Omatunto

Ihmisen omatunto voi olla terve, venynyt, paatunut, herännyt tai yliherkkä. Omatunto on yhdessä tietämistä Jumalan ja hänen seurakuntansa kanssa ja se on sidottu Jumalan sanaan. Toisten ihmisten tunnolla ei ole hyvä toimia, vaan tulisi tuntea myös itse, että jokin asia on niin ja aamen, ei vaadittuna eikä painostettuna vaan vapaasta mielestä ja tahdosta.

Biblia 1776 tekstistä, muutamat sanat on muutettu nykykielelle.

Job 27:6 Minun oikeudestani, jonka minä pidän, en minä luovu. Minun omatuntoni ei kalva minua koko elinaikani.

Sananl. 2:5 Niin sinä ymmärrät Herran pelon, ja Herran tunnon löydät.

Jes. 11:9 Ei kenkään vahingoita eikä turmele kaikella pyhyyteni vuorella; sillä maa on täynnä Herran tuntoa, niin kuin meri vedellä peitetty.

Hoos. 4:1 Kuulkaat Herran sanaa, te Israelin lapset! Sillä Herralla on syy niitä nuhdella, jotka maassa asuvat; sen tähden, ettei totuutta, eikä laupiutta, eikä Jumalan tuntoa ole maassa.

Hoos. 6:6 Sillä minulle kelpaa armo ja ei uhri; Jumalan tunto ja ei polttouhri.

Hab. 2:14 Sillä maan pitää oleman täynnä Herran kunnian tuntoa, niin kuin vedet, jotka meren peittävät.

Luuk. 1:77-79 Ja antaman autuuden tunnon hänen kansallensa, heidän syntiensä anteeksi saamiseksi, Meidän Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä, valaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuolon varjoissa istuvat, ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle.

Joh. 8:9  Kuin he tämän kuulivat ja olivat omaltatunnoltansa voitetut, läksivät he ulos yksittäin, ruveten vanhimmista, viimeisiin asti; ja Jesus jäi yksinänsä, ja vaimo seisoi siinä.

Ap. t. 23:1 Niin Paavali katsahti raadin päälle ja sanoi: miehet, rakkaat veljet! minä olen kaikella hyvällä tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti.

Ap. t. 24:16 Ja sen tähden minä harjoitan itseäni aina pitämään pahentamattoman omantunnon Jumalan ja ihmisten edessä.

Room. 2:15-16 Että he osoittavat lain työn olevan kirjoitetun sydämiinsä, ja niin heidän omatuntonsa ynnä todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenänsä itse päällensä kantavat eli myös heitä syyttömäksi tekevät, Sinä päivänä, jona Jumala ihmisten salaisuudet on tuomitseva, minun evankeliumini perästä Jesuksen Kristuksen kautta.

Room. 2:20 Ja tyhmäin kurittajaksi, ja lasten opettajaksi, ja sinulla olevan tunnon ja totuuden muodon laissa.

Room. 3:20 Sen tähden, ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä vanhurskautetuksi tulla; sillä lain kautta synnin tunto tulee.

Room. 9:1-2 Minä sanon totuuden Kristuksessa ja en valehtele, (niin kuin minun omatuntoni minun kanssani Pyhässä Hengessä todistaa,) Että minulla on suuri murhe ja alinomainen kipu sydämessäni.

Room. 11:33 Oi sitä Jumalan rikkauden, ja viisauden, ja tunnon syvyyttä! kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

Room. 13:5 Sen tähden tulee alamainen olla, ei ainoastaan vihan tähden, vaan myös omantunnon tähden.

Room. 14:20 Älä ruuan tähden Jumalan työtä turmele. Kaikki tosin ovat puhtaat; vaan sille ihmiselle on se paha, joka syö omantuntonsa pahennuksen kanssa.

1. Kor. 8:7 Mutta ei jokaisella ole tietoa; sillä muutamat tekevät itsellensä omantunnon epäjumalista ja syövät niin kuin epäjumalille uhrattua, ja että heidän omatuntonsa on heikko, niin se saastutetaan.

1. Kor. 8:10 Sillä jos joku näkee sinun, jolla tieto on, aterioivan epäjumalain huoneissa, eikö siitä omatunto, joka heikko on, yllytetä epäjumalain uhria syömään?

1. Kor. 8:12 Mutta kuin te niin syntiä teette veljiänne vastaan ja särjette heidän heikon omantuntonsa, niin te Kristusta vastaan syntiä teette.

1. Kor. 10:25 Kaikkea, mitä teurashuoneessa myydään, syökäät ja älkäät omantunnon tähden kyselkö.

1. Kor. 10:27 Mutta kuin joku uskomatoin teitä vieraaksi kutsuu ja te mennä tahdotte, niin syökäät kaikkia, mitä teidän eteenne tuodaan ja älkäät omantunnon tähden kyselkö.

1. Kor. 10:28 Mutta jos joku silloin teille sanoisi: tämä on epäjumalain uhri, niin älkäät syökö, hänen tähtensä, joka sen ilmoitti, ja omantunnon tähden. Sillä maa on Herran ja kaikki mitä siinä on.

