratkaisuyhteisöllä tekijänoikeus. Itse yksittäisillä sanoilla ei ole tekijänoikeutta tässä luettelossa kenelläkään. Jos kohteista tehdään perusteellinen kuvaus, on tekijänoikeus siinä olevaan tekstiin ja kuviin ko. tekijällä. Tämä edellyttää, että tekijän nimi annetaan kohteen  kuvauksessa ja myös sivuillemme laitetaan tekijän nimi näkyviin. Tällöin kuvaus voidaan poistaa sivultamme tai sitä voidaan muokata sivullamme tekijän pyynnöstä.

Kun kirjoitetaan pidempiä tekstejä, niihin voidaan laittaa tekijän nimi tai nimimerkki, jos ehdottaja sitä pyytää viestissään, tällöin ehdottajalla on tekijänoikeus ehdotuksen tekstiin ja kuviin ja hän näin antaa luvan sen esittämiseen sivustollamme. Ehdotus voidaan poistaa ehdottajan pyynnöstä sivustoltamme. Linkkien takana olevat aineistot ovat ko. tahon vastuussa tekijänoikeuksineen ja vain heidän luvallaan laitetaan linkki sivustollemme.

Sivustoa päivitetään hyödykkeiden, ehdotusten ja ratkaisujen osalta mahdollisimman pian. Se voi kestää noin 1-3 vuorokautta keskimäärin. Esim. loma-aikoina voi päivitys siirtyä useita viikkojakin eteenpäin, mikä riippuu paljonko tulee aineistoa.