Rakentaminen

Ekoälykaupungin ja -alueen asemakaava

Ekoälykaupungin ratkaisuja ja vaikutuksia

Rakentaminen, Asuminen

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

Rakentamisen ja rakennusten käytön haasteita

Koonnut ja täydentänyt Veikko J. Pyhtilä useista eri lähteistä, 26.4.2018

 • Ilmastomuutoksen huomioiminen.
 • Rakennushankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen tehokkuus ja hankkeiden aikataulu- ja kustannusongelmat. Suunnitelmien odottaminen. Yhteistyötä liian vähän. Osaavan työvoiman ja pitkäaikaisen työkokemuksen puute, työmotivaation vähyys. Ylioptimistisesti ja kireästi laaditut aikataulut.
 • Kallis rakentaminen ja asuminen. Asukkaille ei puhdasta luontoa lähellä. Esteettömyys, muunneltavuus. Käyttäjien mielipiteet.
 • Laatuongelmat: Kiire, tuote- ja tuotannonsuunnittelu, työmaan johtaminen. Vastuunjaot työmaalla pirstaloituneet. Koordinointi. Rakentamisen aikainen suunnittelu, kokonaiskuva. Rakennuksilla virheitä piilotellaan eikä kukaan ota vastuuta kokonaisuudesta.
 • Virheitä: Parvekeovien ja ikkunoiden säädöt ja tiiviys, parvekerakenteet ja -lasitukset, halkeamat seinissä ja katoissa, parkettien asennus, pintojen naarmut ja kolhut, kylpyhuoneiden virheelliset kaadot ja laattojen saumaukset, sekä ilmanvaihtolaitteiden säätöjä. Rakenteiden lujuus ja kosteudenhallinta. Välipohjarakenteen epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan ja kuivattamisen laiminlyönti. Lämmöneristyksen vaurioituminen, lattian ja seinän välinen ilmavuoto. Tiiliväliseinän kosteusvaurio. Tuulensuojalevyn virheellinen asentaminen. Aluskatteen virheellinen asentaminen räystäällä. Viemäriputken liittäminen alapohjan radon-tuuletusputkeen. Kosteuden tiivistyminen ryömintätilaisen alapohjan perusmuurin sisäpintaan. Liesituulettimen korvausilman puute.
 • Rakentamiskäytännöt. Rakentamismääräykset asettavat rakennuksille vaatimuksia energiatehokkuudelle, lämmön- ja ääneneristävyydelle ja ilmanvaihdolle.
 • Työympäristöjen uudenaikaistaminen. Tietomalli BIM. Projektinhallintajärjestelmät. Tietoteknologian parempi hyödyntäminen.
 • Terveellinen rakentaminen. Hometalot. Ylioptimistisesti laaditut aikataulut, liian lyhyet kuivatusajat, ei säävarausta. Tiivis rakentaminen ja kerrokselliset rakenteet pesivät kosteutta, josta seuraa homeongelmia.  Höyrynsulku on heikko, ilmanvaihdossa on ongelmia, ei ole toimivia rakenteita, mitkä vaikuttavat sisäilmaan. Desinfioivat puhdistusaineet tappavat heikommat mikrobit jättäen tilaa haitallisille mikrobeille. Alueen ulkoilman laatu, maaperä ja ilmasto vaikuttavat sisäilmaan. Alueille, joilla on ilman epäpuhtauksia esimerkiksi liikenteen tai teollisuuden takia ei kannata rakentaa. Rakennesuunnittelu ja materiaalien valinnat on tehtävä huolellisesti. Rakennuksen käyttö suunnitelman mukaisesti ja oikein. Väärillä materiaalivalinnoilla remontoija voi saada aikaan vakavia virheitä, homepommeja”.  Kun talo valmistetaan tehdasolosuhteissa säältä suojassa, vältytään rakennusaikaisilta kosteusvaurioilta.
 • Korjausten viivästyminen voi aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita lisää. Rakennuksen kunnon selvittämisen laiminlyönti. Uusiakin asuntoja joudutaan korjailemaan jopa vuosia.
 • Hyvälaatuinen vesi. Kaivon uraanit ja muut haitalliset aineet.
 • Jätevesiongelmat. Vesistövaikutukset. Jäteveden puhdistusmenetelmät. Puhdistettu jätevesi ei ole hygieenistä. Bakteerien, virusten ja alkueläinten säilyminen ympäristössä. Jätevedet ovat uhka kaivolle ja uimarannalle. Viemärien tukkeutuminen.
 • Maaperäongelmat: Paksut pehmeiköt, paineellinen pohjavesi, täyttömaat, sulfidisavialueet, kalliojyrkänteet, rantakerrostumat, tulva- ja sortumaherkät alueet, lohkareisuus, kova moreeni. Huonot maaperätutkimukset, paikallistuntemuksen puute, arinan väärä paksuus, korkovirheet, kaivojen kokoon ja sijaintiin liittyvät virheet, vesihuoltolinjojen yhteensopimattomuus, putkien törmäykset, putkieristeiden puuttuminen sekä suunnitelmien korjaaminen, maaperän ja rakennuspaikan haasteellisuus, vaihtelevat sääolot, pohjaveden tuomat ongelmat, vääränlaisen kaluston käyttäminen.
 • Energia