VOSA

VOSA, KEHITTYVÄ, UUSI JA HELPPO KIELI

Copyright Veikko J. Pyhtilä, 17.10.2019, Finland

UUSI KEINOTEKOINEN KIELI VOSA

Perusidea: Kun osataan 100 -1000 peruskäsitettä, niistä voidaan johtaa 100 000 – 1 000 000 muuta sanaa! Mistä peruskäsitteistä mikin sana on viisainta ja loogisinta johtaa, siihen tarvitaan lisää kehittelyä ja mukaan osallistujia! Siis aluksi kieli vaikuttaa  oudolta, vaikealta, mutta kun osaat peruskäsitteet, kieli on hyvin looginen ja helppo. Lähetä palautetta!

ELLEI VOSASTA SAADA KEHITETTYÄ SANASTOLLISESTI JA MUUTENKIN VIELÄ PALJON PAREMPI, SE EI SAANE SUOSIOTA. SE VAATII ENEMMÄN AIKAA JA INNOSTUSTA, JOTA IHMISILLÄ EI NÄYTÄ OLEVAN EIKÄ MYÖSKÄÄN ALKUUNPANIJALLA. PITÄISI SAADA LUOTTAMUS, ETTÄ VOSA ON TARPEELLINEN JA SIITÄ SAADAAN HYVÄ. AIVOVOIMISTELUNKIN VUOKSI VOI HARRASTAA VOSAN KEHITYSTÄ, VAIKKA DEMENTIAN HIDASTAMISEKSI. LAPSILLA JA NUORILLA SE VOI HARJAANNUTTAA JA KEHITTÄÄ AJATTELUA JA LUOVUUTTA. OPPII JÄSENTÄMÄÄN OLEVAISUUTTA JA LISÄÄ KIELELLISTÄ LAHJAKKUUTTA YMS.

EHDOTUKSIANI UUDEKSI, HELPOKSI MAAILMANKIELEKSI

Vosan alkeita – Vosa nödasi

Kielioppi – Vosadav

Vosan sanojen opettelu – Vosa sasi davap

Vosaa aiheittain – Vosa vy obsosi

Suomi-Vosa-Sanasto, keskeinen yli 4500 sanaa – Suomi-Vosa Sisa, midva ylli 4500 sasi 

Suomi-Vosa-Sanasto Yli 10 000 sanaa, jossa viimeisimmät muutokset ja lisäykset– Suomi-Vosa Sisa ylli 10 000 sasi, ätin önva musi a pirpasi.

Vosa-sanasto runona – Vosa sisa li kausa

Vosa-Suomi-sanasto aakkosjärjestyksessä – Vosa-Suomi sisa in a-ö-jär

Esimerkkilauseita vosa-kielellä – Edkalusasi in vosa