1. Kor. 10:29 Mutta minä sanon omastatunnosta: ei sinun, vaan toisen; sillä minkätähden minun vapauteni tuomitaan toisen omaltatunnolta?

2. Kor. 1:12 Sillä se on meidän kerskauksemme, nimittäin meidän omantuntomme todistus, että me yksinkertaisuudessa ja Jumalan vakuudessa, ei lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa olemme maailmassa vaeltaneet, mutta eniten teidän tykönänne.

2. Kor. 4:6Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta Jesuksen Kristuksen kasvoissa.

2. Kor. 5:11  Että me siis tiedämme, että Herraa pitää peljättämän, niin me neuvomme ihmisiä, mutta Jumalalle olemme me julkiset: kuitenkin minä toivon, että me olemme myös julki teidänkin omassatunnossanne.

2. Tim. 1:3-5 Minä kiitän Jumalaa, jota minä hamasta minun esivanhemmistani palvelen puhtaalla omallatunnolla, että minä lakkaamatta sinua yöllä ja päivällä minun rukouksissani muistan, Ja haluan sinua nähdä, koska minä sinun kyynelees muistan, että minä ilolla täytettäisiin, Kuin minun mieleeni tulee se vilpitön usko, joka sinussa on, joka ennen sinun isossa äidissäs Loidassa myös asui ja sinun äidissäs Eunikassa ja, kuin minä totisesti tiedän, sinussakin.

1. Tim. 1:5  Mutta käskyn päätös on rakkaus puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omastatunnosta, ja vilpittömästä uskosta.

1. Tim. 1:19-20 Ja pitäisit uskon ja hyvän omantunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet, Joista on Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen saatanan haltuun antanut, että he tulisivat kuritetuksi enempi pilkkaamasta.

1. Tim. 2:4 Joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaaksi, ja että he totuuden tuntoon tulisivat.

1. Tim. 4:2-3 Niiden kautta, jotka ulkokullaisuudessa valheenpuhujat ovat, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty, Ja kieltävät naimasta ja ottamasta ruokaa, jonka Jumala loi uskollisille kiitoksella nautittavaksi ja niille, jotka totuuden ymmärtäneet ovat.

2. Tim. 3:7 Aina oppivaiset, ja ei koskaan totuuden tuntoon tulevaiset.

1. Tim. 3:9 Jotka uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa pitävät, Jotka pitää ensin koeteltaman, ja palvelkoon sitten kuin he nuhteettomiksi löydetään.

Tit. 1:1-4 Paavali, Jumalan palvelija ja Jesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskon jälkeen ja totuuden tunnon, joka jumalisuuden jälkeen on, Iankaikkisen elämän toivoon, jonka Jumala, joka ei valehdella taida, ennen iankaikkisia aikoja luvannut on, Mutta ajallansa sanansa ilmoitti saarnan kautta, joka minulle uskottu on, Jumalan meidän Vapahtajamme käskyn jälkeen, Titukselle, toimelliselle pojalleni, meidän molempain uskomme jälkeen: armo, laupius, rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme, Herralta Jesukselta Kristukselta!

Tit. 1:15 Kaikki ovat puhtaille puhtaat, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään puhdas ole, vaan sekä heidän mielensä että omatuntonsa on saastainen.

Hepr. 9:9 Joka sillä ajalla oli esikuva, jossa lahjat ja uhrit uhrattiin, jotka ei voineet omantunnon perään täydelliseksi tehdä sitä, joka jumalanpalvelusta teki.

Hepr. 9:14 Kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaikkea vikaa iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?

Hepr. 10:22-25 Niin käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla, priiskotetut meidän sydämissämme, (ja päästetyt) pahasta omastatunnosta. Ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä, ja pitäkäämme horjumatoin toivon tunnustus: (sillä se on uskollinen, joka ne lupasi). Ja ottakaamme vaari toinen toisestamme, että me ahkeroitsemme rakkaudesta ja hyvistä töistä, Ei antain ylön yhteistä seurakuntaa, niinkuin muutamain tapa on, vaan neuvokaat teitänne keskenänne, ja sitä enemmin kuin te näette sen päivän lähestyvän.

Hepr. 10:26-27 Sillä jos me ehdollamme sitten syntiä teemme, kuin me olemme totuuden tuntoon tulleet, niin ei meillä ole enää yhtään uhria syntien edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka vastahakoiset syövä on.

Hepr. 13:18 Rukoilkaa meidän edestämme; sillä se on meidän uskalluksemme, että meillä on hyvä omatunto, ja että me ahkeroimme pitää hyvää menoa kaikkein seassa.

1. Piet. 2:19 Sillä se on armo, jos joku omantuntonsa tähden Jumalan tykö vaivaa kärsii, ja syyttömästi kärsii.

1. Piet. 3:16 Ja pitäkäät hyvä omatunto, että ne, jotka teitä panettelevat niin kuin pahantekijöitä, häpeäisivät, että he ovat häväisseet teidän hyvän menonne Kristuksessa.

1. Piet. 3:21-22 Se nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee, joka sitä aavisti (ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä) Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta,Joka on Jumalan oikialle kädelle, taivaasen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset.

Veikko J. Pyhtilä, 30.3.2018