Tieto

Tieto, Viestintä, Kieli, Tietojenkäsittely

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

ATK-ONGELMAT, HAITTAOHJELMAT, VIRUKSET, TIETOTURVAONGELMAT

EI LÖYDÄ, EPÄVARMA TIETO, MIKÄ PITÄÄ PAIKKANSA EI OLE YKSIMIELISYYTTÄ

ESITTÄMINEN, MIKÄ ON OLEELLISTA, LOOGISUUS, SEKAVUUS, TULEE PALJON ESITYKSIÄ SAMOISTA AIHEISTA, PUUTTUU KESKITETTYJÄ JA YHDISTETTYJÄ KOKONAISUUKSIA, SAMAT TIEDOT TOISTUVAT MONESSA PAIKASSA

TIETO-ONGELMAT,  TIEDON HUKKUMINEN SUUREEN MASSAAN, TIEDON RUNSAUS, ARVOKKAAT TIEDOT MAKSAVAT

VIESTINNÄN ONGELMAT, VIESTI EI KULJE TAI EI MENE PERILLE, VIESTI EI OLE LYHYT JA YTIMEKÄS, VIESTI EI OLE RIITTÄVÄN PERUSTEELLINEN, VIESTI ON PUUTTEELLINEN, VIESTI TULKITAAN MONELLA ERI TAVALLA, SANOMA EI OLE YMMÄRRETTÄVÄ, KIELIONGELMAT

Runoilijalle ja ideoijalle