Taito

Koulutus, Tiede, Tutkimus, Suunnittelu, Taito, Osaaminen

Opiskele tieteitä, tietoja ja taitoja ongelmiin!

Tekemällä oppiminen ja kehittämällä työllistyminen.pdf

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee  lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

JOUTUU JATKUVASTI OPETTELEMAAN, NIIN MONIA ERI JÄRJESTELMIÄ, VERSIOT JATKUVASTI MUUTTUVAT, STANDARDOINTI

KEHITYSONGELMAT, LYHYTNÄKÖISYYS

KOULUTUSONGELMAT, OPPIMISONGELMAT, OSAAMISONGELMAT

MATEMAATTISET ONGELMAT

TUTKIMUSONGELMAT