Prosessi

Työ, Työttömyys, Palvelut, Johtaminen, Henkilöstö, Aika, Prosessi

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

AJANHALLINTAONGELMAT, AJANKÄYTTÖONGELMAT, AJANPUUTEONGELMAT, VIE AIKAA, HITAUS, AJOITUSONGELMAT

JOHTAMISONGELMAT, ORGANISOINTIONGELMAT, TÄRKEYSJÄRJESTYS PUUTTUU

PALVELUJEN ONGELMAT, PALVELUT KAUKANA

SUJUVUUSONGELMAT, KATKONAINEN TYÖ, KESKEYTYVÄ TYÖ

TYÖNTEKO-ONGELMAT, TYÖSUHDEONGELMAT, HENKILÖSTÖONGELMAT

TYÖTTÖMYYSONGELMAT