Yhteiskunta

Turvallisuus, Yhteiskunta, Hallinto, Lainsäädäntö, Ihmissuhteet

Linkit ja selostukset ratkaisuihin tulevat alapuolelle sisennettynä. Ryhmitellään paremmin ja muokataan sanamuotoja, kun tulee lisää kohteita. Viestilomake Osallistumisehdot -sivulla.

BYROKRATIA, JURIDISET ONGELMAT, LAINSÄÄTÖONGELMAT, LAKIKIELI, MONIMUTKAINEN LAINSÄÄDÄNTÖ, LAKIMIEHET JA OIKEUDENKÄYNTI KALLISTA, OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET, LAIN KUNNIOITUS

POLIITTISET ONGELMAT

SOSIAALISET ONGELMAT, TASA-ARVO

IHMISSUHDEONGELMAT

TURVALLISUUSONGELMAT, SODAT, TERRORISMI, VÄKIVALTA, YHEISKUNTARAUHA, ONNETTOMUUDET, PALOTURVALLISUUS