VOSA

VOSA, KEHITTYVÄ, UUSI JA HELPPO KIELI

Copyright Veikko J. Pyhtilä, 30.10.2020, Finland

Vosan kehitys, arvioinnit ja keskustelut

UUSI KEINOTEKOINEN KIELI VOSA

Perusidea: Kun osataan 100 -1000 peruskäsitettä, niistä voidaan johtaa 100 000 – 1 000 000 muuta sanaa! Mistä peruskäsitteistä mikin sana on viisainta ja loogisinta johtaa, siihen tarvitaan lisää kehittelyä ja mukaan osallistujia! Siis aluksi kieli vaikuttaa  oudolta, vaikealta, mutta kun osaat peruskäsitteet, kieli on hyvin looginen ja helppo. Lähetä palautetta!

Vosan kehitys, arvioinnit ja keskustelut

EHDOTUKSIANI UUDEKSI, HELPOKSI MAAILMANKIELEKSI

VOSAN SIVUJA KEHITETÄÄN ENGLANNIKSI, JOSSA UUSIMMAT SANASTOT NOIN 16 000 sanaa.

Sanastosta riippuu kuinka hyvä, selkeä ja helposti opittava Vosasta tulee. Sanastoja kehitetään, muokataan ja laajennettaan. Sanojen johtamisen periaatteita, joiden välillä tasapainoilu ja optimointi on käynnissä: 1. Sanat ovat mahdollisimman lyhyitä. 2. Sanojen on erotuttava muista sanoista. 3. Sanat ovat äänteellisesti merkityksiä kuvaavia, kauniita ja helppo ääntää. 4. Sanat ovat loogisesti johdettuja peruskäsitteistä. 5. Yleisimmät sanat ovat usein kantasanoina. 6. Vivahteet voi ilmaista määritteillä tai uusilla peruskäsitteillä. 7. Ei tarkasti samaa tarkoittavia synonyymeja eikä homonyymeja. 8. Antonyymit, vastakohdat kantasanoista muodostetaan käännettynä kirjaimet alusta loppuun. 9. Otetaan käsitteistä jokin erottuva piirre ja sitä käytetään johtamisessa. Jos johdettava sana kuvataan tyhjentävästi peruskäsittein, tulee liian pitkiä sanoja. 10. Vältetään muista kielistä suoraan sanojen ottamista, pyritään aina johtamaan peruskäsitteistä. Jos sana on äänteellisesti hyvin kuvaava ja istuu Vosaan hyvin ja olisi hankalaa johtaa käsitettä peruskäsitteistä, niin voidaan ottaa kantoja muista kielistä. 11. Voidaan käyttää tieteellisiä termejä esim. eliöstöstä, lääketieteestä, mitkä ovat yleiskielessä melko harvinaisia. 12. On lisättävä uusia kantatavuja, että kielestä tulisi rikkaampi ja hienompi. 13. Vosasta tulee tehdä tarkkaan ja yksiselitteisesti ilmaiseva kieli. 14. Käännettäessä Vosaa muihin kieliin, tulisi löytää parhaimmat vastineet, tarkentaa ja rajata niiden merkitykset yhteen käsitteeseen. Vosan sanastojen kehitystyö jatkuu ja välillä nopeassa tahdissa. Kun sanastoa on muutettu niin muutokset pitäisi viedä jo tehtyihin esimerkkilauseisiin. Tarkoitus on tehdä sanastoista ensin mahdollisimman hiottuja, ennenkuin esimerkkilauseita muokataan ja tehdään uusia.